Return to Video

IWOW - Part 4 - Beyond Thinking

 • 0:14 - 0:18
  Gyvenimas, laisvė ir laimės siekimas.
 • 0:24 - 0:28
  Gyvename laimės ieškodami išorėje,
 • 0:28 - 0:30
  tarsi laimė būtų koks daiktas.
 • 0:30 - 0:34
  Tapome savo toškimų ir geismų vergais.
 • 0:39 - 0:44
  Laimės neįmanoma rasti
  ar nusipirkti kaip pigaus kostiumo.
 • 0:45 - 0:46
  Tai Maja,
 • 0:46 - 0:47
  iliuzija,
 • 0:47 - 0:49
  begalinis formų žaismas.
 • 0:51 - 0:56
  Budizmo mokyme
  Samsara, t.y. nesibaigintis kančios ratas,
 • 0:56 - 1:01
  išlieka dėl to, kad trokštame malonumo
  ir vengiame skausmo.
 • 1:03 - 1:07
  Froidas tai vadino "malonumo principu".
 • 1:07 - 1:10
  Viską darome dėl malonumo,
 • 1:10 - 1:12
  kad gautume tai, ko norime,
 • 1:12 - 1:15
  arba pašalintume tai,
  ko nenorime, nepageidaujame.
 • 1:19 - 1:23
  Taip elgiasi net patys paprasčiausi organizmai,
  pvz. klumpelė.
 • 1:23 - 1:26
  Tai vadinama atsaku į dirgiklį.
 • 1:26 - 1:30
  Kitaip negu klumpelės,
  žmogus turi daugiau galimybių.
 • 1:31 - 1:35
  Mes galime galvoti,
  o tai ir yra problemos esmė.
 • 1:35 - 1:40
  Būtent galvojimas apie tai, ko trokštame
  tapo nevaldomas.
 • 2:09 - 2:12
  Šiuolaikinės visuomenės dilema yra ta,
 • 2:12 - 2:17
  kad bandome suvokti pasaulį
  vadovaudamiesi ne pirmaprade vidine sąmone,
 • 2:17 - 2:25
  o moksliškai, protu matuodami ir rūšiuodami tai,
  ką suvokiame kaip išorinį pasaulį.
 • 2:26 - 2:30
  O mąstant kyla dar daugiau
  minčių ir klausimų.
 • 2:30 - 2:35
  Siekiame pažinti esmines pasaulį kuriančias
  ir jo raidos kryptį lemiančias jėgas.
 • 2:35 - 2:39
  Tačiau jų ieškome išorėje,
 • 2:39 - 2:44
  užuot suvokę jas kaip gyvastį,
  slypinčią pačių mūsų prigimtyje.
 • 2:44 - 2:48
  Grasus psichiatras Karlas Jungas sakė:
 • 2:48 - 2:55
  "kas žiūri išorėn - sapnuoja,
  kas žvelgia vidun - pabunda."
 • 2:56 - 3:00
  Norėti pabusti, būti laimingam - nieko bloga.
 • 3:00 - 3:04
  Bet klaidinga ieškoti laimės išorėje,
 • 3:04 - 3:08
  nes ją galima rasti tik viduje.
 • 3:25 - 3:30
  IV dalis: Kitapus mąstymo
 • 3:34 - 3:40
  2010 m. rugpjūčio 4 d. Kalifornijoje
  šalia Taho ežero vykusioje Techonomijos konferencijoje
 • 3:40 - 3:45
  Google generalinis direktorius Erikas Šmitas
  paminėjo stulbinantį faktą.
 • 3:45 - 3:48
  Pasak jo, per dvi dienas žmonės sukuria
  tiek informacijos,
 • 3:48 - 3:53
  kiek buvo sukurta nuo civilizacijos aušros
  iki 2003-iųjų.
 • 3:54 - 3:57
  Tai maždaug 5 eksabaitai duomenų.
 • 4:02 - 4:05
  Per visą žmonijos istoriją
  dar niekad nebuvo šitiek mąstoma
 • 4:05 - 4:09
  ir niekad nebuvo tokios sumaišties visoje planetoje.
 • 4:11 - 4:15
  Nejaugi spręsdami vieną problemą,
 • 4:15 - 4:18
  kas kartą sukuriame dvi naujas?
 • 4:18 - 4:20
  Kas iš viso šio mąstymo,
 • 4:20 - 4:23
  jeigu jis nepadaro mūsų laimingesnių?
 • 4:24 - 4:30
  Ar dėl to, kad mastome, esame laimingesni?
  Ramesni? Džiaugsmingesni?
 • 4:30 - 4:33
  Ar mąstymas kaip tik mus apriboja,
 • 4:33 - 4:37
  atitolina nuo gilesnės ir prasmingesnės
  gyvenimo patirties?
 • 4:43 - 4:48
  Mąstymas, veiksmas ir darbas
  turėtų derėti su būtimi.
 • 4:48 - 4:53
  Juk esame žmogiškosios būtybės,
  ne žmogiškieji veikėjai.
 • 5:04 - 5:09
  Norime pokyčių, bet kartu ir stabilumo.
 • 5:09 - 5:15
  Širdimi atitrūkome nuo gyvenimo spiralės,
  kitimo dėsningumų,
 • 5:15 - 5:19
  o mūsų mąstantis protas
  ragina siekti stabilumo, saugumo.
 • 5:19 - 5:23
  Jutimai prislopsta.
 • 5:25 - 5:28
  Apimti liguisto žavesio, stebime žudynes,
 • 5:28 - 5:31
  cunamius, žemės drebėjimus ir karus.
 • 5:34 - 5:38
  Nuolatos stengiamės įdarbinti savo protą,
  užpildyti jį informacija.
 • 5:38 - 5:41
  TV programos transliuojamos
  per kiekvieną galimą įrenginį.
 • 5:41 - 5:43
  Žaidimai ir galvosūkiai.
 • 5:43 - 5:47
  Informacinės žinutės.
  Ir visokiausi menkniekiai.
 • 5:48 - 5:52
  Leidomės užburiami
  nesibaigiančio naujų vaizdų,
 • 5:52 - 5:53
  naujos informacijos srauto,
 • 5:53 - 5:57
  naujų būdų dirginti
  ir slopinti mūsų jusles.
 • 6:00 - 6:04
  Nurimę ir sutelkę dėmesį į savo vidų,
  kartais išgirstame širdį sakant,
 • 6:04 - 6:08
  kad gyvenimas - šis tas daugiau
  negu dabartinė mūsų tikrovė
 • 6:08 - 6:12
  ir kad gyvename godžių šmėklų pasaulyje -
 • 6:12 - 6:16
  nuolat trokšdami ir vis nepatenkinti.
 • 6:24 - 6:27
  Sukūrėme
  per planetą lekiantį informacijos viesulą,
 • 6:27 - 6:30
  kad vieni kitus skatintume dar daugiau mąstyti,
 • 6:30 - 6:33
  kurti daugiau idėjų, kaip padėti pasauliui,
 • 6:33 - 6:38
  kaip spręsti problemas,
  kurias ir sukūrė mūsų pačių protas.
 • 6:38 - 6:43
  Tai mąstymas sukūrė visą šitą sumaištį,
  kurioje gyvename.
 • 6:46 - 6:50
  Skelbiame karus ligoms,
  priešams ir problemoms.
 • 6:50 - 6:55
  Čia ir paradoksas:
  tai, kam priešinamės - išlieka.
 • 6:55 - 6:59
  Kuo smarkiau kam nors priešinamės,
  tuo labiau tai stiprėja.
 • 6:59 - 7:02
  Tarsi treniruotume raumenį,
 • 7:02 - 7:05
  iš tikrųjų tik stipriname tai,
  ko norime atsikratyti.
 • 7:05 - 7:09
  Taigi, kuo pakeisti mąstymą?
 • 7:10 - 7:15
  Ar yra kita priemonė,
  galinti padėti žmonėms gyvuoti šioje planetoje?
 • 7:32 - 7:37
  Jau kelis šimtmečius Vakarų pasaulio žmonės
  tyrinėja išorės pasaulį
 • 7:37 - 7:39
  apie jį mąstydami ir analizuodami.
 • 7:39 - 7:43
  O senosiose kultūrose sukurta
  ne mažiau įmantrių būdų
 • 7:44 - 7:46
  vidinei erdvei pažinti.
 • 7:48 - 7:51
  Ryšio su vidiniu pasauliu praradimas
 • 7:51 - 7:54
  kaip tik ir pažeidė
  mūsų planetos pusiausvyrą.
 • 7:56 - 7:58
  Senovinį priesaką "pažink save"
 • 7:58 - 8:04
  pakeitė troškimas
  patirti išorinį formų pasaulį.
 • 8:04 - 8:08
  Tačiau norint atsakyti į klausimą
  "kas aš esu?"
 • 8:08 - 8:11
  nepakanka persakyti,
  kas parašyta ant vizitinės kortelės.
 • 8:16 - 8:20
  Budizme žmogus nėra savo sąmonės turinys.
 • 8:20 - 8:23
  Jis nėra vien minčių rinkinys,
 • 8:23 - 8:28
  nes už minčių yra tas,
  kuris tas mintis stebi.
 • 8:36 - 8:40
  Priesakas "pažink save" - tai Dzeno koanas,
  neišsprendžiamas klausimas.
 • 8:41 - 8:45
  Bandydamas rasti atsakymą,
  protas galų gale pavargsta.
 • 8:45 - 8:48
  Lyg šuo besivaikantis savo uodegą,
 • 8:48 - 8:52
  tai ego tapatybė siekia rasti atsakymą,
 • 8:52 - 8:55
  tikslą.
 • 8:57 - 9:01
  Tam, kas iš tikrųjų esame,
  atsakymas nereikalingas,
 • 9:01 - 9:06
  nes visus klausimus kelia ego, protas.
 • 9:08 - 9:11
  O mes nesame protas.
 • 9:16 - 9:21
  Tiesai pažinti reikia ne daugiau atsakymų,
  o mažiau klausimų.
 • 9:25 - 9:27
  Josephas Campbellas sakė:
 • 9:27 - 9:30
  "Manau, žmonės ieško ne gyvenimo prasmės,
 • 9:30 - 9:33
  o jausmo, kad yra gyvi."
 • 9:53 - 9:57
  Kai Budos paklausė, "kas tu esi?",
  jis atsakė paprastai:
 • 9:57 - 9:59
  "Aš esu pabudęs."
 • 9:59 - 10:02
  Ką reiškia būti pabudusiam?
 • 10:07 - 10:09
  To Buda aiškiai nepasako,
 • 10:10 - 10:13
  nes kiekvieno žmogaus gyvenimas
  pražysta savitai.
 • 10:13 - 10:18
  Tačiau vieną dalyką jis atskleidžia:
  tai - kančios pabaiga.
 • 10:22 - 10:26
  Kiekviena didžioji religija
  pabudimo būseną vadina savaip:
 • 10:26 - 10:30
  Dangus, Nirvana, Mokša.
 • 10:32 - 10:37
  Tėkmės prigimčiai pažinti
  tereikia nuraminti protą.
 • 10:37 - 10:40
  Kai tik jis nutils, viskas nutiks savaime.
 • 10:41 - 10:44
  Toje ramybėje vidinės energijos pabunda
 • 10:44 - 10:47
  ir ima veikti be jokių valios pastangų.
 • 10:48 - 10:53
  Pasak daoistų, "Či seka paskui sąmonę."
 • 10:56 - 11:01
  Nurimęs, žmogus ima jausti
  augalų ir gyvūnų išmintį.
 • 11:01 - 11:04
  Ramybė šnabžda sapnuose,
 • 11:05 - 11:11
  o žmogus išmoksta subtilių būdų
  tuos sapnus paversti tikrove.
 • 11:11 - 11:16
  Dao De Čing
  toks gyvenimo būdas vadinamas "vei vu vei"
 • 11:17 - 11:20
  - "Darymas, nedarymas."
 • 11:23 - 11:28
  Buda kalbėjo apie "vidurinįjį kelią":
  kelią, vedantį į nušvitimą.
 • 11:28 - 11:31
  Aristotelis kalbėjo apie aukso vidurį -
 • 11:31 - 11:35
  pusiausvyrą tarp dviejų kraštutinumų,
  grožio sąlygą.
 • 11:35 - 11:39
  Kai stengiamasi nei per daug,
  nei per mažai.
 • 11:40 - 11:43
  Tobula in ir jan pusiausvyra.
 • 11:57 - 12:00
  Vedantos mokyme
  apie Mają arba iliuziją teigiama,
 • 12:00 - 12:08
  kad mes patiriame ne pačią aplinką,
  o minčių sukurtą jos atspindį.
 • 12:08 - 12:13
  Žinoma, mintys teikia galimybę
  savaip patirti vibruojantį pasaulį,
 • 12:13 - 12:18
  bet išoriniai veiksniai
  neturėtų trikdyti vidinės mūsų ramybės.
 • 12:21 - 12:26
  Nuomonė, kad išorinis pasaulis
  nepriklauso nuo stebėtojo
 • 12:26 - 12:29
  yra mokslo pagrindas.
 • 12:30 - 12:34
  Bet juslės mums teikia
  tik netiesioginę informaciją.
 • 12:34 - 12:37
  Mūsų įsivaizdavimas apie šį
  proto kuriamą fizinį pasaulį
 • 12:37 - 12:44
  paremtas juslių perfiltruota informacija,
  todėl visada netobulas.
 • 12:44 - 12:48
  Už visų juslių slypi
  vienas vibruojantis laukas.
 • 12:49 - 12:51
  Kartais žmonės,
  kuriems pasireiškia "sinestezija",
 • 12:52 - 12:57
  šį vibruojantį lauką patiria visai kitaip.
 • 12:57 - 13:00
  Sinestetikai gali regėti garsus
  kaip spalvas ar formas,
 • 13:00 - 13:05
  vienas pojūtis
  jiems sukelia papildomų pojūčių.
 • 13:05 - 13:12
  Sinestezija vadinama pojūčių sintezė,
  jų susiliejimas.
 • 13:13 - 13:16
  Čakros ir juslės - tarsi prizmė,
 • 13:16 - 13:19
  filtruojanti vibruojančią visumą.
 • 13:20 - 13:22
  Visi daiktai Visatoje vibruoja,
 • 13:23 - 13:26
  tik jų vibracijų dažnis skiriasi.
 • 13:28 - 13:31
  Horo akį sudaro šeši simboliai,
 • 13:31 - 13:34
  kiekvienas jų reiškia vieną iš pojūčių.
 • 13:34 - 13:37
  Kaip ir senajame Vedų mokyme,
 • 13:37 - 13:40
  mintis laikoma pojūčiu.
 • 13:44 - 13:49
  Mintys kyla kartu
  su kūno patiriamasis pojūčiais.
 • 13:49 - 13:52
  Visi jie kyla iš to paties virpančio šaltinio.
 • 13:54 - 13:56
  Mąstymas tėra įrankis.
 • 13:56 - 13:58
  Vienas šešių pojūčių.
 • 13:58 - 14:01
  Tačiau mes jį taip išaukštinome,
 • 14:02 - 14:06
  kad ėmėme tapatintis su savo mintimis.
 • 14:07 - 14:10
  Tai, kad mąstymo
  nelaikome vienu iš pojūčių,
 • 14:10 - 14:12
  labai reikšminga.
 • 14:12 - 14:18
  Mes tiek pasinėrę į mąstymą,
  kad kalbėti apie jį kaip apie pojūtį
 • 14:18 - 14:20
  būtų tas pats,
  kaip žuviai aiškinti apie vandenį.
 • 14:21 - 14:23
  Vadenį? Kokį vandenį?
 • 14:32 - 14:34
  Upanišadose parašyta:
 • 14:34 - 14:41
  Ne tai, ką akys regi,
  o tai, dėka ko akys regi.
 • 14:41 - 14:47
  Pažink tai, kad būtum Brahma amžinuoju,
  o ne tuo, kurį garbina žmonės.
 • 14:47 - 14:54
  Ne tai, ką ausys girdi,
  o tai, dėka ko ausys girdi.
 • 14:54 - 15:01
  Pažink tai, kad būtum Brahma amžinuoju,
  o ne tuo, kurį garbina žmonės.
 • 15:03 - 15:09
  Ne tai, kas žodžiais apsakoma,
  o tai, dėka ko žodžiais apsakoma.
 • 15:09 - 15:16
  Pažink tai, kad būtum Brahma amžinuoju,
  o ne tuo, kurį garbina žmonės.
 • 15:22 - 15:29
  Ne tai, ką protas sugalvoja,
  o tai, dėka ko protas sugalvoja.
 • 15:29 - 15:36
  Pažink tai, kad būtum Brahma amžinuoju,
  o ne tuo, kurį garbina žmonės.
 • 16:04 - 16:10
  Pastarąjį dešimtmetį įvyko didžiulė
  smegenų tyrimų pažanga.
 • 16:10 - 16:13
  Mokslininkai atrado neuroplastiškumą.
 • 16:13 - 16:17
  Šis terminas susijęs su idėja, kad,
  keičiantis mąstymui,
 • 16:17 - 16:21
  kinta ir fizinės jungtys smegenyse.
 • 16:21 - 16:24
  Kanadiečių psichologo Donaldo Hebbo žodžiais,
 • 16:24 - 16:28
  "drauge suaktyvinti neuronai
  tarpusavyje susijungia."
 • 16:35 - 16:41
  Daugiausia neuronų jungtys susidaro tada,
  kai žmogus į ką nors sutelkęs dėmesį.
 • 16:41 - 16:46
  Tai reiškia, kad turime galimybę
  dėmesiu valdyti subjektyvų tikrovės patyrimą.
 • 16:46 - 16:49
  Kitaip tariant,
  jei mūsų mintys persmelktos baimės,
 • 16:49 - 16:52
  rūpesčio, nerimo ir negatyvumo,
 • 16:52 - 16:56
  tai smegenyse susikuria
  tokioms mintims tinkamas neuronų tinklas.
 • 16:56 - 16:59
  O jei mintis pripildome meilės,
 • 16:59 - 17:02
  užuojautos, dėkingumo ir džiaugsmo,
 • 17:02 - 17:05
  susikuria neuronų tinklas,
  kuris padeda atitinkamai patirčiai kartotis.
 • 17:05 - 17:10
  Bet kaip tai pasiekti,
  kai aplinkui mus tiek smurto ir kančios?
 • 17:10 - 17:14
  Ar tai nėra saviapgaulė,
  tikėjimas tuo, ko trokštame?
 • 17:15 - 17:18
  Neuroplastiškumas - ne tas pat,
  kas "naujojo amžiaus" nuostata,
 • 17:18 - 17:22
  kad savo tikrovę
  galime kurti pozityviu mąstymu.
 • 17:23 - 17:27
  Iš tikrųjų jis panašesnis į tai,
  ko prieš 2500 metų mokė Buda.
 • 17:30 - 17:38
  Vipasanos meditacija gali būti pavadinta
  sąmoningu neuroplastiškumu.
 • 17:39 - 17:46
  Per meditaciją tikrovė priimama tokia,
  kokia ji yra IŠ TIKRŲJŲ.
 • 17:47 - 17:51
  Tačiau tai suvokiama
  pamatiniu jutimų lygmeniu,
 • 17:51 - 17:53
  vibracijų ar energijų lygmeniu,
 • 17:53 - 17:57
  be jokio išankstinio nusistatymo
  ar minčių įtakos.
 • 17:57 - 18:00
  Ilgą laiką sutelkus dėmesį
  į patį sąmonės pagrindą,
 • 18:00 - 18:06
  sukuriamas visai kitokiam tikrovės
  suvokimui tinkamas neuronų tinklas.
 • 18:18 - 18:21
  Mūsų gyvenime
  šis procesas dažniausiai vyksta atbulai.
 • 18:21 - 18:28
  Mūsų neuronų tinklas nuolatos priklauso
  nuo to, kaip suvokiame išorinį pasaulį,
 • 18:28 - 18:33
  nors mūsų dvasinė pusiausvyra
  neturėtų priklausyti nuo to, kas vyksta išorėje.
 • 18:35 - 18:37
  Aplinkybės neturi reikšmės.
 • 18:38 - 18:41
  Svarbi tik mūsų sąmonės būsena.
 • 18:41 - 18:45
  Meditacija sanskrito kalba reiškia
  išsilaisvinimą nuo vertinimo.
 • 18:45 - 18:47
  Laisvę nuo bet kokio lyginimo(si).
 • 18:47 - 18:49
  Laisvę nuo bet kokio prisitaikymo.
 • 18:49 - 18:57
  Kai nebandome tapti kuo nors kitu,
  nebandome keisti to, kas yra.
 • 18:57 - 19:03
  Pakilti virš fizinio pasaulio kančios
  galima tik visiškai ją priėmus.
 • 19:03 - 19:05
  Su ja susitaikius.
 • 19:05 - 19:08
  Kad ji taptų mūsų dalimi,
 • 19:08 - 19:11
  o ne mes būtume jos dalimi.
 • 19:21 - 19:27
  Kaip gi gyventi,
  kad sąmonė nebesipriešintų savo turiniui?
 • 19:27 - 19:31
  Kad širdyje nebeliktų smulkmeniškų troškimų?
 • 19:32 - 19:35
  Sąmonė turi visiškai pasikeisti.
 • 19:36 - 19:41
  Žmogus, įpratęs žiūrėti į išorės pasaulį,
  turi atsigręžti į vidinį.
 • 19:41 - 19:46
  Šiam pasikeitimui
  tik valios ir pastangų neužtenka.
 • 19:46 - 19:48
  Dar reikia nuolankumo.
 • 19:48 - 19:52
  Priimti tikrovę tokią, kokia ji yra.
 • 20:01 - 20:03
  Kristaus, atvėrusio savo širdį, paveikslas
 • 20:03 - 20:08
  gyvai perteikia
  atsivėrimo pasaulio skausmui idėją.
 • 20:08 - 20:10
  Turime būti atviri VISKAM,
 • 20:10 - 20:15
  jeigu norime išlikti atviri gyvybės šaltiniui.
 • 20:15 - 20:17
  Nereiškia, kad turime tapti mazochistais,
 • 20:17 - 20:19
  siekti kančios.
 • 20:19 - 20:23
  Bet kai anksčiau ar vėliau ji ateina,
 • 20:23 - 20:27
  galime priimti tikrovę tokią, KOKIA JI YRA,
 • 20:27 - 20:31
  užuot siekę kitokios tikrovės.
 • 20:32 - 20:37
  Havajiečiai nuo seno tiki,
  jog tiesą pažįstame širdimi.
 • 20:38 - 20:43
  Širdis irgi savaip nuovoki -
  ne mažiau už smegenis.
 • 20:44 - 20:50
  Egiptiečiai tikėjo, kad žmogaus išmintis
  glūdi ne smegenyse, o širdyje.
 • 20:50 - 20:54
  Manyta, jog širdis yra sielos
  ir asmenybės ašis.
 • 20:55 - 20:58
  Būtent per širdį sklido dieviškoji žinia,
 • 20:58 - 21:02
  rodžiusi senovės egiptiečiams jų tikrąjį kelią.
 • 21:05 - 21:09
  Šiame papiruse vaizduojamas
  "šidies svėrimas".
 • 21:09 - 21:13
  Tikėta, kad į pomirtinį gyvenimą
  dera žengti lengva širdimi,
 • 21:13 - 21:17
  nes tai - doro gyvenimo įrodymas.
 • 21:21 - 21:24
  Visuotinė archetipinė būsena,
 • 21:24 - 21:28
  kurią žmonės patiria veriantis širdžiai,
 • 21:28 - 21:34
  - tai asmeninės ir
  Visatos energijos susiliejimo pojūtis.
 • 21:44 - 21:49
  Kai leidžiame sau justi šią meilę,
  ja tapti,
 • 21:49 - 21:53
  kai vidinį savo pasaulį
  sujungiame su išoriniu,
 • 21:53 - 21:56
  viskas tampa viena.
 • 21:56 - 22:00
  Kaip išgirsti sferų skambesį?
 • 22:01 - 22:03
  Kaip atsiveria širdis?
 • 22:07 - 22:09
  Šri Ramana Maharšis sakė:
 • 22:10 - 22:12
  "Dievas gyvena tavyje, tavo vardu,
 • 22:12 - 22:17
  ir nereikia nieko daryti, kad patirtum
  Dievo realizaciją ar savirealizaciją.
 • 22:17 - 22:20
  Tai tikroji, prigimtinė tavo būsena.
 • 22:21 - 22:25
  Tiesiog nustok ieškoti,
  sutelk dėmesį į vidų
 • 22:25 - 22:28
  ir atiduok savo protą savasčiai,
 • 22:28 - 22:31
  šviečiančiai iš tavo esybės gelmių.
 • 22:31 - 22:39
  Tiesiausias ir tiesioginis kelias į šią patirtį,
  yra savistaba."
 • 22:48 - 22:53
  Kai medituodami stebime vidinius pojūčius,
  vidinę savo gyvastį,
 • 22:53 - 22:57
  iš tikrųjų stebime kaitą.
 • 22:58 - 23:04
  Ši pokyčių jėga sukyla ir atslūgsta
  energijai keičiant pavidalą.
 • 23:05 - 23:08
  Asmens išsivystimo ar nušvitimo lygį parodo
 • 23:08 - 23:13
  jo gebėjimas prisitaikyti
  prie kiekvienos akimirkos,
 • 23:13 - 23:18
  kitaip sakant,
  nuolat kintantį žmogiškųjų aplinkybių,
 • 23:18 - 23:22
  skausmo ir malonumų srautą
  versti į palaimą.
 • 23:29 - 23:33
  "Karo ir taikos" autorius
  Levas Tolstojus rašė:
 • 23:33 - 23:36
  "visi norėtų pakeisti pasaulį,
 • 23:36 - 23:41
  tačiau niekas nenori pasikeisti pats."
 • 23:46 - 23:50
  Pasak Darvino, svarbiausia savybė,
  kurios reikia rūšiai išlikti, -
 • 23:50 - 23:56
  ne jėga ir ne intelektas,
  o sugebėjimas prisitaikyti prie pokyčių.
 • 24:08 - 24:11
  Turime tapti pristaikymo meistrais.
 • 24:12 - 24:15
  Panašiai budizmo tradicijoje
  mokoma apie "aniką":
 • 24:15 - 24:19
  viskas sukyla ir atslūgsta, keičiasi.
 • 24:19 - 24:21
  Nuolatos kinta.
 • 24:21 - 24:26
  Kančia egiztuoja tik dėl to,
  kad prisirišame prie tam tikros formos.
 • 24:31 - 24:34
  Kai žmogus susivienija
  su savo stebinčiaja esybe
 • 24:34 - 24:37
  ir ima suvokti aniką,
 • 24:37 - 24:40
  širdį užlieja palaima.
 • 25:24 - 25:26
  Įvairių laikų šventieji,
  išminčiai ir jogai
 • 25:27 - 25:31
  vienodai nusako šventąją sąjungą,
  sudaromą širdyje.
 • 25:31 - 25:33
  Ir Šv. Kryžiaus Tomo raštuose,
 • 25:34 - 25:36
  ir Rumio eilėse,
 • 25:37 - 25:40
  ir indiškame tantros mokyme
 • 25:40 - 25:46
  skirtingais būdais bandoma išreikšti
  sunkiai apčiuopiamą širdies slėpinį.
 • 25:47 - 25:50
  Širdyje susijungia Šiva ir Šakti.
 • 25:51 - 25:54
  Vyriškumas skerbiasi į gyvybės sukūrį,
 • 25:54 - 25:58
  o moteriškumas atsiduoda pokyčiams.
 • 25:59 - 26:04
  Suvokdami ir besąlygiškai priimdami
  visa, kas yra.
 • 26:07 - 26:11
  Kad atvertume širdį,
  turime atsiverti pokyčiams.
 • 26:11 - 26:14
  Gyventi iš pažiūros tvirtų formų pasaulyje,
 • 26:14 - 26:17
  suktis jo šokyje, pasinerti į jį,
 • 26:17 - 26:20
  gyventi visa esybe,
  mylėti visa širdimi,
 • 26:20 - 26:23
  ir kartu žinoti, kad tai laikina
 • 26:23 - 26:28
  ir galų gale visos formos išnyksta ir kinta.
 • 26:30 - 26:34
  Palaima yra energija, sklindanti iš ramybės.
 • 26:34 - 26:37
  Ji atsiranda pašalinus visą sąmonės turinį.
 • 26:37 - 26:43
  Iš ramybės gimstančios
  palaimos energijos turinys ir YRA sąmonė.
 • 26:43 - 26:45
  Naujoji širdies sąmonė.
 • 26:45 - 26:49
  Sąmonė,
  susivienijusi su VISKUO, kas YRA.
Title:
IWOW - Part 4 - Beyond Thinking
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
02 - Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
31:56

Lithuanian subtitles

Revisions