Return to Video

Tania Bruguera:"Medzinárodné hnutie imigrantov"I Art21 "Rozšírená hra"

 • 0:07 - 0:12
  Tania Bruguera:
  Medzinárodné hnutie imigrantov
 • 0:13 - 0:15
  Queens New York
 • 0:31 - 0:33
  ALIZA NISENBAUM
  Maľovať tu bolo zábavné.
 • 0:33 - 0:34
  Aliza Nisenbaum, umelkyňa
 • 0:34 - 0:37
  Vždy som maľovala v čase, keď prebiehala
  buď hodina zumby
 • 0:37 - 0:40
  alebo nácvik detského orchestra.
 • 0:42 - 0:46
  Vždy sa pri mojej palete objavilo aspoň 4
  alebo 5 malých detí,
 • 0:46 - 0:47
  ktoré svoje prsty strkali do farby
 • 0:47 - 0:50
  a pýtali sa ako sa robia jednotlivé farby
 • 0:50 - 0:54
  a pozorovali ako kladiem štetec na plátna.
 • 0:56 - 0:58
  Som Mexičanka,
 • 0:58 - 1:01
  stala som sa o trošku viac súčasťou
  tunajšieho umeleckého sveta,
 • 1:01 - 1:03
  a tak som sa tu cítila ako doma.
 • 1:06 - 1:09
  Tak, Vero a Marisa prišli.
 • 1:09 - 1:10
  NISENBAUM, ŠPANIELSKY Ako sa máš, Vero?
 • 1:10 - 1:12
  Dlho sme sa nevideli!
 • 1:12 - 1:14
  VERO, ŠPANIELSKY Áno, áno. Tiež si mi
  chýbala.
 • 1:14 - 1:15
  NISENBAUM,SPANIELSKY Nápodobne.
 • 1:15 - 1:18
  Ahoj, Marisa! Ako sa máš, drahá?
 • 1:18 - 1:19
  MARISA, ŠPANIELSKY Dobre.
 • 1:19 - 1:20
  NISENBAUM, ŠPANIELSKY
 • 1:20 - 1:22
 • 1:22 - 1:24
 • 1:24 - 1:25
 • 1:25 - 1:29
 • 1:31 - 1:34
 • 1:34 - 1:36
 • 1:36 - 1:38
 • 1:39 - 1:42
 • 1:42 - 1:45
 • 1:45 - 1:47
 • 1:48 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:54 - 1:58
 • 1:58 - 2:01
 • 2:01 - 2:03
 • 2:03 - 2:07
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:13
 • 2:13 - 2:17
 • 2:17 - 2:22
 • 2:22 - 2:24
 • 2:24 - 2:29
 • 2:32 - 2:36
 • 2:36 - 2:40
 • 2:40 - 2:43
 • 2:43 - 2:48
 • 2:48 - 2:51
 • 2:51 - 2:53
 • 2:53 - 2:55
 • 2:55 - 2:57
 • 3:02 - 3:05
 • 3:05 - 3:07
 • 3:07 - 3:08
 • 3:08 - 3:11
 • 3:11 - 3:16
 • 3:16 - 3:18
 • 3:18 - 3:22
 • 3:25 - 3:29
 • 3:29 - 3:31
 • 3:31 - 3:34
 • 3:34 - 3:37
 • 3:37 - 3:39
 • 3:39 - 3:43
 • 3:44 - 3:50
 • 3:50 - 3:53
 • 3:53 - 3:56
 • 3:56 - 3:58
 • 3:58 - 4:01
 • 4:02 - 4:06
 • 4:07 - 4:13
 • 4:15 - 4:17
 • 4:17 - 4:22
 • 4:24 - 4:27
 • 4:27 - 4:29
 • 4:33 - 4:37
 • 4:37 - 4:39
 • 4:39 - 4:42
 • 4:42 - 4:44
 • 4:44 - 4:46
 • 4:46 - 4:49
 • 4:49 - 4:51
 • 5:04 - 5:09
 • 5:12 - 5:15
 • 5:15 - 5:18
 • 5:18 - 5:22
 • 5:22 - 5:26
 • 5:26 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:40
 • 5:40 - 5:45
 • 5:46 - 5:47
Title:
Tania Bruguera:"Medzinárodné hnutie imigrantov"I Art21 "Rozšírená hra"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
06:33

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions