< Return to Video

Текстова задача с деление на дроби

 • 0:01 - 0:05
  За бебешка тениска са нужни 4/5 метра плат
 • 0:05 - 0:07
  или 4/5 от 1 метър плат.
 • 0:07 - 0:11
  Колко тениски могат да се направят от 48 метра?
 • 0:11 - 0:16
  Всъщност питаме колко групи от по 4/5 метра
 • 0:16 - 0:18
  можем да направим от 48 метра.
 • 0:18 - 0:25
  Искаме да вземем 48 метра
 • 0:25 - 0:29
  и да ги разделим на групи от по 4/5 метра,
 • 0:29 - 0:31
  и да кажем колко групи има.
 • 0:31 - 0:32
  Понеже от всяка от тези групи може да се изработи
 • 0:32 - 0:34
  една бебешка тениска.
 • 0:34 - 0:37
  4/5 метра са една бебешка тениска,
 • 0:37 - 0:41
  следователно броят на групите от 4/5 е броят на бебешките тениски.
 • 0:41 - 0:44
  Е, когато делим на дроб, просто трябва да помним,
 • 0:44 - 0:46
  че това е същото, това изцяло съответства
 • 0:46 - 0:53
  на умножение по реципрочното на тази дроб.
 • 0:53 - 0:56
  Така че ако имаме 4/5 тук, това ще бъде 5/4 –
 • 0:56 - 0:58
  реципрочното.
 • 0:58 - 1:01
  Все пак можеш да кажеш: "Хей, аз имам цяло число тук и дроб."
 • 1:01 - 1:02
  Само трябва да помниш, че всяко цяло число
 • 1:02 - 1:04
  може да се напише като дроб.
 • 1:04 - 1:11
  Това е същото като 48/1, умножено по 5/4.
 • 1:11 - 1:14
  Е, можем просто да умножим в този момент и да съобразим
 • 1:14 - 1:18
  колко е 48 по 5, и това ще бъде върху 4,
 • 1:18 - 1:22
  но ще получим големи числа и ще бъде трудно да се дели и прочее,
 • 1:22 - 1:24
  но можем и да делим още тук.
 • 1:24 - 1:26
  Можем да разделим числителя и знаменателя на 4.
 • 1:26 - 1:31
  Или можем да кажем, че това ще бъде равно на 48 по 5,
 • 1:31 - 1:34
  колкото и да е това, разделено на 4.
 • 1:34 - 1:36
  Нека сега разделим числителя на 4.
 • 1:36 - 1:40
  Можем да разделим 48 на 4 и ще получим 12,
 • 1:40 - 1:42
  и каквото направим за числителя, трябва да го направим
 • 1:42 - 1:46
  и за знаменателя, така че ако разделим 4 на 4, получаваме 1.
 • 1:46 - 1:51
  Така, тогава оставаме с 12 по 5, което е равно на 60.
 • 1:51 - 1:56
  12 по 5, което е равно на 60/1,
 • 1:56 - 1:59
  което е точно същото като 60.
 • 1:59 - 2:03
  Така че можем да направим 60 детски или бебешки тениски
 • 2:03 - 2:07
  от 48 метра, ако всяка от тях изисква 4/5 от метъра.
Title:
Текстова задача с деление на дроби
Description:

U02_L2_T3_we5 Текстова задача с деление на дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
Melli Popova edited Bulgarian subtitles for Dividing Fractions Word Problem
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Dividing Fractions Word Problem
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Dividing Fractions Word Problem
dhbot edited Bulgarian subtitles for Dividing Fractions Word Problem
Mihail Mateev added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions