Return to Video

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

 • 0:02 - 0:04
  Sa a se pa yon ekzèsis.
 • 0:04 - 0:07
  Mwen rele Greta Thunberg.
 • 0:07 - 0:10
  N'ap viv nan kòmansman yon dezaparisyon masif.
 • 0:11 - 0:14
  Klima nou an ap dejenere.
 • 0:14 - 0:18
  Timoun tankou mwen ap abandone lekol yo pou yo manifeste.
 • 0:19 - 0:21
  Men nou ka toujou ranje sa.
 • 0:21 - 0:23
  Ou ka toujou ranje sa.
 • 0:23 - 0:27
  Pou nou siviv, nou bezwen sispann boule gaz natirèl yo, men sa sèlman pap sifi.
 • 0:27 - 0:30
  Yo pale de anpil solisyon, men e solisyon ki tou devan je
 • 0:30 - 0:33
  nou an?
 • 0:33 - 0:35
  M'ap kite zanmi mwen George esplike.
 • 0:36 - 0:38
  Gen yon machin majik ki rale kabòn ki nan lè a, li pa koute anpil e li konstwi
 • 0:38 - 0:43
  pwòp tèt li.
 • 0:43 - 0:44
  Li rele...yon pyebwa.
 • 0:44 - 0:46
  Yon pyebwa se yon ekzanp solisyon klima natirèl.
 • 0:47 - 0:48
  Mangrove yo, touf raje yo, jeng yo, marekaj yo, fon lanmè yo, forè alg yo, ma dlo ki gen plant ladan yo, resif yo, yo
 • 0:48 - 0:49
  kaptire kabòn ki nan lè ya.
 • 0:49 - 0:54
  Lanati se yon zouti nou ka itilize pou repare klima nou an ki brize.
 • 0:54 - 0:57
  Solisyon klima natirèl sa yo ka fè yon gwo diferans.
 • 0:57 - 0:59
  Sa byen entèresan, pa vre?
 • 0:59 - 1:03
  Men si sèlman nou kite gaz natirèl yo nan tè a tou.
 • 1:03 - 1:08
  Men pati ki pi mal la... kounya a nou ap inyore yo.
 • 1:09 - 1:12
  Nou depanse mil fwa plis nan sibvansyon mondyal gaz natirèl yo ke nan solisyon resous natirèl yo.
 • 1:12 - 1:14
 • 1:14 - 1:18
  Solisyon klima natirèl yo jwenn 2% sèlman
 • 1:20 - 1:22
  nan tout lajan ki itilize pou atake dejenerasyon klimatik la.
 • 1:22 - 1:24
 • 1:26 - 1:31
  Sa se lajan ou, se taks ak lajan ou epanye yo.
 • 1:31 - 1:33
  Sak pi rèd la, kounye a lè nou plis bezwen lanati se lè sa
 • 1:33 - 1:35
  n'ap detwi li pi vit ke jamè.
 • 1:35 - 1:39
  Jiska 200 espès ap disparèt chak jou.
 • 1:39 - 1:41
  Pifò Arctic la fin ale.
 • 1:41 - 1:43
  Pifò bèt sovaj nou yo fin ale.
 • 1:44 - 1:45
  Pifò tè nou yo fin ale.
 • 1:45 - 1:47
  Alò kisa nou ta dwe fè?
 • 1:47 - 1:50
  Kisa ou ta dwe fè?
 • 1:50 - 1:54
  Li senp...nou bezwen pwoteje, restore epi finanse.
 • 1:54 - 1:57
  Pwoteje.
 • 1:57 - 1:59
  Yap koupe forè twopikal yo
 • 1:59 - 2:01
  a vitès 30 teren foutbòl pa minit.
 • 2:01 - 2:03
  Kote ke lanati ap fè yon bagay vital, nou dwe pwoteje li.
 • 2:03 - 2:04
  Restore.
 • 2:04 - 2:05
  Pi fò planèt nou an te andomaje.
 • 2:05 - 2:06
  Men lanati ka rejenere
 • 2:06 - 2:07
  e nou ka ede ekosistèm yo reprann yo.
 • 2:07 - 2:09
  Finanse.
 • 2:09 - 2:10
  Nou dwe sispann finanse tout sa ki detwi lanati
 • 2:10 - 2:11
  e peye pou tout sa ki ede li.
 • 2:11 - 2:13
  Li byen senp.
 • 2:13 - 2:16
  Pwoteje, restore, finanse.
 • 2:16 - 2:19
  Sa ka fèt tout kote.
 • 2:19 - 2:21
  Anpil moun gentan kòmanse itilize solisyon klima natirèl yo.
 • 2:21 - 2:22
  Nou dwe fè sa pa pakèt.
 • 2:22 - 2:25
  Ou ka patisipe nan sa.
 • 2:25 - 2:27
  Vote pou moun ki ap defann lanati.
 • 2:27 - 2:30
  Pataje videyo sa.
 • 2:31 - 2:32
  Pale de li.
 • 2:33 - 2:36
  Nan tout mond lan gen anpil gwo mouvman kap batay pou lanati.
 • 2:36 - 2:38
  Antre ladan yo!
 • 2:39 - 2:41
  Tout bagay konte.
 • 2:41 - 2:42
  Aksyon w yo konte.
Title:
NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis
Description:

Environmental activists Greta Thunberg and George Monbiot have helped produce a short film highlighting the need to protect, restore and use nature to tackle the climate crisis.

Living ecosystems like forests, mangroves, swamps and seabeds can pull enormous quantities of carbon from the air and store them safely, but natural climate solutions currently receive only 2% of the funding spent on cutting emissions.

The film’s director, Tom Mustill of Gripping Films, said: 'We tried to make the film have the tiniest environmental impact possible. We took trains to Sweden to interview Greta, charged our hybrid car at George’s house, used green energy to power the edit and recycled archive footage rather than shooting new.'

#naturenow #climatecrisis #gretathunberg

CREDITS

Narrators: Greta Thunberg & George Monbiot
Director: Tom Mustill
Producer: Triangle Monday
DoP & Editor: Fergus Dingle
Sound: Shaman Media
GFX: Paraic Mcgloughlin
Online: Bram De Jonghe
Picture Post: Special Treats Productions
Mix: Mcasso Music
Audio Post: Tom Martin
NCS Guidance: Charlie Lat
Music: Rone / InFiné Music

The Independent film by Gripping Films(Tom Mustill) was supported by:
Conservation International
Food and Land Use Coalition
Gower St

With guidance from
Nature4Climate

Natural Climate Solutions

www.grippingfilms.com

FIND OUT MORE:
#naturenow
www.naturalclimate.solutions

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Creole, Haitian subtitles

Revisions Compare revisions