< Return to Video

OK Go - Here It Goes Again

 • 0:21 - 0:23
  זה היה אולי עשר, אך שוב
 • 0:23 - 0:26
  אינני זוכר חצי שעה מאז רבע לארבע
 • 0:27 - 0:30
  מתלבשת, שמה צד ב' של "סרפר רוזה" *אלבום של הפיקסיז
 • 0:30 - 0:33
  ועוזבת אותי פעור פה
 • 0:37 - 0:40
  בדיוק כשחשבת שאתה בשליטה
 • 0:40 - 0:42
  בדיוק כשחשבת שהעניין בידך
 • 0:42 - 0:44
  בדיוק כשאתה נמצא על הגל
 • 0:44 - 0:47
  הו הנה זה קורה, זה קורה, זה קורה שנית
 • 0:48 - 0:49
  הו, הנה זה קורה שנית
 • 0:49 - 0:52
  הייתי צריך לדעת, צריך לדעת, צריך לדעת שוב
 • 0:53 - 0:54
  אך הנה זה קורה שנית
 • 0:55 - 0:57
  הו, הנה זה קורה שנית
 • 1:01 - 1:03
  זה מתחיל בקלילות, משהו זול, משהו פשוט
 • 1:03 - 1:06
  זה מתקדם אט אט לעבר גבול ההסתייגות
 • 1:07 - 1:10
  עתה מעבר לפסים של תריסים וניציאנים זולים
 • 1:10 - 1:12
  מכוניתך יוצאת מהחנייה
 • 1:17 - 1:19
  בדיוק כשחשבת שאתה בשליטה
 • 1:19 - 1:22
  בדיוק כשחשבת שהעניין בידך
 • 1:22 - 1:24
  בדיוק כשאתה נמצא על הגל
 • 1:24 - 1:26
  הנה זה קורה, זה קורה, זה קורה שנית
 • 1:27 - 1:29
  הו, הנה זה קורה שנית
 • 1:29 - 1:31
  הייתי צריך לדעת, צריך לדעת, צריך לדעת שוב
 • 1:32 - 1:33
  אך הנה זה קורה שנית
 • 1:33 - 1:35
  הו, הנה זה קורה
 • 1:35 - 1:36
  הו, הנה זה קורה
 • 1:37 - 1:39
  הו, הנה זה קורה שנית
 • 1:40 - 1:41
  הו, הנה זה קורה שנית
 • 2:06 - 2:09
  כנראה שצריכה לבוא שבירת שיגרה
 • 2:09 - 2:12
  אך אלוהים, הצרות באות בצרורות
 • 2:13 - 2:15
  את מתלבשת, שמה צד ב' של "סרפר רוזה"
 • 2:15 - 2:19
  ועוזבת אותי, כן, עוזבת אותי
 • 2:21 - 2:25
  הו, הנה זה קורה, זה קורה, זה קורה שנית
 • 2:25 - 2:26
  הו, הנה זה קורה שנית
 • 2:26 - 2:30
  הייתי צריך לדעת, צריך לדעת, צריך לדעת שוב
 • 2:30 - 2:31
  אך הנה זה קורה שנית
 • 2:31 - 2:32
  הו, הנה זה קורה
 • 2:33 - 2:34
  הו, הנה זה קורה
 • 2:35 - 2:36
  הו, הנה זה קורה שנית
 • 2:36 - 2:37
  הייתי צריך לדעת
 • 2:38 - 2:40
  הייתי צריך לדעת
 • 2:40 - 2:41
  אך הנה זה קורה שנית
 • 2:41 - 2:45
  הו הנה... הו הנה... הו הנה... הו הנה...
 • 2:45 - 2:46
  הו הנה זה קורה שנית
 • 2:46 - 2:49
  הייתי צריך... הייתי צריך... הייתי צריך... הייתי צריך....
 • 2:49 - 2:51
  הייתי צריך לדעת.
 • 2:53 - 2:54
  הייתי צריך לדעת.
 • 2:55 - 2:56
  הו הנה זה קורה שנית
 • 2:57 - 2:59
  הו הנה זה קורה שנית!
Title:
OK Go - Here It Goes Again
Video Language:
English
Team:
OK Go Subtitles
Duration:
03:08
Secret Squirrel ATL edited Hebrew subtitles for OK Go - Here It Goes Again
Secret Squirrel ATL edited Hebrew subtitles for OK Go - Here It Goes Again

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions