< Return to Video

Choiceless Awareness - The Secret of Secrets- The Wisdom That Leads to Samadhi

 • 0:09 - 0:11
  To co będziemy opisywać
 • 0:11 - 0:13
  jest nazywane "Tajemnicą Tajemnic",
 • 0:13 - 0:17
  ezoteryczną mądrością prowadzącą do Samadhi
 • 0:18 - 0:21
  Samadhi jest celem wszelkiej duchowości
 • 0:21 - 0:24
  jest jednością ze źródłem,
 • 0:25 - 0:28
  prawdą kim czy czym jesteś.
 • 0:28 - 0:31
  Prawdą, która przekracza ograniczony umysł,
 • 0:31 - 0:34
  która nie może być zobaczona przez ograniczony umysł.
 • 0:34 - 0:37
  Bezruch nie może być osiągnięty
 • 0:37 - 0:40
  poprzez ruch. Jeśli chcesz
 • 0:40 - 0:43
  osiągnąć nieruchomy punkt poza myśleniem,
 • 0:43 - 0:47
  porzuć wszelkie zainteresowanie myślami i odczuciami,
 • 0:48 - 0:51
  wszelkie preferencje, wszelkie zjawiska
 • 0:51 - 0:54
  generowane przez umysł i zmysły
 • 0:54 - 0:58
  pozostanie czysta świadomość.
 • 1:21 - 1:23
  Są dwa podstawowe wymiary
 • 1:23 - 1:26
  istnienia w tej chwili.
 • 1:26 - 1:30
  Jest to co się zmienia
 • 1:30 - 1:32
  i to co jest niezmienne.
 • 1:32 - 1:35
  Myśli i doznania są polem
 • 1:35 - 1:37
  dla ciagle zmieniających się zjawisk.
 • 1:40 - 1:43
  To co jest niezmienne to świadomość
 • 1:43 - 1:45
  tej przestrzeni zmian.
 • 1:49 - 1:51
  Jesteśmy zazwyczaj tak zajęci zmianami,
 • 1:51 - 1:55
  skupieni na ich przedmiotach, że
 • 1:55 - 1:58
  ignorujemy wymiar świadomości.
 • 1:58 - 2:01
  Dlatego zaczniemy nasze poszukiwanie od
 • 2:01 - 2:04
  stania się świadomym świadomości
 • 2:04 - 2:08
  uświadomienia sobie Świadomości.
 • 2:44 - 2:46
  Wyzwaniem w pozostawaniu świadomym
 • 2:46 - 2:49
  przez dłuższy czas, jest to
 • 2:49 - 2:51
  że większość ludzi nie praktykuje
 • 2:51 - 2:54
  koncentracji i spokoju umysłu
 • 2:54 - 2:56
  aby pozostać świadomym.
 • 2:56 - 2:59
  Jesteśmy uzależnieni od komfortu
 • 2:59 - 3:00
  więc ograniczony umysł będzie chciał
 • 3:00 - 3:03
  uciec z tego ćwiczenia,
 • 3:03 - 3:05
  będzie to dla niego bardzo niewygodne
 • 3:05 - 3:08
  i stworzy każdy rodzaj
 • 3:08 - 3:11
  przeszkody czy odwrócenia uwagi.
 • 3:12 - 3:15
  Są dwa podstawowe węzły, które
 • 3:15 - 3:18
  wiążą nas z identyfikacją z ego.
 • 3:18 - 3:21
  Ciało jest przywiązane do komfortu
 • 3:21 - 3:25
  a umysł chce wiedzieć.
 • 3:26 - 3:29
  Jeśli będziemy szukać komfortu
 • 3:29 - 3:31
  ciała i kontynuować poszukiwania
 • 3:31 - 3:33
  umysłu by wiedzieć,
 • 3:33 - 3:35
  nigdy nie wyjdziemy poza
 • 3:35 - 3:38
  ograniczony umysł i ciało.
 • 3:38 - 3:41
  Pozostaniemy jak zwierzę,
 • 3:41 - 3:44
  istota łaknąca przyjemności,
 • 3:44 - 3:46
  unikająca bólu, w nieskończoność reagująca
 • 3:46 - 3:50
  na stymulanty, w nieskończoność w działaniu,
 • 3:51 - 3:55
  nieświadoma wymiaru bycia.
