< Return to Video

Lesley Hazleton: Over het lezen van de Koran

 • 0:00 - 0:02
  Misschien heb je weleens gehoord
 • 0:02 - 0:04
  dat het idee van het paradijs in de Koran
 • 0:04 - 0:06
  bestaat uit 72 maagden.
 • 0:06 - 0:09
  Ik beloof dat ik nog terugkom op die maagden.
 • 0:09 - 0:11
  Eigenlijk leven we hier in het noordwesten
 • 0:11 - 0:13
  heel dicht bij
 • 0:13 - 0:15
  het echte idee van het paradijs uit de Koran,
 • 0:15 - 0:17
  dat 36 keer wordt gedefinieerd
 • 0:17 - 0:21
  als "tuinen bevloeid door stromende beken".
 • 0:22 - 0:25
  Aangezien ik op een woonboot op het stromende water van Lake Union woon,
 • 0:25 - 0:28
  kan ik me dit helemaal voorstellen.
 • 0:28 - 0:31
  Het punt is: waarom is dit nieuws voor de meeste mensen?
 • 0:32 - 0:35
  Ik ken vele welmenende niet-moslims
 • 0:35 - 0:37
  die de Koran zijn beginnen lezen, maar die het opgaven,
 • 0:37 - 0:40
  ontdaan door zijn anders-zijn.
 • 0:40 - 0:42
  De historicus Thomas Carlyle
 • 0:42 - 0:45
  beschouwde Mohammed als één van de grootste helden ter wereld,
 • 0:45 - 0:47
  maar zelfs hij noemde de Koran
 • 0:47 - 0:50
  "de lastigste lectuur die ik ooit heb ondernomen,
 • 0:50 - 0:53
  een vervelende, verwarde mengelmoes."
 • 0:53 - 0:55
  (Gelach)
 • 0:55 - 0:57
  Volgens mij is deel van het probleem
 • 0:57 - 1:00
  dat we denken dat de Koran kan worden gelezen
 • 1:00 - 1:02
  zoals we meestal een boek lezen --
 • 1:02 - 1:05
  alsof we er een regenachtige namiddag mee kunnen doorbrengen,
 • 1:05 - 1:07
  met een kom popcorn binnen handbereik,
 • 1:07 - 1:09
  alsof God --
 • 1:09 - 1:12
  en de Koran is de stem van God die tot Mohammed spreekt --
 • 1:12 - 1:15
  de eerste de beste bestsellerauteur was.
 • 1:17 - 1:19
  Maar het feit dat zo weinig mensen
 • 1:19 - 1:21
  de Koran echt lezen,
 • 1:21 - 1:24
  is net waarom hij zo gemakkelijk te citeren is --
 • 1:24 - 1:27
  dat wil zeggen, verkeerd te citeren.
 • 1:27 - 1:30
  Zinnen en flarden die uit hun context zijn gehaald,
 • 1:30 - 1:32
  in wat ik de markeerstiftversie noem,
 • 1:32 - 1:35
  dat is de favoriete versie van de moslimfundamentalisten
 • 1:35 - 1:38
  en de antimoslim-islamhaters.
 • 1:38 - 1:40
  De voorbije lente,
 • 1:40 - 1:42
  tijdens mijn voorbereiding
 • 1:42 - 1:45
  op het schrijven van een biografie van Mohammed,
 • 1:45 - 1:48
  besefte ik dat ik de Koran goed moest lezen --
 • 1:48 - 1:51
  dat wil zeggen, zo goed als ik kon.
 • 1:51 - 1:53
  Mijn Arabisch is tegenwoordig beperkt
 • 1:53 - 1:55
  tot het hanteren van een woordenboek,
 • 1:55 - 1:57
  en dus nam ik vier bekende vertalingen
 • 1:57 - 1:59
  en besloot ik ze naast elkaar te lezen,
 • 1:59 - 2:01
  vers per vers,
 • 2:01 - 2:04
  samen met een transliteratie
 • 2:04 - 2:07
  en de originele Arabische tekst uit de zevende eeuw;
 • 2:08 - 2:11
  Ik had één voordeel.
 • 2:12 - 2:14
  Mijn laatste boek
 • 2:14 - 2:17
  ging over het verhaal achter de scheiding tussen shiieten en soennieten,
 • 2:17 - 2:20
  en daarvoor had ik de vroegste Islamitische geschiedenis grondig bestudeerd.
 • 2:20 - 2:22
  Ik kende dus de feiten
 • 2:22 - 2:24
  waar de Koran constant naar verwijst,
 • 2:24 - 2:26
  zijn referentiekader.
 • 2:26 - 2:28
  Dat wil zeggen dat ik genoeg wist om te weten
 • 2:28 - 2:31
  dat ik een toerist zou zijn in de Koran --
 • 2:31 - 2:33
  een welingelichte,
 • 2:33 - 2:35
  zelfs een ervaren toerist,
 • 2:35 - 2:37
  maar nog steeds een outsider,
 • 2:37 - 2:39
  een agnostische jood
 • 2:39 - 2:41
  die het heilige boek van iemand anders las.
 • 2:41 - 2:43
  (Gelach)
 • 2:43 - 2:45
  Dus las ik traag.
 • 2:45 - 2:49
  (Gelach)
 • 2:49 - 2:52
  Ik had drie weken uitgetrokken voor dit project,
 • 2:52 - 2:54
  en dat is volgens mij de betekenis van hubris.
 • 2:54 - 2:58
  (Gelach)
 • 2:58 - 3:01
  Want het werden drie maanden.
 • 3:03 - 3:05
  Ik weerstond aan de verleiding om naar het einde te springen,
 • 3:05 - 3:08
  waar de kortere en meer duidelijk mystieke hoofdstukken staan.
 • 3:08 - 3:10
  Maar telkens als ik dacht dat ik begon
 • 3:10 - 3:12
  greep te krijgen op de Koran --
 • 3:12 - 3:14
  het gevoel van "nu snap ik het" --
 • 3:14 - 3:16
  ontsnapte het mij de volgende dag.
 • 3:16 - 3:18
  En ik kwam de volgende ochtend terug
 • 3:18 - 3:21
  terwijl ik me afvroeg of ik verloren gelopen was in een vreemd land.
 • 3:21 - 3:24
  Het terrein was nochtans erg vertrouwd.
 • 3:25 - 3:27
  De Koran verklaart dat hij komt om
 • 3:27 - 3:29
  de boodschap van de Torah en de Evangelies te hernieuwen;
 • 3:29 - 3:31
  Eén derde ervan
 • 3:31 - 3:33
  herneemt de verhalen van Bijbelse figuren
 • 3:33 - 3:35
  zoals Abraham, Mozes,
 • 3:35 - 3:38
  Jozef, Maria en Jezus.
 • 3:38 - 3:41
  God was zelf ook vertrouwd,
 • 3:41 - 3:44
  vanuit zijn eerdere manifestatie als Jahweh --
 • 3:44 - 3:47
  die er jaloers op stond dat er geen andere goden waren.
 • 3:48 - 3:51
  De aanwezigheid van kamelen, bergen,
 • 3:51 - 3:53
  en woestijnbronnen
 • 3:53 - 3:55
  bracht me terug naar het jaar dat ik doorbracht
 • 3:55 - 3:57
  met wandelen in de Sinaï-woestijn.
 • 3:57 - 3:59
  En dan was er de taal,
 • 3:59 - 4:01
  haar ritmische cadens,
 • 4:01 - 4:04
  die me herinnerde aan avonden van luisteren naar oude bedoeïenen,
 • 4:04 - 4:07
  die urenlang verhalende gedichten reciteerden,
 • 4:07 - 4:10
  helemaal uit het hoofd.
 • 4:10 - 4:12
  Ik begon te begrijpen
 • 4:12 - 4:15
  waarom gezegd wordt
 • 4:15 - 4:18
  dat de Koran pas echt de Koran is
 • 4:18 - 4:20
  in het Arabisch.
 • 4:20 - 4:22
  Neem de Faatihah,
 • 4:22 - 4:24
  het openingshoofdstuk dat zeven verzen telt,
 • 4:24 - 4:28
  en voor de Islam het Onze Vader en de Shema Israël combineert.
 • 4:29 - 4:31
  In het Arabisch zijn het amper 29 woorden,
 • 4:31 - 4:35
  maar in vertaling zijn het er 65 tot 72.
 • 4:35 - 4:37
  En toch, hoe meer je toevoegt,
 • 4:37 - 4:40
  hoe meer er verloren lijkt te gaan.
 • 4:40 - 4:43
  Het Arabisch heeft die bezwerende,
 • 4:43 - 4:45
  bijna hypnotische kwaliteit
 • 4:45 - 4:48
  die erom smeekt te worden gehoord eerder dan gelezen,
 • 4:48 - 4:51
  te worden gevoeld eerder dan geanalyseerd.
 • 4:51 - 4:53
  Het wil luidop gereciteerd worden,
 • 4:53 - 4:56
  zijn muziek in het oor en op de tong laten klinken.
 • 4:56 - 4:58
  De Koran is in het Engels
 • 4:58 - 5:01
  dus als een schaduw van zichzelf,
 • 5:01 - 5:04
  of, zoals Arthur Arberry zijn versie noemde,
 • 5:04 - 5:06
  "een interpretatie".
 • 5:07 - 5:10
  Maar niet alles gaat verloren in de vertaling.
 • 5:10 - 5:13
  Zoals de Koran belooft, wordt geduld beloond,
 • 5:13 - 5:15
  en er zijn vele verrassingen --
 • 5:15 - 5:18
  een mate van milieubewustzijn, bijvoorbeeld,
 • 5:18 - 5:21
  en van mensen als louter stadhouders van de schepping van God,
 • 5:21 - 5:24
  die in de Bijbel haar gelijke niet heeft.
 • 5:24 - 5:27
  En terwijl de Bijbel zich uitsluitend tot mannen richt,
 • 5:27 - 5:29
  met gebruik van de tweede en derde persoon mannelijk,
 • 5:29 - 5:32
  omvat de Koran vrouwen --
 • 5:32 - 5:34
  hij heeft het bijvoorbeeld
 • 5:34 - 5:36
  over gelovige mannen en gelovige vrouwen --
 • 5:36 - 5:39
  eerbare mannen en eerbare vrouwen.
 • 5:41 - 5:43
  Of neem het beruchte vers
 • 5:43 - 5:45
  over het doden van de ongelovigen.
 • 5:45 - 5:47
  Ja, dat staat er,
 • 5:47 - 5:50
  maar in een heel specifieke context:
 • 5:50 - 5:52
  de verwachting van de verovering
 • 5:52 - 5:54
  van de heilige stad Mekka,
 • 5:54 - 5:57
  waar vechten normaal verboden was.
 • 5:57 - 6:00
  De toelating is ingeperkt door voorwaarden.
 • 6:00 - 6:03
  Niet: je moet ongelovigen doden in Mekka,
 • 6:03 - 6:06
  maar: je mag, je hebt de toelating,
 • 6:06 - 6:09
  maar alleen na het verstrijken van een afkoelingsperiode,
 • 6:10 - 6:13
  en alleen als er geen ander verdrag is gesloten,
 • 6:13 - 6:16
  en alleen als ze je proberen te beletten de Kaaba te bereiken,
 • 6:16 - 6:19
  en alleen als zij je eerst aanvallen.
 • 6:19 - 6:22
  En zelfs dan -- God is genadig,
 • 6:22 - 6:25
  vergiffenis is het hoogste --
 • 6:25 - 6:27
  en dus, in wezen,
 • 6:27 - 6:29
  beter niet doen.
 • 6:29 - 6:32
  (Gelach)
 • 6:32 - 6:35
  Dat was misschien de grootste verrassing --
 • 6:35 - 6:37
  hoe wendbaar de Koran is,
 • 6:37 - 6:39
  tenminste voor geesten die niet
 • 6:39 - 6:42
  fundamenteel verstard zijn.
 • 6:42 - 6:45
  Hij zegt: "Sommige van deze verzen hebben een bepaalde betekenis,
 • 6:45 - 6:48
  en andere zijn ambigu.
 • 6:48 - 6:50
  De kwaadwilligen
 • 6:50 - 6:52
  zullen de ambiguïteiten opzoeken
 • 6:52 - 6:54
  om tweedracht te zaaien,
 • 6:54 - 6:57
  door hun eigen betekenissen erop te enten.
 • 6:57 - 7:00
  Alleen God kent de ware betekenis."
 • 7:01 - 7:03
  De uitdrukking "God is subtiel"
 • 7:03 - 7:05
  verschijnt telkens en telkens weer.
 • 7:05 - 7:07
  En ja, de hele Koran is veel subtieler
 • 7:07 - 7:09
  dan de meesten van ons zijn gaan geloven.
 • 7:09 - 7:11
  Zoals bijvoorbeeld in verband met
 • 7:11 - 7:13
  dat akkefietje
 • 7:13 - 7:16
  over maagden en het paradijs.
 • 7:16 - 7:19
  Hier steekt het ouderwetse oriëntalisme de kop op.
 • 7:20 - 7:22
  Het woord dat vier keer wordt gebruikt,
 • 7:22 - 7:24
  is Houris,
 • 7:24 - 7:26
  weergegeven als
 • 7:26 - 7:29
  "donkerogige maagden met zwellende boezem", of
 • 7:29 - 7:32
  "mooie, rondborstige maagden".
 • 7:33 - 7:35
  Maar in de originele Arabische tekst
 • 7:35 - 7:38
  staat alleen dat ene woord: Houris.
 • 7:39 - 7:42
  Geen zwellende boezem of rondborstigheid te bekennen.
 • 7:42 - 7:44
  (Gelach)
 • 7:44 - 7:46
  Dat kan een manier zijn om te verwijzen naar
 • 7:46 - 7:48
  pure creaturen -- zoals engelen --
 • 7:48 - 7:51
  of zoals de Griekse kouros of korè,
 • 7:51 - 7:53
  een eeuwige jongeling.
 • 7:53 - 7:56
  Maar in werkelijkheid weet niemand het,
 • 7:56 - 7:58
  en dat is nu net het punt.
 • 7:58 - 8:00
  Want de Koran is heel duidelijk
 • 8:00 - 8:02
  als hij stelt dat je
 • 8:02 - 8:05
  "een nieuwe schepping in het paradijs" zult zijn,
 • 8:05 - 8:07
  en dat je zult worden "herschapen
 • 8:07 - 8:10
  in een vorm die je niet kent",
 • 8:10 - 8:13
  wat volgens mij een veel aantrekkelijker vooruitzicht is
 • 8:13 - 8:15
  dan een maagd.
 • 8:15 - 8:23
  (Gelach)
 • 8:23 - 8:26
  En het getal 72 komt nergens voor.
 • 8:26 - 8:28
  Er zijn geen 72 maagden
 • 8:28 - 8:30
  in de Koran.
 • 8:30 - 8:33
  Die idee kwam 300 jaar later tot stand,
 • 8:33 - 8:36
  en de meeste Islamgeleerden zien dit als het equivalent
 • 8:36 - 8:38
  van mensen met vleugels die op wolken zitten
 • 8:38 - 8:40
  en op harpen tokkelen.
 • 8:41 - 8:44
  Het paradijs is het tegenovergestelde.
 • 8:44 - 8:46
  Geen maagdelijkheid,
 • 8:46 - 8:48
  maar vruchtbaarheid,
 • 8:48 - 8:50
  overvloed,
 • 8:50 - 8:52
  tuinen bevloeid
 • 8:52 - 8:55
  door stromende wateren.
 • 8:55 - 8:57
  Dank jullie wel.
 • 8:57 - 9:12
  (Applaus)
Title:
Lesley Hazleton: Over het lezen van de Koran
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Op een dag ging Lesley Hazleton de Koran zitten lezen. Wat ze ontdekte -- als niet-moslim en zelfbenoemde "toerist" in het heilige boek van de Islam -- was niet wat ze verwachtte. Met ernstig onderzoek en warme humor deelt Hazleton de gratie, de flexibiliteit en het mysterie dat ze aantrof, in deze demystifiërende talk tijdens TEDxRainier.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Els De Keyser added a translation

Dutch subtitles

Revisions