< Return to Video

Aliza Nisenbaum: Painting from Life | Art21 "Extended Play"

 • 0:09 - 0:12
  אני חושבת שאנחנו הולכים לעשות
  כמה קלבסיטאס.
 • 0:12 - 0:12
  בסדר.
 • 0:12 - 0:15
  יש לנו גבינת אואחאקה.
 • 0:15 - 0:20
  באזור שלי, אתה לא יכול לשכוח
  על טאקו וטורטיות.
 • 0:20 - 0:21
  מה את רוצה שאעשה?
 • 0:22 - 0:23
  אנחנו צריכים לשטוף אותם.
 • 0:24 - 0:25
  האם כדאי לשטוף את הקישואים?
 • 0:26 - 0:28
  בואו נשטוף אותם.
 • 0:34 - 0:36
  התחלתי את הקריירה שלי,
 • 0:36 - 0:39
  ואת היית אחד מהאנשים הראשונים
 • 0:39 - 0:41
  שהתחלתי לצייר מהחיים,
 • 0:41 - 0:44
  כי היית מאוד סבלנית וישבת שם אלף פעמים.
 • 0:44 - 0:48
  בסופו של דבר ציירתי את הבת שלך
  ואת כל משפחתך.
 • 0:49 - 0:54
  אני חושבת שאמנות היא גם דרך
  לצבור יותר ביטחון עצמי.
 • 0:54 - 1:00
  היא מתארת חיים צבעוניים יותר.
 • 1:00 - 1:03
  אני חושב שזה עוזר לי להיות בהרמוניה.
 • 1:03 - 1:05
  הצבעים--
 • 1:05 - 1:07
  אני חושב שזה משנה אותנו.
 • 1:26 - 1:29
  יש משפחה אחת, ורוניקה ומריסה,
 • 1:29 - 1:30
  שציירתי
 • 1:30 - 1:31
  במהלך השנים.
 • 1:31 - 1:35
  עכשיו הקשר שלי איתם התפרש על פני 10 שנים.
 • 1:37 - 1:40
  את יכולה לשבת שם, פחות או יותר,
  כמו הפנים--
 • 1:40 - 1:43
  אני מנסה לשכפל את זה כששכבת
 • 1:43 - 1:45
  עם אמא שלך בבית שלך.
 • 1:45 - 1:47
  אני חושב שכך היו הפנים...
 • 1:47 - 1:49
  האם זה מספיק גבוה בשבילך?
 • 2:01 - 2:07
  גוף העבודה הזה מבקר מחדש
  את מריסה וורוניקה בביתן בקווינס.
 • 2:11 - 2:14
  מבקר מחדש את הספה ההיא
  בה ציירתי את מריסה עם אביה
 • 2:14 - 2:15
  לפני שנים רבות,
 • 2:19 - 2:23
  עם אמא שלה וההפפל פיקדו שלהם,
  וכל הציוד שלהם
 • 2:23 - 2:24
  של הסלון שלהם.
 • 2:31 - 2:33
  כי אנחנו חיים בדירת חדר שינה אחד,
 • 2:33 - 2:36
  ההורים שלי היו ישנים בעיקר בחוץ בסלון
 • 2:36 - 2:38
  כי הם לא רצו לתת לי לישון על הספה.
 • 2:39 - 2:43
  למרות שהמקום שלנו מאוד מוגבל
  והוא מאוד קטן לפעמים,
 • 2:43 - 2:45
  הוא מלא בהרבה שמחה.
 • 2:47 - 2:52
  בדף המוזיקה על המעמד
  יש שירים שנכתבו ב-נאוואטל
 • 2:52 - 2:55
  הדובר הזה הוא החבר הכי טוב של אמא שלי.
 • 2:55 - 2:59
  היא משמיעה מוזיקה בבית,
 • 2:59 - 3:02
  ואז לוקחת את זה גם לפארק
  לשיעורי הביילותרפיה שלה.
 • 3:03 - 3:05
  אמא שלי מאוד אוהבת את האופניים.
 • 3:06 - 3:09
  אמא שלה תמיד הייתה מבקרת אותה,
  אומרת לה שזה משהו
 • 3:09 - 3:11
  שגבר עושה.
 • 3:12 - 3:16
  בשבילה זה גם סוג של התנגדות,
  בידיעה שהיא באמת יכולה ללכת לכל מקום.
 • 3:17 - 3:23
  אני מרגישה שבכל פעם שאני נפגשת עם ורוניקה,
  אנחנו מדברים על מריסה ללא הפסקה.
 • 3:23 - 3:26
  כי אמא שלך ואני
  שנינו כל כך גאים בך
 • 3:26 - 3:28
  שאת לומדת בקולג' בקורנל.
 • 3:29 - 3:32
  לא, אבל אני ממש גאה בה
 • 3:32 - 3:34
  כי היא אחת ההשראות הגדולות שלי.
 • 3:43 - 3:47
  אני חושבת שאחד הזכרונות המוקדמים שלי
  הוא בעצם מציירת עם אמא שלי,
 • 3:47 - 3:49
  מציירת איתה רקדנים.
 • 3:49 - 3:53
  העיפרון שלה נע הוא אחד
  מהזיכרונות המוקדמים ביותר שלי באמנות.
 • 3:54 - 3:55
  גדלתי במקסיקו סיטי.
 • 3:56 - 4:00
  סבא שלי הגיע מביילורוסיה
  למקסיקו כשהיה בן שלוש
 • 4:00 - 4:05
  ואמא שלי הגיעה למקסיקו
  ללמוד תולדות האמנות.
 • 4:07 - 4:10
  יש פתגם בספרדית,
  "Ni de aquí ni de allá,"
 • 4:10 - 4:12
  מה שאומר שאתה לא מכאן ולא משם
 • 4:12 - 4:15
  כי תמיד הייתי חצי מקסיקנית, חצי אמריקאית.
 • 4:15 - 4:18
 • 4:21 - 4:24
 • 4:24 - 4:29
 • 4:29 - 4:31
 • 4:33 - 4:38
 • 4:40 - 4:43
 • 4:46 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:55
 • 4:56 - 4:58
 • 4:58 - 5:03
 • 5:03 - 5:05
 • 5:05 - 5:10
 • 5:10 - 5:13
 • 5:13 - 5:16
 • 5:18 - 5:20
 • 5:20 - 5:23
 • 5:23 - 5:24
 • 5:25 - 5:28
 • 5:28 - 5:32
 • 5:33 - 5:35
 • 5:35 - 5:37
 • 5:38 - 5:42
 • 5:42 - 5:47
 • 5:47 - 5:50
 • 5:55 - 6:00
 • 6:00 - 6:03
 • 6:03 - 6:04
 • 6:04 - 6:07
 • 6:07 - 6:10
 • 6:10 - 6:13
 • 6:15 - 6:18
 • 6:18 - 6:21
 • 6:21 - 6:22
 • 6:24 - 6:30
 • 6:30 - 6:34
 • 6:34 - 6:37
 • 6:37 - 6:41
 • 6:41 - 6:46
 • 6:46 - 6:48
 • 6:48 - 6:50
 • 6:50 - 6:52
 • 6:53 - 6:58
 • 6:58 - 7:00
 • 7:00 - 7:02
 • 7:02 - 7:07
 • 7:09 - 7:13
 • 7:13 - 7:16
 • 7:16 - 7:18
 • 7:18 - 7:22
 • 7:24 - 7:28
 • 7:30 - 7:32
 • 7:33 - 7:34
 • 7:34 - 7:36
 • 7:36 - 7:39
 • 7:39 - 7:41
 • 7:41 - 7:42
 • 7:49 - 7:53
 • 7:53 - 7:56
 • 7:56 - 7:59
 • 8:03 - 8:06
 • 8:09 - 8:12
 • 8:12 - 8:16
 • 8:16 - 8:19
 • 8:19 - 8:22
 • 8:22 - 8:25
 • 8:25 - 8:29
 • 8:31 - 8:37
 • 8:37 - 8:39
 • 8:42 - 8:46
 • 8:48 - 8:51
 • 8:51 - 8:55
 • 8:55 - 8:57
 • 8:57 - 9:00
 • 9:03 - 9:06
 • 9:06 - 9:08
 • 9:09 - 9:13
 • 9:13 - 9:17
 • 9:19 - 9:22
 • 9:22 - 9:26
 • 9:31 - 9:35
 • 9:35 - 9:37
 • 9:37 - 9:40
 • 9:41 - 9:44
 • 9:45 - 9:48
 • 9:48 - 9:51
 • 9:51 - 9:54
 • 9:56 - 10:01
 • 10:01 - 10:03
 • 10:05 - 10:07
 • 10:07 - 10:12
 • 10:12 - 10:15
 • 10:15 - 10:17
 • 10:17 - 10:18
 • 10:18 - 10:20
 • 10:20 - 10:24
 • 10:24 - 10:27
 • 10:28 - 10:35
 • 10:35 - 10:36
 • 10:36 - 10:40
 • 10:43 - 10:45
 • 10:45 - 10:47
 • 10:47 - 10:49
 • 10:49 - 10:52
 • 10:52 - 10:55
 • 10:55 - 10:58
 • 10:58 - 10:59
 • 11:00 - 11:01
 • 11:01 - 11:04
 • 11:04 - 11:06
 • 11:08 - 11:10
 • 11:10 - 11:13
 • 11:13 - 11:17
 • 11:18 - 11:19
 • 11:21 - 11:24
 • 11:24 - 11:28
 • 11:28 - 11:30
 • 11:32 - 11:34
 • 11:34 - 11:35
 • 11:35 - 11:38
 • 11:41 - 11:45
 • 11:45 - 11:47
 • 11:47 - 11:48
 • 11:48 - 11:51
 • 11:52 - 11:56
 • 11:56 - 11:59
 • 12:01 - 12:04
 • 12:04 - 12:07
 • 12:07 - 12:10
 • 12:10 - 12:14
 • 12:14 - 12:15
 • 12:15 - 12:17
 • 12:29 - 12:30
 • 12:30 - 12:32
 • 12:32 - 12:33
 • 12:41 - 12:43
 • 12:43 - 12:48
 • 12:48 - 12:50
 • 12:50 - 12:52
 • 12:55 - 13:00
 • 13:03 - 13:05
 • 13:06 - 13:08
 • 13:12 - 13:16
 • 13:16 - 13:17
 • 13:19 - 13:22
Title:
Aliza Nisenbaum: Painting from Life | Art21 "Extended Play"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
13:59

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions