< Return to Video

مطالبی که در مورد فرزندان مسلمان اروپا نمی دانیم

 • 0:01 - 0:05
  وقتی بچه بودم،
  میدونستم قدرتهای مافوق طبیعی دارم.
 • 0:07 - 0:08
  درسته.
 • 0:08 - 0:09
  (خنده حضار)
 • 0:09 - 0:13
  فکر میکردم که شاهکارم
  چون من توانایی درک
 • 0:13 - 0:15
  و همدلی با افراد رنگین پوست را داشتم.
 • 0:15 - 0:19
  مثلا پدربزرگم رو،
  که یک مسلمان سنتگرا بود.
 • 0:19 - 0:24
  همچنین می تونستم مادر افغان و
  پدر پاکستانی ام رو
 • 0:24 - 0:28
  که نه چندان مذهبی، بلکه سهلگیر
  و نسبتا آزاداندیش بودند رو هم درک کنم.
 • 0:28 - 0:30
  و البته، توانایی درک و همدلی
 • 0:30 - 0:33
  سفیدپوست ها رو هم داشتم.
 • 0:33 - 0:34
  نروژیهای سفیدپوست کشورم رو.
 • 0:35 - 0:38
  در واقع، سفید، سبزه، هر چه --
 • 0:38 - 0:40
  عاشق همه شون بودم.
 • 0:40 - 0:41
  همهی آنها را می فهمیدم،
 • 0:41 - 0:44
  حتی اگر آنها همیشه
  یکدیگر را درک نمیکردند.
 • 0:44 - 0:45
  آنها هم وطنان من بودند.
 • 0:46 - 0:49
  اما همیشه پدرم خیلی نگران بود.
 • 0:49 - 0:52
  دائم میگفت حتی با داشتن بهترین تحصیلات هم
 • 0:52 - 0:55
  باز به حقوق برابر نمی رسی .
 • 0:55 - 0:59
  از نظر اون،
  من همچنان با تبعیض روبرو خواهم بود،
 • 0:59 - 1:01
  و تنها روش ای که باعث میشه تا
  مورد قبول سفید پوستان واقع بشی
 • 1:01 - 1:04
  اینه که مشهور بشی.
 • 1:04 - 1:08
  تصور کنید، او همچنین مکالمه ای رو
  با من وقتی هفت سالم بود داشت.
 • 1:08 - 1:11
  بنابراین، زمانی که من هفت سالم بود،
  پدرم گفت:
 • 1:11 - 1:15
  "ببین، این یا میتونه ورزش باشه،
  یا میتونه موسیقی باشه"
 • 1:15 - 1:19
  او در مورد ورزش هیچی نمی دونست – خدا رحمت اش کنه –
  بنابراین موسیقی رو انتخاب کرد.
 • 1:19 - 1:24
  خوب وقتی هفت سالم بود،پدرم تمام
  اسباب بازی ها و عروسک هام رو جمع کرد،
 • 1:24 - 1:25
  و همه رو دور انداخت.
 • 1:26 - 1:30
  بجاش بهم یک کی بورد داغون کوچیک کاسیو داد.
 • 1:30 - 1:31
  (خنده حضار)
 • 1:31 - 1:33
  بله، و کلاسهای آواز.
 • 1:33 - 1:38
  و من رو مجبور می کرد تا
  ساعت ها و ساعت ها هر روز تمرین کنم.
 • 1:38 - 1:42
  خیلی سریع، اون من رو برای اجرا مقابل
  حضار بیشتر و بیشتر کنار خودش وا داشت.
 • 1:42 - 1:46
  و خیلی عجیب، من به نوعی به تصویر
  کودکی در روی صفحات مجلات چندفرهنگی
 • 1:46 - 1:48
  جامعه نروژ تبدیل شدم.
 • 1:49 - 1:50
  البته که من احساس غرور می کردم،
 • 1:51 - 1:54
  بخاطر اینکه حتی روزنامه ها در این مرحله
 • 1:54 - 1:56
  شروع به نوشتن مطالب خوبی در
  مورد مردمان رنگین پوست کردند،
 • 1:56 - 2:00
  اون زمان بود که تونستم حس کنم که
  قدرتهای مافوق طبیعی ام در حال رشد بودند.
 • 2:01 - 2:04
  زمانی که 12 سالم بود و
  داشتم از مدرسه به سمت خونه قدم می زدم،
 • 2:04 - 2:05
  درحالی که یک مسیر دیگه ای
  رو واسه رسیدن به خونه انتخاب کرده بودم
 • 2:05 - 2:09
  تا شیرینی مورد علاقه ام رو
  که اسم اش "پای نمکی" بود رو بخرم.
 • 2:09 - 2:11
  میدونم که به نظر یه جورایی ناخوشایند میاد،
 • 2:12 - 2:13
  ولی من اونها رو واقعا دوست داشتم.
 • 2:13 - 2:18
  اون شیرینی ها تکه های کوچک
  شیرین بیان نمکی، به شکل پا هستن.
 • 2:18 - 2:23
  و الان که دارم بلند توصیف اش می کنم
  متوجه شدم چقدر به نظر ترسناک میاد،
 • 2:24 - 2:27
  اما جدای اینها، من واقعا عاشقشون بودم.
 • 2:27 - 2:29
  در راه مغازه بودم که،
 • 2:29 - 2:33
  یک مردم بزرگ جسه در جلوی در ورودی،
  راهم رو سد کرد.
 • 2:33 - 2:39
  خوب، سعی کردم که دورش بزنم،
  وقتی ازش رد شدم من رو متوقف کرد
 • 2:39 - 2:41
  و شروع به زل زدن بهم کرد،
 • 2:42 - 2:44
  توی صورتم تف انداخت و گفت:
 • 2:44 - 2:45
  "از جلوی راهم برو کنار
 • 2:45 - 2:49
  بدکاره کوچولوی سیاه پوست،
  بدکاره کوچولوی پاکستانی
 • 2:49 - 2:51
  برگرد به همون جایی که ازش اومدی."
 • 2:52 - 2:55
  من کاملا وحشت زده بودم.
 • 2:55 - 2:56
  و بهش زل زدم.
 • 2:56 - 2:59
  و اونقدر ترسیده بودم که
  جرات پاک کردن تف های روی صورتم رو نداشتم،
 • 3:00 - 3:02
  حتی وقتی با اشکهام قاطی شده بود.
 • 3:02 - 3:06
  خاطرم میاد که دور و برم رو نگاه کردم،
  امیدوار بودم که هر لحظه،
 • 3:06 - 3:09
  یه آدم بزرگی بیاد و اون مرد رو متوقف کنه.
 • 3:09 - 3:14
  اما بجاش، مردم به سرعت از کنارم رد می شدن
  و وانمود می کردن که منو نمی بینن.
 • 3:14 - 3:18
  من خیلی گیج شده بودم،
  چون فکر می کردم خوب،
 • 3:19 - 3:22
  "مردم سفید پوست من ، یالا! کجا هستید؟
  اینجا چه خبره؟
 • 3:22 - 3:24
  چطوره که نمی یان تا من رو نجات بدین؟"
 • 3:25 - 3:27
  در نهایت، البته که نیاز به گفتن نیست،
  من شیرینی ای نخریدم.
 • 3:27 - 3:29
  و با تمام سرعتی که می تونستم
  به سمت خونه دویدم.
 • 3:30 - 3:32
  انگارکه همه چی خوبه ، اگرچه ؛ فکر می کردم.
 • 3:33 - 3:36
  در طول گذر زمان که
  من بیشتر موفقیت کسب می کردم،
 • 3:36 - 3:40
  با این مسئله روبرو شدم که هراز چند گاهی
  افراد رنگین پوست من رو مورد آزار و اذیت قرار می دادند،
 • 3:42 - 3:45
  برخی مردها در جامعه متعلق به والدین من،
  احساس می کردند که این قابل پذیرش
 • 3:45 - 3:50
  و احترام نیست که یک زن
  وارد دنیای موسیقی بشه
 • 3:50 - 3:52
  و در رسانه ها نمایش داده بشه.
 • 3:53 - 3:59
  خوب خیلی سریع، از اینجا شروع شد که
  در کنسرت هام مورد حمله قرار می گرفتم.
 • 3:59 - 4:04
  خاطرم هست در یکی از کنسرت ها،
  من به سمت تماشاچی ها خم شده بودم
 • 4:04 - 4:07
  و آخرین چیزی که دیدم
  یک جوان رنگین پوست بود،
 • 4:07 - 4:11
  و چیز بعدی که می دونم،ماده ای از نوع شیمایی
  تو چشمهای من پاشیده شد
 • 4:11 - 4:14
  و خاطرم میاد که نمی تونستم چیزی ببینم
  و چشمهام پر از آب شده بود
 • 4:15 - 4:16
  با وجود این به خواندن ادامه دادم.
 • 4:17 - 4:22
  در خیابان اوسلو، این دفعه
  توسط مردی رنگین پوست به صورتم تف شد.
 • 4:22 - 4:26
  حتی در یک مورد اون ها
  تلاش برای دزدیدن من کردند.
 • 4:26 - 4:28
  تهدید به مرگ های مداوم.
 • 4:28 - 4:31
  یادم میاد یه مردم ریشو سن بالا
  من رو در خیابان متوقف کرد،
 • 4:31 - 4:33
  و گفت: "علت اینکه من
  خیلی ازت متنفرم اینه که
 • 4:33 - 4:35
  باعث میشی دخترهای ما فکر کنند
 • 4:35 - 4:37
  و بتونن هرکاری رو که بخوان انجام بدن"
 • 4:39 - 4:41
  یه مرد جوان به من اخطار داد
  که حواسم رو جمع کنم .
 • 4:41 - 4:44
  اون گفت که " موسیقی ضد اسلام است
  و شغل بدکاره هاست،
 • 4:44 - 4:47
  و اگر این کار رو ادامه بدی، بهت تجاوز میشه
 • 4:47 - 4:52
  و شکم ات پاره و خالی خواهد شد
  تا زن بدکاره ی دیگری مثل تو متولد نشه.
 • 4:54 - 4:55
  دوباره ، من کاملا گیج شده بودم.
 • 4:55 - 4:57
  نمی تونستم متوجه بشم
  چه اتفاقی داره میوفته.
 • 4:57 - 5:01
  مردمان رنگین پوست من شروع
  به تهدید من کرده اند، چطور میشه؟
 • 5:02 - 5:05
  بجای پل زدن بین دنیاها، این دو دنیا،
 • 5:05 - 5:08
  حس می کردم که
  بین دو دنیای خودم سقوط کرده ام.
 • 5:08 - 5:11
  من فرض می کنم ، اون تف ها مانعی
  در قدرت مافوق طبیعی (کریپتنایت) بود.
 • 5:13 - 5:15
  تا وقتی که 17 سالم شد،
 • 5:15 - 5:18
  تهدید به مرگ ها تموم نشدنی بود و آزار
  و اذیت ها همچنان به قوت خودش باقی بود.
 • 5:18 - 5:20
  اوضاع خیلی وخیم شده بود
  و در اون لحظه ، مادرم من رو نشوند و گفت :
 • 5:20 - 5:24
  "ببین، ما بیشتر از این نمی تونیم ازت محافظت کنیم،
  بیشتر از این نمی تونیم امنیت ات رو فراهم کنیم،
 • 5:24 - 5:26
  مجبوری که ازین جا بری.
 • 5:26 - 5:31
  خوب، یه بلیط یک طرفه به لندن گرفتم،
  چمدان هام رو بستم و اونجا رو ترک کردم.
 • 5:32 - 5:36
  بزرگترین دل شکستگی من این بود
  که هیشکی هیچی نگفت.
 • 5:36 - 5:38
  من یک خروج پر سر و صدا از نروژ داشتم.
 • 5:39 - 5:43
  مردم رنگین پوست من، مردم سفیدپوست من،
  هیچکس چیزی نگفت.
 • 5:43 - 5:45
  هیچکس نگفت، "صبر کن، این کار اشتباه ست.
 • 5:46 - 5:50
  از این دختر محافظت کنید ، از این دختر
  پشتیبانی کنید، چون اونم یکی از ماهاست ."
 • 5:50 - 5:51
  هیچکس این ها رو نگفت.
 • 5:51 - 5:54
  بجاش، من احساس کردم --
  شما می دونید در فرودگاه ،
 • 5:55 - 5:58
  روی چرخ گردان چمدان ها،
  چمدان های متفاوتی هستند
 • 5:58 - 5:59
  که هی میچرخن و میچرخن،
 • 5:59 - 6:02
  و در آخر همیشه تنها یک چمدان باقی میمونه
 • 6:02 - 6:05
  اونی که هیچکس نمی خوات اش،
  اونی که هیچکی نمیاد که ادعاش کنه.
 • 6:05 - 6:06
  من احساسی شبیه اون داشتم.
 • 6:07 - 6:10
  هرگز احساس تنهایی ای به اون شدت نکرده بودم.
  هرگز احساس گم شدن به اون اندازه نداشتم.
 • 6:12 - 6:16
  خوب، بعد از رسیدن به لندن،
  در نهایت به کار موسیقی ام ادامه دادم.
 • 6:17 - 6:20
  مکان متفاوت، ولی متاسفانه داستان همون داستان قدیمی
 • 6:21 - 6:24
  یادم میاد که پیغامی بهم رسید که می گفت
  من قراره کشته بشم.
 • 6:24 - 6:28
  قراره رودخانه های از خون جاری بشه
 • 6:28 - 6:31
  قراره که بارها و بارها بهم تجاوز بشه،
  قبل از اینکه بمیرم.
 • 6:31 - 6:33
  در این لحظه، من مجبور بگم که،
 • 6:33 - 6:35
  در واقع من به این پیغام ها عادت کرده بودم،
 • 6:35 - 6:39
  اما وقتی متفاوت شد که
  اونها شروع کردن به تهدید فامیلم.
 • 6:41 - 6:46
  پس یک بار دیگه، چمدون هام رو بستم،
  موسیقی رو ترک کردم و به آمریکا نقل مکان کردم.
 • 6:47 - 6:48
  دیگه کافی ام بود.
 • 6:48 - 6:50
  من نمی خواستم که دیگه کاری
  با اون قضیه داشته باشم.
 • 6:50 - 6:53
  و مطمئنا نمی خواستم که
  برای چیزی کشته بشم که
 • 6:53 - 6:56
  حتی آرزوی من هم نبود--
  اون انتخاب پدرم بود.
 • 6:58 - 7:01
  یه جورایی گم شده بودم.
 • 7:01 - 7:03
  یه جورایی تیکه تیکه شده بودم.
 • 7:03 - 7:05
  اما تصمیم برای کاری که می خواستم گرفتم
 • 7:05 - 7:09
  که سالهای بعدی زندگی ام رو،
  هرچند سال که میشه،
 • 7:09 - 7:10
  برای پشتیبانی از جوانان صرف کنم
 • 7:10 - 7:13
  و سعی کنم که در چند
  راه کوچکی حضور داشته باشم،
 • 7:13 - 7:15
  هرچند راهی که می تونم.
 • 7:15 - 7:18
  پس شروع کردم به انجام کارهای
  داوطلبانه برای سازمان های مختلفی
 • 7:18 - 7:23
  که با مسلمان های جوان داخل
  اروپا درحال کار بودند.
 • 7:24 - 7:27
  و از چیزی که پیدا کردم شگفت زده شدم،
 • 7:27 - 7:32
  اینکه خیلی از این جوانان
  در رنج و تقلا به سر می بردند.
 • 7:32 - 7:36
  اونها با مشکلات عدیده ای از طرف
  خانوادهاشون و جامعه شون روبرو بودند.
 • 7:36 - 7:40
  کسانی که به نظر می رسید بیشتراز هرچیز،
  از آبروشون محافظت می کردند تا
 • 7:40 - 7:42
  خوشبختی و زندگی شخصی فرزندانشان.
 • 7:44 - 7:48
  این احساس در من بوجود اومد که شاید
  من خیلی تنها نبودم، شاید من خیلی عجیب نبودم.
 • 7:48 - 7:51
  شاید مردم بیشتری ا
  ز جنس من اون بیرون وجود دارن.
 • 7:51 - 7:53
  چیزی که بیشتر مردم متوجه نمی شن، اینه که
 • 7:54 - 7:58
  خیلی از ما که تو اروپا بزرگ می شیم
 • 7:58 - 8:00
  اونهایی هستیم که برای اینکه
  خودمون باشیم آزاد نبوده ایم .
 • 8:00 - 8:03
  به ما اجازه اینکه خودمون باشیم داده نشده.
 • 8:03 - 8:07
  ما آزاد نیستم تا
 • 8:07 - 8:10
  با کسانی که خودمون انتخاب می کنیم،
  ازدواج کنیم یا رابطه داشته باشیم.
 • 8:10 - 8:12
  ما حتی نمی تونیم حرفه ای که
  می خوایم رو خودمون انتخاب کنیم .
 • 8:12 - 8:16
  این در منطقه زندگی مسلمانان
  اروپا عادی است.
 • 8:16 - 8:19
  حتی در آزاد ترین جامعه های
  جهانی، ما آزاد نیستیم.
 • 8:20 - 8:24
  زندگی ما، رویاهای ما، و آینده ما
  به خودمون تعلق نداره،
 • 8:24 - 8:27
  این ها به والدین ما و جامعه شان تعلق داره.
 • 8:27 - 8:30
  من داستانهای بی شماری،
  از جوانانی رو پیدا کردم که
 • 8:31 - 8:34
  در بین ما گم شده اند،
 • 8:34 - 8:36
  کسانی که نامرئی در بین ما هستند
 • 8:36 - 8:38
  اما اونها رنج کشیده اند، و به تنهایی هم رنج کشیده اند.
 • 8:40 - 8:44
  فرزندانی که داریم از دستشون میدیم.
  بخاطر ازدواج های اجباری،
  خشونت ها و سوء استفاده های برپایه حفظ آبرو.
 • 8:45 - 8:49
  در نهایت، بعد از چندین سال کار با این
  جوانان تشخیص دادم که
 • 8:49 - 8:51
  من دیگه توانایی ادامه فرار رو ندارم.
 • 8:51 - 8:56
  دیگه قادر نیستم که باقی عمرم رو
  در ترس و پنهان شدن سپری کنم.
 • 8:56 - 8:59
  و در واقع، اینکه باید کاری بکنم.
 • 9:00 - 9:03
  همچنین به این نتیجه رسیدم که
  سکوت من، سکوت ما،
 • 9:03 - 9:05
  به خشونت های از این دست
  اجازه ادامه پیدا کردن میده.
 • 9:06 - 9:10
  برای همین تصمیم گرفتم که می خوام
  از قدرت مافوق طبیعی بچگیم تو این راه استفاده کنم
 • 9:11 - 9:15
  به این طریق که سعی کنم مردمی رو که در
  جهات مختلف این مسئله هستند رو آگاه کنم
 • 9:15 - 9:20
  اینکه یک جوان بین خانواده شما و کشور شما
  سردرگم میمونه شبیه به چی هست.
 • 9:21 - 9:24
  پس شروع به درست کردن فیلم ها،
  و شروع به بازگویی این داستان ها کردم.
 • 9:25 - 9:29
  همچنین می خواستم مردم، نتایج مرگ آور
 • 9:29 - 9:31
  جدی نگرفتن این مشکلات رو متوجه بشن.
 • 9:32 - 9:34
  پس اولین فیلمی که ساختم درباره
  "به ناز" بود.
 • 9:35 - 9:39
  اون یه دختر 17 ساله کُرد ساکن لندن بود.
 • 9:40 - 9:42
  دختر سربه راهی بود،
  هر کاری که والدین اش ازش خواسته بودن رو انجام داده بود.
 • 9:43 - 9:45
  کسی که سعی اش بر این بود
  که هرکاری میکنه درست باشه.
 • 9:45 - 9:48
  با کسی ازدواج کرد که والدین اش
  براش انتخاب کرده بودن،
 • 9:48 - 9:51
  اگرچه بارها همسرش کتک اش زد
  و بهش تجاوز کرد.
 • 9:52 - 9:55
  و زمانی که او سعی کرد تا
  از خانواده اش کمک بخواد، اونها گفتند:
 • 9:55 - 9:57
  " خوب، تو باید برگردی و
  همسر بهتری برای شوهرت باشی"
 • 9:57 - 10:00
  چون اونها نمی خواستن
  دختر مطلقه شون، رو دستشون بمونه
 • 10:00 - 10:03
  البته چون، طلاق ننگ و بی آبرویی رو
  برای خانوادشون به همراه خواهد داشت.
 • 10:04 - 10:06
  به شدتی کتک خورده بود
  که گوشهاش خونریزی کرده بودند،
 • 10:07 - 10:12
  در آخر زمانی که اونها رو ترک کرد و
  مردی که خودش انتخاب کرده بود
 • 10:12 - 10:14
  و عاشق اش شده بود رو پیدا کرد،
 • 10:14 - 10:16
  جامعه و خانواده به موضوع پی بردند
 • 10:16 - 10:18
  و "به ناز " ناپدید شد.
 • 10:18 - 10:20
  سه ماه بعد پیدا شد.
 • 10:21 - 10:26
  در حالی که داخل چمدانی جا داده شده بود
  که زیر خانه ای خاک بود.
 • 10:28 - 10:32
  خفه شده بود و تا حد مرگ کتک خورده بود،
 • 10:33 - 10:37
  توسط سه مرد، سه عموزاده اش که از طرف پدر و
  عمو برای این کار فرستاده شده بودند.
 • 10:38 - 10:40
  فاجعه بزرگ داستان "به ناز" این بود که
 • 10:40 - 10:46
  او در انگلستان پنج بار به اداره پلیس
  رفته بود و ازشون کمک خواسته بود،
 • 10:46 - 10:49
  تا به اونها بگه که قراره
  بوسیله خانواده اش کشته بشه.
 • 10:49 - 10:52
  پلیس حرفش رو باور نمی کنه و
  در نتیجه اقدامی به عمل نمی یاره.
 • 10:53 - 10:54
  و مشکل این جاست که
 • 10:54 - 10:59
  نه فقط بسیاری از فرزندان ما
  با چنین مشکلاتی روبرو هستند
 • 10:59 - 11:02
  در درون خانواده هاشون و
  در درون جوامع خانوادگی خودشون،
 • 11:02 - 11:06
  حتی اونها بارها به اشتباه
  درک و فهمیده میشوند
 • 11:07 - 11:10
  و به کشورهایی که در اونجا بزرگ شده اند بی علاقه میشوند.
 • 11:12 - 11:16
  وقتی خانواده خودشون بهشون خیانت می کنه،
  نگاه اونها به بقیه ماهاست،
 • 11:16 - 11:18
  و وقتی ما اونها رو نمی فهمیم،
 • 11:18 - 11:20
  از دستشون میدیم.
 • 11:21 - 11:24
  در حین ساخت این فیلم،
  چندین نفر به من گفتن که،
 • 11:24 - 11:27
  "خوب، دییا، خودت می دونی،
  این جزئی از فرهنگ این افراد هست،
 • 11:27 - 11:29
  این فقط رفتارهایی هست که
  اونها با فرزندانشون دارن
 • 11:29 - 11:31
  و ما واقعا نمی تونیم مداخله ای کنیم."
 • 11:32 - 11:35
  من می تونم مطمئن تون کنم که
  به قتل رساندن، فرهنگ من نیست.
 • 11:36 - 11:37
  می دونید؟
 • 11:37 - 11:39
  و مطمئنا مردمی شبیه من ،
 • 11:39 - 11:42
  زنان جوانی که ا
  پیشینه ای شبیه به من اومدن،
 • 11:42 - 11:46
  باید مشمول حقوق برابر، حفاظت های برابر
 • 11:46 - 11:49
  شبیه به هرکسی دیگر در کشور
  ما قرار بگیرند، چرا که نه؟
 • 11:50 - 11:55
  بنابراین، برای فیلم بعدی ام،
  من می خواستم سعی کنم و متوجه بشم که
 • 11:55 - 11:58
  چرا برخی از فرزندان مسلمان
  جوان ما در اروپا
 • 11:58 - 12:00
  به سمت افراط گرایی و خشونت کشیده می شن.
 • 12:01 - 12:02
  اما با این موضوع،
 • 12:02 - 12:06
  متوجه شدم که من دارم مجبورم میشم تا
  با بدترین ترس زندگی خودم روبرو بشم:
 • 12:07 - 12:09
  مردان رنگین پوست پر ریش.
 • 12:11 - 12:14
  همین مردان ، یا مردان شبیه،
 • 12:14 - 12:17
  به اونهایی که بیشتر
  عمرم من رو تعقیب می کردند.
 • 12:18 - 12:20
  مردانی که من بیشتر عمرم رو
  از اونها ترسیده بودم.
 • 12:20 - 12:23
  مردانی که عمیقا ازشون بیزار بودم،
 • 12:23 - 12:25
  برای خیلی خیلی سالها.
 • 12:25 - 12:29
  پس، دو سال بعد رو به مصاحبه با تروریست های
  متهم شناخته شده اختصاص دادم،
 • 12:29 - 12:32
  جهادی ها و افراط گرایان پیشین.
 • 12:32 - 12:35
  چیزی که از قبل می دونستم،
  و برام از قبل واضح بود،
 • 12:35 - 12:40
  که مذهب، سیاست ها، تشکل مستعمره اروپا،
 • 12:40 - 12:44
  همچنین سیاست خارجی
  شکست خورده غرب سالهای اخیر
 • 12:44 - 12:46
  همه اینها یک بخشی از تصویر بودند.
 • 12:46 - 12:50
  اما چیزی که بیشتر مورد علاقه من بود که
  کشف کنم این بود که انسان چیست،
 • 12:50 - 12:51
  دلیل های شخصی چه چیزهایی هستند
 • 12:51 - 12:56
  چرا برخی از جوانان ما مستعد گرایش
  پیدا کردن به این دست گروه ها هستند.
 • 12:57 - 13:01
  و چیزی که من رو واقعا شگفت زده کرد این بود که
  زخم ها و جراحت های انسانی ای رو یافتم.
 • 13:04 - 13:06
  بجای هیولاهایی که من به دنبالش بودم،
 • 13:06 - 13:08
  که امیدوارم بودم پیدا کنم --
 • 13:08 - 13:11
  کاملا صادقانه میگم،
  چون این میتوانست کاملا راضی کننده باشه --
 • 13:11 - 13:13
  انسانهای در هم شکسته شده ای یافتم.
 • 13:14 - 13:15
  کاملا شبه "به ناز"
 • 13:15 - 13:18
  من این مردان جوان رو تکه تکه شده
 • 13:18 - 13:21
  در تلاش برای پل زدن بر روی فاصله های
 • 13:21 - 13:25
  بین خانواده هاشون و
  کشورهایی که در اونجا متولد شدند، یافتم.
 • 13:26 - 13:29
  و همچنین فهمیدم که گروه های افراط گرایانه،
  گروه های تروریست،
 • 13:29 - 13:33
  از اینگونه احساسات جوانان ما بهره می برند
 • 13:33 - 13:36
  و به طرز بدبینانه ای
  به سمت خشونت سوق داده میشوند.
 • 13:36 - 13:38
  اونها می گن: "به ما بپیوندید."
 • 13:38 - 13:41
  "هر دو طرف،
  خانواده و کشورتون رو کنار بذارید
 • 13:41 - 13:43
  چون اونها شما رو کنار زدن.
 • 13:43 - 13:46
  برای خانواده شما،
  آبروشون خیلی مهم تر از وجود شما ست
 • 13:46 - 13:47
  و برای کشور شما،
 • 13:47 - 13:53
  یک نروژی، انگلیسی یا یک فرانسوی واقعی،
  همیشه سفیدها خواهند بود و نه هرگز شما."
 • 13:54 - 13:57
  اونها حتی به جوانان ما قول چیزهایی می دهند
  که اشتیاق دارند:
 • 13:58 - 14:02
  احساس اهمیت داشتن، حس قهرمان بودن،
  و حس تعلق و هدف داشتن،
 • 14:02 - 14:04
  جامعه ای که به اونها عشق میده
  و اونها رو می پذیره.
 • 14:05 - 14:08
  اونها باعث می شن که
  ضعیف احساس قدرت پیدا کنه.
 • 14:08 - 14:13
  تا نامحسوس ها و سکوت ها
  در نهایت دیده و شندیده بشن.
 • 14:15 - 14:18
  این چیزی هست که اونها
  برای جوانان ما انجام میدهند.
 • 14:18 - 14:22
  چرا این گروه ها این کارها رو برای جوانان
  ما انجام می دهند و نه ما (برای آنان)؟
 • 14:23 - 14:24
  چیزی که هست،
 • 14:24 - 14:28
  من سعی ندارم که توجیهی کنم
 • 14:28 - 14:31
  یا بهانه ای برای
  هر کدوم از این خشونت ها بتراشم.
 • 14:31 - 14:35
  چیزی که من تلاش دارم بگم
  اینه که ما مجبوریم بفهمیم
 • 14:35 - 14:39
  که چرا برخی از جوانان ما به سمت
  این گروه ها تمایل پیدا می کنند.
 • 14:40 - 14:42
  همچنین من دوست دارم که نشون بدم که..
 • 14:42 - 14:45
  این تصاویر بچگی برخی از
  اون افراد در فیلم هست.
 • 14:47 - 14:50
  موردی که من رو واقعا تکون داد
  این بود که خیلی از اونها --
 • 14:51 - 14:53
  که من هرگز تصورش رو نمی کردم --
 • 14:53 - 14:56
  اما خیلی از اونها دارای پدران دور از خانه
  و یا پدران بدرفتار بودند.
 • 14:57 - 14:59
  و سرنوشت چندین نفر از این مردان جوان
 • 14:59 - 15:03
  در یافتن علائمی پدرانه توأم
  با مهربانی و دلسوزی
 • 15:03 - 15:05
  به این گروه های افراط گرایانه منتهی شد.
 • 15:06 - 15:09
  من همچنین مردانی رو یافتم که
  با خشونت های نژادپرستانه وحشی شده اند،
 • 15:09 - 15:11
  اما کسانی که، راهی را پیدا کردند
 • 15:11 - 15:15
  تا با تبدیل به آدم های خشن شدن، احساساتی شبیه قربانی بودن
  رو در خودشون از بین ببرند.
 • 15:15 - 15:19
  در حقیقت، چیزی رو پیدا کرده بودم ،
  که در وحشت ام، تشخیص اش داده بودم.
 • 15:19 - 15:25
  من احساسات مشابه ای رو که در ۱۷ سالگی ام
  در زمان فرار از نروژ حس کرده بودم یافتم.
 • 15:26 - 15:30
  گیجی مشابه، غم و اندوه مشابه،
 • 15:30 - 15:33
  احساس مشابه ای از حس مورد خیانت قرار گرفتن
 • 15:35 - 15:37
  و حس متعلق نبودن به هیچ کس.
 • 15:39 - 15:42
  احساس مشابه ای از گم شدن
  و پاره پاره شدن بین فرهنگ ها.
 • 15:43 - 15:45
  این رو می گم که،
  من این مدل تخریب رو انتخاب نکردم،
 • 15:45 - 15:48
  من دوربین به دست گرفتن
  رو بجای اسلحه انتخاب کردم.
 • 15:48 - 15:51
  و علت انجام این کارم،
  قدرت های مافوق طبیعی ام بود.
 • 15:51 - 15:56
  من تونستم ببینم که پاسخ در فهمیدم
  و درک کردن بجای خشونت، است.
 • 15:56 - 15:58
  نگاه کردن به وجود انسانها
 • 15:58 - 16:02
  با همه فضیلت ها و نقص های اونها
 • 16:02 - 16:04
  بجای ادامه شخصیت سازیهای:
 • 16:04 - 16:06
  ما و اونها، شرورها و قربانیان. (بد و خوب ها)
 • 16:06 - 16:08
  همچنین در نهایت به این حقیقت رسیدم که
 • 16:09 - 16:12
  لازم نبود تا
  دو فرهنگ من باهم تداخل پیدا کنند
 • 16:12 - 16:16
  در مقابل اونها تبدیل به امکانی شدند
  تا من به صدای خودم رو پیدا کنم.
 • 16:16 - 16:19
  من احساساتی شبیه به اینکه مجبورم یک طرف
  (خانواده یا فرهنگ کشورم) رو انتخاب کنم رو متوقف کردم،
 • 16:19 - 16:21
  اما این از من، زمان زیادی رو گرفت.
 • 16:22 - 16:24
  امروزه جوانهای زیادی از ما وجود دارند که
 • 16:24 - 16:26
  با این مسائل مشابه دست و پنجه نرم می کنند،
 • 16:26 - 16:28
  و البته به تنهایی.
 • 16:29 - 16:32
  این مسایل اونها رو به مانند
  زخم های روباز رها میکنه.
 • 16:33 - 16:36
  و برای برخی ، جهان بینی اسلام رادیکالی
 • 16:36 - 16:39
  تبدیل به عفونت های به سرعت رشد یافته ای
  در زخم های باز اونها میشه.
 • 16:41 - 16:44
  ضرب المثل آفریقایی ای هست که می گه،
 • 16:46 - 16:49
  " اگر جوانان در درون روستا پذیرفته نشوند،
 • 16:49 - 16:52
  اونها روستا رو آتش خواهند زد تا حداقل حس گرماش رو بگیرند."
 • 16:53 - 16:55
  دلم می خواد ازتون بپرسم --
 • 16:56 - 16:58
  از والدین مسلمان و جوامع مسلمان،
 • 16:58 - 17:01
  آیا به فرزندانتان توجه و عشق خواهید ورزید
 • 17:01 - 17:03
  بدون اینکه اونها رو وادار
  به برطرف کردن انتظاراتتون کنید؟
 • 17:03 - 17:06
  آیا می تونید بجای آبروتون،
  اونها رو انتخاب کنید؟
 • 17:06 - 17:10
  می تونید این رو درک کنید که چرا اونها
  اینقدر عصبانی وبیگانه از شما هستند
 • 17:10 - 17:12
  زمانی که شما آبروتون رو
  بر خوشبختی اونها مقدم می دونید؟
 • 17:13 - 17:15
  آیا تلاش شما بر این هست
  که با فرزندانتون دوست باشید
 • 17:15 - 17:17
  تا اونها بتونن بهتون اعتماد کنند
 • 17:17 - 17:19
  و بخوان تا تجربه هاشون رو
  با شما به اشتراک بذارند،
 • 17:19 - 17:22
  بجای اینکه به دنبال تجربه ها
  در جای دیگری باشند؟
 • 17:22 - 17:25
  و به جوانان ما که بوسیله
  افراط گرایان وسوسه می شوند،
 • 17:27 - 17:30
  آیا به این آگهی دارید که
  خشم شما با درد، سوخت گیری میشه؟
 • 17:32 - 17:35
  آیا شما قراره که قدرتی برای مقابله
  با اون مردان بدبین پیر پیدا کنید
 • 17:35 - 17:38
  کسانی که خون شما رو برای
  سودهای شخصی خودشون می خوان؟
 • 17:39 - 17:41
  آیا قادر هستید راهی برای زندگی پیدا کنید؟
 • 17:42 - 17:44
  آیا می تونید ببینید که شیرین ترین انتقام
 • 17:44 - 17:48
  برای شما این است که شاد،
  پراز زندگی و آزاد زندگی کنید؟
 • 17:48 - 17:50
  زندگی که توسط خود شما محدود میشه
  نه کس دیگه ای.
 • 17:51 - 17:54
  چرا می خواهید یک فرزند مسلمان
  مرده دیگه باشید؟
 • 17:55 - 17:59
  و برای باقی ما، چه موقعی قراره،
  گوش سپردن به جوانانمان رو آغاز کنیم؟
 • 18:00 - 18:02
  چطور می تونیم اونها رو پشتیبانی کنیم
 • 18:02 - 18:06
  در هدایت دوباره دردهاشون
  به سمت مسیری سازنده تر؟
 • 18:06 - 18:08
  اونها تصور می کنند ما دوستشون نداریم،
 • 18:08 - 18:11
  اونها فکر می کنند ما اهمیتی نمیدیم
  که چه اتفاقی برای اونها افتاده.
 • 18:11 - 18:13
  اونها فکر می کنند ما اونها رو نمی پذیریم.
 • 18:13 - 18:17
  آیا ما می تونیم راهی رو پیدا کنیم که
  باعث بشه اونها جور دیگه ای احساس کنند ؟
 • 18:17 - 18:20
  چی لازم هست که باعث بشه
  ما اونها رو ببینیم و بهشون توجه کنیم
 • 18:20 - 18:25
  قبل از اینکه آنها به قربانیان یا
  مرتکب هایی از خشونت تبدیل بشن؟
 • 18:25 - 18:29
  آیا می تونیم خودمون رو وادار کنیم تا به اونها
  اهمیت بدیم و اونها رو از خودمون بدونیم؟
 • 18:29 - 18:34
  و نه فقط وقتی از جا در بریم که
  قربانیان خشونت شبیه ما هستند؟
 • 18:34 - 18:39
  آیا می تونیم راهی برای جلوگیری از تنفر پیدا کنیم
  و جدایی های بین خودمون رو التیام ببخشیم؟
 • 18:39 - 18:43
  مسئله اینجاست که ما نمی تونیم
  اطرافیانمون و فرزندانمون رو کنار بگذاریم،
 • 18:43 - 18:45
  حتی اگر اونها ما رو کنار گذاشته اند.
 • 18:45 - 18:47
  همگی ما در این مسئله باهم (شریک) هستیم.
 • 18:47 - 18:53
  و در دراز مدت، انتقام و خشونت در مقابل
  افراط گرایان کاری از پیش نخواهد برد.
 • 18:53 - 18:57
  تروریست از ما میخواد، تا خانه هامون رو از ترس پر کنه،
 • 18:57 - 18:59
  درهامون و قلب هامون رو ببنده.
 • 18:59 - 19:03
  اونها به دنبال بازکردن زخمهای
  بیشتری در درون جامعه ما هستند.
 • 19:03 - 19:07
  تا بتونن ازشون برای پخش عفونت هاشون
  به طرز گسترده تری استفاده کننده.
 • 19:07 - 19:10
  اونها از ما می خوان که شبیه شون بشیم:
 • 19:10 - 19:12
  متعصب، متنفر و بدجنس.
 • 19:14 - 19:17
  روز بعد از حمله ها در پاریس،
 • 19:17 - 19:20
  یکی از دوستانم این عکس
  از دخترش رو برام فرستاد.
 • 19:21 - 19:23
  دختر سفید پوست و دختر عرب.
 • 19:23 - 19:25
  اونها بهترین دوستان همدیگه هستند.
 • 19:25 - 19:29
  این تصویری (آب سردی)
  برای (خاموشی) افراط گرایان است.
 • 19:31 - 19:34
  این دو دختر کوچک با
  قدرتهای مافوق طبیعی شون
 • 19:34 - 19:36
  در حال نمایش راهی پیش رو
 • 19:36 - 19:39
  در درون یک جامعه اند،
  جامعه ای که ما نیاز داریم باهم بسازیم،
 • 19:40 - 19:43
  جامعه ای که فرزندانمون رو
  به حساب میاره و پشتیبان اونهاست،
 • 19:44 - 19:47
  بجای اینکه اونها رو کنار بزنه.
 • 19:48 - 19:49
  ممنونم که به صحبتهام گوش دادید.
 • 19:49 - 19:57
  (تشویق حضار)
Title:
مطالبی که در مورد فرزندان مسلمان اروپا نمی دانیم
Speaker:
دیا خان
Description:

دیا خان ،به عنوان فرزند یک مادر افغان و پدر پاکستانی بزرگ شده در نروژ، می داند یک فرد جوان درمانده بین جامعه اش و خانواده اش، چه احساسی داره. در این سخنرانی قدرتمند و احساسی، این فیلم ساز، احساس سرخوردگی و انزوایی که خیلی از فرزندان مسلمان بزرگ شده در غرب تجربه می کنند رو از زیر خاکها بیرون می کشد و همچنین نتایج مرگ آور ناشی از به آغوش نکشیدن جوانانمان پیش از پیوستن به گروه های افراطی را بیان میکند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
20:11

Persian subtitles

Revisions