< Return to Video

Charles Limb: Váš mozog pri improvizácii

 • 0:00 - 0:03
  Som chirurg, ktorý skúma tvorivosť.
 • 0:03 - 0:06
  Ale ešte nikdy mi pacient nepovedal:
 • 0:06 - 0:09
  "Chcem, aby ste boli tvorivý počas operácie."
 • 0:09 - 0:12
  Je v tom asi trocha irónie.
 • 0:12 - 0:15
  Napriek tomu poviem, že mám za sebou už veľa operácií
 • 0:15 - 0:17
  a je to trochu ako hrať na hudobnom nástroji.
 • 0:17 - 0:20
  Čo sa mňa týka, práve táto hlboká a pretrvávajúca fascinácia zvukom
 • 0:20 - 0:22
  ma priviedla k chirurgii
 • 0:22 - 0:24
  a tiež štúdiu zvukov, zvlášť hudby.
 • 0:24 - 0:26
  Takže vám v nabližších minútach poviem
 • 0:26 - 0:28
  o svojej kariére,
 • 0:28 - 0:30
  v zmysle, ako môžem vedecky skúmať hudbu
 • 0:30 - 0:32
  a zápasiť s otázkami,
 • 0:32 - 0:35
  ako je mozog schopný tvorivosti.
 • 0:35 - 0:37
  Tejto práci som sa venoval hlavne na Univerzite Johna Hopkinsa
 • 0:37 - 0:39
  ale takisto na Národnom Inštitúte Zdravia, kde som bol predtým.
 • 0:39 - 0:41
  Prejdem teraz zopár vedeckými experimentami
 • 0:41 - 0:43
  a budem sa zaoberať troma hudobnými pokusmi.
 • 0:43 - 0:45
  Začnem tým, že vám prehrám video.
 • 0:45 - 0:48
  Je to video Keitha Jarretta, ktorý je dobre známy jazzový improvizátor
 • 0:48 - 0:51
  a pravdepodobne najznámejší ikonický príklad
 • 0:51 - 0:53
  niekoho, kto improvizáciu posunul na vyššiu úroveň.
 • 0:53 - 0:55
  Improvizoval celé koncerty
 • 0:55 - 0:57
  len tak z hlavy,
 • 0:57 - 0:59
  a nikdy ich nehral rovnako.
 • 0:59 - 1:01
  Takže, čo sa týka skutočnej tvorivosti,
 • 1:01 - 1:03
  myslím, že toto je skvelý príklad.
 • 1:03 - 1:05
  Takže poďme spustiť to video.
 • 1:06 - 1:10
  (Hudba)
 • 2:02 - 2:05
  Skutočne pozoruhodná, úžasná vec, čo sa tam odohralo.
 • 2:05 - 2:07
  Vždy keď to - ako poslucháč, ako fanúšik -
 • 2:07 - 2:09
  počujem, som ohromený.
 • 2:09 - 2:11
  Rozmýšľam, ako je to vôbec možné.
 • 2:11 - 2:13
  Ako môže mozog generovať toľko informácií,
 • 2:13 - 2:15
  spontánne toľko hudby?
 • 2:15 - 2:18
  Tak som si to vyjasnil tak, vedecky
 • 2:18 - 2:21
  že umelecká tvorivosť je magická ale mágia to nie je.
 • 2:21 - 2:23
  To znamená, že je produktom mozgu.
 • 2:23 - 2:26
  Nepoznám umelca, ktorý by tvoril a nemal funkčný mozog.
 • 2:26 - 2:28
  A s touto predstavou, že umelecká tvorivosť
 • 2:28 - 2:30
  je v skutočnosti neurologický produkt,
 • 2:30 - 2:33
  som túto tézu pripravil na preskúmanie
 • 2:33 - 2:36
  tak, ako môžme skúmať iné zložité neurologické procesy.
 • 2:36 - 2:38
  A doplnil som tam nejaké podotázky.
 • 2:38 - 2:40
  Je vôbec možné vedecky skúmať tvorivosť?
 • 2:40 - 2:42
  Myslím, že to je dobrá otázka.
 • 2:42 - 2:45
  A poviem vám, že väčšina vedeckých štúdií hudby,
 • 2:45 - 2:47
  zhutňuje obrovské množstvo informácií.
 • 2:47 - 2:50
  A keď sa cez ne prelúskate, je ťažke tam hudbu ešte rozlíšiť.
 • 2:50 - 2:52
  V skutočnosti sa zdajú úplne nemuzikálne
 • 2:52 - 2:54
  a chýba im ústredná téma hudby.
 • 2:54 - 2:56
  To prináša druhú otázku.
 • 2:56 - 2:58
  Prečo by mali tvorivosť skúmať vedci?
 • 2:58 - 3:00
  Možno oni na to nie sú tí správni ľudia.
 • 3:00 - 3:02
  Možno ale
 • 3:02 - 3:04
  z vedeckej perspektívy
 • 3:04 - 3:06
  a dnes sme už hovorili o mnohých inováciách
 • 3:06 - 3:08
  veda je inováciou
 • 3:08 - 3:10
  skúmanie toho, ako je mozog schopný inovácie
 • 3:10 - 3:12
  je ešte v začiatkoch.
 • 3:12 - 3:15
  Popravde, vieme veľmi málo o tom, ako sme schopní tvorivosti.
 • 3:15 - 3:17
  Takže si myslím, že uvidíme
 • 3:17 - 3:19
  v najbližších 10, 20, 30 rokov
 • 3:19 - 3:22
  ozastnú vedu tvorivosti, ktorá bude prekvitať.
 • 3:22 - 3:24
  Pretože teraz máme nové metódy, ktoré nám umožňujú
 • 3:24 - 3:26
  uchopiť aj takýto proces,
 • 3:26 - 3:28
  ako komplexná jazzová improvizácia a rigorózne ho skúmať.
 • 3:28 - 3:30
  Takže sa to zúži na mozog.
 • 3:30 - 3:32
  Všetci máme ten pozoruhodný mozog,
 • 3:32 - 3:35
  ktorému rozumieme len veľmi málo.
 • 3:35 - 3:37
  Myslím, že neurovedci
 • 3:37 - 3:39
  majú viac otázok než odpovedí.
 • 3:39 - 3:41
  A ani ja vám dnes nedám veľa odpovedí,
 • 3:41 - 3:43
  len sa spýtam mnoho otázok.
 • 3:43 - 3:45
  To je v podstate to, čo robím v svojom laboratóriu.
 • 3:45 - 3:47
  Pýtam sa otázky, čo mozog robí, keď nám umožňuje robiť to či ono.
 • 3:47 - 3:50
  Toto je hlavná metóda, ktorú používam. Volá sa funkčné MRI.
 • 3:50 - 3:53
  Ak ste boli v MRI skeneri, je to v mnohom podobné,
 • 3:53 - 3:55
  ale tento je špeciálne vybavený,
 • 3:55 - 3:57
  nerobí len fotky vášho mozgu
 • 3:57 - 4:00
  ale aj záznamy aktívnych oblastí mozgu.
 • 4:00 - 4:02
  Deje sa to nasledovne.
 • 4:02 - 4:04
  Máme tu takzvané BOLD zobrazenie,
 • 4:04 - 4:06
  to je zobrazenie hladiny okysličenej krvi.
 • 4:06 - 4:08
  Keď ste v fMRI skeneri,
 • 4:08 - 4:10
  ste vo veľkom magnete,
 • 4:10 - 4:12
  ktorý sa pripája na molekuly v určitých oblastiach.
 • 4:12 - 4:15
  Keď je oblasť mozgu aktívna, je aktívna neuronálna oblasť,
 • 4:15 - 4:18
  nahrnie sa do tej oblasti krv.
 • 4:18 - 4:20
  Prietok krvi spôsobí zvýšenie
 • 4:20 - 4:22
  hladiny krvi v tej oblasi
 • 4:22 - 4:25
  s deoxyhemoglobinovou zmenou v koncentrácii.
 • 4:25 - 4:27
  MRI vie zachytiť deoxyhemoglobín
 • 4:27 - 4:29
  zatiaľčo oxyhemoglobín nedokáže.
 • 4:29 - 4:31
  Takže touto metódou dedukcie
 • 4:31 - 4:33
  meriame prietok krvi, nie neuronálnu aktivitu a
 • 4:33 - 4:35
  usudzujeme, že ak oblasť mozgu má viac krvi
 • 4:35 - 4:37
  bola táto oblasť aktívna pri určitej úlohe.
 • 4:37 - 4:39
  To je podstata fungovania fMRI.
 • 4:39 - 4:41
  Používa sa už od 90-tych rokov
 • 4:41 - 4:44
  pri skúmaní zložitých procesov.
 • 4:44 - 4:46
  Teraz vám ukážem štúdiu, ktorý som robil.
 • 4:46 - 4:48
  Volá sa Jazz v fMRI skeneri.
 • 4:48 - 4:50
  Spolupracoval som s kolegom Alanom Braunom z Národného inštitútu zdravia.
 • 4:50 - 4:53
  Tu je krátke video toho, čo sme v projekte robili.
 • 4:53 - 4:55
  (Video) Charles Limb: Toto je umelohmotný MIDI klávesový nástroj
 • 4:55 - 4:57
  ktorý používame v jazzových experimetoch.
 • 4:57 - 4:59
  Má 35 kláves,
 • 4:59 - 5:01
  ktoré sú navrhnuté tak, aby sa vošli do skeneru
 • 5:01 - 5:03
  a boli magneticky bezpečné,
 • 5:03 - 5:05
  mali minimálne rušivé účinky,
 • 5:05 - 5:07
  ktoré by rušili meranie
 • 5:07 - 5:10
  a podušku, takže si ho hráč môže položiť na nohy,
 • 5:10 - 5:13
  kým leží v skeneri a hrá ležiac na chrbte.
 • 5:13 - 5:16
  A funguje to takto, v skutočnosti to neprodukuje zvuk.
 • 5:16 - 5:18
  Vysiela to takzvaný MIDI signál...
 • 5:18 - 5:20
  alebo digitálne rozhranie pre hudobné nástroje...
 • 5:20 - 5:23
  cez tieto káble do počítača,
 • 5:23 - 5:26
  ktorý spustí vysoko kvalitný zvuk klavíra.
 • 5:26 - 5:29
  (Hudba)
 • 5:32 - 5:52
  (Hudba)
 • 5:54 - 5:56
  CL: OK, funguje to.
 • 5:56 - 5:58
  A pomocou týchto kláves
 • 5:58 - 6:00
  máme prostriedok na skúmanie hudobných procesov.
 • 6:00 - 6:03
  Takže čo teraz, keď už máš tento zvláštny klavír?
 • 6:03 - 6:05
  Neostane len pri tom, že: "Hej, super, že máme takýto klavírik."
 • 6:05 - 6:07
  Teraz musíme vymyslieť nejaký vedecký experiment.
 • 6:07 - 6:10
  A tento experiment sa zakladá na nasledujúcom.
 • 6:11 - 6:14
  Čo sa deje v mozgu pri niečom naučenom a preskúšavanom
 • 6:14 - 6:16
  a čo sa deje v mozgu pri niečom,
 • 6:16 - 6:18
  čo je spontánne vytvárané, teda improvizované,
 • 6:18 - 6:20
  čo je zladené motoricky
 • 6:20 - 6:23
  v zmysle jednoduchých senzorických častí?
 • 6:23 - 6:26
  Tu máme to, čo nazývame paradigma.
 • 6:26 - 6:29
  Stupnicová paradigma, hrá sa na stupnici hore a dole, popamäti.
 • 6:29 - 6:31
  A tu je improvizácia na stupnici
 • 6:31 - 6:33
  štvrťové noty, metronóm, pravá ruka,
 • 6:33 - 6:35
  vedecky veľmi bezpečné
 • 6:35 - 6:37
  ale hudobne podstatne nudné.
 • 6:37 - 6:39
  A potom v spodnom riadku, máme jazzovú paradigmu.
 • 6:39 - 6:41
  Pozvali sme profesionálnych hráčov jazzu na Inštitút,
 • 6:41 - 6:44
  kde sa museli naučiť hudobnú ukážku naľavo,
 • 6:44 - 6:46
  ktorú ste počuli, keď som ju hral ja
 • 6:46 - 6:49
  a potom sme ich nechali improvizovať v rovnakých zmenách akordov.
 • 6:49 - 6:51
  Keď klikneme na ikonu vľavo dole,
 • 6:51 - 6:53
  tu je ukážka toho, čo sme nahrali v skeneri.
 • 6:53 - 6:58
  (Hudba)
 • 7:21 - 7:23
  Nie je to veľmi prirodzené prostredie
 • 7:23 - 7:25
  ale boli schopní hrať ozajstnú hudbu.
 • 7:25 - 7:27
  Počul som to sólo už 200krát
 • 7:27 - 7:29
  a stále sa mi páči.
 • 7:29 - 7:31
  Hudobníkom tam nakoniec bolo celkom pohodlne.
 • 7:31 - 7:33
  Najprv sme zmerali počet nôt.
 • 7:33 - 7:35
  Nehrali v skutočnosti len viac nôt, keď improvizovali?
 • 7:35 - 7:37
  Nie, v tom to nebolo.
 • 7:37 - 7:39
  Potom sme sa pozreli na mozgovú aktivitu.
 • 7:39 - 7:41
  Skúsim to pre vás zostručniť.
 • 7:41 - 7:44
  Toto sú kontrastné mapy zobrazujúce rozdiel
 • 7:44 - 7:46
  medzi tým, čo je aktívne, keď improvizujete
 • 7:46 - 7:48
  a tým, keď robíte niečo naučené.
 • 7:48 - 7:50
  Červeným je aktívna oblasť v prefrontálnej kôre,
 • 7:50 - 7:52
  v čelovom laloku mozgu.
 • 7:52 - 7:54
  Modrou je deaktivovaná oblasť.
 • 7:54 - 7:56
  Takže ústrednou oblasťou je mediálny prefrontálny kortex,
 • 7:56 - 7:58
  kde došlo k zvýšeniu aktivity.
 • 7:58 - 8:01
  A veľká plocha zvaná laterálny prefrontálny kortex
 • 8:01 - 8:04
  zmenšila svoju aktivitu, ak to zhrniem.
 • 8:04 - 8:06
  Tieto oblasti plnia aj mnohé iné funkcie.
 • 8:06 - 8:09
  Ako rád pripomínam, toto nie sú jazzové oblasti mozgu.
 • 8:09 - 8:11
  Robia aj kopec iných vecí,
 • 8:11 - 8:13
  ktoré súvisia s sebauvedomovaím,
 • 8:13 - 8:15
  introspekciou, pracovnou pamäťou atď.
 • 8:15 - 8:18
  V čelovom laloku máme v podstate vedomie.
 • 8:18 - 8:20
  Ale máme to kombináciu
 • 8:20 - 8:23
  oblasti, ktorá súvisí so sebakontrolu vypnutú
 • 8:23 - 8:25
  a oblasti, o ktorej sa uvažuje ako autobiografickej
 • 8:25 - 8:27
  alebo sebavyjadrovacej, zapnutú.
 • 8:27 - 8:29
  Takže si myslíme, aspoň v tomto predbežnom -
 • 8:29 - 8:31
  No je to len jedna štúdia, najskôr sa mýlime.
 • 8:31 - 8:33
  Ale je to jedna štúdia.
 • 8:33 - 8:36
  Takže je rozumné stanoviť hypotézu,
 • 8:36 - 8:38
  že aby ste boli tvoriví,
 • 8:38 - 8:40
  musíte mať túto zvláštnu disociáciu v čelovom laloku.
 • 8:40 - 8:42
  Jedna oblasť sa zapne a jedna veľká oblasť sa vypne,
 • 8:42 - 8:45
  aby ste neboli brzdený, aby ste mohli spraviť aj chyby,
 • 8:45 - 8:47
  aby ste nepotlačovali
 • 8:47 - 8:50
  všetky tie novovygenerované impulzy.
 • 8:50 - 8:53
  Vieme, že hudba nie je samostatnou aktivitou,
 • 8:53 - 8:55
  je komunikatívna.
 • 8:55 - 8:57
  Takže ďalšou otázkou bolo:
 • 8:57 - 8:59
  "Čo sa deje, keď si hudobníci navzájom odpovedajú,
 • 8:59 - 9:01
  keď hrá raz jeden a raz druhý,
 • 9:01 - 9:03
  čo je bežne pri jazze deje.
 • 9:03 - 9:05
  Toto je dvanásťtaktové blues.
 • 9:05 - 9:07
  Rozdelil som ho tu na štvortaktové skupiny,
 • 9:07 - 9:09
  aby sme videli, kedy dôjde k výmene.
 • 9:09 - 9:11
  To, čo sme urobili bolo, že sme do skeneru dali hudobníka,
 • 9:11 - 9:13
  ktorý sa mal naučiť melódiu
 • 9:13 - 9:15
  a s druhým hudobníkom v kontrolnej miestnosti
 • 9:15 - 9:18
  sa interaktívne dopĺňali.
 • 9:18 - 9:20
  Takže tento hudobník, Mike Pope,
 • 9:20 - 9:23
  jeden z najlepších svetových hráčov na basu a fantastický hráč na klavír.
 • 9:28 - 9:30
  Práve hrá skladbu,
 • 9:30 - 9:32
  ktorú sme videli,
 • 9:32 - 9:34
  ešte o niečo lepšie, ako som ju napísal ja.
 • 9:34 - 9:36
  (Video) CL: Mike, no tak.
 • 9:36 - 9:38
  Sestra: Vo vreckách nemáš nič, však Mike?
 • 9:38 - 9:41
  Mike Pope: Nie. Vo vreckách nemám nič. (Sestra: Okej.)
 • 9:50 - 9:52
  CL: Aby ste s týmto súhlasili, musíte mať ten správny postoj.
 • 9:52 - 9:54
  (Smiech)
 • 9:54 - 9:56
  Je to vlastne celkom zábavné.
 • 9:56 - 9:59
  A teraz sa pri hraní striedame.
 • 9:59 - 10:02
  On je dnu. Vidíte, tam má nohy.
 • 10:03 - 10:06
  A ja som v kontrolnej miestnosti, striedame sa pri hraní.
 • 10:06 - 10:09
  (Hudba)
 • 10:18 - 10:21
  (Video) Mike Pope: Je to dosť dobrá reprezentácia toho,
 • 10:21 - 10:23
  aké je to naozaj.
 • 10:23 - 10:25
  Je dobré, že to nie je príliš rýchle.
 • 10:25 - 10:27
  Keďže to skúšame znova a znova,
 • 10:27 - 10:30
  umožní ti to aklimatizovať sa na prostredie.
 • 10:31 - 10:34
  Najťažšia pre mňa bola tá kinestetika,
 • 10:34 - 10:36
  pozerať sa na svoej ruky
 • 10:36 - 10:38
  skrz dve zrkadlá,
 • 10:38 - 10:40
  ležiac na chrbte
 • 10:40 - 10:42
  nehýbať sa okrem rúk.
 • 10:42 - 10:44
  To bola výzva.
 • 10:44 - 10:46
  Ale aj tak
 • 10:46 - 10:49
  boli tu naozajstné chvíle,
 • 10:49 - 10:51
  momenty
 • 10:51 - 10:55
  skutočnej, úprimnej interhry.
 • 10:55 - 10:57
  CL: Teraz sa trochu zastavíme.
 • 10:57 - 10:59
  Takže to, čo tu vidíte...
 • 10:59 - 11:01
  A teraz robím kardinálny vedecký hriech,
 • 11:01 - 11:03
  ukážem vám predbežné údaje.
 • 11:03 - 11:05
  Toto sú údaje jedného subjektu.
 • 11:05 - 11:07
  V skutočnosti práve Mikeove dáta.
 • 11:07 - 11:09
  Takže čo vám to tu ukazujem?
 • 11:09 - 11:12
  Keď sa so mnou striedal, improvizoval, nehral z pamäti,
 • 11:12 - 11:15
  jeho jazykové oblasti sa aktivovali, jeho Brocova oblasť,
 • 11:15 - 11:17
  čo je spodný čelový lalok naľavo.
 • 11:17 - 11:19
  Súhlasne ho mal aj napravo.
 • 11:19 - 11:22
  Táto oblasť súvisí s expresívnou komunikáciou.
 • 11:22 - 11:24
  Predstava, že hudba je jazykom,
 • 11:24 - 11:27
  má zdá sa aj neurologickú podstatu.
 • 11:27 - 11:30
  A vidíme to, keď dvaja hudobníci vedú hudobný rozhovor.
 • 11:30 - 11:32
  Už sme to vyskúšali u ôsmich subjektov
 • 11:32 - 11:34
  a dávame naše údaje dokopy.
 • 11:34 - 11:36
  Takže snáď o tom budeme môcť povedať niečo zmysluplné.
 • 11:36 - 11:39
  Keď premýšľam o improvizácii a jazyku, čo je ďalej?
 • 11:39 - 11:41
  Rap, prirodzene, rap,
 • 11:41 - 11:43
  free-style.
 • 11:43 - 11:45
  Odjakživa ma free-style fascinoval.
 • 11:45 - 11:47
  Takže poďme ďalej a pozrime si toto video.
 • 11:47 - 11:49
  (Video) Mos Def: ♫... s tmavou kožou stojím tu nad vami ♫
 • 11:49 - 11:52
  ♫ robím bordel vo vašom okolí ♫
 • 11:52 - 11:54
  ♫ celosvetová synergia, rozoznateľná symetria ♫
 • 11:54 - 11:57
  ♫ tak ma skús poraziť, chemicky rozložiť ♫
 • 11:57 - 11:59
  ♫ nie som desiaty M.C., akým som bol vravím ♫
 • 11:59 - 12:02
  ♫ oháknutý ako Kennedy ♫
 • 12:02 - 12:05
  ♫ keď poviem, že budem tu, babenky pribehnú ♫
 • 12:05 - 12:07
  CL: Je tu mnoho analogického
 • 12:07 - 12:09
  medzi tým, čo sa deje pri free-style a v jazze.
 • 12:09 - 12:11
  Medzi týmito dvoma formami hudby je mnoho spoločného.
 • 12:11 - 12:13
  Mám na mysli odlišné časové obdobia.
 • 12:13 - 12:15
  Rap slúži rovnakej sociálnej funkcii
 • 12:15 - 12:17
  ako kedysi jazz.
 • 12:17 - 12:19
  Takže ako vedecky skúmať rap?
 • 12:19 - 12:21
  Moji kolegovia si myslia, že som sa zbláznil,
 • 12:21 - 12:23
  ale ja si myslím, že je to uskutočniteľné.
 • 12:23 - 12:25
  Takže ide sa na to takto: máte free-style umelca,
 • 12:25 - 12:27
  ktorý sa naučí rap, ktorý ste mu napísali,
 • 12:27 - 12:29
  ktorý predtým nikdy nepočul,
 • 12:29 - 12:31
  a potom ho necháte free-styleovať.
 • 12:31 - 12:33
  Keď som v labáku povedal, že na TEDe budem rapovať,
 • 12:33 - 12:35
  povedali mi: "Tak to teda nebudeš."
 • 12:35 - 12:37
  A tak som si pomyslel...
 • 12:37 - 12:43
  (Potlesk)
 • 12:43 - 12:45
  Ale pozor.
 • 12:45 - 12:48
  Pri takejto veľkej obrazovke, môžete všetci rapovať so mnou. Okej?
 • 12:48 - 12:50
  Takže sa museli naučiť
 • 12:50 - 12:52
  naspamäť to, čo je pri spodnej ikone vľavo.
 • 12:52 - 12:55
  To bola kontrolná podmienka, to sa naučili naspamäť.
 • 12:55 - 12:57
  Počítač: ♫ Pamäť, úder. ♫
 • 12:57 - 13:00
  CL: ♫ Úder taktu, ktorý sa opakuje ♫
 • 13:00 - 13:03
  ♫ rytmus a rým, ktorý ma doplňuje ♫
 • 13:03 - 13:05
  ♫ keď beriem mikrák, je to nátresk ♫
 • 13:05 - 13:08
  ♫ dávam rýmy, čo udrú ako blesk ♫
 • 13:08 - 13:10
  ♫ večne hľadať pravdu musím ♫
 • 13:10 - 13:13
  ♫ o handry sa nestarám, vidíš, čo nosím ♫
 • 13:13 - 13:16
  ♫ v hlave mám psychopatické hlasy ♫
 • 13:16 - 13:19
  ♫ čo šepkajú mi, počujem len ja asi ♫
 • 13:19 - 13:21
  ♫ umenie skúmať, to čo visí ♫
 • 13:21 - 13:24
  ♫ v nekonečnej mysli ♫
 • 13:24 - 13:27
  ♫ slová sa zo mňa lejú ako riava ♫
 • 13:27 - 13:30
  ♫ môže za to moja chorá hlava ♫
 • 13:30 - 13:39
  (Potlesk)
 • 13:39 - 13:42
  Garantujem vám, že toto sa už nikdy nezopakuje.
 • 13:42 - 13:44
  (Smiech)
 • 13:44 - 13:46
  Pri týchto free-styleleroch je dobré, že
 • 13:46 - 13:48
  im dáte zopár podnetoých slov.
 • 13:48 - 13:50
  Nevedia, čo bude nasledovať ale počujú niečo bez prípravy.
 • 13:50 - 13:52
  Spustite tú zvukovú ikonu napravo.
 • 13:52 - 13:55
  Počujú tri podnetové slová: "ako", "nie" a "hlava".
 • 13:55 - 13:57
  Nevie, čo bude nasledovať ďalej.
 • 13:57 - 13:59
  Free-styler: ♫ ISom ako nejaký [nejasné] ♫
 • 13:59 - 14:02
  ♫ [nejasné] mimozemská, nebeská scéna ♫
 • 14:02 - 14:05
  ♫ Kedysi sedával som v pyramíde a meditoval ♫
 • 14:05 - 14:08
  ♫ s dvoma mikrofónmi visiacimi nad hlavou ♫
 • 14:08 - 14:11
  ♫ keby som stále počul ♫
 • 14:11 - 14:13
  ♫ vidíš, ako sa uškŕňaš ♫
 • 14:13 - 14:15
  ♫ učil som deti, čo sedávajú vzadu ♫
 • 14:15 - 14:18
  ♫ o apokalyptickom odkaze ♫
 • 14:18 - 14:21
  ♫ nie všetko, muselo to zostať jednoduché ♫
 • 14:21 - 14:23
  ♫ [nejasné] inštrumentálny ♫
 • 14:23 - 14:26
  ♫ škodlivé hranie Super Mario ♫
 • 14:26 - 14:30
  ♫ [nejasné] krabice [nejasné] hip hop ♫
 • 14:30 - 14:32
  CL: Znova, dejú sa tu neuveriteľné veci.
 • 14:32 - 14:34
  Veci, ktoré sú neurologicky pozoruhodné.
 • 14:34 - 14:36
  Nezáleží, či sa vám táto hudba páči, či nie.
 • 14:36 - 14:38
  Čo sa týka tvorivosti, je to fenomenálne.
 • 14:38 - 14:41
  Tu je krátke video toho, ako sme to robili v skeneri.
 • 14:41 - 14:44
  (Smiech)
 • 14:44 - 14:46
  (Video) CL: Sme tu s Emmanuelom.
 • 14:46 - 14:48
  CL: Toto je mimochodom nahrané v skeneri.
 • 14:48 - 14:50
  (Video) CL: Tu je Emmanuel v skeneri.
 • 14:51 - 14:54
  Naučil sa pre nás jeden rap.
 • 14:57 - 15:00
  Emmanuel: ♫ Úder taktu, ktorý sa opakuje ♫
 • 15:00 - 15:03
  ♫ rytmus a rým, ktorý ma doplňuje ♫
 • 15:03 - 15:06
  ♫ keď beriem mikrák, je to nátresk ♫
 • 15:06 - 15:08
  ♫ dávam rýmy, čo udrú ako blesk ♫
 • 15:08 - 15:11
  ♫ večne hľadať pravdu musím ♫
 • 15:11 - 15:14
  ♫ o handry sa nestarám, vidíš, čo nosím ♫
 • 15:14 - 15:17
  CL: Okej, tu to zastavím. Čo vidíme v jeho mozgu?
 • 15:17 - 15:19
  Tu sú v skutočnosti mozgy štyroch raperov.
 • 15:19 - 15:21
  A vidíme ako sa rozsvietili jazykové oblasti,
 • 15:21 - 15:23
  ale potom pri zavretých očiach,
 • 15:23 - 15:26
  keď robíte free-style, nie rap spamäti,
 • 15:26 - 15:28
  rozsvietia sa obrovské vizuálne oblasti.
 • 15:28 - 15:31
  Máme tu aktivitu mozočku, ktorý je zodpovedný sa motorickú koordináciu.
 • 15:31 - 15:34
  Zvýšenú mozgovú aktivitu máte, keď robíte porovnateľnú úlohu,
 • 15:34 - 15:37
  jedna úloha je na tvorivosť a druhá vykonávaná spamäti.
 • 15:38 - 15:40
  Je to len predbežné zistenie ale myslím, že je to cool.
 • 15:40 - 15:43
  Aby som to zhrnul, máme ešte veľa otázok.
 • 15:43 - 15:46
  A ako som už vravel, mi si tu otázky kladieme, neodpovedáme na ne.
 • 15:46 - 15:49
  Ale chceme prísť na koreň toho, čo znamená byť tvorivým géniom, neurologicky.
 • 15:49 - 15:52
  Myslím si, že s týmito metódami sa posúvame bližšie.
 • 15:52 - 15:54
  A dúfam, že v najbližších 10, 20 rokoch
 • 15:54 - 15:56
  uvidíte skutočné, zmysluplné štúdie.
 • 15:56 - 16:00
  Vraví sa, že veda musí umenie dobehnúť
 • 16:00 - 16:02
  asi sa nám to začína dariť.
 • 16:02 - 16:04
  Chcem vám poďakovať za váš čas, cením si to.
 • 16:04 - 16:09
  (Potlesk)
Title:
Charles Limb: Váš mozog pri improvizácii
Speaker:
Charles Limb
Description:

Hudobník a výskumník Charles Limb si lámal hlavu nad tým, ako mozog funguje pri hudobnej improvizácii. Aby to zistil, dal jazzových hudobníkov a raperov do fMRI skenera. To, čo so svojím tímom objavil, má dopad na naše chápanie tvorivosti akéhokoľvek druhu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:10
Katarina Kesselova added a translation

Slovak subtitles

Revisions