Return to Video

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

 • 0:02 - 0:04
  ఇది మామూలు వ్యాయామ సెషన్ కాదు.
 • 0:04 - 0:07
  నా పేరు గ్రేటా థన్బెర్గ్.
 • 0:07 - 0:10
  మనం ప్రపంచ సామూహిక వినాశన ప్రారంభదశలో నివశిస్తున్నాము.
 • 0:11 - 0:14
  మన వాతావరణం నాశనమైపోతుంది.
 • 0:14 - 0:18
  నాలాంటి చిన్నారులు చదువు మానేసి ఉద్యమాన్ని చేపడుతున్నారు.
 • 0:19 - 0:21
  అయినా మనం దీన్ని పరిష్కరించగలం.
 • 0:21 - 0:23
  మీరు కూడా దీన్ని పరిష్కరించగలరు.
 • 0:23 - 0:27
  మనం బ్రతకాలంటే, శిలాజ ఇంధనాలని మండించడం నిషేధించాలి, కాని ఇదొక్కటే సరిపోదు.
 • 0:27 - 0:30
  చాలా పరిష్కారాలు గురించి చర్చించబడ్డాయి, కాని మన ముందున్న సరైన పరిష్కారం
 • 0:30 - 0:33
  ఏమిటి?
 • 0:33 - 0:35
  నా స్నేహితుడు జార్జ్ మీకు వివరిస్తారు.
 • 0:36 - 0:38
  గాలిలోని కర్బనాన్ని పూర్తిగా పీల్చుకునే ఒక విచిత్రమైన యంత్రం ఉంది, చాలా చవకైనది మరియు
 • 0:38 - 0:43
  స్వయంగా నిర్మితమయ్యేది.
 • 0:43 - 0:44
  దాన్నే అంటారు... చెట్టు.
 • 0:44 - 0:46
  వాతావరణ పరిష్కారానికి చెట్టు ఒక ప్రకృతి సహజమైన ఉదాహరణ.
 • 0:47 - 0:48
  మాంగ్రూవ్స్, పీట్ బాగ్స్, మార్షెస్, సముద్ర గర్భాలు, కెల్ప్ అరణ్యాలు, చిత్తడి నేలలు, పగడపు దిబ్బలు, అవి
 • 0:48 - 0:49
  గాలిలోని కర్బనాన్ని గ్రహించి దాన్ని బంధించేస్తాయి.
 • 0:49 - 0:54
  మన కలుషిత వాతావరణాన్ని మరమ్మత్తు చేయడానికి ప్రకృతి ఒక సాధనం.
 • 0:54 - 0:57
  ఈ ప్రకృతి సహజమైన వాతావరణ పరిష్కారాలు భారీ వ్యత్యాసాన్ని తేగలవు.
 • 0:57 - 0:59
  చాలా బాగుంది, కదా?
 • 0:59 - 1:03
  కాని, శిలాజ ఇంధనాలని భూమిలో మనం కూడా వదిలినప్పుడే అలా జరుగుతుంది.
 • 1:03 - 1:08
  ఇక్కడొక విచిత్రమైన అంశం...ప్రస్తుతం మనం దాన్ని పట్టించుకోవడంలేదు.
 • 1:09 - 1:12
  ప్రపంచ శిలాజ ఇంధన నిక్షేపాల అవసరాలకి మనం వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చుపెడుతున్నాం ప్రకృతి ఆధారిత
 • 1:12 - 1:14
  పరిష్కారాల కంటే.
 • 1:14 - 1:18
  సహజ సిధ్ధమైన వాతావరణ పరిష్కారాలకి కేవలం 2 శాతం మాత్రమే
 • 1:20 - 1:22
  వాతావరణ కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడానికి చేసే మొత్తం ధనంలో దక్కేది.
 • 1:22 - 1:24
  [music]
 • 1:26 - 1:31
  ఇది మీ ధనం, ఇది మీ పన్నులు మరియు మీ పొదుపులు.
 • 1:31 - 1:33
  ఇంకా విచిత్రమేమిటంటే, సరిగా ఇపుడే ఎక్కడైతే మనకు ప్రకృతి అత్యంత అవసరమో
 • 1:33 - 1:35
  దాన్ని ఇంతకు ముందు కంటే ఎక్కువగా నాశనం చేస్తున్నాం.
 • 1:35 - 1:39
  ప్రతి రోజూ రెండు వందల జాతుల వరకూ అంతరించి పోతున్నాయి.
 • 1:39 - 1:41
  ఆర్కిటిక్ యొక్క మంచు చాలావరకూ కరిగి పోయింది.
 • 1:41 - 1:43
  మన వన్య ప్రాణులు చాలావరకూ నశించిపోయాయి.
 • 1:44 - 1:45
  మన నేల చాలావరకూ పాడయిపోయింది.
 • 1:45 - 1:47
  అయితే మనమేం చెయ్యాలి?
 • 1:47 - 1:50
  మీరేం చెయ్యాలి?
 • 1:50 - 1:54
  ఇది చాలా సులభం...మనం రక్షించాలి, పునరుధ్ధరించాలి ఇంకా సహాయం చెయ్యాలి.
 • 1:54 - 1:57
  రక్షించాలి.
 • 1:57 - 1:59
  ఉష్ణమండల అరణ్యాలు నరికివేయబడుతున్నాయి
 • 1:59 - 2:01
  నిమిషానికి ముఫ్ఫై ఫుట్ బాల్స్ విసిరినంత వేగంతో
 • 2:01 - 2:03
  ఎక్కడైతే ప్రకృతి ప్రాణావశ్యమైనది చేస్తుందో, దాన్ని మనం పరిరక్షించాలి.
 • 2:03 - 2:04
  పునరుధ్ధరించాలి.
 • 2:04 - 2:05
  మన గ్రహం చాలా వరకూ నాశనం చేయబడింది.
 • 2:05 - 2:06
  కానీ ప్రకృతి పునరుత్పత్తి కాగలదు
 • 2:06 - 2:07
  మరియు మనం పర్యావరణాలు తిరిగి రావడానికి సహాయం చెయ్యగలం.
 • 2:07 - 2:09
  నిధుల్ని సమకూర్చాలి.
 • 2:09 - 2:10
  ప్రకృతిని నాశనం చేసే పనులకు సమకూర్చే నిధులను ఆపాల్సిన అవసరం ఉంది
 • 2:10 - 2:11
  దానిని సహాయం చేసే పనులకు చెల్లించాలి.
 • 2:11 - 2:13
  ఇది అంత సులభం.
 • 2:13 - 2:16
  పరిరక్షించు, పునరుధ్ధరించు, సహాయం అందించు.
 • 2:16 - 2:19
  ఇది ఎక్కడైనా చేయగలం.
 • 2:19 - 2:21
  చాలామంది ఇప్పటికే ప్రాకృతిక వాతావరణ పరిష్కారాలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు.
 • 2:21 - 2:22
  విస్తృత స్థాయిలో దీన్ని చేయాల్సి ఉంది.
 • 2:22 - 2:25
  మీరుకూడా దీనిలో భాగస్వాములు కావచ్చు.
 • 2:25 - 2:27
  ప్రకృతిని రక్షించే వారికి ఓటు వెయ్యండి.
 • 2:27 - 2:30
  ఈ వీడియోని షేర్ చెయ్యండి.
 • 2:31 - 2:32
  దీని గురించి చర్చించండి.
 • 2:33 - 2:36
  ప్రకృతి కోసం ప్రపంచ మంతటా అద్భుతమైన విప్లవాలు జరుగుతున్నాయి.
 • 2:36 - 2:38
  వారితో జతకలవండి.
 • 2:39 - 2:41
  [Music]
 • 2:41 - 2:42
  ప్రతి ప్రయత్నం లెక్కించబడుతుంది.
 • 2:42 - 2:43
  మీరు చేసే ప్రతిదీ లెక్కించబడుతుంది.
 • 2:43 - 2:44
  [Music]
 • 2:45 - 2:46
  [Music]
 • 2:46 - 2:50
  [Music]
 • 2:50 - 2:53
  [Music]
 • 2:53 - 2:55
  [Music]
 • 2:55 - 2:58
  [Music]
 • 2:58 - 3:00
  [Music]
 • 3:00 - 3:01
  [Music]
 • 3:01 - 3:04
  [Music]
 • 3:04 - 3:05
  [Music]
Title:
NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis
Description:

Environmental activists Greta Thunberg and George Monbiot have helped produce a short film highlighting the need to protect, restore and use nature to tackle the climate crisis.

Living ecosystems like forests, mangroves, swamps and seabeds can pull enormous quantities of carbon from the air and store them safely, but natural climate solutions currently receive only 2% of the funding spent on cutting emissions.

The film’s director, Tom Mustill of Gripping Films, said: 'We tried to make the film have the tiniest environmental impact possible. We took trains to Sweden to interview Greta, charged our hybrid car at George’s house, used green energy to power the edit and recycled archive footage rather than shooting new.'

#naturenow #climatecrisis #gretathunberg

CREDITS

Narrators: Greta Thunberg & George Monbiot
Director: Tom Mustill
Producer: Triangle Monday
DoP & Editor: Fergus Dingle
Sound: Shaman Media
GFX: Paraic Mcgloughlin
Online: Bram De Jonghe
Picture Post: Special Treats Productions
Mix: Mcasso Music
Audio Post: Tom Martin
NCS Guidance: Charlie Lat
Music: Rone / InFiné Music

The Independent film by Gripping Films(Tom Mustill) was supported by:
Conservation International
Food and Land Use Coalition
Gower St

With guidance from
Nature4Climate

Natural Climate Solutions

www.grippingfilms.com

FIND OUT MORE:
#naturenow
www.naturalclimate.solutions

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Telugu subtitles

Revisions Compare revisions