< Return to Video

The Great Way (Beginner's Mind Poem) - Hsin Hsin Ming- Faith Mind Poem from the Zen tradition

 • 0:17 - 0:20
  Tercihi olmayanlar için
 • 0:20 - 0:23
  Esas Yol zor değildir.
 • 0:26 - 0:30
  Sevgi ve nefret olmadığında,
 • 0:30 - 0:34
  her şey açık ve net hale gelir.
 • 0:37 - 0:40
  Ancak en küçük bir ayrım
  yapıldığında cennet ve dünya
 • 0:41 - 0:47
  birbirinden
  sonsuz derecede ayrılır.
 • 0:59 - 1:02
  Eğer gerçeği görmek istiyorsanız,
 • 1:02 - 1:09
  o zaman hiçbir şeyin lehinde
  ya da aleyhinde fikir yürütmeyin.
 • 1:11 - 1:15
  Hoşlandığınız şeyleri hoşlanmadığınız
  şeylere karşı koymak
 • 1:15 - 1:19
  Aklın hastalığıdır.
 • 1:28 - 1:30
  Şeylerin derin anlamı
 • 1:30 - 1:33
  anlaşılmadığında,
 • 1:33 - 1:37
  zihnin temel huzuru
 • 1:37 - 1:38
  boş yere bozulur.
 • 1:43 - 1:47
  Yol, hiçbir şeyin eksik olmadığı
 • 1:48 - 1:51
  ve hiçbir şeyin fazla olmadığı
 • 1:52 - 1:57
  engin uzay gibi mükemmeldir.
 • 2:14 - 2:18
  Gerçekten de, şeylerin doğasını
  görmememiz,
 • 2:18 - 2:25
  kabul etmeyi ya da reddetmeyi
  seçmemizden kaynaklanmaktadır.
 • 2:29 - 2:34
  Ne dışsal şeylerin karmaşasında
 • 2:34 - 2:39
  ne de içsel boşluk duygularında yaşa.
 • 2:43 - 2:47
  Şeylerin Birliğinde dingin ol
 • 2:47 - 2:53
  ve bu tür hatalı görüşler
  kendiliğinden kaybolacaktır.
 • 2:57 - 3:02
  Pasifliğe ulaşmak için faaliyeti
  durdurmaya çalıştığında,
 • 3:02 - 3:09
  çaban seni faaliyetle doldurur.
 • 3:19 - 3:24
  Bir uçta ya da diğerinde
  kaldığın sürece
 • 3:24 - 3:29
  asla Birliği bilemeyeceksin.
 • 3:34 - 3:38
  Esas şekilde yaşamayanlar
  hem etkinlikte hem pasiflikte,
 • 3:38 - 3:47
  iddiada ve inkarda başarısız olurlar.
 • 3:55 - 4:01
  Şeylerin gerçekliğini inkar etmek,
  onların gerçekliğini ıskalamaktır.
 • 4:03 - 4:09
  Şeylerin boşluğunu iddia etmek
  onların gerçekliğini ıskalamaktır.
 • 4:15 - 4:16
  Bu konuda ne kadar
  çok konuşur
 • 4:16 - 4:20
  ve düşünürsen,
 • 4:20 - 4:23
  gerçeklerden o kadar uzaklaşırsın.
 • 4:29 - 4:31
  Konuşmayı ve düşünmeyi bırak;
 • 4:32 - 4:37
  bilmediğin hiçbir şey kalmayacak.
 • 4:39 - 4:41
  Köke dönmek anlamı bulmaktır,
 • 4:41 - 4:43
  ancak görünüşlerin peşinden
 • 4:44 - 4:51
  gitmek kaynağı kaçırmaktır.
 • 4:55 - 4:58
  İçsel aydınlanma anında
 • 5:00 - 5:05
  görünüşün ve boşluğun ötesine geçilir.
 • 5:09 - 5:12
  Gerçek dediğimiz boş dünyada,
 • 5:13 - 5:16
  meydana geliyormuş gibi
  görünen değişimler
 • 5:16 - 5:20
  sadece cehaletimizdendir.
 • 5:30 - 5:33
  Gerçeği aramayın.
 • 5:34 - 5:38
  Fikirlere değer vermeyi bırakın.
 • 5:40 - 5:43
  Düalist durumda kalmayın.
 • 5:44 - 5:48
  Bu tür arayışlardan dikkatle kaçının.
 • 5:50 - 5:54
  Bunun ve şunun, doğru ve yanlışın
 • 5:54 - 5:56
  izi bile varsa,
 • 5:57 - 6:02
  Zihnin özü karmaşa içinde kaybolacaktır.
 • 6:04 - 6:09
  Tüm ikilikler Bir’den gelse de, bu
 • 6:10 - 6:14
  Bir’e bile bağlanmayın.
 • 6:39 - 6:43
  Zihin Yol’da rahatsız edilmeden
  var olduğunda,
 • 6:44 - 6:47
  dünyadaki hiçbir şey rahatsız edemez
 • 6:48 - 6:51
  ve bir şey artık rahatsız edemediğinde,
 • 6:52 - 6:56
  eski şekilde var olmayı bırakır.
 • 7:11 - 7:16
  Hiçbir ayrımcı düşünce
  ortaya çıkmadığında,
 • 7:16 - 7:20
  eski zihin var olmayı bırakır.
 • 7:21 - 7:25
  Düşünce nesneleri yok olduğunda,
 • 7:25 - 7:29
  düşünen özne de yok olur.
 • 7:29 - 7:34
  Zihin yok olduğunda,
  nesneler de yok olur.
 • 7:50 - 7:54
  Nesneler özneden dolayı nesnedir.
 • 7:54 - 7:58
  Zihin, şeyler yüzünden böyledir.
 • 8:01 - 8:04
  Bu ikisinin göreliliğini ve
 • 8:04 - 8:07
  temel gerçekliği anlayın;
 • 8:08 - 8:11
  Boşluğun birliğini.
 • 8:13 - 8:15
  Bu boşlukta ikisi birbirinden
 • 8:15 - 8:18
  ayırt edilemez ve
 • 8:18 - 8:22
  her biri kendi içinde
  tüm dünyayı barındırır.
 • 8:38 - 8:42
  Eğer kaba ile ince arasında
 • 8:43 - 8:45
  ayrım yapmazsan,
 • 8:45 - 8:48
  önyargıya ve fikre kapılmazsın.
 • 8:50 - 8:52
  Esas Yol’da yaşamak ne kolay
  ne de zordur,
 • 8:52 - 8:55
  ancak sınırlı görüşlere
 • 8:56 - 8:59
  sahip olanlar
 • 8:59 - 9:02
  korkak ve kararsızdır.
 • 9:07 - 9:10
  Ne kadar acele ederlerse
 • 9:10 - 9:12
  o kadar yavaş giderler ve
 • 9:13 - 9:16
  tutunmaları sınırlandırılamaz.
 • 9:33 - 9:37
  Aydınlanma fikrine bağlanmak bile
 • 9:38 - 9:40
  yoldan çıkmak demektir.
 • 9:41 - 9:44
  Her şeyi kendi haline bırakın,
 • 9:45 - 9:49
  ne gelen ne de giden olacaktır.
 • 9:51 - 9:54
  Şeylerin tabiatına itaat edin ve
 • 9:54 - 9:59
  özgürce ve rahatsız edilmeden yürüyün.
 • 10:09 - 10:11
  Düşünce esaret altındayken
 • 10:11 - 10:14
  gerçek gizlenir, çünkü her şey
 • 10:14 - 10:17
  bulanık ve belirsizdir
 • 10:17 - 10:20
  ve yargılamanın külfetli uygulaması
 • 10:20 - 10:24
  sıkıntı ve yorgunluk getirir.
 • 10:39 - 10:41
  Ayrımlardan ve ayrıcalıklardan
 • 10:41 - 10:45
  ne gibi faydalar elde edilebilir?
 • 10:47 - 10:51
  Eğer Tek Yol’da ilerlemek istiyorsanız,
 • 10:51 - 10:55
  duyular ve fikirler dünyasından
  bile hoşlanmayın.
 • 10:57 - 11:00
  Aslında bunları tamamen kabul etmek
 • 11:00 - 11:04
  gerçek aydınlanma ile özdeştir.
 • 11:11 - 11:14
  Bilge kişi hiçbir hedef için
  çabalamaz ama
 • 11:14 - 11:19
  aptal kişi kendini zincire vurur.
 • 11:25 - 11:29
  Birçok değil tek bir Dharma vardır.
 • 11:30 - 11:33
  Ayrılıklar cahillerin tutunma
 • 11:33 - 11:35
  ihtiyaçlarından kaynaklanır.
 • 11:46 - 11:50
  Ayırıcı zihinle zihni aramak
 • 11:50 - 11:54
  tüm hataların en büyüğüdür.
 • 11:55 - 11:59
  Huzur ve huzursuzluk
  yanılsamadan kaynaklanır.
 • 12:00 - 12:02
  Aydınlanma ile birlikte
 • 12:02 - 12:05
  hoşlanma ve hoşlanmama yoktur.
 • 12:06 - 12:09
  Tüm ikilikler cahilce
  çıkarımlardan kaynaklanır.
 • 12:11 - 12:14
  Rüyalar ya da havadaki çiçekler gibidirler
 • 12:16 - 12:19
  onları kavramaya çalışmak aptallıktır.
 • 12:24 - 12:25
  Kazanç ve kayıp,
 • 12:25 - 12:27
  doğru ve yanlış;
 • 12:28 - 12:32
  bu tür düşünceler bir an önce
  ortadan kaldırılmalıdır.
 • 12:46 - 12:48
  Eğer göz hiç uyumazsa,
 • 12:49 - 12:52
  tüm rüyalar doğal olarak sona erecektir.
 • 12:53 - 12:56
  Zihin hiçbir ayrım yapmazsa,
 • 12:57 - 13:01
  on bin şey olduğu gibidir;
 • 13:01 - 13:04
  tek bir öze sahiptir.
 • 13:05 - 13:07
  Bu Tek Öz’ün gizemini anlamak,
 • 13:07 - 13:10
  tüm karmaşadan
 • 13:10 - 13:14
  kurtulmaktır.
 • 13:25 - 13:27
  Her şey eşit olarak görüldüğünde
 • 13:27 - 13:31
  zamansız öze ulaşılır.
 • 13:33 - 13:37
  Bu nedensiz, ilişkisiz duruma
 • 13:37 - 13:40
  hiçbir kıyaslama ve benzetme
  mümkün değildir
 • 13:49 - 13:51
  Hareketi durağan ve
 • 13:51 - 13:54
  durağanı hareket halinde düşün;
 • 13:54 - 13:58
  hem hareket hem de
  durağanlık ortadan kalkar.
 • 14:00 - 14:03
  Bu tür ikilikler ortadan kalktığında,
 • 14:04 - 14:07
  Birliğin kendisi de var olamaz.
 • 14:12 - 14:14
  Bu nihai sonuca hiçbir yasa veya
 • 14:15 - 14:19
  tanım geçerli değildir.
 • 14:21 - 14:25
  Yol ile uyum içinde olan
  birleşik zihin için,
 • 14:26 - 14:29
  tüm ben-merkezli çabalar sona erer.
 • 14:42 - 14:46
  Şüpheler ve çözümsüzlükler
  ortadan kalkar ve
 • 14:47 - 14:51
  gerçek inanç içinde yaşam mümkün olur.
 • 14:53 - 14:57
  Tek bir vuruşla esaretten kurtuluruz.
 • 14:58 - 15:02
  Hiçbir şey bize yapışmaz ve
  biz de hiçbir şeye tutunmayız.
 • 15:13 - 15:15
  Her şey boştur, berraktır,
 • 15:15 - 15:22
  kendi kendini aydınlatır,
  zihnin gücünü kullanmasına gerek yoktur.
 • 15:23 - 15:32
  Burada düşünce, duygu, bilgi ve
  hayal gücünün hiçbir değeri yoktur.
 • 15:34 - 15:37
  Bu tür dünyada ne benlik ne de
 • 15:37 - 15:43
  benlikten başka bir şey vardır.
 • 15:45 - 15:48
  Bu gerçeklikle doğrudan
  uyum sağlamak için,
 • 15:48 - 15:54
  şüphe ortaya çıktığında basitçe
  şunu söyleyin; ‘’ iki değil’’
 • 15:56 - 16:00
  Bu ‘’ iki değil’’ içinde hiçbir
  şey ayrı değildir,
 • 16:00 - 16:04
  hiçbir şey dışlanmamıştır.
 • 16:05 - 16:08
  Aydınlanma nerede ve ne zaman
  olursa olsun
 • 16:08 - 16:12
  bu gerçeğe girmek demektir.
 • 16:16 - 16:24
  Ve bu hakikat zaman ya da mekanda
  uzama ya da kısalmanın ötesindedir.
 • 16:26 - 16:32
  İçinde tek bir düşünce on bin yıl eder.
 • 16:44 - 16:46
  Boşluk burada, boşluk orada.
 • 16:46 - 16:48
  Ama sonsuz evren her zaman
 • 16:49 - 16:56
  gözlerinin önünde duruyor.
 • 17:05 - 17:10
  Sonsuz büyük ve sonsuz küçük-
 • 17:10 - 17:11
  fark yok.
 • 17:12 - 17:18
  Çünkü tanımlar ortadan kalkmış ve
  sınırlar görünmez olmuştur.
 • 17:24 - 17:28
  Varlık ve yokluk da böyledir.
 • 17:29 - 17:36
  Bununla hiçbir ilgisi olmayan şüpheler ve
  tartışmalarla zaman kaybetmeyin.
 • 17:37 - 17:40
  Bir şey, her şey, ayrım
 • 17:41 - 17:43
  gözetmeksizin hareket eder ve
 • 17:43 - 17:45
  birbirine karışır.
 • 17:57 - 18:05
  Bu farkındalık içinde yaşamak,
  mükemmel olmama kaygısı taşımamaktır.
 • 18:06 - 18:11
  Bu inançla yaşamak ikiliksizliğe
  giden yoldur
 • 18:11 - 18:17
  çünkü ikiliksiz olan
  güvenen zihinle birdir.
 • 18:24 - 18:26
  Kelimeler!
 • 18:26 - 18:30
  Yol dilin ötesindedir,
 • 18:30 - 18:34
  çünkü onda ne dün
 • 18:35 - 18:38
  ne yarın
 • 18:39 - 18:43
  ne de bugün vardır.
Title:
The Great Way (Beginner's Mind Poem) - Hsin Hsin Ming- Faith Mind Poem from the Zen tradition
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Short Films - Stepping Stones
Duration:
19:24

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions