Return to Video

Identifying Fraction Parts

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:06
  За пројекат из уметности, пентагон направљен од папира за моделовање је
 • 0:06 - 0:09
  подељен на 5 једнаких делова.
 • 0:09 - 0:11
  Два дела су уклоњена.
 • 0:11 - 0:15
  Изразите преостали део пентагона у виду разломка.
 • 0:15 - 0:16
  Дакле, хајде да себи нацртамо пентагон.
 • 0:16 - 0:20
  Пентагон је фигура са пет страна, тако да
 • 0:20 - 0:22
  изгледа овако.
 • 0:22 - 0:25
  Тамо се налази и Министарство одбране [САД],
 • 0:25 - 0:26
  зграда која је у ствари тог облика.
 • 0:26 - 0:29
  Зато га зову Пентагон.
 • 0:29 - 0:32
  Хајде да нацртам мало лепше од тога.
 • 0:32 - 0:36
  Изгледа овако некако.
 • 0:36 - 0:37
  Ех!
 • 0:37 - 0:40
  Треба мало да порадим на својим вештинама цртања пентагона.
 • 0:40 - 0:43
 • 0:43 - 0:44
  Ето га.
 • 0:44 - 0:46
  То је прилично пристојна слика пентагона.
 • 0:46 - 0:48
  Дакле, то је пентагон направљен од папира за моделовање.
 • 0:48 - 0:51
  Примећујете да има 1, 2, 3, 4, 5 страна.
 • 0:51 - 0:52
  Зато се зове пентагон.
 • 0:52 - 0:58
  И подељен је на 5 једнаких делова, тако да бисмо могли то да урадимо.
 • 0:58 - 1:01
  Можда је то центар пентагона.
 • 1:01 - 1:03
  Ово је један део овде.
 • 1:03 - 1:09
  Ево 2 дела, 3 дела, 4 дела, и затим
 • 1:09 - 1:10
  пети део, тако да можете да замислите да су
 • 1:10 - 1:12
  ово све једнаки делови.
 • 1:12 - 1:15
  Сада, кажу да су 2 дела уклоњена.
 • 1:15 - 1:19
 • 1:19 - 1:21
  Дакле, хајде да се ослободимо ова два дела.
 • 1:21 - 1:26
  Рецимо да ћемо уколнити овај део овде.
 • 1:26 - 1:28
  Рецимо да ћемо уклонити овај део одмах поред
 • 1:28 - 1:30
  њега, управо овде.
 • 1:30 - 1:34
  И затим нам траже да изразимо преостали део
 • 1:34 - 1:35
  пентагона у виду разломка.
 • 1:35 - 1:39
 • 1:39 - 1:41
  Дакле, који су преостали делови?
 • 1:41 - 1:45
  Па, имам овај део овде, овај део
 • 1:45 - 1:47
  овде и затим овај део.
 • 1:47 - 1:55
  Дакле, имате 3 преостала дела од колико
 • 1:55 - 1:57
  укупно могућих?
 • 1:57 - 2:00
  Колико делова има у целом пентагону?
 • 2:00 - 2:06
  Дакле, ако посматрате цео пентагон, ако узмете у обзир све
 • 2:06 - 2:09
  делове, имамо 5 делова.
 • 2:09 - 2:12
  Дакле, ако посматрате цео пентагон, он је сачињен од
 • 2:12 - 2:15
  укупно 5 делова.
 • 2:15 - 2:22
  Дакле, остаје 3 од укупно 5 делова, тако да
 • 2:22 - 2:36
  можете рећи је преостало 3/5 пентагона.
 • 2:36 - 2:38
  Или можете да кажете да су 2/5 уклоњене.
 • 2:38 - 2:42
  То значи да су 2 од 5 дела уклоњена и затим су 3
 • 2:42 - 2:46
  преостала, или је преостало 3/5 пентагона.
 • 2:46 - 2:47
Title:
Identifying Fraction Parts
Description:

U02_l1_T1_we2 Identifying Fraction Parts

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:47

Serbian subtitles

Revisions