Return to Video

لزلی هازلتون: درباره خواندن قرآن

 • 0:00 - 0:02
  شما احتمالا در باره وعدههای قرآن درمورد بهشت و ۷۲ باکره شنیده اید.
 • 0:02 - 0:04
  شما احتمالا در باره وعدههای قرآن درمورد بهشت و ۷۲ باکره شنیده اید.
 • 0:04 - 0:06
  شما احتمالا در باره وعدههای قرآن درمورد بهشت و ۷۲ باکره شنیده اید.
 • 0:06 - 0:09
  و من البته قول میدهم که به این موضوع باکرهها دوباره برگردم.
 • 0:09 - 0:11
  اما در واقع ما اینجا درمنطقه شمال غربی امریکا، در جایی بسیار شبیه به بهشتی که قرآن توصیف می کند زندگی میکنیم،
 • 0:11 - 0:13
  اما در واقع ما اینجا درمنطقه شمال غربی امریکا، در جایی بسیار شبیه به بهشتی که قرآن توصیف می کند زندگی میکنیم،
 • 0:13 - 0:15
  اما در واقع ما اینجا درمنطقه شمال غربی امریکا، در جایی بسیار شبیه به بهشتی که قرآن توصیف می کند زندگی میکنیم،
 • 0:15 - 0:17
  ۳۶ بار در قرآن گفته شده "باغهایی با نهرهای روان".
 • 0:17 - 0:21
  ۳۶ بار در قرآن گفته شده "باغهایی با نهرهای روان".
 • 0:22 - 0:25
  ازآنجا که من در یک خانه ی قایقی روی رودخانهای که به دریاچه Union میریزه زندگی میکنم،
 • 0:25 - 0:28
  برای من کاملا معنا پیدا میکنه که بهشت هم همینطور باشه.
 • 0:28 - 0:31
  ولی سوال اینجاست که چرا برای اکثر مردم این مساله تازگی داره؟
 • 0:32 - 0:35
  من آدمهای خوش طینت غیر مسلمان زیادی دیدم، که شروع به خواندن قرآن کرده اند ولی بعد منصرف شده اند،
 • 0:35 - 0:37
  من آدمهای خوش طینت غیر مسلمان زیادی دیدم، که شروع به خواندن قرآن کرده اند ولی بعد منصرف شده اند،
 • 0:37 - 0:40
  به خاطر بیگانه بودن قرآن.
 • 0:40 - 0:42
  تاریخدان Thomas Carlyle، که محمد رو یک قهرمان میدونه، با این حال میگه قرآن
 • 0:42 - 0:45
  تاریخدان Thomas Carlyle، که محمد رو یک قهرمان میدونه، با این حال میگه قرآن
 • 0:45 - 0:47
  تاریخدان Thomas Carlyle، که محمد رو یک قهرمان میدونه، با این حال میگه قرآن
 • 0:47 - 0:50
  "پر زحمت، خسته کننده و درهم برهم ترین" کتابیه که من تا حالا خوانده ام. (خنده)
 • 0:50 - 0:53
  "پر زحمت، خسته کننده و درهم برهم ترین" کتابیه که من تا حالا خوانده ام. (خنده)
 • 0:53 - 0:55
  "پر زحمت، خسته کننده و درهم برهم ترین" کتابیه که من تا حالا خوانده ام. (خنده)
 • 0:55 - 0:57
  قسمتی از مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم قرآن رو میتونیم مثل کتابهای دیگه بخونیم--
 • 0:57 - 1:00
  قسمتی از مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم قرآن رو میتونیم مثل کتابهای دیگه بخونیم--
 • 1:00 - 1:02
  قسمتی از مشکل اینجاست که ما فکر میکنیم قرآن رو میتونیم مثل کتابهای دیگه بخونیم--
 • 1:02 - 1:05
  مثل اینکه یک بعد ازظهر بارونی کتاب رو میگیریم دستمون، با یه ظرف پوپ کورن کنارمون، گویا خدا--
 • 1:05 - 1:07
  مثل اینکه یک بعد ازظهر بارونی کتاب رو میگیریم دستمون، با یه ظرف پوپ کورن کنارمون، گویا خدا--
 • 1:07 - 1:09
  مثل اینکه یک بعد ازظهر بارونی کتاب رو میگیریم دستمون، با یه ظرف پوپ کورن کنارمون، گویا خدا--
 • 1:09 - 1:12
  چرا که قرآن کلام خدا با محمده -- یکی دیگه از نویسندهها است و کتابش در لیست پرفروشترینها بوده.
 • 1:12 - 1:15
  چرا که قرآن کلام خدا با محمده -- یکی دیگه از نویسندهها است و کتابش در لیست پرفروشترینها بوده.
 • 1:17 - 1:19
  اینکه افراد معدودی قرآن میخونن به این خاطره که خیلی راحت میشه تک جمله هایی از اون را گرفت،
 • 1:19 - 1:21
  اینکه افراد معدودی قرآن میخونن به این خاطره که خیلی راحت میشه تک جمله هایی از اون را گرفت،
 • 1:21 - 1:24
  اینکه افراد معدودی قرآن میخونن به این خاطره که خیلی راحت میشه تک جمله هایی از اون را گرفت،
 • 1:24 - 1:27
  و از انها برداشت نادرست کرد.
 • 1:27 - 1:30
  آیهها و جملههای برگرفته شده از متن قرآن که من اونها رو "نسخه خط کشی شده" می نامم،
 • 1:30 - 1:32
  آیهها و جملههای برگرفته شده از متن قرآن که من اونها رو "نسخه خط کشی شده" می نامم،
 • 1:32 - 1:35
  این برخورد با قرآن هم مورد علاقه مسلمانان افراطی است و هم افراد ضد اسلام از این جملههای خارج از متن بهره میبرند.
 • 1:35 - 1:38
  این برخورد با قرآن هم مورد علاقه مسلمانان افراطی است و هم افراد ضد اسلام از این جملههای خارج از متن بهره میبرند.
 • 1:38 - 1:40
  در بهار گذشته، درحالی که مشغول نوشتن بیوگرافی محمد بودم، فهمیدم نیازدارم که قرآن رو خوب بخونم،
 • 1:40 - 1:42
  در بهار گذشته، درحالی که مشغول نوشتن بیوگرافی محمد بودم، فهمیدم نیازدارم که قرآن رو خوب بخونم،
 • 1:42 - 1:45
  در بهار گذشته، درحالی که مشغول نوشتن بیوگرافی محمد بودم، فهمیدم نیازدارم که قرآن رو خوب بخونم،
 • 1:45 - 1:48
  در بهار گذشته، درحالی که مشغول نوشتن بیوگرافی محمد بودم، فهمیدم نیازدارم که قرآن رو خوب بخونم،
 • 1:48 - 1:51
  یعنی تا اون حد که از عهده ام بر میاد.
 • 1:51 - 1:53
  سطح دانش عربی من به اندازه اطلاعات یک لغتنامه است،
 • 1:53 - 1:55
  سطح دانش عربی من به اندازه اطلاعات یک لغتنامه است،
 • 1:55 - 1:57
  پس من ۴تا ترجمه مشهور قرآن رو برداشتم و تصمیم گرفتم صفحه به صفحه، سوره به سوره، قرآن را بخوانم،
 • 1:57 - 1:59
  پس من ۴تا ترجمه مشهور قرآن رو برداشتم و تصمیم گرفتم صفحه به صفحه، سوره به سوره، قرآن را بخوانم،
 • 1:59 - 2:01
  پس من ۴تا ترجمه مشهور قرآن رو برداشتم و تصمیم گرفتم صفحه به صفحه، سوره به سوره، قرآن را بخوانم،
 • 2:01 - 2:04
  همراه با یک خط نویس (عبارت عربی با حروف انگلیسی) و قرآن اصلی عربی قرن هفتم.
 • 2:04 - 2:07
  همراه با یک خط نویس (عبارت عربی با حروف انگلیسی) و قرآن اصلی عربی قرن هفتم.
 • 2:08 - 2:11
  من یه مزیت که داشتم، این بودکه آخرین کتابم درباره جدایی شیعه و سنی بود،
 • 2:12 - 2:14
  من یه مزیت که داشتم، این بودکه آخرین کتابم درباره جدایی شیعه و سنی بود،
 • 2:14 - 2:17
  من یه مزیت که داشتم، این بودکه آخرین کتابم درباره جدایی شیعه و سنی بود،
 • 2:17 - 2:20
  و به همین خاطربا تاریخ صدر اسلام آشنایی داشتم،
 • 2:20 - 2:22
  و به همین خاطربا تاریخ صدر اسلام آشنایی داشتم،
 • 2:22 - 2:24
  با حوادثی که قرآن مدام، خواننده رو به انها ارجاع میده، حوادث مرجع.
 • 2:24 - 2:26
  با حوادثی که قرآن مدام، خواننده رو به انها ارجاع میده، حوادث مرجع.
 • 2:26 - 2:28
  من به اندازه کافی اطلاعات داشتم که مثل یک توریست در قرآن سیرکنم، یک توریست با اطلاعات کافی، حتی با تجربه
 • 2:28 - 2:31
  من به اندازه کافی اطلاعات داشتم که مثل یک توریست در قرآن سیرکنم، یک توریست با اطلاعات کافی، حتی با تجربه
 • 2:31 - 2:33
  من به اندازه کافی اطلاعات داشتم که مثل یک توریست در قرآن سیرکنم، یک توریست با اطلاعات کافی، حتی با تجربه
 • 2:33 - 2:35
  ولی خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو میخونه. (خنده)
 • 2:35 - 2:37
  ولی خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو میخونه. (خنده)
 • 2:37 - 2:39
  ولی خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو میخونه. (خنده)
 • 2:39 - 2:41
  ولی خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو میخونه. (خنده)
 • 2:41 - 2:43
  ولی خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو میخونه. (خنده)
 • 2:43 - 2:45
  پس خیلی یواش مشغول خواندن شدم.(خنده)
 • 2:45 - 2:49
  پس خیلی یواش مشغول خواندن شدم.(خنده)
 • 2:49 - 2:52
  و سه هفته رو برای کار روی این پروژه کنار گذاشتم، که قران را بخوانم و ضمنا بفهمم منظور از "حوری" چیست؟(خنده)
 • 2:52 - 2:54
  و سه هفته رو برای کار روی این پروژه کنار گذاشتم، که قران را بخوانم و ضمنا بفهمم منظور از "حوری" چیست؟(خنده)
 • 2:54 - 2:58
  و سه هفته رو برای کار روی این پروژه کنار گذاشتم، که قران را بخوانم و ضمنا بفهمم منظور از "حوری" چیست؟(خنده)
 • 2:58 - 3:01
  ولی این کار سه ماه طول کشید.
 • 3:03 - 3:05
  البته در مقابل وسوسه پریدن به اخر کتاب، که سورههای کوتاه تر و راز آلودتری داره، مقاومت کردم.
 • 3:05 - 3:08
  البته در مقابل وسوسه پریدن به اخر کتاب، که سورههای کوتاه تر و راز آلودتری داره، مقاومت کردم.
 • 3:08 - 3:10
  ولی هردفعه که من تصور میکردم دارم قرآن رو میفهمم --
 • 3:10 - 3:12
  ولی هردفعه که من تصور میکردم دارم قرآن رو میفهمم --
 • 3:12 - 3:14
  اون حسی که آدم پیش خودش میگه "آها، حالا گرفتم!" -- دوباره یک شبه از سرم میپرید.
 • 3:14 - 3:16
  اون حسی که آدم پیش خودش میگه "آها، حالا گرفتم!" -- دوباره یک شبه از سرم میپرید.
 • 3:16 - 3:18
  و صبح بر میگشتم و حس میکردم در یک سرزمین غریب گم شده ام اگرچه انگار این زمین برام خیلی آشنا است.
 • 3:18 - 3:21
  و صبح بر میگشتم و حس میکردم در یک سرزمین غریب گم شده ام اگرچه انگار این زمین برام خیلی آشنا است.
 • 3:21 - 3:24
  و صبح بر میگشتم و حس میکردم در یک سرزمین غریب گم شده ام اگرچه انگار این زمین برام خیلی آشنا است.
 • 3:25 - 3:27
  قرآن اعلام میکنه که آمده تا پیام انجیل و تورات را دوباره تکرار کنه.
 • 3:27 - 3:29
  قرآن اعلام میکنه که آمده تا پیام انجیل و تورات را دوباره تکرار کنه.
 • 3:29 - 3:31
  و یک سوم قرآن داستانهایست از شخصیتهای انجیل؛ ابراهیم، موسی، یوسف، مریم و مسیح.
 • 3:31 - 3:33
  و یک سوم قرآن داستانهایست از شخصیتهای انجیل؛ ابراهیم، موسی، یوسف، مریم و مسیح.
 • 3:33 - 3:35
  و یک سوم قرآن داستانهایست از شخصیتهای انجیل؛ ابراهیم، موسی، یوسف، مریم و مسیح.
 • 3:35 - 3:38
  و یک سوم قرآن داستانهایست از شخصیتهای انجیل؛ ابراهیم، موسی، یوسف، مریم و مسیح.
 • 3:38 - 3:41
  خدا همون خدای قدیمی است همون یهوه ی تورات با همان تظاهرات
 • 3:41 - 3:44
  خدا همون خدای قدیمی است همون یهوه ی تورات با همان تظاهرات
 • 3:44 - 3:47
  که اصرارداره که خدای دیگری جزاو نیست.
 • 3:48 - 3:51
  حضور شترها، کوه ها،صحراها و چاهها و چشمهها ،
 • 3:51 - 3:53
  حضور شترها، کوه ها،صحراها و چاهها و چشمهها ،
 • 3:53 - 3:55
  منو میبرد به اون یک سالی که در صحرای سینا پیاده روی میکردم.
 • 3:55 - 3:57
  منو میبرد به اون یک سالی که در صحرای سینا پیاده روی میکردم.
 • 3:57 - 3:59
  و بعد ان زبان قرآن، با اون هماهنگی آهنگین،
 • 3:59 - 4:01
  و بعد اون زبان، با اون هماهنگی آهنگین،
 • 4:01 - 4:04
  یادآور شبهایی بود که ساعتها به تلاوت آنها توسط بزرگان بدوی که عبارتهایی به اندازه یک ساعت را کاملا از حفظ تلاوت می کردند گوش میدادم، همه اش از حفظ.
 • 4:04 - 4:07
  یادآور شبهایی بود که ساعتها به تلاوت آنها توسط بزرگان بدوی که عبارتهایی به اندازه یک ساعت را کاملا از حفظ تلاوت می کردند گوش میدادم، همه اش از حفظ.
 • 4:07 - 4:10
  یادآور شبهایی بود که ساعتها به تلاوت آنها توسط بزرگان بدوی که عبارتهایی به اندازه یک ساعت را کاملا از حفظ تلاوت می کردند گوش میدادم، همه اش از حفظ.
 • 4:10 - 4:12
  و تازه درک کردم، که چرا می گویند قرآن فقط به زبان عربی، قرآن واقعیست.
 • 4:12 - 4:15
  و تازه درک کردم، که چرا می گویند قرآن فقط به زبان عربی، قرآن واقعیست.
 • 4:15 - 4:18
  و تازه درک کردم، که چرا می گویند قرآن فقط به زبان عربی، قرآن واقعیست.
 • 4:18 - 4:20
  و تازه درک کردم، که چرا می گویند قرآن فقط به زبان عربی، قرآن واقعیست.
 • 4:20 - 4:22
  سوره فاتحه را در نظر بگیرید؛ که دارای ۷ آیه است و در ابتدای قرآن است.
 • 4:22 - 4:24
  سوره فاتحه را در نظر بگیرید؛ که دارای ۷ آیه است و در ابتدای قرآن است.
 • 4:24 - 4:28
  فاتحه معجونی از«دعای ربانی» مسیحیان و «بشنو ای اسراییل» یهودیان است
 • 4:29 - 4:31
  در عربی فقط ۲۹ کلمه است ولی در ترجمه انگلیسی از ۶۵ تا ۷۲ کلمه .
 • 4:31 - 4:35
  در عربی فقط ۲۹ کلمه است ولی در ترجمه انگلیسی از ۶۵ تا ۷۲ کلمه .
 • 4:35 - 4:37
  و هرچه بیشتر بهش اضافه میکنی، به نظر میاد بیشتر داری از موضوع دور میشی.
 • 4:37 - 4:40
  و هرچه بیشتر بهش اضافه میکنی، به نظر میاد بیشتر داری از موضوع دور میشی.
 • 4:40 - 4:43
  عربی زبانی طلسم کننده، با خاصیت هیپنوتیزم است،
 • 4:43 - 4:45
  عربی زبانی طلسم کننده، با خاصیت هیپنوتیزم است،
 • 4:45 - 4:48
  که بیشتر از تو تقاضا میکنه که اونو بشنوی، تا اینکه اونو فقط بخوانی.
 • 4:48 - 4:51
  اونو بیشتر حس کنی، تا اینکه آنالیز کنی.
 • 4:51 - 4:53
  این زبان میخواد که با صدای بلند بیان بشه، صداش در گوش و بر زبان طنین انداز بشه.
 • 4:53 - 4:56
  این زبان میخواد که با صدای بلند بیان بشه، صداش در گوش و بر زبان طنین انداز بشه.
 • 4:56 - 4:58
  بنابراین قرآن به انگلیسی مثل سایه قرآن میمونه،
 • 4:58 - 5:01
  بنابراین قرآن به انگلیسی مثل سایه قرآن میمونه،
 • 5:01 - 5:04
  یا بقول Arthur Arberry که اسم نسخه نوشته شده خودش رو "تفسیر" میگذاره.
 • 5:04 - 5:06
  یا بقول Arthur Arberry که اسم نسخه نوشته شده خودش رو "تفسیر" میگذاره.
 • 5:07 - 5:10
  البته همه چیز هم با ترجمه از بین نرفته.
 • 5:10 - 5:13
  همونطور که قرآن قول میده؛ صابرین پاداش داده میشوند،
 • 5:13 - 5:15
  و شگفتیهای زیادی وجود دارند --
 • 5:15 - 5:18
  مثلا یک درجاتی از حساسیت و دقت نسبت به محیط زیست در قرآن هست که در انجیل نیست.
 • 5:18 - 5:21
  مثلا یک درجاتی از حساسیت و دقت نسبت به محیط زیست در قرآن هست که در انجیل نیست.
 • 5:21 - 5:24
  یا اینکه انسان نماینده خدا در زمین است
 • 5:24 - 5:27
  یا مثلا در انجیل خطاب با جنس مذکر(مرد) دوم شخص یا سوم شخص است ولی قرآن زنان را هم خطاب می کند
 • 5:27 - 5:29
  یا مثلا در انجیل خطاب با جنس مذکر(مرد) دوم شخص یا سوم شخص است ولی قرآن زنان را هم خطاب می کند
 • 5:29 - 5:32
  یا مثلا در انجیل خطاب با جنس مذکر(مرد) دوم شخص یا سوم شخص است ولی قرآن زنان را هم خطاب می کند
 • 5:32 - 5:34
  مثلا خطاب می کند که مردان مومن و زنان مومنه، یا مردان با شرافت و زنان با شرافت --
 • 5:34 - 5:36
  مثلا خطاب می کند که مردان مومن و زنان مومنه، یا مردان با شرافت و زنان با شرافت --
 • 5:36 - 5:39
  مثلا خطاب می کند که مردان مومن و زنان مومنه، یا مردان با شرافت و زنان با شرافت --
 • 5:41 - 5:43
  یا آیه مشهور کشتن کافرها رو در نظر بگیرید.
 • 5:43 - 5:45
  یا آیه مشهور کشتن کافرها رو در نظر بگیرید.
 • 5:45 - 5:47
  درسته، این واقعا در قران هست، ولی تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است
 • 5:47 - 5:50
  درسته، این واقعا در قران هست، ولی تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است
 • 5:50 - 5:52
  درسته، این واقعا در قران هست، ولی تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است
 • 5:52 - 5:54
  درسته، این واقعا در قران هست، ولی تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است
 • 5:54 - 5:57
  درسته، این واقعا در قران هست، ولی تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است
 • 5:57 - 6:00
  اجازه امد که افراد خاصی در این زمینه مجازند.
 • 6:00 - 6:03
  نه اینکه شما "باید" کافرین را بکشید بلکه شما "میتوانید" کافرین رو بکشید
 • 6:03 - 6:06
  نه اینکه شما "باید" کافرین را بکشید بلکه شما "میتوانید" کافرین رو بکشید
 • 6:06 - 6:09
  ولی فقط بعد از اینکه یک مهلت مشخص تمام بشود،و پیمان صلح جدیدی با آنها نبسته باشید،
 • 6:10 - 6:13
  ولی فقط بعد از اینکه یک مهلت مشخص تمام بشود،و پیمان صلح جدیدی با آنها نبسته باشید،
 • 6:13 - 6:16
  و فقط اگر آنها شما را از رفتن به کعبه باز دارند،
 • 6:16 - 6:19
  و فقط اگر انها اول به شما حمله کنند.
 • 6:19 - 6:22
  و حتا در این حالت باز -- خداوند بخشنده است، بخشندگی صفت ولایی است --
 • 6:22 - 6:25
  و حتا در این حالت باز -- خداوند بخشنده است، بخشندگی صفت ولایی است --
 • 6:25 - 6:27
  و حتا در این حالت باز -- خداوند بخشنده است، بخشندگی صفت ولایی است --
 • 6:27 - 6:29
  و نتیجتاً اینکه بهتر اینه که این کار رو نکنید.(خنده)
 • 6:29 - 6:32
  و نتیجتاً اینکه بهتر اینه که این کار رو نکنید.(خنده)
 • 6:32 - 6:35
  این بزرگترین شگفتی است که چقدرقرآن انعطاف پذیراست،
 • 6:35 - 6:37
  این بزرگترین شگفتی است که چقدرقرآن انعطاف پذیراست،
 • 6:37 - 6:39
  حداقل درذهنهایی که اساسا انعطاف ناپذیر نیستند.
 • 6:39 - 6:42
  حداقل درذهنهایی که اساسا انعطاف ناپذیر نیستند.
 • 6:42 - 6:45
  بعضی از آیهها دارای معنی مشخصی هستند، ولی بعضی دیگر مبهمند.
 • 6:45 - 6:48
  بعضی از آیهها دارای معنی مشخصی هستند، ولی بعضی دیگر مبهمند.
 • 6:48 - 6:50
  «افراد منحرف سعی میکنند آیههای مبهم رو پیدا کنن و سعی میکنند به وسیله آن اختلاف ایجاد کنن،
 • 6:50 - 6:52
  «افراد منحرف سعی میکنند آیههای مبهم رو پیدا کنن و سعی میکنند به وسیله آن اختلاف ایجاد کنن،
 • 6:52 - 6:54
  افراد منحرف سعی میکنند آیههای مبهم رو پیدا کنن و سعی میکنند به وسیله آن اختلاف ایجاد کنن،
 • 6:54 - 6:57
  از طریقه ترجمهای که خود آنها انجام میدهند.
 • 6:57 - 7:00
  فقط خداوند معنای درست آن را میداند»
 • 7:01 - 7:03
  جمله "خداوند لطیف" است بارها در قرآن امده.
 • 7:03 - 7:05
  جمله "خداوند لطیف" است بارها در قرآن امده.
 • 7:05 - 7:07
  و تمام قرآن لطیف تر از آن چیزی است که به ما گفته شده.
 • 7:07 - 7:09
  و تمام قرآن لطیف تر از آن چیزی است که به ما گفته شده.
 • 7:09 - 7:11
  مثلا در موضوع باکرهها و بهشت. مد کهنه شرقی در این موضوع نقش داره.
 • 7:11 - 7:13
  مثلا در موضوع باکرهها و بهشت. مد کهنه شرقی در این موضوع نقش داره.
 • 7:13 - 7:16
  مثلا در موضوع باکرهها و بهشت. مد کهنه شرقی در این موضوع نقش داره.
 • 7:16 - 7:19
  مثلا در موضوع باکرهها و بهشت. مد کهنه شرقی در این موضوع نقش داره.
 • 7:20 - 7:22
  کلمهای که ۴ باراستفاده شده حوری است. که به عنوان دوشیزگان تیره چشم با سینه برجسته تعبیر شده است.
 • 7:22 - 7:24
  کلمهای که ۴ باراستفاده شده حوری است. که به عنوان دوشیزگان تیره چشم با سینه برجسته تعبیر شده است.
 • 7:24 - 7:26
  کلمهای که ۴ باراستفاده شده حوری است. که به عنوان دوشیزگان تیره چشم با سینه برجسته تعبیر شده است.
 • 7:26 - 7:29
  کلمهای که ۴ باراستفاده شده حوری است. که به عنوان دوشیزگان تیره چشم با سینه برجسته تعبیر شده است.
 • 7:29 - 7:32
  یا به تعبیر دیگری باکرههای نار پستان[ترجمه به فارسی از قرآن].
 • 7:33 - 7:35
  اگر چه همه این چیزها در عربی یک کلمه است؛ حوری.
 • 7:35 - 7:38
  اگر چه همه این چیزها در عربی یک کلمه است؛ حوری.
 • 7:39 - 7:42
  نه سینه برجسته و نه نار پستان!(خنده)
 • 7:42 - 7:44
  نه سینه برجسته و نه نار پستان!(خنده)
 • 7:44 - 7:46
  حالا این ممکنه یک روش برای بیان یک موجود پاک -- مثل یک فرشته --
 • 7:46 - 7:48
  حالا این ممکنه یک روش برای بیان یک موجود پاک -- مثل یک فرشته --
 • 7:48 - 7:51
  یا مثل کورس اسطوره یونانی، یک جوان ابدی باشه.
 • 7:51 - 7:53
  یا مثل کورس اسطوره یونانی، یک جوان ابدی باشه.
 • 7:53 - 7:56
  و واقعیت اینه که هیچکس واقعیت آن رو نمیدونه،
 • 7:56 - 7:58
  و نکته همینجاست.
 • 7:58 - 8:00
  چراکه قرآن کاملا واضحه وقتی که میگه: "تو یک موجود جدید در بهشت خواهی بود"
 • 8:00 - 8:02
  چراکه قرآن کاملا واضحه وقتی که میگه: "تو یک موجود جدید در بهشت خواهی بود"
 • 8:02 - 8:05
  چراکه قرآن کاملا واضحه وقتی که میگه: "تو یک موجود جدید در بهشت خواهی بود"
 • 8:05 - 8:07
  و یا اینکه میگه: "تو به شکل دیگری، که برای تو ناشناخته است، خلق خواهی شد"
 • 8:07 - 8:10
  و یا اینکه میگه: "تو به شکل دیگری، که برای تو ناشناخته است، خلق خواهی شد"
 • 8:10 - 8:13
  که برای من چشم انداز جالبتری داره تا فقط یک باکره.(خنده)
 • 8:13 - 8:15
  که برای من چشم انداز جالبتری داره تا فقط یک باکره.(خنده)
 • 8:15 - 8:23
  که برای من چشم انداز جالبتری داره تا فقط یک باکره.(خنده)
 • 8:23 - 8:26
  و این عدد ۷۲ هرگز در قرآن نیومده.
 • 8:26 - 8:28
  و این عدد ۷۲ هرگز در قرآن نیومده.
 • 8:28 - 8:30
  و این عدد ۷۲ هرگز در قرآن نیومده.
 • 8:30 - 8:33
  و بسیاری از اسلام شناسها اونو به "فرشتههای بالدری که روی ابرها نشستند و چنگ مینوازند" تعبیر میکنند.
 • 8:33 - 8:36
  و بسیاری از اسلام شناسها اونو به "فرشتههای بالدری که روی ابرها نشستند و چنگ مینوازند" تعبیر میکنند.
 • 8:36 - 8:38
  و بسیاری از اسلام شناسها اونو به "فرشتههای بالدری که روی ابرها نشستند و چنگ مینوازند" تعبیر میکنند.
 • 8:38 - 8:40
  و بسیاری از اسلام شناسها اونو به "فرشتههای بالدری که روی ابرها نشستند و چنگ مینوازند" تعبیر میکنند.
 • 8:41 - 8:44
  بهشت درست برعکس اینه. باکره گی نیست، باروری هست.
 • 8:44 - 8:46
  بهشت درست برعکس اینه. باکره گی نیست، باروری هست.
 • 8:46 - 8:48
  بهشت درست برعکس اینه. باکره گی نیست، باروری هست.
 • 8:48 - 8:50
  فراوانی هست، باغهای آبیاری شده با نهرهای روان هست.
 • 8:50 - 8:52
  فراوانی هست، باغهای آبیاری شده با نهرهای روان هست.
 • 8:52 - 8:55
  فراوانی هست، باغهای آبیاری شده با نهرهای روان هست.
 • 8:55 - 8:57
  ممنون.(تشویق)
 • 8:57 - 9:12
  ممنون.(تشویق)
Title:
لزلی هازلتون: درباره خواندن قرآن
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

لزلی هازلتون یک روز شروع کرد به خواندن قرآن کرد. بعد از سه ماه دقت و تامل -- به عنوان یک نا مسلمان یا به قول خودش "یک توریست" در کتاب مقدس مسلمانان -- متوجه شد که قرآن کتابی که او انتظار داشته نیست. هازلتون در عین جدیت آکادمیک همراه با طنز دلنشین، انعطاف پذیری و رمزآلودی قرآن را آن طور که خودش در قرآن پیدا کرده، با ما، از طریق TEDxRainier، در میان می‌گذارد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
zahra soleimanian added a translation

Persian subtitles

Revisions