Return to Video

5 Privacy Tips in the Age of Cyber Activism

 • 0:00 - 0:03
  [מוזיקה]
 • 0:03 - 0:06
  [קריינות] מעקב הוא כלי דיכוי
 • 0:06 - 0:07
  הוא התפתח וכך גם אנחנו צריכים.
 • 0:08 - 0:13
  [מוזיקה]
 • 0:13 - 0:14
  כשיוצאים להפגין,
 • 0:14 - 0:17
  זאת כבר לא אותה הפגנה, כידוע,
 • 0:17 - 0:19
  כמו לפני מספר דורות, בה השתתפו
  הורינו וסבינו.
 • 0:19 - 0:21
  הפגנות התפתחו באמצעות טכנולוגיה,
 • 0:21 - 0:22
  כך גם היריבים
 • 0:22 - 0:23
  וטקטיקות המעקב.
 • 0:23 - 0:24
  התפתחו גם הן.
 • 0:26 - 0:27
  אם בחרת
 • 0:27 - 0:29
  להשתתף במעשי גבורה אקטיביסטיים,
 • 0:29 - 0:31
  אם הארגון הוא בימים האלה,
 • 0:31 - 0:34
  אולי מוטב שלא לעשות את זה
 • 0:34 - 0:37
  בפלטפורמה שמשתמשת במספר הטלפון האמתי שלך
 • 0:37 - 0:38
  או בפלטפורמה שמקושרת
 • 0:38 - 0:39
  לכרטיס האשראי האמתי שלך.
 • 0:39 - 0:42
  מוטב להתחבר דרך VPN,
 • 0:42 - 0:43
  רשת וירטואלית פרטית,
 • 0:44 - 0:47
  או התארגנות דרך keybase.io
 • 0:47 - 0:49
  או התארגנות דרך wire.com.
 • 0:50 - 0:51
  כדי להתארגן באופן מוצפן
 • 0:52 - 0:52
  מקצה לקצה.
 • 0:52 - 0:53
  זאת צורת ארגון
 • 0:53 - 0:54
  ארעית.
 • 0:54 - 0:57
  כמו השיחות שאפשר לערוך
  כשנפגשים פנים אל פנים.
 • 0:57 - 0:59
  כשהזמן מתאים, ולאחר מכן זה נעלם.
 • 0:59 - 1:03
  כדאי לגשת להגדרות האבטחה שלך, להפעיל את
  האימות הדו־שלבי שלך ולנעול את החשבון שלך
 • 1:03 - 1:06
  כדי שלא יוכלו להשתלט עליו, אך
  גם כדי לראות אם יש הגדרות אישיות.
 • 1:07 - 1:08
  זה נשמע נחמד: אני מגיש לך
  את זה,
 • 1:08 - 1:10
  אני מתאים את זה במיוחד עבורך.
 • 1:10 - 1:14
  אבל למעשה זה מרחיב לי את העדשה
  לגבי מה מעלליך
 • 1:14 - 1:16
  כדי לאפשר לאסוף יותר דולרים מפרסומות.
 • 1:17 - 1:20
  אבל אנחנו מדברים על שינוי הדרך
  בה חושבים על כל זה.
 • 1:20 - 1:21
  כנראה שחשבת לך „בעצם, יש לי
  פתרון כלשהו.
 • 1:21 - 1:23
  ואף פעם לא מאוחר מדי.
 • 1:23 - 1:24
  מחר אתחיל.
 • 1:24 - 1:25
  ואעשה צעדים קטנים.”
 • 1:25 - 1:26
  הצעדים הקטנים האלה משתלמים.
 • 1:26 - 1:29
  צעדים קטנים לאורך זמן, רק ככה
  מנצחים.
 • 1:29 - 1:31
  [מוזיקה]
Title:
5 Privacy Tips in the Age of Cyber Activism
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:34

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions