Return to Video

David Brooks Hits the Pavement | Art21 "New York Close Up"

 • 0:04 - 0:08
  David Brooks - Hoạ sĩ
 • 0:09 - 0:12
  New York nhìn gần
 • 0:12 - 0:15
  Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở
  Brazil Indiana.
 • 0:22 - 0:25
  Khoảng giữa những năm 90 tôi lên
 • 0:29 - 0:30
  New York để đi học tại Cooper Union.
 • 0:30 - 0:33
 • 0:33 - 0:38
  "David Brooks
  trên vỉa hè"
 • 0:39 - 0:41
  Tôi có thể trượt ván quanh khắp thành phố
 • 0:41 - 0:43
  Tôi đi thăm bảo tàng cũng
 • 0:43 - 0:44
  mang theo mình ván trượt
 • 0:49 - 0:51
  Tôi hơi ngược đời một chút
 • 0:51 - 0:53
  Thực ra tôi mới tận mắt nhìn thấy tác
 • 0:53 - 0:57
  phẩm mỹ thuật lịch sử của mình năm ngoái.
 • 1:00 - 1:03
  Tôi vẫn nhớ rất rõ,
 • 1:03 - 1:05
  lúc mình đến Bảo tàng Mỹ thuật
 • 1:06 - 1:11
  Metropolitan để tìm hiểu về những cổ vật
 • 1:12 - 1:16
  của hòn đảo New Guinea. Thoáng nhìn qua,
  chúng có hình thù rất kì lạ. Nhưng tạc
 • 1:23 - 1:25
  trên đó là những khuôn mặt của người thực.
 • 1:25 - 1:30
  Và rồi tôi nhận ra ẩn sâu sau những tác
 • 1:32 - 1:37
  phẩm đó là những ý niệm khác nhau về
 • 1:38 - 1:40
  nghệ thuât. Quá trình tạo nên một tác
  phẩm nghệ thuật là một cuộc đời riêng.
 • 1:42 - 1:44
  Tác phẩm nghệ thuật chính nó hay cách
  nó tồn tại thế nào trong xã hội lại là
 • 1:46 - 1:49
  một cuộc đời khác. Làm thế nào một tác
 • 1:49 - 1:52
  phẩm nghệ thuật đến được Mĩ cũng có cuộc
 • 1:52 - 1:54
  đời của riêng nó. Tương tự như câu chuyện
 • 1:54 - 1:57
  đằng sau chúng vậy. Và những câu chuyện
 • 2:03 - 2:05
  này thường rất đặc biệt, nhiều khi vượt
 • 2:05 - 2:08
  xa vẻ bề ngoài của chính chúng. Có
 • 2:10 - 2:11
 • 2:11 - 2:14
 • 2:16 - 2:18
 • 2:18 - 2:22
 • 2:23 - 2:24
 • 2:28 - 2:30
 • 2:30 - 2:32
 • 2:32 - 2:33
 • 2:34 - 2:36
 • 2:36 - 2:39
 • 2:40 - 2:42
 • 2:42 - 2:44
 • 2:44 - 2:48
 • 2:51 - 2:55
 • 2:55 - 2:57
 • 2:57 - 2:58
 • 2:58 - 3:00
 • 3:00 - 3:04
 • 3:05 - 3:07
 • 3:07 - 3:09
 • 3:09 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:20 - 3:23
 • 3:23 - 3:27
 • 3:28 - 3:30
 • 3:30 - 3:31
 • 3:31 - 3:34
 • 3:34 - 3:37
 • 3:37 - 3:39
 • 3:39 - 3:42
 • 3:44 - 3:47
 • 3:47 - 3:49
 • 3:49 - 3:51
 • 3:51 - 3:52
 • 3:52 - 3:54
 • 3:57 - 4:00
 • 4:00 - 4:05
 • 4:05 - 4:08
 • 4:10 - 4:14
 • 4:23 - 4:24
 • 4:27 - 4:30
 • 4:33 - 4:35
 • 4:35 - 4:40
 • 4:40 - 4:42
 • 4:42 - 4:43
 • 4:43 - 4:46
 • 4:46 - 4:50
 • 4:51 - 4:55
 • 5:01 - 5:03
 • 5:03 - 5:06
 • 5:06 - 5:07
 • 5:09 - 5:11
 • 5:11 - 5:12
 • 5:13 - 5:15
 • 5:16 - 5:18
 • 5:18 - 5:20
 • 5:20 - 5:22
 • 5:22 - 5:24
 • 5:24 - 5:26
 • 5:26 - 5:30
 • 5:30 - 5:32
 • 5:32 - 5:35
 • 5:35 - 5:39
 • 5:45 - 5:49
 • 5:49 - 5:51
 • 5:51 - 5:53
 • 5:53 - 5:57
 • 5:59 - 6:01
 • 6:02 - 6:06
 • 6:06 - 6:08
 • 6:09 - 6:13
 • 6:13 - 6:15
 • 6:15 - 6:19
 • 6:19 - 6:22
 • 6:22 - 6:25
 • 6:25 - 6:29
 • 6:29 - 6:31
 • 6:31 - 6:34
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:45
 • 6:47 - 6:49
 • 6:49 - 6:52
 • 6:52 - 6:54
 • 6:58 - 6:59
 • 6:59 - 7:02
 • 7:03 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
 • 7:08 - 7:10
 • 7:12 - 7:15
 • 7:15 - 7:17
Title:
David Brooks Hits the Pavement | Art21 "New York Close Up"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"New York Close Up" series
Duration:
07:37

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions