Return to Video

Minecraft Hour of Code - Congratulations!

 • 0:00 - 0:01
  Preston: Chúc mừng!
 • 0:01 - 0:04
  Lizzy: Chúc mừng!
 • 0:04 - 0:06
  Stampy: Chúc mừng, bạn làm được rồi!
 • 0:06 - 0:11
  Stacy: Chúc mừng, các bạn làm tuyệt lắm!
 • 0:11 - 0:16
  Bạn đã hoàn thành Giờ lập trình
  và có thể bắt đầu lập trình Minecraft đó.
 • 0:16 - 0:20
  Bạn đã học về vòng lặp, chức năng và
  một Tác tử phần mềm làm gì.
 • 0:20 - 0:24
  Giờ đã đến lúc mở màn chơi tự do mà
  bạn làm nhà phát triển rồi.
 • 0:24 - 0:28
  Hãy dùng thời gian còn lại để viết các chức năng
  để khám phá, khai thác và xây dựng.
 • 0:28 - 0:32
  Bạn có thể đem đoạn mã cho màn chơi này
  vào thế giới Minecraft của mình:
 • 0:32 - 0:33
  Phiên bản giáo dục
 • 0:33 - 0:37
  Chỉ nhấp "Hoàn tất", làm theo hướng dẫn
  nhận liên kết để dùng trong thế giới của bạn
 • 0:37 - 0:39
  và tiếp tục lập trình cùng Tác tử.
 • 0:39 - 0:41
  Chơi vui nhé, bạn làm tốt lắm!
 • 0:41 - 0:43
  Stacy: Mình đã trở lại!
 • 0:43 - 0:45
  Mọi người ơi, đây là Tác tử!
 • 0:45 - 0:48
  Để mình cho các bạn
  xem nó làm được gì nhé.
 • 0:48 - 0:50
  Nhìn xem!
 • 0:50 - 0:51
  Nó làm được kìa!
 • 0:51 - 0:56
  Mình bảo nó xây một cầu thang bằng
  mấy khối đất nung, giờ ta chỉ cần dùng
 • 0:56 - 0:57
  cầu thang để rời khỏi đây.
 • 0:57 - 0:59
  Và này, không chỉ cầu thang thôi đâu.
 • 0:59 - 1:03
  Mình có thể bảo Tác tử làm điều mình muốn
  và nó sẽ làm y hệt vậy.
 • 1:03 - 1:05
  Stampy: Bạn làm bằng cách nào thế?
 • 1:05 - 1:07
  Stacy: Thực ra dễ lắm.
 • 1:07 - 1:08
  Mình chỉ dùng mã thôi!
Title:
Minecraft Hour of Code - Congratulations!
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:15

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions