Return to Video

IWOW - Part 4 - Beyond Thinking

 • 0:13 - 0:14
  Leven, vrijheid, het nastreven van geluk ...
 • 0:24 - 0:25
  We leven op zoek naar geluk in de uiterlijke wereld,
 • 0:28 - 0:29
  alsof het een handelsartikel is,
 • 0:30 - 0:31
  terwijl we slaven worden van onze eigen verlangens en ambities.
 • 0:39 - 0:40
  Geluk kan niet worden gekregen
 • 0:41 - 0:42
  of verkregen als een goedkoop pak.
 • 0:44 - 0:45
  Geluk is Maya,
 • 0:45 - 0:46
  illusie,
 • 0:47 - 0:48
  een eindeloos spel van vormen.
 • 0:50 - 0:51
  Volgens de boeddhistische traditie wordt Samsara,
 • 0:54 - 0:55
  of zoals het ook wordt genoemd, een eindeloze cyclus van lijden
 • 0:58 - 0:59
  verergerd door een dorst naar plezier
 • 1:01 - 1:02
  en afkeer van pijn.
 • 1:03 - 1:04
  Freud noemde dit principe het 'principe van plezier'.
 • 1:07 - 1:08
  Alles in ons leven komt neer op pogingen om plezier te creëren,
 • 1:10 - 1:11
  om te verkrijgen wat gewenst
 • 1:12 - 1:13
  is of om te vermijden wat niet wenselijk is.
 • 1:19 - 1:20
  Dit maakt ciliates, wat een van de eenvoudigste is.
 • 1:23 - 1:24
  Ze reageert op stimulatie.
 • 1:25 - 1:26
  Mensen hebben echter meer keuzes dan ciliates.
 • 1:30 - 1:31
  We kunnen reflecteren en dit is precies de essentie van ons probleem.
 • 1:36 - 1:37
  Nadenken over onze verlangens is volledig buiten onze controle.
 • 2:10 - 2:11
  Het dilemma van de moderne samenleving is dat we de wereld niet proberen te begrijpen
 • 2:14 - 2:15
  vanuit het perspectief van de archaïciteit van het innerlijke bewustzijn,
 • 2:18 - 2:19
  maar door kwantitatieve en selectieve waarneming van de buitenwereld,
 • 2:21 - 2:22
  met behulp van wetenschappelijke middelen en gedachten.
 • 2:26 - 2:27
  Het proces van voortdurend denken leidt ons alleen tot een toename van gedachten en een toename van vragen.
 • 2:30 - 2:31
  We streven ernaar de innerlijke krachten van de wereld te kennen
 • 2:33 - 2:34
  die haar koers bepalen en sturen.
 • 2:35 - 2:36
  Bovendien zien we de wereld als iets dat buiten ons bestaat;
 • 2:39 - 2:40
  in plaats van het te zien als iets levend en inherent aan onze eigen natuur.
 • 2:45 - 2:46
  De beroemde psychiater Carl Jung zei:
 • 2:47 - 2:48
  "Die verder kijkt - slaapt. Die naar binnen kijkt - wordt wakker."
 • 2:56 - 2:57
  Er is niets mis met wakker willen worden om gelukkig te zijn.
 • 3:00 - 3:01
  Zoeken naar geluk uiterlijk is misleid,
 • 3:04 - 3:05
  omdat het alleen innerlijk te vinden is.
 • 3:34 - 3:35
  Tijdens een conferentie in Californië op 4 augustus 2010 over Lake Tahoe
 • 3:39 - 3:40
  leverde de CEO voorzitter van Google, Eric Schmidt, verbazingwekkende statistieken.
 • 3:46 - 3:47
  "Nu creëren we om de twee dagen
 • 3:48 - 3:49
  evenveel informatie als af het begin van de beschaving
 • 3:51 - 3:52
  tot 2003" zei hij.
 • 3:55 - 3:56
  De hoeveelheid van deze informatie is ongeveer 5 exabyte.
 • 4:02 - 4:03
  Er is nog nooit zo veel nagedacht in de menselijke geschiedenis
 • 4:05 - 4:06
  en er zijn nog nooit zoveel schokken geweest op de planeet.
 • 4:08 - 4:09
  Zou het kunnen dat wij, als wij erover nadenken een probleem op te lossen, en bij deze,
 • 4:15 - 4:16
  twee problemen creëren?
 • 4:18 - 4:19
  Wat voor nut heeft dit hele denkproces
 • 4:20 - 4:21
  als het ons niet tot geluk leidt?
 • 4:23 - 4:24
  Worden we gelukkiger,
 • 4:26 - 4:27
  rustiger
 • 4:26 - 4:27
  of vreugdevolle dankzij al dat denken
 • 4:30 - 4:31
  of isoleert dit proces ons,
 • 4:34 - 4:35
  losmakend van een diepere en zinvollere
 • 4:36 - 4:37
  levenservaring?
 • 4:43 - 4:44
  Ons denken, doen en daden
 • 4:45 - 4:46
  moet in balans worden gebracht.
 • 4:47 - 4:48
  we zijn tenslotte menselijke wezens, en geen menselijke handelen.
 • 5:04 - 5:05
  We willen tegelijkertijd verandering en stabiliteit.
 • 5:09 - 5:10
  Ons hart is losgekoppeld van de spiraal van het leven,
 • 5:13 - 5:14
  van de wet van verandering,
 • 5:15 - 5:16
  terwijl onze denk geesten ons naar stabiliteit,
 • 5:18 - 5:19
  veiligheid en rustgevende gevoelens leiden.
 • 5:23 - 5:24
  Met ongezonde belangstelling, wij zijn getuige van moorden,
 • 5:28 - 5:29
  tsunami's, aardbevingen en oorlogen.
 • 5:34 - 5:35
  We proberen constant onze geest bezig te houden en te vullen met informatie:
 • 5:37 - 5:38
  televisieshows komen van allerlei soorten apparaten,
 • 5:41 - 5:42
  spelletjes en puzzels,
 • 5:43 - 5:44
  sms-berichten
 • 5:44 - 5:45
  en andere soortgelijke triviale dingen.
 • 5:47 - 5:48
  We laten ons hypnotiseren met
 • 5:50 - 5:51
  een eindeloze stroom van nieuwe beelden, nieuwe informatie,
 • 5:53 - 5:54
  nieuwe manieren om gevoelens op te wekken en te kalmeren.
 • 6:00 - 6:01
  Op momenten van innerlijke stilte kunnen onze harten
 • 6:04 - 6:05
  ons vertellen dat er een leven is dat groter is dan onze realiteit;
 • 6:08 - 6:09
  dat we leven in een wereld van hongerige geesten,
 • 6:11 - 6:12
  eindeloos dorstig en nooit tevreden.
 • 6:24 - 6:25
  We hebben een draai kolk van gegevens gecreëerd die
 • 6:26 - 6:27
  over de planeet vliegen en nog meer nadenken en ideeën
 • 6:30 - 6:31
  bijdragen over hoe de wereld te repareren
 • 6:33 - 6:34
  en problemen op te lossen die alleen bestaan dankzij de geest die ze heeft gecreëerd.
 • 6:38 - 6:39
  Denken heeft voor een grote verwarring gezorgd waarin wij ons nu bevinden.
 • 6:45 - 6:46
  We voeren een oorlog tegen ziekten, vijanden en problemen.
 • 6:51 - 6:52
  De paradox is, dat alles waar wij mee vechten, blijft bestaan.
 • 6:55 - 6:56
  Hoe meer we iets weerstaan, hoe sterker het wordt;
 • 6:58 - 6:59
  zoals spieren die sterker worden als gevolg van lichaamsbeweging.
 • 7:03 - 7:04
  In feite versterken precies datgene waarvan u zich wilt ontdoen
 • 7:06 - 7:07
  Dus wat is een alternatief voor denken?
 • 7:09 - 7:10
  Welke andere mechanismen kunnen mensen gebruiken om op deze planeet te bestaan?
 • 7:31 - 7:32
  In de afgelopen eeuwen heeft de westerse cultuur zich gericht op de studie
 • 7:36 - 7:37
  van de materiële wereld door middel van denken en analyseren,
 • 7:40 - 7:41
  terwijl andere oude culturen niet minder geavanceerde technologieën
 • 7:44 - 7:45
  ontwikkelden om de innerlijke ruimte te bestuderen.
 • 7:49 - 7:50
  Het was deze loskoppeling van onze innerlijke wereld
 • 7:52 - 7:53
  die onze planeet uit balans bracht.
 • 7:55 - 7:56
  De oude uitdrukking "ontdek jezelf" werd vervangen door
  een verlangen
 • 8:00 - 8:01
  om de wereld van uiterlijke vormen te kennen en te ervaren.
 • 8:05 - 8:06
  De informatie op uw visitekaartje geeft
 • 8:10 - 8:11
  geen antwoord op de vraag wie u werkelijk bent.
 • 8:16 - 8:17
  In het Boeddhisme wordt aangenomen dat u niet alleen de Inhoud van uw Bewustzijn bent,
 • 8:20 - 8:21
  een verzameling gedachten en ideeën, juist omdat
 • 8:24 - 8:25
  er achter de gedachten iemand staat is die getuige is van deze gedachten.
 • 8:35 - 8:36
  De uitdrukking "ontdek jezelf" is Zen Koan, een raadsel zonder oplossing.
 • 8:40 - 8:41
  Onze geest put zichzelf uit als gevolg van alle pogingen om het antwoord op deze vraag te vinden,
 • 8:46 - 8:47
  zoals een hond die probeert zijn staart te vangen.
 • 8:50 - 8:51
  Alleen zelfzuchtige zelfbeschikking wilt een antwoord of doel vinden.
 • 8:56 - 8:57
  De waarheid is dat wie je werkelijk bent, geen antwoord voor nodig heeft.
 • 9:00 - 9:01
  Precies omdat alle vragen alleen door een zelfzuchtige geest worden gecreëerd.
 • 9:08 - 9:09
  Je bent niet je geest.
 • 9:16 - 9:17
  Het gaat er niet om meer antwoorden te vinden; maar dat er minder vragen waren.
 • 9:25 - 9:26
  Zoals Joseph Campbell zei:
 • 9:27 - 9:28
  'Ik geloof niet dat mensen de zin van het leven zoeken,
 • 9:32 - 9:33
  maar eerder dat ze de ervaring zoeken om in het leven te blijven.'
 • 9:53 - 9:54
  Boeddha beantwoordde eenvoudig de vraag: "Wie ben U?"
 • 9:57 - 9:58
  'Ik ben wakker', zei hij.
 • 9:59 - 10:00
  Wat betekent wakker worden?
 • 10:07 - 10:08
  Boeddha kon deze vraag niet precies beantwoorden omdat
 • 10:10 - 10:11
  de bloei van elk mensen leven anders
 • 10:14 - 10:15
  is en hij zei maar een ding: 'Dit is het einde van het lijden.'
 • 10:21 - 10:22
  In elke religieuze traditie heeft de staat van ontwaken
 • 10:24 - 10:25
  zijn eigen naam:
 • 10:26 - 10:27
  paradijs,
 • 10:27 - 10:28
  nirvana
 • 10:29 - 10:30
  of moksha.
 • 10:31 - 10:32
  Een rustige geest is alles wat nodig is om de aard van de stroom te begrijpen.
 • 10:37 - 10:38
  Als jullie geest tot rust komt, zal al het andere vanzelf gebeuren.
 • 10:40 - 10:41
  Innerlijke energie wordt wakker in deze stilte
 • 10:44 - 10:45
  en werkt zonder moeite aan uw kant.
 • 10:48 - 10:49
  Zoals Tao zegt: 'Chi volgt Bewustzijn'.
 • 10:55 - 10:56
  Als U in stilte en zonder worden bent, begin U de wijsheid
 • 10:58 - 10:59
  van planten en dieren te voelen,
 • 11:01 - 11:02
  van stilte die in dromen fluistert
 • 11:05 - 11:06
  en het subtiele mechanisme leert waardoor
 • 11:07 - 11:08
  deze dromen werkelijkheid worden.
 • 11:11 - 11:12
  In Tao Te Ching wordt deze manier van leven "Wei Wu Wei" genoemd,
 • 11:16 - 11:17
  wat betekent "Doe zonder doen".
 • 11:22 - 11:23
  Boeddha sprak over de 'Middenweg' als het pad
 • 11:25 - 11:26
  dat naar verlichting leidt.
 • 11:28 - 11:29
  Aristoteles beschreef de Gulden Snede als het Midden
 • 11:31 - 11:32
  tussen de twee uitersten, als de Weg van schoonheid:
 • 11:35 - 11:36
  niet te veel moeite, maar ook niet te weinig;
 • 11:40 - 11:41
  Yin en Yang in perfecte balans.
 • 11:57 - 11:58
  Vedanta staat bekend als Maya en ook als een illusie,
 • 12:00 - 12:01
  als een gebrek aan gewaarwordingen van de echte omgeving en haar perceptie in de vorm
 • 12:04 - 12:05
  van een projectie die alleen door onze gedachten wordt gecreëerd.
 • 12:08 - 12:09
  Onze gedachten stellen ons in staat om de vibraties van de wereld op een bepaalde manier te ervaren,
 • 12:12 - 12:13
  maar onze innerlijke stilte moet niet afhankelijk
 • 12:16 - 12:17
  zijn van uiterlijke omstandigheden.
 • 12:21 - 12:22
  Geloof in de uiterlijke wereld, onafhankelijk van het waarnemende onderwerp,
 • 12:26 - 12:27
  is fundamenteel voor de wetenschap.
 • 12:30 - 12:31
  Onze gevoelens geven ons echter alleen indirecte informatie.
 • 12:34 - 12:35
  Het idee van de fysieke wereld die door onze geest is gecreëerd,
 • 12:39 - 12:40
  wordt altijd door de zintuigen gefilterd en is daardoor altijd onvolledig.
 • 12:44 - 12:45
  Alle gevoelens zijn gebaseerd op een enkel trillings veld.
 • 12:49 - 12:50
  Sommige mensen die in de zogenaamde 'synesthesie' toestand verkeren,
 • 12:53 - 12:54
  nemen dit trillings veld op een heel andere manier waar.
 • 12:57 - 12:58
  Synesthetics kunnen geluiden zien in de vorm van kleur of vorm en mogelijk
 • 13:01 - 13:02
  de eigenschappen van de ene sensatie combineren met de andere.
 • 13:05 - 13:06
  Synesthesie verwijst naar de synthese of vermenging van gevoelens.
 • 13:12 - 13:13
  Zowel de chakras als de zintuigen zijn als een prisma
 • 13:16 - 13:17
  dat een continuüm van trillingen filtert.
 • 13:19 - 13:20
  In het Universum trilt alles met verschillende
 • 13:22 - 13:23
  intensiteiten en frequenties.
 • 13:27 - 13:28
  Het oog van Horus bestaat uit zes symbolen,
 • 13:31 - 13:32
  die elk een van de zintuigen vertegenwoordigen.
 • 13:35 - 13:36
  Zoals in het oude Vedische systeem,
 • 13:38 - 13:39
  en nu wordt denken beschouwd als voelen.
 • 13:44 - 13:45
  Wanneer het lichaam sensaties ervaart,
 • 13:47 - 13:48
  komen gedachten tegelijkertijd
 • 13:50 - 13:51
  uit dezelfde trillingsbron.
 • 13:54 - 13:55
  Denken is slechts een hulpmiddel,
 • 13:56 - 13:57
  een van de zes zintuigen;
 • 13:58 - 13:59
  maar we hebben het zo'n hoge status gegeven
 • 14:02 - 14:03
  dat we ons nu identificeren met onze gedachten.
 • 14:07 - 14:08
  Het feit dat het denken niet als een van de zes zintuigen wordt herkend,
 • 14:10 - 14:11
  is zeer belangrijk.
 • 14:12 - 14:13
  We zijn zo in onze gedachten verzonken dat we proberen het idee als een gevoel uit te leggen.
 • 14:18 - 14:19
  Dit komt bijna overeen met het vertellen van een vis over water.
 • 14:22 - 14:23
  'Water? Wat voor water?'
 • 14:31 - 14:32
  De Upanishads zeggen:
 • 14:34 - 14:35
  'Niet degene die met de ogen zien; maar degene door wie de ogen kunnen zien.
 • 14:40 - 14:41
  Weet dat dit de Eeuwige Brahma is; niet wat mensen hier aanbidden.
 • 14:47 - 14:48
  Niet degene die je met je oren kunt horen; en door wie je oren kunnen horen.
 • 14:54 - 14:55
  Weet dat dit de Eeuwige Brahma is; niet wat mensen hier aanbidden.
 • 15:03 - 15:04
  Niet degene die je in woorden kunt zeggen; en degene door wie woorden kunnen worden uitgesproken.
 • 15:11 - 15:12
  Weet dat dit de Eeuwige Brahma is; niet wat mensen hier aanbidden.
 • 15:22 - 15:23
  Niet degene die de geest kan bedenken; en hij door wie de geest kan denken.
 • 15:30 - 15:31
  Weet dat dit de Eeuwige Brahma is; niet wat mensen hier aanbidden. "
 • 16:04 - 16:05
  Op het gebied van menselijk hersenonderzoek zijn
 • 16:07 - 16:08
  de afgelopen tien jaar grote vorderingen gemaakt.
 • 16:10 - 16:11
  Wetenschappers hebben de term “neuroplasticiteit” bedacht,
 • 16:13 - 16:14
  die het idee uitdrukt dat de fysieke verbindingen tussen hersen neuronen
 • 16:17 - 16:18
  veranderen in overeenstemming met de gedachten die er doorheen gaan.
 • 16:21 - 16:22
  De Canadese psycholoog Donald Hebb merkte op dat als twee neuronen tegelijkertijd actief zijn,
 • 16:24 - 16:25
  de kracht van de verbinding tussen hen toeneemt.
 • 16:34 - 16:35
  Wanneer een persoon voortdurend in aandacht is, communiceren neuronen met elkaar; wat betekent dat u kunt
 • 16:42 - 16:43
  uw eigen onderwerpige perceptie van werkelijkheid creëren.
 • 16:46 - 16:47
  Dit betekent letterlijk dat als je gedachten vervuld zijn met angst, onrust en negativiteit,
 • 16:51 - 16:52
  je de banden versterkt om steeds meer van zulke gedachten te laten groeien.
 • 16:56 - 16:57
  En andersom, als je je gedachten richt op liefde,
 • 16:59 - 17:00
  mededogen, dankbaarheid en vreugde,
 • 17:01 - 17:02
  dan creëer je verbindingen voor de herhaling van deze ervaringen.
 • 17:05 - 17:06
  Maar hoe kunnen we dit doen als we omringd zijn door geweld en lijden?
 • 17:10 - 17:11
  Is het geen zelfbedrog en wensdenken?
 • 17:15 - 17:16
  Neuronplasticiteit is niet het concept van een nieuwe eeuw,
 • 17:18 - 17:19
  praten over het creëren van je realiteit door positief denken;
 • 17:22 - 17:23
  namelijk, wat Boeddha 2500 jaar
 • 17:25 - 17:26
  geleden feitelijk onderwees.
 • 17:28 - 17:29
  Vipassana meditatie, of zoals het ook wordt genoemd - meditatie van innerlijk inzicht,
 • 17:35 - 17:36
  kan worden gedefinieerd als zelfbesturende neuroplastie.
 • 17:39 - 17:40
  U accepteert uw realiteit precies zoals het is, zoals het in werkelijkheid is;
 • 17:47 - 17:48
  maar u neemt het waar op het diepste niveau van sensaties,
 • 17:51 - 17:52
  op het niveau van vibratie en energie, zonder vooroordelen
 • 17:54 - 17:55
  en zonder de invloed van gedachten.
 • 17:56 - 17:57
  In de hersenen, op het diepste bewustzijn niveau,
 • 18:00 - 18:01
  worden met behulp van voortdurende aandacht nieuwe verbindingen gecreëerd die een geheel
 • 18:18 - 18:19
  andere manier van waarnemen van de werkelijkheid definiëren. Maar bij ons blijkt alles andersom.
 • 18:23 - 18:24
  We staan constant toe dat ideeën over de uiterlijke wereld onze zenuw verbindingen vormen,
 • 18:28 - 18:29
  en het interne evenwicht mag niet afhankelijk zijn van innerlijke verschijnselen.
 • 18:34 - 18:35
  omstandigheden is niet belangrijk,
 • 18:37 - 18:38
  alleen de staat van mijn bewustzijn is belangrijk.
 • 18:41 - 18:42
  Het woord 'meditatie' in het Sanskriet betekent 'vrij zijn van evaluaties,
 • 18:45 - 18:46
  vrij van alle vergelijkingen,
 • 18:46 - 18:47
  vrij zijn van alle overeenkomsten'.
 • 18:49 - 18:50
  U probeert niet iemand anders te worden,
 • 18:53 - 18:54
  omdat U tevreden bent met alles wie U nu bent..
 • 18:57 - 18:58
  Om boven het lijden van de fysieke realiteit uit te stijgen,
 • 19:01 - 19:02
  is het noodzakelijk om het volledig te accepteren,
 • 19:04 - 19:05
  ermee in te stemmen;
 • 19:06 - 19:07
  het resultaat is dat het iets wat in U wordt,
 • 19:11 - 19:12
  en niet dat je er iets in U bent.
 • 19:21 - 19:22
  Hoe leer je zo te leven dat bewustzijn
 • 19:23 - 19:24
  niet langer in strijd is met de inhoud ervan?
 • 19:27 - 19:28
  Hoe het hart van kleine ambities te zuiveren?
 • 19:32 - 19:33
  In bewustzijn moeten fundamentele veranderingen plaatsvinden,
 • 19:35 - 19:36
  een radicale verschuiving in oriëntatie van de buitenwereld naar de innerlijke wereld.
 • 19:41 - 19:42
  Dit is een revolutie die niet alleen wordt veroorzaakt door wil en inspanning,
 • 19:45 - 19:46
  maar ook door nederigheid,
 • 19:48 - 19:49
  door de realiteit te accepteren zoals ze is.
 • 20:00 - 20:01
  Het beeld van het open hart van Christus brengt krachtig het idee
 • 20:05 - 20:06
  over dat wij ons moeten openen voor al het lijden
 • 20:08 - 20:09
  en absoluut alles moeten accepteren als we open willen blijven staan
 • 20:11 - 20:12
  voor een evolutionaire bron.
 • 20:14 - 20:15
  Dit betekent niet dat je masochist wordt,
 • 20:17 - 20:18
  omdat je niet op zoek bent naar pijn;
 • 20:19 - 20:20
  maar wanneer pijn onvermijdelijk opkomt,
 • 20:23 - 20:24
  dan accepteer je gewoon de realiteit zoals ze is;
 • 20:27 - 20:28
  in plaats van te streven naar een andere realiteit.
 • 20:31 - 20:32
  Lange tijd geloven de Hawaiianen
 • 20:33 - 20:34
  dat we de waarheid in ons hart kennen.
 • 20:37 - 20:38
  Het hart heeft zijn eigen intelligentie, zoals de hersenen doen.
 • 20:44 - 20:45
  De Egyptenaren geloofden dat het menselijk hart, en niet zijn brein,
 • 20:47 - 20:48
  de bron van menselijke wijsheid was,
 • 20:49 - 20:50
  het hart werd beschouwd als het centrum
 • 20:52 - 20:53
  van de ziel en persoonlijkheid.
 • 20:54 - 20:55
  Goddelijke spraak ging door het hart
 • 20:58 - 20:59
  en onthulde aan de oude Egyptenaren de Kennis van hun Ware Weg.
 • 21:05 - 21:06
  Deze papyrus toont hartweging.
 • 21:08 - 21:09
  De Egyptenaren vonden het een genade om met een licht hart
 • 21:12 - 21:13
  het hiernamaals binnen te gaan.
 • 21:15 - 21:16
  Dit betekende dat U goed leefde.
 • 21:21 - 21:22
  Er is een universele Primale stand die mensen ervaren
 • 21:25 - 21:26
  tijdens het ontwaken van het hart centrum -
 • 21:28 - 21:29
  dit is de ervaring van hun eigen energie, als de energie van het Universum.
 • 21:44 - 21:45
  Wanneer U uwzelf toestaat deze liefde te voelen,
 • 21:47 - 21:48
  deze liefde te zijn,
 • 21:49 - 21:50
  en wanneer U uw innerlijke wereld verbindt met de uiterlijke wereld,
 • 21:53 - 21:54
  dan wordt alles een.
 • 21:56 - 21:57
  Hoe kunt U de muziek van de sferen voelen?
 • 22:00 - 22:01
  Hoe opent het hart?
 • 22:07 - 22:08
  Sri Ramana Maharshi zei:
 • 22:09 - 22:10
  "God leeft in jou net zoals jij in hem
 • 22:12 - 22:13
  en je mag niets doen voor
 • 22:14 - 22:15
  de realisatie van God of zelfrealisatie.
 • 22:15 - 22:16
  Dit is je ware en natuurlijke staat.
 • 22:20 - 22:21
  Laat gewoon alle zoekopdrachten vallen,
 • 22:22 - 22:23
  richt je aandacht naar binnen
 • 22:25 - 22:26
  en richt je geest op jezelf,
 • 22:28 - 22:29
  schijnend in het hart van je wezen.
 • 22:30 - 22:31
  Zo'n directe en directe manier als zelfonderzoek
 • 22:35 - 22:36
  stelt U in staat dit vanuit uw eigen ervaring te ervaren.
 • 22:48 - 22:49
  Wanneer U mediteert en uw innerlijke gewaarwordingen
 • 22:52 - 22:53
  en uw innerlijke leven observeert, dan bent U getuige van daadwerkelijke veranderingen.
 • 22:57 - 22:58
  Terwijl energie van vorm verandert, kunt U deze veranderingen waarnemen,
 • 23:01 - 23:02
  gemanifesteerd in de vorm van het verschijnen en verdwijnen van je gewaarwordingen.
 • 23:05 - 23:06
  Het niveau waarop een persoon zich ontwikkelt of verlicht wordt,
 • 23:09 - 23:10
  komt overeen met het niveau waarop een persoon
 • 23:11 - 23:12
  zijn vermogen heeft ontwikkeld om zich aan het huidige moment
 • 23:13 - 23:14
  aan te passen of het vermogen om in een gelukzaligheid te veranderen
 • 23:16 - 23:17
  een voortdurend veranderende stroom van omstandigheden,
 • 23:19 - 23:20
  pijn en genoegens.
 • 23:29 - 23:30
  De schrijver Leo Tolstoy, die de roman "Oorlog en vrede"
 • 23:32 - 23:33
  schreef, merkte op dat "iedereen denkt over verandering van de wereld,
 • 23:36 - 23:37
  maar niemand denkt over verandering van zelf."
 • 23:45 - 23:46
  Darwin merkte ook op:
 • 23:47 - 23:48
  'Het belangrijkste kenmerk voor een soort om te overleven is niet kracht of intelligentie,
 • 23:52 - 23:53
  maar aanpassingsvermogen om te veranderen.'
 • 24:08 - 24:09
  U moet bedreven raken in het aanpassen.
 • 24:11 - 24:12
  De Anichcha Boeddhistische lering stelt:
 • 24:15 - 24:16
  Alles komt op en verdwijnt, alles verandert,
 • 24:19 - 24:20
  verandert voortdurend.'
 • 24:21 - 24:22
  Lijden bestaat alleen omdat we gehecht raken aan een bepaalde vorm.
 • 24:31 - 24:32
  Wanneer je verbinding maakt met het 'observerende' deel van jezelf,
 • 24:34 - 24:35
  met het begrip van 'Anichcha', ontstaat gelukzaligheid in het hart.
 • 25:23 - 25:24
  Door de geschiedenis heen beschrijven heiligen en asceten, wijzen en yogis
 • 25:28 - 25:29
  unaniem de heilige eenheid die in het hart plaatsvindt.
 • 25:31 - 25:32
  Dit staat in de geschriften van Johannes de Doper,
 • 25:34 - 25:35
  de poëzie van Rumi,
 • 25:36 - 25:37
  in de tantrische leer van India.
 • 25:39 - 25:40
  Verschillende leringen proberen het
 • 25:41 - 25:42
  ongrijpbare geheim van het hart tot uitdrukking te brengen.
 • 25:47 - 25:48
  In het hart is er een vereniging van Shiva en Shakti,
 • 25:51 - 25:52
  moedige penetratie in de levens spiraal
 • 25:54 - 25:55
  en vrouwelijke soepelheid om te veranderen,
 • 25:58 - 25:59
  te observeren
 • 26:00 - 26:01
  en onvoorwaardelijke acceptatie van alles zoals het is.
 • 26:06 - 26:07
  Om uw hart te openen,
 • 26:08 - 26:09
  moet U jezelf openen om te veranderen;
 • 26:11 - 26:12
  leef in een wereld die ons dicht lijkt,
 • 26:14 - 26:15
  dans ermee,
 • 26:15 - 26:16
  raak er mee betrokken,
 • 26:17 - 26:18
  leid een volledig leven,
 • 26:18 - 26:19
  echt liefhebben;
 • 26:20 - 26:21
  maar om te weten dat het inconsistent is
 • 26:23 - 26:24
  en uiteindelijk zullen alle vormen oplossen en veranderen.
 • 26:29 - 26:30
  Zaligheid is energie die reageert op stilte.
 • 26:33 - 26:34
  Het blijkt uit het reinigen van bewustzijn uit alle inhoud.
 • 26:37 - 26:38
  De inhoud van deze zalige energie geboren in stilte is Bewustzijn;
 • 26:42 - 26:43
  Nieuw bewustzijn van het hart;
 • 26:45 - 26:46
  Bewustzijn geassocieerd met alles wat is.
Title:
IWOW - Part 4 - Beyond Thinking
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
02 - Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
31:56

Dutch subtitles

Revisions