Return to Video

Kan een geneesmiddel depressie en PTSS voorkomen?

 • 0:01 - 0:04
  Dit is een tuberculoseafdeling.
 • 0:04 - 0:08
  Op het moment dat deze foto
  werd genomen in de late jaren 1800
 • 0:08 - 0:11
  stierf één op de zeven mensen
 • 0:11 - 0:12
  aan tuberculose.
 • 0:13 - 0:16
  We hadden geen idee
  wat deze ziekte veroorzaakte.
 • 0:16 - 0:18
  De hypothese was eigenlijk
 • 0:18 - 0:21
  dat je eigen constitutie
  je ervoor gevoelig maakte.
 • 0:22 - 0:24
  Het was een uiterst
  geromantiseerde ziekte.
 • 0:24 - 0:27
  Ze werd ook tering genoemd
 • 0:27 - 0:30
  en het was de aandoening van dichters,
 • 0:30 - 0:32
  kunstenaars en intellectuelen.
 • 0:33 - 0:37
  En sommige mensen dachten
  dat het je een verhoogde gevoeligheid
 • 0:37 - 0:39
  en creatief genie verleende.
 • 0:41 - 0:43
  Tegen 1950,
 • 0:43 - 0:45
  wisten we echter
  dat tuberculose veroorzaakt werd
 • 0:45 - 0:49
  door een zeer besmettelijke
  bacteriële infectie,
 • 0:49 - 0:51
  iets minder romantisch,
 • 0:51 - 0:53
  maar met het voordeel
 • 0:53 - 0:57
  dat we nu misschien medicijnen
  ervoor konden ontwikkelen.
 • 0:57 - 1:00
  Dokters hadden het geneesmiddel
  iproniazide ontdekt,
 • 1:00 - 1:03
  waarvan ze erg hoopvol waren
  dat het tuberculose zou kunnen genezen.
 • 1:03 - 1:05
  Ze gaven het aan hun patiënten
 • 1:05 - 1:07
  en de patiënten waren
  er erg opgetogen over.
 • 1:07 - 1:10
  Ze werden socialer, energieker.
 • 1:10 - 1:15
  Eén medisch rapport zegt in feite
  dat ze "dansten in de zalen".
 • 1:16 - 1:17
  Maar helaas
 • 1:17 - 1:20
  was dat niet per se omdat ze beter werden.
 • 1:20 - 1:23
  Velen gingen nog steeds dood.
 • 1:24 - 1:30
  Een ander medisch rapport
  beschrijft ze als "misplaatst gelukkig".
 • 1:31 - 1:35
  Zo werd het eerste
  antidepressivum ontdekt.
 • 1:36 - 1:40
  Toevallige ontdekking is
  niet ongewoon in de wetenschap,
 • 1:40 - 1:43
  maar er is meer nodig
  dan alleen een gelukkig toeval.
 • 1:43 - 1:47
  Je moet de ontdekking
  ook kunnen herkennen.
 • 1:48 - 1:50
  Als neuroloog ga ik het even hebben
 • 1:50 - 1:52
  over mijn eigen ervaring
 • 1:52 - 1:55
  met wat je het tegenovergestelde
  van stom geluk zou kunnen noemen --
 • 1:55 - 1:57
  laten we het slim geluk noemen.
 • 1:57 - 1:59
  Maar eerst wat meer achtergrond.
 • 2:00 - 2:03
  Gelukkig hebben we sinds de jaren 50
 • 2:03 - 2:07
  een aantal geneesmiddelen ontwikkeld
  en kunnen we tuberculose nu genezen.
 • 2:07 - 2:11
  Ten minste in de Verenigde Staten,
  in andere landen wellicht niet,
 • 2:11 - 2:13
  hebben we onze sanatoria gesloten
 • 2:13 - 2:16
  en de meesten van jullie
  zullen niet al te bezorgd zijn over tb.
 • 2:17 - 2:20
  Maar veel van wat rond 1900 waar was
 • 2:20 - 2:21
  voor infectieziekten,
 • 2:21 - 2:24
  kunnen we nu zeggen
  over psychiatrische stoornissen.
 • 2:25 - 2:28
  We bevinden ons in een epidemie
  van stemmingsstoornissen
 • 2:28 - 2:32
  zoals depressie en post-traumatische
  stress-stoornis of PTSS.
 • 2:32 - 2:36
  Een kwart van alle volwassenen
  in de Verenigde Staten
 • 2:36 - 2:38
  lijdt aan een psychische aandoening,
 • 2:38 - 2:41
  wat betekent dat
  als je het niet zelf hebt,
 • 2:41 - 2:44
  of iemand in je familie,
 • 2:44 - 2:47
  je hoogstwaarschijnlijk
  wel iemand kent die het heeft,
 • 2:47 - 2:49
  hoewel ze er misschien niet over praten.
 • 2:50 - 2:54
  Depressie is nu hiv/aids, malaria,
 • 2:54 - 2:58
  diabetes en oorlog
  wereldwijd voorbijgestoken
 • 2:58 - 3:01
  als belangrijkste oorzaak
  van invaliditeit.
 • 3:02 - 3:05
  Net zoals met tuberculose in de jaren 50
 • 3:05 - 3:07
  weten we niet wat de oorzaak is.
 • 3:07 - 3:10
  Eenmaal ontwikkeld, wordt het chronisch,
 • 3:10 - 3:11
  duurt het een leven lang
 • 3:11 - 3:13
  en zijn er geen bekende behandelingen.
 • 3:15 - 3:17
  Het tweede antidepressivum ontdekten we,
 • 3:17 - 3:19
  ook bij toeval en in de jaren 50,
 • 3:19 - 3:23
  door een antihistaminicum
  dat mensen manisch maakte:
 • 3:24 - 3:25
  imipramine.
 • 3:26 - 3:30
  Bij zowel de tuberculoseafdeling
  als bij het antihistaminicum,
 • 3:30 - 3:31
  moest iemand kunnen herkennen
 • 3:31 - 3:34
  dat een geneesmiddel
  dat voor één ding was ontwikkeld --
 • 3:34 - 3:37
  tuberculose behandelen
  of allergieën onderdrukken --
 • 3:37 - 3:39
  zou kunnen worden gebruikt
  om iets heel anders te doen --
 • 3:39 - 3:41
  depressie behandelen.
 • 3:41 - 3:44
  Dit soort herbestemming
  is eigenlijk heel uitdagend.
 • 3:44 - 3:46
  Toen de artsen voor het eerst
 • 3:46 - 3:49
  dit stemmingsverbeterende effect
  van iproniazide opmerkten,
 • 3:49 - 3:51
  herkenden ze niet echt wat ze zagen.
 • 3:51 - 3:53
  Ze zaten zo vast in het denkraam
 • 3:53 - 3:56
  van een tuberculosegeneesmiddel
 • 3:56 - 3:58
  dat ze het alleen maar vermeldden
 • 3:58 - 4:00
  als een bijwerking,
  een negatief neveneffect.
 • 4:00 - 4:02
  Zoals je hier kunt zien,
 • 4:02 - 4:06
  ondervinden veel van deze patiënten
  in 1954 "ernstige euforie".
 • 4:07 - 4:09
  Ze waren bezorgd dat dit
 • 4:09 - 4:13
  hun herstel van tuberculose
  in de weg zou kunnen staan.
 • 4:13 - 4:20
  Dus ze bevalen ze iproniazide
  alleen aan in geval van extreme tb
 • 4:20 - 4:23
  en bij patiënten die
  emotioneel zeer stabiel waren,
 • 4:24 - 4:26
  natuurlijk precies tegenovergesteld
 • 4:26 - 4:28
  aan hoe we het gebruiken
  als een antidepressivum.
 • 4:28 - 4:32
  Ze zagen het zozeer vanuit
  het perspectief van de ene ziekte,
 • 4:32 - 4:37
  dat ze de grotere implicaties
  voor een andere ziekte niet zagen.
 • 4:37 - 4:40
  Om eerlijk te zijn,
  is het niet helemaal hun schuld.
 • 4:40 - 4:41
  Functionele gefixeerdheid
 • 4:41 - 4:43
  is een vooroordeel
  dat we allemaal hebben.
 • 4:43 - 4:47
  Het is de neiging om
  aan een object alleen te denken
 • 4:47 - 4:49
  in termen van
  zijn traditionele gebruik of functie.
 • 4:50 - 4:52
  Een denkraam is iets anders. Niet?
 • 4:52 - 4:54
  Dat is een soort vooropgezet kader
 • 4:54 - 4:55
  waarmee we problemen benaderen.
 • 4:56 - 4:59
  Dat maakt herbestemming eigenlijk
  vrij moeilijk voor ons allemaal.
 • 4:59 - 5:02
  Ik denk dat ze daarom
  deze man een eigen tv-show gaven
 • 5:02 - 5:05
  omdat hij echt geweldig was
  in het herbestemmen.
 • 5:05 - 5:07
  (Gelach)
 • 5:07 - 5:12
  De effecten waren zowel bij iproniazide
  en imipramine zeer sterk --
 • 5:12 - 5:15
  mensen werden manisch,
  dansten in de zalen.
 • 5:15 - 5:18
  Het is eigenlijk niet zo verwonderlijk
  dat ze werden opgemerkt.
 • 5:18 - 5:22
  Maar je vraagt je af
  wat we hebben gemist.
 • 5:23 - 5:24
  Iproniazide en imipramine
 • 5:24 - 5:27
  zijn meer dan slechts
  een casestudy van herbestemming.
 • 5:27 - 5:31
  Ze hebben nog twee andere
  belangrijke dingen met elkaar gemeen.
 • 5:31 - 5:33
  Ten eerste hebben
  ze vreselijke bijwerkingen.
 • 5:33 - 5:36
  Waaronder levertoxiciteit,
 • 5:36 - 5:39
  gewichtstoename
  van meer dan 25 kilogram,
 • 5:39 - 5:41
  en suïcidaliteit.
 • 5:41 - 5:45
  Ten tweede verhogen beiden
  het serotonineniveau.
 • 5:45 - 5:47
  Dat is een chemisch signaal
  in de hersenen,
 • 5:47 - 5:49
  een neurotransmitter.
 • 5:49 - 5:51
  Die twee dingen samen --
 • 5:51 - 5:53
  los van elkaar waren ze
  misschien niet zo belangrijk --
 • 5:53 - 5:55
  maar bij elkaar betekende het
 • 5:55 - 5:58
  dat we veiligere geneesmiddelen
  moesten ontwikkelen,
 • 5:58 - 6:01
  en dat serotonine
  een goede startplek leek.
 • 6:02 - 6:06
  Zo ontwikkelden we geneesmiddelen
  vooral gericht op serotonine,
 • 6:06 - 6:09
  selectieve serotonineheropnameremmers,
  de SSRI's,
 • 6:09 - 6:12
  met als meest bekende Prozac.
 • 6:12 - 6:13
  Dat was 30 jaar geleden,
 • 6:13 - 6:16
  Sindsdien hebben we
  meestal gewoon gewerkt
 • 6:16 - 6:18
  aan het optimaliseren
  van deze geneesmiddelen.
 • 6:18 - 6:21
  De SSRI's zijn beter
  dan de geneesmiddelen ervoor,
 • 6:21 - 6:23
  maar ze hebben
  nog steeds veel bijwerkingen,
 • 6:23 - 6:26
  zoals gewichtstoename, slapeloosheid,
 • 6:26 - 6:27
  suïcidaliteit --
 • 6:28 - 6:30
  en het duurt lang voor ze werken,
 • 6:30 - 6:33
  zowat vier tot zes weken
  voor veel patiënten.
 • 6:33 - 6:35
  En dat is bij de patiënten,
  waar ze werken.
 • 6:35 - 6:37
  Er zijn veel patiënten waarbij
  ze niet werken.
 • 6:38 - 6:41
  Dat betekent dat we nu in 2016
 • 6:42 - 6:45
  nog steeds geen genezing hebben
  voor stemmingsstoornissen,
 • 6:45 - 6:48
  alleen medicijnen die
  de symptomen onderdrukken,
 • 6:48 - 6:51
  wat een beetje is als het nemen
  van een pijnstiller voor een infectie
 • 6:51 - 6:53
  in plaats van een antibioticum.
 • 6:53 - 6:55
  Met een pijnstiller
  zal je je beter te voelen,
 • 6:55 - 6:58
  maar hij doet niets
  om de ziekte te behandelen.
 • 6:59 - 7:01
  Het was door deze flexibiliteit
  in ons denken
 • 7:01 - 7:04
  dat we erkenden
  dat iproniazide en imipramine
 • 7:04 - 7:06
  zo hergebruikt konden worden.
 • 7:06 - 7:08
  Dat leidde ons
  naar de serotoninehypothese
 • 7:08 - 7:11
  waar we ons vervolgens,
  ironisch genoeg, op fixeerden.
 • 7:12 - 7:15
  Dit zijn hersenensignalen, serotonine,
 • 7:15 - 7:16
  van een SSRI-reclame.
 • 7:16 - 7:18
  Voor alle duidelijkheid:
  dit is een dramatisering.
 • 7:18 - 7:23
  In de wetenschap proberen we
  van onze vooroordelen te omzeilen,
 • 7:23 - 7:25
  door middel van dubbel-blinde experimenten
 • 7:25 - 7:29
  of statistisch agnostisch
  voor onze resultaten te zijn.
 • 7:29 - 7:31
  Maar vooroordelen
  sluipen weer ongemerkt terug
 • 7:31 - 7:33
  in onze keuze van wat we willen bestuderen
 • 7:33 - 7:36
  en welke methode we daarvoor kiezen.
 • 7:36 - 7:40
  We richten ons
  nu al 30 jaar op serotonine,
 • 7:40 - 7:42
  vaak met uitsluiting van andere dingen.
 • 7:43 - 7:45
  We hebben nog steeds geen behandeling
 • 7:45 - 7:49
  en wat als serotonine nu eens
  niet allesbepalend is voor depressie?
 • 7:49 - 7:51
  Wat als het niet eens
  het sleutelonderdeel ervan is?
 • 7:51 - 7:54
  Dat betekent dat het
  niet uitmaakt hoeveel tijd,
 • 7:54 - 7:56
  geld of moeite we erin stoppen,
 • 7:56 - 7:58
  het nooit zal leiden tot een remedie.
 • 7:58 - 8:01
  In de afgelopen jaren
  hebben de artsen ontdekt
 • 8:01 - 8:06
  wat waarschijnlijk het eerste echte
  nieuwe antidepressivum sinds de SSRI's,
 • 8:07 - 8:08
  Calypsol,
 • 8:08 - 8:11
  en dit medicijn werkt zeer snel,
  binnen enkele uren of dagen,
 • 8:11 - 8:13
  en het werkt niet op serotonine.
 • 8:13 - 8:16
  Het werkt op glutamaat,
  een andere neurotransmitter.
 • 8:16 - 8:18
  Het is ook herbestemd.
 • 8:18 - 8:21
  Traditioneel werd het voor anesthesie
  in de chirurgie gebruikt.
 • 8:21 - 8:23
  Maar anders dan die andere geneesmiddelen,
 • 8:23 - 8:25
  die vrij snel werden herkend,
 • 8:25 - 8:27
  kostte het ons 20 jaar
 • 8:27 - 8:29
  om te beseffen dat Calypsol
  een antidepressivum was,
 • 8:29 - 8:33
  ondanks het feit dat het waarschijnlijk
  een beter antidepressivum is
 • 8:33 - 8:34
  dan die andere geneesmiddelen.
 • 8:34 - 8:38
  Waarschijnlijk maakte het feit
  dat het een beter antidepressivum was,
 • 8:38 - 8:40
  het voor ons moeilijker
  om het te herkennen.
 • 8:40 - 8:43
  Er was geen manie
  om de werking ervan te signaleren.
 • 8:43 - 8:46
  In 2013 werkte ik
  aan de Columbia Universiteit,
 • 8:46 - 8:49
  met mijn collega, dr. Christine Ann Denny.
 • 8:49 - 8:53
  We bestudeerden Calypsol
  als een antidepressivum in muizen.
 • 8:54 - 8:56
  Calypsol heeft
  een zeer korte halfwaardetijd,
 • 8:56 - 9:00
  wat betekent dat het
  binnen een paar uur uit je lichaam is.
 • 9:00 - 9:01
  We deden de eerste waarnemingen.
 • 9:01 - 9:03
  We gaven de muizen een injectie,
 • 9:03 - 9:05
  wachtten een week
 • 9:05 - 9:08
  en deden dan een ander experiment
  om geld uit te sparen.
 • 9:08 - 9:10
  Bij een van die experimenten
 • 9:10 - 9:12
  stelden we muizen bloot aan stress
 • 9:12 - 9:14
  en gebruikten we dat
  als model voor een depressie.
 • 9:14 - 9:17
  Op het eerste gezicht
  leek het niet te werken.
 • 9:17 - 9:19
  Het had daar kunnen stoppen.
 • 9:20 - 9:22
  Maar ik gebruikte
  dit model van depressie al jaren,
 • 9:22 - 9:24
  en de gegevens leken een beetje raar.
 • 9:24 - 9:26
  Het klopte ergens niet.
 • 9:26 - 9:27
  Dus ging ik terug,
 • 9:28 - 9:29
  en we analyseerden het opnieuw
 • 9:29 - 9:33
  en keken of ze al dan niet
  een Calypsolinjectie hadden gekregen
 • 9:33 - 9:34
  een week tevoren.
 • 9:35 - 9:37
  Zo zag het eruit.
 • 9:37 - 9:39
  Uiterst links,
 • 9:39 - 9:42
  als je een muis
  in een nieuwe ruimte brengt,
 • 9:42 - 9:44
  -- dit is de doos, erg spannend --
 • 9:44 - 9:46
  zal de muis rondlopen en verkennen,
 • 9:46 - 9:50
  De paarse lijn
  geeft het loopgedrag weer.
 • 9:50 - 9:54
  We plaatsen er ook een andere muis
  in een potloodhouder
 • 9:54 - 9:56
  waarmee ze kan beslissen
  om te interageren.
 • 9:56 - 9:59
  Dit is ook een dramatisering,
  mocht het niet duidelijk zijn.
 • 9:59 - 10:03
  Een normale muis zal onderzoeken.
 • 10:03 - 10:04
  sociaal zijn.
 • 10:05 - 10:06
  Kijk maar eens wat er gebeurt.
 • 10:06 - 10:09
  Als je een muis stresseert
  in dit depressiemodel,
 • 10:09 - 10:11
  -- dat is het middelste vak --
 • 10:11 - 10:13
  dan is ze niet sociaal
  en verkent ze niet.
 • 10:13 - 10:16
  Ze verbergt zich meestal
  in die achterste hoek, achter dat kopje.
 • 10:17 - 10:20
  Maar de muizen die één injectie
  Calypsol hadden gekregen,
 • 10:20 - 10:21
  hier rechts,
 • 10:22 - 10:24
  verkenden en waren sociaal.
 • 10:25 - 10:28
  Ze zagen eruit alsof ze nooit
  gestrest waren geweest,
 • 10:28 - 10:29
  wat onmogelijk is.
 • 10:30 - 10:32
  Daar hadden we kunnen stoppen,
 • 10:33 - 10:37
  maar Christine had Calypsol
  daarvóór ook als anesthesie gebruikt,
 • 10:37 - 10:38
  en een paar jaar geleden
 • 10:38 - 10:41
  had ze wat rare effecten
  op cellen opgemerkt
 • 10:41 - 10:42
  en wat andere gedragingen
 • 10:42 - 10:45
  die ook lang leken voort te duren
  na het toedienen van het medicijn,
 • 10:45 - 10:47
  misschien een paar weken.
 • 10:47 - 10:48
  Dus zeiden we: "Oké,
 • 10:48 - 10:50
  misschien is dit niet geheel onmogelijk."
 • 10:50 - 10:52
  Maar we waren toch erg sceptisch.
 • 10:52 - 10:55
  Dus deden we wat je doet
  als je in de wetenschap niet zeker bent:
 • 10:55 - 10:56
  we herhaalden de proef.
 • 10:56 - 10:59
  Ik herinner me dat we in de dierenruimte
 • 11:00 - 11:03
  muizen van box naar box
  verplaatsten om ze te testen.
 • 11:03 - 11:06
  Christine zat op de grond
  met de computer op schoot
 • 11:06 - 11:08
  zodat de muizen haar niet konden zien.
 • 11:08 - 11:10
  Ze analyseerde de gegevens in real time.
 • 11:10 - 11:12
  Ik herinner me dat we het uitschreeuwden,
 • 11:12 - 11:15
  -- wat je niet moet doen
  in de dierenruimte waar je test --
 • 11:15 - 11:17
  want het had gewerkt.
 • 11:17 - 11:21
  Het leek alsof deze muizen
  beschermd waren tegen stress,
 • 11:21 - 11:24
  ofwel waren ze 'ongepast blij',
  hoe je het ook wil noemen.
 • 11:24 - 11:27
  We waren echt enthousiast.
 • 11:28 - 11:31
  Maar ook heel sceptisch,
  want het was te mooi om waar te zijn.
 • 11:32 - 11:33
  Dus deden we het opnieuw.
 • 11:34 - 11:36
  En daarna weer in een PTSS-model,
 • 11:36 - 11:39
  en weer in een fysiologisch model,
 • 11:39 - 11:41
  waarin we alleen stresshormonen gaven.
 • 11:41 - 11:43
  We lieten het uitvoeren
  door onze studenten.
 • 11:43 - 11:47
  Daarna onze collega's aan de
  andere kant van de wereld in Frankrijk.
 • 11:48 - 11:51
  Een telkens bevestigden ze hetzelfde.
 • 11:51 - 11:54
  Het leek alsof één injectie van Calypsol
 • 11:54 - 11:57
  op een of andere manier
  weken tegen stress beschermde.
 • 11:57 - 11:59
  We publiceerden dit pas een jaar geleden,
 • 11:59 - 12:01
  maar andere labs hebben dit sindsdien
 • 12:01 - 12:04
  onafhankelijk van elkaar bevestigd.
 • 12:04 - 12:06
  We weten niet
  wat de oorzaak is van depressie,
 • 12:06 - 12:10
  maar we weten wel dat stress
  de eerste aanleiding is
 • 12:10 - 12:13
  in 80 procent van de gevallen.
 • 12:13 - 12:15
  Depressie en PTSS
  zijn verschillende ziekten,
 • 12:15 - 12:17
  maar dit is iets wat ze gemeen hebben.
 • 12:17 - 12:19
  Toch? Traumatische stress
 • 12:19 - 12:21
  zoals gevechtssituaties, natuurrampen,
 • 12:21 - 12:24
  gemeenschapsgeweld of aanranding
 • 12:24 - 12:27
  veroorzaken
  posttraumatische stressstoornis.
 • 12:27 - 12:33
  Maar niet iedereen die wordt blootgesteld
  aan spanning krijgt stemmingsstoornissen.
 • 12:33 - 12:36
  Dit vermogen om stress te ervaren
  en toch veerkrachtig
 • 12:36 - 12:40
  terug te veren en geen depressie
  of PTSD te ontwikkelen,
 • 12:40 - 12:43
  heet stressbestendigheid.
 • 12:43 - 12:45
  Het varieert van mens tot mens.
 • 12:45 - 12:48
  We hebben het altijd gezien
  als een passieve eigenschap.
 • 12:48 - 12:51
  Het is het ontbreken
  van ontvankelijkheidsfactoren
 • 12:51 - 12:53
  en risicofactoren voor deze aandoeningen.
 • 12:54 - 12:56
  Maar wat als het nu eens actief was?
 • 12:56 - 12:58
  Misschien kunnen we het dan verbeteren,
 • 12:58 - 13:00
  een beetje zoals een harnas aantrekken.
 • 13:01 - 13:03
  We hadden bij toeval
 • 13:03 - 13:07
  het eerste veerkrachtverbeterende
  geneesmiddel ontdekt.
 • 13:07 - 13:10
  Ik zei al dat we slechts een klein
  beetje geneesmiddel gaven
 • 13:10 - 13:11
  en het effect duurde weken.
 • 13:11 - 13:14
  Dat is niet wat je ziet
  bij antidepressiva.
 • 13:14 - 13:19
  Maar het is eigenlijk eerder
  zoals bij immuunvaccins.
 • 13:19 - 13:22
  Bij immuunsysteemvaccins
  krijg je je injecties,
 • 13:22 - 13:26
  en dan weken, maanden, jaren later,
 • 13:26 - 13:28
  wanneer je blootgesteld
  bent aan bacteriën,
 • 13:28 - 13:30
  is het niet het vaccin in je lichaam
  dat je beschermt.
 • 13:30 - 13:32
  Het is je eigen immuunsysteem
 • 13:32 - 13:33
  dat weerstand en veerkracht
 • 13:33 - 13:36
  tegen deze bacteriën ontwikkelde,
  dat je beschermt,
 • 13:36 - 13:38
  en krijg je eigenlijk nooit de infectie,
 • 13:38 - 13:41
  wat wel erg verschilt
  van een behandeling, toch?
 • 13:41 - 13:45
  In dat geval krijg je de infectie,
  je bent blootgesteld aan de bacteriën,
 • 13:45 - 13:49
  je bent ziek, en dan neem je
  een antibioticum dat je geneest.
 • 13:49 - 13:52
  Die geneesmiddelen zijn daadwerkelijk
  de bacteriën aan het doden.
 • 13:53 - 13:55
  Of zoals ik al zei, met dit palliatief,
 • 13:55 - 13:58
  neem je iets dat de symptomen onderdrukt,
 • 13:58 - 14:01
  maar het behandelt
  de onderliggende infectie niet.
 • 14:01 - 14:04
  Je zult je alleen maar beter voelen
  zolang je het inneemt
 • 14:04 - 14:06
  Daarom moet je het blijven gebruiken.
 • 14:06 - 14:09
  Bij depressie en PTSD --
 • 14:09 - 14:11
  hier is je stressblootstelling --
 • 14:11 - 14:14
  hebben we alleen maar palliatieve zorg.
 • 14:14 - 14:16
  Antidepressiva onderdrukken
  alleen maar de symptomen,
 • 14:16 - 14:19
  en daarom moet je ze blijven innemen
 • 14:19 - 14:21
  zolang de ziekte duurt,
 • 14:21 - 14:23
  vaak je hele leven.
 • 14:24 - 14:28
  We noemen onze veerkrachtverhogende
  geneesmiddelen 'paravaccins'
 • 14:28 - 14:30
  wat vaccin-achtig betekent,
 • 14:30 - 14:31
  omdat het lijkt alsof ze
 • 14:31 - 14:34
  potentieel tegen stress kunnen beschermen
 • 14:34 - 14:38
  en voorkomen dat 'muizen' depressie
 • 14:38 - 14:40
  en posttraumatische
  stressstoornis ontwikkelen.
 • 14:41 - 14:44
  Trouwens: niet alle antidepressiva
  zijn ook paravaccins.
 • 14:45 - 14:47
  We hebben Prozac ook geprobeerd
 • 14:47 - 14:48
  en dat had geen effect.
 • 14:49 - 14:52
  Als dit ook bij mensen zou werken
 • 14:52 - 14:55
  dan zouden we mensen kunnen beschermen
 • 14:55 - 14:57
  die een voorspelbaar risico lopen
 • 14:57 - 15:01
  op stress-geïnduceerde stoornissen
  zoals depressie en PTSS.
 • 15:01 - 15:04
  Zoals ehbo-ers en brandweer,
 • 15:04 - 15:08
  vluchtelingen, gevangenen
  en gevangenisbewakers,
 • 15:08 - 15:10
  soldaten, noem maar op.
 • 15:11 - 15:15
  Om jullie een gevoel van de omvang
  van deze ziekten te geven,
 • 15:16 - 15:19
  in 2010 werd de wereldwijde ziektelast
 • 15:19 - 15:23
  geraamd op 2,5 biljoen dollar,
 • 15:23 - 15:25
  en omdat ze chronisch zijn,
 • 15:25 - 15:28
  stapelen die kosten zich op
  en zullen naar verwachting stijgen
 • 15:28 - 15:31
  tot zes biljoen dollar
  alleen al in de komende 15 jaar.
 • 15:32 - 15:34
  Zoals ik eerder aangaf,
 • 15:34 - 15:38
  kan herbestemming lastig zijn
  vanwege onze eerdere vooroordelen.
 • 15:39 - 15:40
  Calypsol heeft een andere naam:
 • 15:41 - 15:42
  ketamine,
 • 15:43 - 15:45
  ook bekend onder nog een andere naam,
 • 15:45 - 15:47
  Special K,
 • 15:47 - 15:49
  dat is een clubdrug of kortweg een drug.
 • 15:51 - 15:54
  Het wordt overal nog steeds
  gebruikt als verdovingsmiddel.
 • 15:54 - 15:56
  We gebruiken het voor kinderen
  en op het slagveld.
 • 15:56 - 15:59
  Het is het favoriete middel
  in veel ontwikkelingslanden,
 • 15:59 - 16:01
  omdat het de ademhaling
  niet beïnvloedt.
 • 16:01 - 16:03
  De Wereldgezondheidsorganisatie
 • 16:03 - 16:07
  heeft het op hun lijst van
  meest essentiële geneesmiddelen.
 • 16:07 - 16:10
  Als we ketamine eerst
  als paravaccin hadden ontdekt,
 • 16:11 - 16:14
  zou het vrij gemakkelijk voor ons zijn
  om het te ontwikkelen,
 • 16:14 - 16:18
  maar nu moeten we concurreren
  met onze functionele gefixeerdheid
 • 16:18 - 16:21
  en het bestaande denkraam,
  die nogal storend werken.
 • 16:22 - 16:26
  Gelukkig is het niet de enige
  verbinding die we hebben ontdekt
 • 16:26 - 16:29
  met deze profylactische
  paravaccin-eigenschappen,
 • 16:30 - 16:32
  maar alle andere geneesmiddelen
  die we hebben ontdekt,
 • 16:32 - 16:35
  of verbindingen als je wil,
  zijn totaal nieuw.
 • 16:35 - 16:39
  Ze moeten [in de VS] het hele
  FDA-goedkeuringsproces doorlopen --
 • 16:39 - 16:42
  voordat ze ooit voor mensen kunnen
  worden gebruikt, als ze het al halen.
 • 16:42 - 16:44
  En dat zal nog jaren duren.
 • 16:44 - 16:46
  Als we het iets eerder willen,
 • 16:46 - 16:49
  dan is ketamine al FDA-goedgekeurd.
 • 16:49 - 16:51
  Het is generisch en beschikbaar.
 • 16:51 - 16:53
  We kunnen het ontwikkelen
 • 16:53 - 16:56
  voor een fractie van de prijs en de tijd.
 • 16:56 - 17:00
  Maar voorbij functionele
  gefixeerdheid en denkraam,
 • 17:00 - 17:05
  is er nog een echte, andere uitdaging
  voor de herbestemming van geneesmiddelen,
 • 17:05 - 17:06
  namelijk beleid.
 • 17:06 - 17:08
  Er zijn geen prikkels
  eens een drug generisch is
 • 17:08 - 17:11
  zonder octrooi
  en dus niet langer exclusief,
 • 17:11 - 17:15
  om farmaceutische bedrijven aan
  te moedigen om ze te ontwikkelen,
 • 17:15 - 17:16
  omdat ze er geen geld aan verdienen.
 • 17:16 - 17:20
  Dat is niet alleen waar voor ketamine.
  Dat geldt voor alle geneesmiddelen.
 • 17:21 - 17:26
  Hoe dan ook, het idee zelf
  is volledig nieuw in de psychiatrie,
 • 17:26 - 17:30
  om geneesmiddelen te gebruiken
  om psychische aandoeningen te voorkomen
 • 17:30 - 17:32
  in tegenstelling tot alleen behandelen.
 • 17:33 - 17:38
  Het is mogelijk dat
  20, 50, 100 jaar na nu,
 • 17:38 - 17:42
  we op depressie en PTSS zullen terugkijken
 • 17:42 - 17:45
  zoals nu naar tuberculosesanatoria,
 • 17:45 - 17:47
  als iets uit het verleden.
 • 17:47 - 17:52
  Dit zou het begin van het einde
  van de psychische epidemie kunnen zijn.
 • 17:53 - 17:57
  Maar zoals een groot wetenschapper
  ooit zei:
 • 17:58 - 18:00
  "Alleen een dwaas is zeker van iets.
 • 18:00 - 18:02
  Een wijs man blijft gissen."
 • 18:04 - 18:05
  Bedankt.
 • 18:06 - 18:09
  (Applaus)
Title:
Kan een geneesmiddel depressie en PTSS voorkomen?
Speaker:
Rebecca Brachman
Description:

De weg naar betere geneeskunde is geplaveid met toevallige, maar revolutionaire ontdekkingen. In dit boeiende verhaal over hoe het er in de wetenschap aan toegaat, vertelt neurowetenschapper Rebecca Brachman hoe een gelukkig toeval leidde tot een doorbraak in het voorkomen van psychische stoornissen zoals depressie en PTSS.
Luister naar een onverwachte -- en controversiële -- wending.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:23

Dutch subtitles

Revisions