Uppvidinges kommunfullmäktige 29 november 2022

Title:
Uppvidinges kommunfullmäktige 29 november 2022
Description:

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

more » « less
Video Language:
Swedish
Duration:
02:50:36
http://www.youtube.com/watch?v=oM0c6-_QKQA
Format: Youtube
Primary
Original
Synced
Added   by Erik Jarl
Format: Youtube
Primary
Original
Synced
This video is part of Amara Public.

Subtitles download

Completed subtitles (1)