Return to Video

நான் ஏன் TED உரைகளை மொழியாக்கம் செய்கின்றேன்.

 • 0:03 - 0:05
  வில்லியம் கம்குவாம்பாவின் உங்கள் எண்ணங்களை முழுமைப்படுத்துங்கள் என்ற உரையை கேட்டப்பின்
 • 0:05 - 0:09
  நான் TED உரைகளை மொழியாக்கம் செய்ய ஆரம்பித்தேன்
 • 0:09 - 0:11
  இவ்வுரையைப் பற்றி என் மகனிடம் கூறினேன்
 • 0:11 - 0:14
  அவன் என்னை நம்பவில்லை. அவன் சொனான் " அவர் பள்ளியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர் அல்லவா"
 • 0:14 - 0:16
  " அவருக்கு ஆங்கிலமும் தெரியாது. இதனை எப்படி செய்திருப்பார் ?"
 • 0:16 - 0:18
  நான் சொன்னேன் " நான் மொழியாக்கம் செய்து தருகிறேன்"
 • 0:18 - 0:22
  " என் மகன் ஒவ்வொரு சொல்லையும் படிக்க வேண்டும் "
 • 0:22 - 0:25
  [W. Davis] மொழி என்பது வார்த்தைகளின் தொகுப்போ
 • 0:25 - 0:27
  அல்லது இலக்கண விதியோ மட்டும் அல்ல
 • 0:27 - 0:29
  அது மனிதனின் ஆன்ம உணர்ச்சி
 • 0:29 - 0:32
  அது இவ்வொரு இனத்தின் பண்பாட்டை பொருள் உலகிற்கு
 • 0:32 - 0:34
  கொண்டு செல்லும் ஆன்மாவின் வாகனம்.
 • 0:34 - 0:37
  TED-இல் நாம் செய்வதெல்லாம் இந்த ஒரே நோக்கத்துடன்தான் செயல்படுகிறது
 • 0:37 - 0:39
  அதுதான் சிந்தனையை பரப்புதல்
 • 0:39 - 0:42
  சிந்தனையைப் பரப்புதல் நமது இலக்கெனில், ஒரு கணம் சிந்தித்தால்
 • 0:42 - 0:44
  நாம் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் பேசுவது இதற்கு முரணாக இருக்கின்றது
 • 0:44 - 0:48
  நமது செயலின் அடிப்படையே தொடர்பு கொள்வதுதான்
 • 0:48 - 0:49
  அனைவருக்கும் சிறந்த எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் பணிக்கு
 • 0:49 - 0:52
  நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள்
 • 0:52 - 0:55
  அவர்களை நாம் இணைக்கவில்லையென்றால், அது பைத்தியகாரத்தனம்
 • 0:55 - 0:57
  [K. Aparta]அவர்களுக்கு எழுதுவேன், இந்த உரைகளின்
 • 0:57 - 0:58
  எழுத்துப்படிகள் காது கேளாதவர்களுக்கும்
 • 1:00 - 1:02
  மற்ற நாடுகளில் வாழ்பவர்களுக்கும் தேவை
 • 1:02 - 1:03
  ஒரு சில குறிப்பிட்ட உரைகளை மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கேட்கும்
 • 1:03 - 1:06
  சில மனிதர்கள் கண்டிப்பாக இருப்பார்கள்
 • 1:06 - 1:09
  அவர்களுக்கு துணைத்தலைப்புகள் அவர்களின் மொழியில் இருக்க வேண்டும்
 • 1:09 - 1:12
  தொடக்கத்தில் நான் என் சகோதரிக்காக மட்டும் மொழிப்பெயர்க்க தொடங்கினேன்
 • 1:12 - 1:13
  கசக்ஸ்தானில் உள்ள சிறியப் பட்டணத்தில் அவள் என் பெற்றோருடன் வசிக்கின்றாள்
 • 1:13 - 1:17
  நான் அங்கிருந்துதான் வந்தேன்
 • 1:17 - 1:21
  உலகை உணர்ந்து கொள்ள அவளுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பும் கிட்டிடவில்லை
 • 1:21 - 1:24
  பிறகுதான் நான் உணர்ந்தேன் என் குடும்பத்தினருக்கு மட்டும் அல்ல
 • 1:24 - 1:28
  யார் யார் உஸ்பெக்கிஸ்தான் மொழி பேசுகின்றனரோ, அனைவருக்கும் இது பயனாக இருக்கும்
 • 1:28 - 1:33
  [M. Pagel] சிறகினை விரித்து உலகினை வலம் வரும் பறவையைப்போல
 • 1:33 - 1:36
  மொழி உலக மனிதர்களை இணைக்கும் ஒரு தளமாக செயல்படுகிறது
 • 1:36 - 1:39
  நம்முடைய பேச்சாளர்கள் அவர்களின் துறையில் முன்னணியில் உள்ளவர்கள்
 • 1:39 - 1:41
  எனவே அவர்களின் உரையை மொழியாக்கம் செய்யும்பொழுது அவர்கள் பயன்படுத்தும்
 • 1:41 - 1:45
  பல சொற்களுக்கு அகராதியில் விளக்கம் கிடைப்பதில்லை
 • 1:45 - 1:48
  TED உரையை மொழியாக்கம் செய்ய பல ஆய்வுகளைச் செய்ய வேண்டியுள்ளது
 • 1:48 - 1:51
  அது எவ்வளவு நுட்பம் சார்ந்தது, எத்தனை சொற்கள் என பார்க்க வேண்டி இருக்கும்
 • 1:51 - 1:53
  அதற்கு 10 மணி நேரம் கூட ஆகலாம்
 • 1:53 - 1:56
  நான் பேச்சாளரைப் பற்றியும் அவர் எழுதிய புத்தகங்களையும் படிப்பேன்
 • 1:56 - 1:58
  என வே முழுமையான உள்ளடக்கம் எனக்கு புரியும்
 • 1:58 - 2:00
  இந்த மொழிப்பெயர்ப்பாளர் சமூகத்தினால்
 • 2:00 - 2:03
  உரைகள் எந்த மொழியில் இருந்தாலும், அவ்வுரையின்
 • 2:03 - 2:05
  சிறந்த சிந்தனைகள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு நமக்கு கிட்டியுள்ளது
 • 2:05 - 2:08
  இந்த உரைகளை ஆங்கிலம் பேசும் சமூகத்திற்கும் மற்ற சமூகத்திற்கும்
 • 2:08 - 2:23
  கொண்டு செல்ல முடிகிறது.
 • 2:23 - 2:28
  இந்த சிந்தனைகளின் வழி நிறைய பேர் பயன்பெறுவதற்காக நான் மொழியாக்கம் செய்கின்றேன்
 • 2:28 - 2:31
  இது சிந்தனையை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என நினைக்கும்
 • 2:31 - 2:33
  நண்பர்களின் பெருந்தன்மையாகும்.
 • 2:33 - 2:37
  இதன் வழி மக்களுக்கு எழுச்சியும், சிலருக்கு நம்பிக்கையும் ஊட்ட முடியும்
 • 2:37 - 2:56
  இதன் வழி உலகில் பலவற்றை நம்மால் மாற்ற முடியும்
Title:
நான் ஏன் TED உரைகளை மொழியாக்கம் செய்கின்றேன்.
Description:

9000+ மொழிப்பெயர்ப்பாளர்களுடன் 88 மொழிகளில் 30,000 தொண்டூழியர்களின் உதவியுடன் TED மொழியாக்க திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தொண்டூழியர்களில் சிலர் ஏன் TED உரைகளை மொழியாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டார்கள் என, அவர்களே சொல்லுவதை கேளுங்கள். மேல் விபரங்களுக்கு: http://www.ted.com/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
03:00
Tharique Azeez approved Tamil subtitles for Why I translate TEDTalks
Tharique Azeez accepted Tamil subtitles for Why I translate TEDTalks
Tharique Azeez edited Tamil subtitles for Why I translate TEDTalks
Elanttamil Maruthai edited Tamil subtitles for Why I translate TEDTalks
Elanttamil Maruthai edited Tamil subtitles for Why I translate TEDTalks
Elanttamil Maruthai edited Tamil subtitles for Why I translate TEDTalks
Elanttamil Maruthai edited Tamil subtitles for Why I translate TEDTalks
Elanttamil Maruthai edited Tamil subtitles for Why I translate TEDTalks
Show all

Tamil subtitles

Revisions