< Return to Video

Choiceless Awareness - The Secret of Secrets- The Wisdom That Leads to Samadhi

 • 0:09 - 0:11
  Tanımlayacağımız şeye,
 • 0:11 - 0:13
  yani samadhi'ye götüren ezoterik bilgeliğe
 • 0:13 - 0:17
  'Sırların Sırrı' adı verilmiştir.
 • 0:18 - 0:21
  Samadhi, tüm maneviyatın hedefi
 • 0:21 - 0:24
  ve onun kaynakla birliğidir.
 • 0:25 - 0:28
  Sınırlı zihni aşan ve
 • 0:28 - 0:31
  kim ya da ne olduğunuz gerçeği,
 • 0:31 - 0:34
  sınırlı zihin aracılığıyla görülemez.
 • 0:34 - 0:37
  Hareketsiz noktaya
 • 0:37 - 0:40
  hareket yoluyla ulaşılamaz.
 • 0:40 - 0:43
  Düşüncenin ötesindeki
  hareketsiz noktanın
 • 0:43 - 0:47
  farkına varmak istiyorsanız
  düşünce ve duyumlara olan
 • 0:48 - 0:51
  tüm ilginizi, tüm tercihlerinizi,
 • 0:51 - 0:54
  zihin ve duyuların ürettiği
  tüm olguları bırakın ve
 • 0:54 - 0:58
  salt farkındalıkta dinlenin.
 • 1:21 - 1:23
  Şimdide varoluşun,
 • 1:23 - 1:26
  değişen
 • 1:26 - 1:30
  ve değişmeyen
 • 1:30 - 1:32
  iki temel boyutu vardır.
 • 1:32 - 1:35
  Düşünceler ve duyumlar
 • 1:35 - 1:37
  sürekli değişen olguların alanıdır.
 • 1:40 - 1:43
  Değişmeyen şey o değişim alanının
 • 1:43 - 1:45
  farkındalığıdır.
 • 1:49 - 1:51
  Genellikle değişim alanına ve
 • 1:51 - 1:55
  onun nesnelerine o kadar
  kapılıp dalarız ki,
 • 1:55 - 1:58
  farkındalık boyutunu göz ardı ederiz.
 • 1:58 - 2:01
  Yani farkındalığın farkına vararak,
 • 2:01 - 2:04
  bilincin bilincine vararak
 • 2:04 - 2:08
  araştırmamıza başlarız.
 • 2:44 - 2:46
  Uzun süre farkındalıkta
  dinlenmenin zorluğu,
 • 2:46 - 2:49
  çoğu insanın farkındalıkta kalmak için
 • 2:49 - 2:51
  gereken konsantrasyonu ve
 • 2:51 - 2:54
  sakinliği
 • 2:54 - 2:56
  geliştirmemiş olmasıdır.
 • 2:56 - 2:59
  Konfora bağımlı
 • 2:59 - 3:00
  olduğumuzdan dolayı
 • 3:00 - 3:03
  sınırlı zihin bu egzersizden kaçmak ister,
 • 3:03 - 3:05
  bunu son derece rahatsız bulur ve
 • 3:05 - 3:08
  her türlü dikkat dağınıklığı
 • 3:08 - 3:11
  veya engel yaratır.
 • 3:12 - 3:15
  Bizi ego kimliğine bağlayan
 • 3:15 - 3:18
  iki temel düğüm vardır.
 • 3:18 - 3:21
  Beden rahatlığa bağlıdır ve
 • 3:21 - 3:25
  zihinde bilmek ister.
 • 3:26 - 3:29
  Bedenin rahatlığını
 • 3:29 - 3:31
  ve zihinle bilmeyi aramaya devam edersek,
 • 3:31 - 3:33
  hiçbir zaman sınırlı zihnin
 • 3:33 - 3:35
  ve bedenin
 • 3:35 - 3:38
  ötesine geçemeyiz.
 • 3:38 - 3:41
  Bir sürü hayvanı gibi,
 • 3:41 - 3:44
  hazzı arzulayan,
 • 3:44 - 3:46
  acıdan kaçan, uyaranlara
  sonsuz tepki veren,
 • 3:46 - 3:50
  sonsuz eylemde bulunan,
  varlık boyutundan habersiz
 • 3:51 - 3:55
  bir yaratık olarak kalırız.
 • 3:57 - 4:01
  Farkında olmak,
 • 4:01 - 4:03
  egosal koşullanmanın aracılığı olmadan,
 • 4:03 - 4:07
  kavramlar olmadan, kontrol
  ve manipüle etmeden
 • 4:07 - 4:10
  veya çarpıtmadan, sınırlı zihnin
  filtresi olmadan
 • 4:10 - 4:14
  olup bitene karşı tamamen
 • 4:14 - 4:15
  dikkatli olmak,
 • 4:15 - 4:18
  seçim yapmadan var olmaktır.
 • 4:19 - 4:22
  Seçim yapmadan ve dolayısıyla
 • 4:22 - 4:25
  seçici olmadan var olun.
 • 4:26 - 4:29
  Zihninizin isteğiniz dışında
  hareket ettiği
 • 4:29 - 4:33
  her sefer, en ufak bir hareket bile,
 • 4:33 - 4:36
  koşullanmış özyapının filtrelemesinden
 • 4:36 - 4:39
  kaynaklanmaktadır.
 • 4:42 - 4:45
  Yol, tüm zihin girdabının
 • 4:45 - 4:47
  durmasını sağlar.
 • 4:52 - 4:56
  Benliğin tüm seviyelerinin boş
  olduğunun farkına varılır.
 • 5:01 - 5:03
  Her şeyi nasıl bırakırım,
 • 5:03 - 5:06
  Zihin aktivitelerini nasıl bırakırım?
 • 5:07 - 5:11
  Dikkatli dinleyin, paradoks bu.
 • 5:11 - 5:15
  Sınırlı egosal zihin bu soruyu duyar ve
 • 5:15 - 5:18
  nasıl yapılacağını bilmek ister,
 • 5:18 - 5:23
  ancak o sınırlı zihin bunu yapamaz.
 • 5:24 - 5:27
  Zihin, dinginliği gerçekleştirmeye
  yönelik
 • 5:27 - 5:32
  herhangi bir girişimde hiçbir zaman
  başarılı olamaz çünkü zihin harekettir.
 • 5:33 - 5:38
  Zihnin kendisi harekettir,
 • 5:39 - 5:42
  sonsuz bir ‘yapma’ sürecidir.
 • 5:42 - 5:45
  ‘Yapma’dan ‘olma’ya geçiş
 • 5:45 - 5:47
  yapmamız gerekiyor.
 • 5:47 - 5:50
  Olduğunu sandığın sen,
 • 5:50 - 5:54
  sürekli bir hareket olan bir süreç,
 • 5:54 - 5:57
  bir kalıplar koleksiyonudur.
 • 6:02 - 6:06
  Bildiğin ‘sen’ ölmek zorunda.
 • 6:06 - 6:08
  Samadhi'nin gerçekleşmesi için
 • 6:08 - 6:12
  patolojik kalıbınızın sona
  ermesi gerekir.
 • 6:12 - 6:16
  Bırakın bunun içinize sinmesine
  izin verin.
 • 6:16 - 6:18
  Spiritüel öğretmenler
  Samadhi'ye ulaşma
 • 6:18 - 6:21
  talimatını verdiler.
 • 6:21 - 6:24
  Durağan ol ve bil.
 • 6:24 - 6:27
  Durağan ol ve Gerçek Benliği tanı.
 • 6:27 - 6:30
  İsmin ve formun ötesindeki
  İlksel Farkındalık.
 • 6:31 - 6:36
  Durağan ol ve Tanrı olduğunu bil.
 • 6:38 - 6:41
  Tam olarak ne demek istiyorlar?
 • 6:42 - 6:46
  Durağanlaşan şey nedir?
 • 6:47 - 6:50
  Açıkçası hiç kimsenin fiziksel bedeni,
 • 6:50 - 6:52
  zaman ve mekan içinde var olarak
 • 6:52 - 6:55
  tamamen hareketsiz kalamaz.
 • 6:55 - 6:59
  Çünkü zaman-mekanın kendisi harekettir.
 • 7:00 - 7:03
  Uzay zaman akıldır,
 • 7:03 - 7:08
  Evren büyük akıl ya da Logos'tur.
 • 7:10 - 7:14
  İlk Hermetik prensip,
 • 7:14 - 7:18
  Her şeyin zihin olduğu,
  Evrenin zihinsel olduğudur.
 • 7:19 - 7:22
  Eğer Evren zihinse ve zihin hareketse,
 • 7:22 - 7:26
  nasıl hareketsiz kalabilirim ve
  bunu nasıl bilebilirim?
 • 7:26 - 7:30
  Kendi ekseni etrafında saatte
  1600 km hızla dönen, Güneş'in etrafında
 • 7:30 - 7:34
  saatte 108.000 km hızla dönen, Galaksi
  çevresinde saatte 805.000 km hızla ve
 • 7:35 - 7:40
  Evren'de milyonlarca kat daha fazla
 • 7:41 - 7:46
  hızla hareket eden bir kürenin
 • 7:47 - 7:51
  üzerinde nasıl hareketsiz olabilirsiniz?
 • 7:52 - 7:56
  Kalbin atıyor, hücreler içinde
  hareket ediyor,
 • 7:57 - 8:01
  yiyecekler sindiriliyor, beyin,
  beyin dalgaları üretiyor.
 • 8:02 - 8:06
  Kanın pompalanıyor,
  enerji hareket ediyor,
 • 8:06 - 8:09
  nasıl hareketsiz kalabiliriz?
 • 8:09 - 8:12
  Manevi Üstatlar durağan ol
  ve bil dediklerinde,
 • 8:13 - 8:16
  başka bir şeyden,
 • 8:16 - 8:19
  zaman ve mekanın ötesinde,
 • 8:19 - 8:23
  fiziksel ve zihinsel olanın ötesinde
  bir şeyden bahsediyor olmalılar.
 • 8:23 - 8:26
  Durağanlıktan kasıt,
 • 8:26 - 8:30
  modern dil sistemimizde karşılığı
  olmayan bir şeydir.
 • 8:30 - 8:34
  Yogilerin dili olan Sanskrit dili,
 • 8:34 - 8:37
  ikili olmayana işaret eden
 • 8:37 - 8:40
  daha kesin terimlere sahiptir.
 • 8:41 - 8:45
  Shunyata terimi genellikle 'hiçlik',
 • 8:45 - 8:49
  hareketsizlik veya
  boşluk olarak çevrilir.
 • 8:49 - 8:52
  Bu, anata veya benliksizlikle,
  Buda doğasının
 • 8:52 - 8:55
  gerçekleşmesiyle bağlantılı
 • 8:55 - 8:58
  olarak kullanılan şeydir.
 • 9:02 - 9:05
  Durağanlık belki de buna en yakın
  Türkçe kelimedir,
 • 9:05 - 9:07
  ancak bu dualistik dünyaya ait olmayan
 • 9:07 - 9:10
  bir şeyi tanımlamak için yetersizdir.
 • 9:12 - 9:16
  Gerçekte idrak edilen şey, dinginliğin
  ve hareketin ötesinde,
 • 9:16 - 9:19
  zamanın ötesinde olan İlksel Bilinçtir.
 • 9:19 - 9:22
  O ebedidir,
 • 9:22 - 9:25
  varlığınızın temelidir,
 • 9:25 - 9:27
  gerçekliğin değişmeyen temel doğasıdır.
 • 9:27 - 9:31
  Aslında değişimin ve değişmezliğin
 • 9:31 - 9:34
  ötesindedir.
 • 9:34 - 9:37
  Gerçek doğamız fark edildiğinde,
 • 9:37 - 9:40
  durağanlığın ve hareketin;
 • 9:40 - 9:43
  sessizliğin ve gürültünün
 • 9:43 - 9:49
  zihnin yarattığı bir ikilik
  olduğu ortaya çıkar.
 • 9:51 - 9:54
  Her şey zaten bu ilksel dinginliğin
  doğasında vardır,
 • 9:54 - 9:56
  dünyanın hareketi
 • 9:56 - 10:01
  durağanlıkla aynıdır.
 • 10:02 - 10:04
  Durağan ol ve bil,
 • 10:04 - 10:07
  hareket halinde ol ve bil.
 • 10:07 - 10:10
  Bunların hepsi boşluk dansıdır.
 • 10:10 - 10:13
  Bu felsefi bir şey değil,
 • 10:13 - 10:14
  dünyayla etkileşim kurmanın
 • 10:14 - 10:17
  tamamen farklı bir yolu.
 • 10:17 - 10:20
  Aslında bu, arayüzü bırakmakla,
 • 10:20 - 10:23
  kendi yapınız olan filtreleme
  valfını bırakmakla
 • 10:23 - 10:27
  ve sınırlı zihnin aracılığı olmadan
 • 10:27 - 10:29
  gerçek doğanızı deneyimlemekle ilgilidir.
 • 10:30 - 10:33
  Sözde dış dünya, aştığı şeyi de içeren
 • 10:33 - 10:38
  dinginliğin farkına
 • 10:38 - 10:41
  varılarak aşılır.
 • 10:42 - 10:46
  Durgunluk ve hareket ikiliği çöker.
 • 10:47 - 10:51
  Samadhi'nin farkına varmak,
  bu büyük uyanış
 • 10:51 - 10:54
  yolunun sadece başlangıcıdır.
 • 10:54 - 10:58
  Patanjali, yoganın tüm çabasının
 • 10:58 - 11:01
  zihnin girdabını durdurmayı
 • 11:01 - 11:03
  hedeflediğini söyler.
 • 11:03 - 11:06
  Chitta vritti nirodha.