 • 3:57 - 4:01
  Być świadomym, być w pełni uważnym
 • 4:01 - 4:03
  tego co się dzieje, być poza medytacją
 • 4:03 - 4:07
  uwarunkowanego ego, bez konceptów,
 • 4:07 - 4:10
  bez kontroli, manipulacji
 • 4:10 - 4:14
  czy zniekształceń, bez filtrowania
 • 4:14 - 4:15
  ograniczonego umysłu,
 • 4:15 - 4:18
  to być obecnym bez różnicowania.
 • 4:19 - 4:22
  Obecność bez różnicowania a więc tym samym
 • 4:22 - 4:25
  bez tego, który różnicuje.
 • 4:26 - 4:29
  Za każdym razem kiedy umysł ruszy się bez twojej
 • 4:29 - 4:33
  woli, nawet najmniejszy ruch,
 • 4:33 - 4:36
  dzieje się z powodu procesu filtrowania przez
 • 4:36 - 4:39
  uwarunkowaną strukturę ego.
 • 4:42 - 4:45
  Ta ścieżka prowadzi do zaprzestania
 • 4:45 - 4:47
  całego wiru umysłu.
 • 4:52 - 4:56
  Do zdania sobie sprawy, że każdy poziom ego jest pusty.
 • 5:01 - 5:03
  Jak porzucić wszystko co robię,
 • 5:03 - 5:06
  Jak porzucić aktywność umysłu?
 • 5:07 - 5:11
  Słuchaj uważnie, bo jest to paradoks.
 • 5:11 - 5:15
  Ograniczony ego umysł słyszy to
 • 5:15 - 5:18
  pytanie i chce wiedzieć jak,
 • 5:18 - 5:23
  ale ograniczony umysł nie może tego zrobić.
 • 5:24 - 5:27
  Umysł zawsze zawiedzie przy każdej próbie
 • 5:27 - 5:32
  aby stać się nieruchomy, ponieważ umysł jest ruchem.
 • 5:33 - 5:38
  Umysł w swojej istocie jest ruchem.
 • 5:39 - 5:42
  Jest niekończącym się procesem robienia.
 • 5:42 - 5:45
  Musimy odejść od robienia
 • 5:45 - 5:47
  do BYCIA.
 • 5:47 - 5:50
  Ten ty, którym myślisz że jesteś jest
 • 5:50 - 5:54
  procesem ciągłego ruchu,
 • 5:54 - 5:57
  zbiorem schematów.
 • 6:02 - 6:06
  Ten TY musi umrzeć.
 • 6:06 - 6:08
  Patologiczne schematy którymi jesteś
 • 6:08 - 6:12
  muszą zniknąć dla objawienia się Samadhi.
 • 6:12 - 6:16
  Niech to zapadnie w pamięć...
 • 6:16 - 6:18
  Duchowi nauczyciele dawali
 • 6:18 - 6:21
  instrukcje jak osiągnąć Samadhi.
 • 6:21 - 6:24
  Bądź nieruchomy i wiedz.
 • 6:24 - 6:27
  Bądź nieruchomy i znaj swoje Prawdziwe Ja.
 • 6:27 - 6:30
  Pierwotną Świadomość poza nazwą i formą.
 • 6:31 - 6:36
  Bądź nieruchomy i wiedz że jesteś Bogiem.
 • 6:38 - 6:41
  Co mieli na myśli?
 • 6:42 - 6:46
  Co ma stać się nieruchome?
 • 6:47 - 6:50
  Oczywiście niczyje ciało fizyczne nie może
 • 6:50 - 6:52
  stać się absolutnie nieruchome,
 • 6:52 - 6:55
  istniejąc w czasie i przestrzeni.
 • 6:55 - 6:59
  Ponieważ czasoprzestrzeń jest ruchem w swej istocie.
 • 7:00 - 7:03
  Czasoprzestrzeń jest umysłem,
 • 7:03 - 7:08
  Wszechświat to wielki umysł, Logos.
 • 7:10 - 7:14
  Pierwsza Hermetyczna zasada to
 • 7:14 - 7:18
  Wszystko jest umysłem, Wszechświat jest myślą
 • 7:19 - 7:22
  Skoro Wszechświat jest umysłem a umysł
 • 7:22 - 7:26
  jest ruchem, jak mogę być nieruchomy i wiedzieć?
 • 7:26 - 7:30
  Jak mogę być nieruchomy na Ziemi obracającej się
 • 7:30 - 7:34
  tysiące mil na godzinę wokół swojej osi,
 • 7:35 - 7:40
  67 tysięcy mil na godzinę wokół Słońca,
 • 7:41 - 7:46
  pędzącej 500 tysięcy mil na godzinę w Galaktyce,
 • 7:47 - 7:51
  i miliony mil szybciej poprzez Wszechświat?
 • 7:52 - 7:56
  Twoje serce bije, komórki ciała poruszają się,
 • 7:57 - 8:01
  pokarm jest trawiony, mózg emituje fale mózgowe.
 • 8:02 - 8:06
  Krew jest pompowana, energia jest w ruchu,
 • 8:06 - 8:09
  jak mogę być nieruchomy?
 • 8:09 - 8:12
  Kiedy duchowi Mistrzowie mówili "bądź nieruchomy i wiedz"
 • 8:13 - 8:16
  musieli nawiązywać do czegoś innego,
 • 8:16 - 8:19
  czegoś Poza czasem i przestrzenią,
 • 8:19 - 8:23
  czegoś poza światem fizycznym i mentalnym.
 • 8:23 - 8:26
  To co jest określane jako bezruch jest czymś
 • 8:26 - 8:30
  na co nie ma odpowiedniego słowa we współczesnym języku.
 • 8:30 - 8:34
  Sanskryt, język
 • 8:34 - 8:37
  joginów, ma bardziej precyzyjne określenie
 • 8:37 - 8:40
  które wskazuje na niedualność.
 • 8:41 - 8:45
  Nazwa "shunyata" jest często tłumaczona
 • 8:45 - 8:49
  jako "pustka", bezruch, nicość.
 • 8:49 - 8:52
  Używa się jej często w relacji
 • 8:52 - 8:55
  do określenia "anata" czy brak ego,
 • 8:55 - 8:58
  urzeczywistnienie natury Buddy.
 • 9:02 - 9:05
  Bezruch jest być może najbliższym słowem,
 • 9:05 - 9:07
  choć i tak nieadekwatnym aby opisać coś
 • 9:07 - 9:10
  co nie należy do dualistycznego świata.
 • 9:12 - 9:16
  To co faktycznie zostaje urzeczywistnione to Pierwotna Świadomość,
 • 9:16 - 9:19
  która jest poza bezruchem i ruchem,
 • 9:19 - 9:22
  poza czasem. Jest wieczna,
 • 9:22 - 9:25
  jest podstawą wszelkiego istnienia,
 • 9:25 - 9:27
  jest zasadniczą naturą rzeczywistości
 • 9:27 - 9:31
  która jest niezmienna. Właściwie jest poza
 • 9:31 - 9:34
  zmiennym i niezmiennym.
 • 9:34 - 9:37
  Kiedy nasza prawdziwa natura jest urzeczywistniona
 • 9:37 - 9:40
  staje się jasne, że bezruch i ruch
 • 9:40 - 9:43
  są dualnościami stworzonymi przez Umysł,
 • 9:43 - 9:49
  cisza i hałas są dualnościami stworzonymi przez umysł.
 • 9:51 - 9:54
  Wszystko już w nas jest
 • 9:54 - 9:56
  i pierwotny bezruch, i ruch
 • 9:56 - 10:01
  świata identyczny do bezruchu.
 • 10:02 - 10:04
  Bądź nieruchomy i wiedz.
 • 10:04 - 10:07
  Bądź w ruchu i wiedz.
 • 10:07 - 10:10
  To jest jak tańcząca nicość.
 • 10:10 - 10:13
  To nie jest filozofia,
 • 10:13 - 10:14
  ale całkowicie inny sposób
 • 10:14 - 10:17
  interakcji ze światem.
 • 10:17 - 10:20
  Właściwie to jest porzucenie interakcji,
 • 10:20 - 10:23
  porzucenie zaworu redukującego którym jest
 • 10:23 - 10:27
  struktura ego i doświadczanie twojej prawdziwej natury
 • 10:27 - 10:29
  bez pośrednictwa ograniczonego umysłu.
 • 10:30 - 10:33
  Tak zwany świat zewnętrzny zostaje przekroczony
 • 10:33 - 10:38
  uświadamiając sobie ciszę która uświadomiona
 • 10:38 - 10:41
  obejmuje to co przekracza.
 • 10:42 - 10:46
  Dualność bezruchu i ruchu załamuje się.
 • 10:47 - 10:51
  Urzeczywistnienie Samadni, to wielkie przebudzenie
 • 10:51 - 10:54
  jest dopiero początkiem drogi.
 • 10:54 - 10:58
  Patanjali mówił że cały cel
 • 10:58 - 11:01
  jogi to zatrzymanie
 • 11:01 - 11:03
  wiru umysłu.
 • 11:03 - 11:06
  'Chitta vritti nirodha'.
 • 11:06 - 11:09
  Można powiedzieć, że jest to końcem karmy,
 • 11:11 - 11:14
  końcem głębokich podświadomych schematów
 • 11:14 - 11:18
  na wielu poziomach.
 • 11:18 - 11:21
  Kiedy uświadamiamy sobie naszą prawdziwą naturę,
 • 11:21 - 11:23
  chwilowo zaprzestajemy identyfikacji
 • 11:23 - 11:25
  i reakcji na umysł.
 • 11:27 - 11:30
  To jak odłączenie wentylatora.
 • 11:30 - 11:33
  Kiedy odłączasz wtyczkę,
 • 11:33 - 11:35
  bezwładność powoduje
 • 11:35 - 11:38
  dalszy ruch wentylatora
 • 11:38 - 11:39
  o ile tylko nie włączymy wtyczki z powrotem
 • 11:39 - 11:44
  w końcu stanie on całkowicie.
 • 11:44 - 11:46
  Karma jest po prostu tendencją energii
 • 11:46 - 11:49
  do podążania ustaloną ścieżką.
 • 11:49 - 11:53
  Kiedy Świadomość wpada z powrotem w schematy
 • 11:53 - 11:55
  to tak jakby włączyć z powrotem wentylator.
 • 11:55 - 11:58
  Energia podąża za Świadomością.
 • 11:58 - 12:02
  Energia wraca do starych schematów.
 • 12:04 - 12:07
  Innymi słowy
 • 12:07 - 12:09
  to prawo inercji.
 • 12:09 - 12:13
  Umysł w ruchu pozostaje w ruchu,
 • 12:13 - 12:17
  chyba że nie zadziała na niego zewnętrzna siła.
 • 12:17 - 12:20
  W matrixie uwarunkowanego umysłu
 • 12:20 - 12:22
  który nazywamy Wszechświatem
 • 12:22 - 12:24
  energia i myśli krążą po fraktalnych
 • 12:24 - 12:28
  labiryntach które istnieją jako Kontinuum,
 • 12:28 - 12:30
  od najmniejszego do największego poziomu
 • 12:30 - 12:33
  rozgałęziając się i eksplorując bez końca
 • 12:35 - 12:38
  Wszelka duchowa praktyka jest interwencją
 • 12:38 - 12:41
  zewnętrznej siły,
 • 12:41 - 12:44
  Świadomością która odwraca energię
 • 12:44 - 12:47
  od podążania utartymi ścieżkami.
 • 12:47 - 12:51
  Musisz chcieć zmienić swoje życie.
 • 12:54 - 12:56
  Możesz praktykować wszelkie medytacje
 • 12:56 - 12:58
  świata ale jeśli wracasz do
 • 12:58 - 13:00
  swoich starych schematów,
 • 13:00 - 13:02
  do swojej starej rutyny
 • 13:02 - 13:05
  wszystko pozostaje po staremu.
 • 13:07 - 13:10
  Podświadome motywacje trzeba
 • 13:10 - 13:13
  wykopać i zmierzyć się z nimi.
 • 13:13 - 13:15
  Jeśli dzięki wielkiej wytrwałości
 • 13:15 - 13:18
  i determinacji uda nam się nie włączyć ponownie
 • 13:18 - 13:20
  wentylatora, następuje właściwe
 • 13:20 - 13:23
  zakończenie wszelkich przeszkód "vritties".
 • 13:23 - 13:26
  Rodzi się głęboka cisza
 • 13:26 - 13:28
  wewnątrz struktury siebie.
 • 13:28 - 13:32
  Za każdym razem kiedy identyfikujemy się i reagujemy
 • 13:32 - 13:35
  na preferencje umysłu
 • 13:35 - 13:37
  włączamy z powrotem wentylator.
 • 13:37 - 13:40
  Im dłużej pozostaniemy świadomi
 • 13:40 - 13:43
  tym więcej samskar zostanie oczyszczonych.
 • 13:43 - 13:46
  Im bardziej umysł zwalnia
 • 13:46 - 13:48
  tym ludzki pojazd staje się
 • 13:48 - 13:50
  bardziej otwarty na świadomość,
 • 13:50 - 13:54
  tym bardziej stajemy poza swoim ego
Title:
Choiceless Awareness - The Secret of Secrets- The Wisdom That Leads to Samadhi
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Short Films - Stepping Stones
Duration:
13:54

Polish subtitles

Revisions Compare revisions