 • 11:06 - 11:09
  Bunun karmanın sona ermesi,
 • 11:11 - 11:14
  farklı seviyedeki derin
  bilinçdışı kalıpların
 • 11:14 - 11:18
  sona ermesi olduğunu söyleyebilirsiniz.
 • 11:18 - 11:21
  Gerçek doğamızın farkına vardığımızda,
 • 11:21 - 11:23
  özdeşleşmemizi ve zihinle tepkimizi
 • 11:23 - 11:25
  geçici olarak durdururuz.
 • 11:27 - 11:30
  Bu, fanın fişini çekmek gibi bir şey.
 • 11:30 - 11:33
  Bir fanın fişini çektiğimizde,
 • 11:33 - 11:35
  fan kanatlarının ataleti, fişi tekrar
 • 11:35 - 11:38
  takmadığımız sürece fanın çalışmaya
 • 11:38 - 11:39
  devam etmesini sağlar
 • 11:39 - 11:44
  ve sonunda hareketsiz hale gelir.
 • 11:44 - 11:46
  Karma, enerjinin belirlenmiş yolları
 • 11:46 - 11:49
  takip etme eğilimidir.
 • 11:49 - 11:53
  Bilinç tekrar koşullanmış eski
  kalıba girdiğinde,
 • 11:53 - 11:55
  bu, fanın fişini takmak gibidir.
 • 11:55 - 11:58
  Enerji Bilinci takip eder.
 • 11:58 - 12:02
  Enerji eski kalıplara geri döner.
 • 12:04 - 12:07
  Bunu tanımlamanın başka bir yolu da
 • 12:07 - 12:09
  eylemsizlik yasasıdır.
 • 12:09 - 12:13
  Hareket halindeki bir zihin,
  dışarıdan bir güç tarafından
 • 12:13 - 12:17
  müdahale edilmediği sürece
  hareket halinde kalır.
 • 12:17 - 12:20
  Evren dediğimiz koşullanmış
 • 12:20 - 12:22
  zihnin matrisinde,
 • 12:22 - 12:24
  enerji ve düşünce döngüsü,
 • 12:24 - 12:28
  bir Süreklilik üzerinde var olan,
  mikrodan makroya uzanan
 • 12:28 - 12:30
  dallara ayrılan ve sonsuzca keşfedilen
 • 12:30 - 12:33
  fraktal labirentler boyunca ilerler.
 • 12:35 - 12:38
  Tüm ruhsal uygulamalar bir müdahaledir,
 • 12:38 - 12:41
  bir dış güçtür,
 • 12:41 - 12:44
  enerjiyi koşullanmış yollarda
 • 12:44 - 12:47
  akmaktan alıkoyan bir Bilinçtir.
 • 12:47 - 12:51
  Hayatınızı değiştirmeye istekli
  olmalısınız.
 • 12:54 - 12:56
  Kişi, dünyadaki tüm meditasyonları
  yapabilir,
 • 12:56 - 12:58
  ancak eski kalıplara,
 • 12:58 - 13:00
  eski rutine geri
  dönerse
 • 13:00 - 13:02
  o zaman bağlantılar
 • 13:02 - 13:05
  yerinde kalır.
 • 13:07 - 13:10
  Bilinçdışı motivasyonlarımız
 • 13:10 - 13:13
  ortaya çıkarılmalı ve yüzleşilmelidir.
 • 13:13 - 13:15
  Eğer büyük bir azim ve kararlılıkla
 • 13:15 - 13:18
  fanı fişe takmamayı başarırsak,
 • 13:18 - 13:20
  o zaman gerçek anlamda
 • 13:20 - 13:23
  vritti-düşünce akışları kesilir.
 • 13:23 - 13:26
  Benlik yapısının içinde doğan
 • 13:26 - 13:28
  derin bir sessizlik.
 • 13:28 - 13:32
  Zihnin ürettiği bir tercihle
  özdeşleştiğimizde
 • 13:32 - 13:35
  ve ona tepki verdiğimizde,
 • 13:35 - 13:37
  fanı tekrar devreye sokarız.
 • 13:37 - 13:40
  Farkındalıkta ne kadar uzun kalırsak,
 • 13:40 - 13:43
  o kadar ‘samskara’lar
  (geçmişin psikolojik izleri) arınır.
 • 13:43 - 13:46
  Fan yavaşladıkça ve
 • 13:46 - 13:48
  insan bedeni farkındalığa
 • 13:48 - 13:50
  karşı daha geçirgen hale geldikçe
 • 13:50 - 13:54
  benliğimizden daha fazla boşalırız.
Title:
Choiceless Awareness - The Secret of Secrets- The Wisdom That Leads to Samadhi
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Short Films - Stepping Stones
Duration:
13:54

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions