< Return to Video

Trình Biên tập Amara: Dịch video

 • 0:00 - 0:04
  Trình biên tập phụ đề Amara
  rất thú vị và dễ sử dụng.
 • 0:05 - 0:08
  Trong video này, chúng tôi sẽ chỉ bạn
  cách sử dụng nó để dịch.
 • 0:09 - 0:11
  Trước khi bắt đầu,
  hãy đảm bảo là bạn đã xem qua
 • 0:11 - 0:14
  phần Hướng dẫn Phụ đề nhé, ở ngay đây.
 • 0:14 - 0:18
  Thông thường, phần hướng dẫn sẽ gồm:
  có ít hơn 42 kí tự,
 • 0:18 - 0:20
  ít hơn 2 dòng
 • 0:20 - 0:23
  và hiển thị đủ lâu để có thể đọc được.
 • 0:24 - 0:26
  Bạn có thể tìm thêm thông tin
  hướng dẫn ở đây nhé.
 • 0:28 - 0:29
  Trong chế độ dịch,
 • 0:29 - 0:32
  ngôn ngữ nguồn nằm ở góc dưới
  bên trái của biên tập viên.
 • 0:32 - 0:35
  và ngôn ngữ mục tiêu
  sẽ nằm ở bên phải.
 • 0:35 - 0:38
  Nhập phần dịch của bạn
  vào hộp thoại bên dưới video
 • 0:38 - 0:40
  Nếu cần thiết, hãy dịch
 • 0:40 - 0:43
  phần tựa đề và miêu tả,
  ở đây, luôn nhé.
 • 0:44 - 0:47
  Khi đã hoàn tất việc dịch,
  bấm nút bắt đầu đồng bộ
 • 0:47 - 0:48
  để dòng thời gian hiện lên.
 • 0:49 - 0:52
  Các mốc thời gian của bản dịch
  được sao chép từ ngôn ngữ nguồn,
 • 0:52 - 0:55
  nhưng bạn có thể thay đổi chúng
  với công cụ canh giờ.
 • 0:55 - 1:00
  Bạn có thể sao chép hoặc xóa các mốc,
  hay dời và chỉnh chúng trên dòng thời gian
 • 1:01 - 1:05
  Biểu tượng khóa giữ ngôn ngữ nguồn
  và ngôn ngữ mục tiêu cuộn cùng lúc
 • 1:05 - 1:08
  và việc mở khóa
  sẽ cho phép ngôn ngữ mục tiêu
 • 1:08 - 1:09
  cuộn một cách độc lập,
 • 1:09 - 1:12
  trong trường hợp bạn cần sắp xếp lại
  các mốc thời gian.
 • 1:12 - 1:15
  Điều này đặc biệt hữu ích
  khi số kí tự
 • 1:15 - 1:17
  trong ngôn ngữ mục tiêu
 • 1:17 - 1:20
  khác xa với số kí tự
  của ngôn ngữ nguồn.
 • 1:21 - 1:23
  Cuối cùng,
  tới lúc xem lại rồi!
 • 1:24 - 1:26
  Hãy chắc chắn là bạn đã xem
  các cảnh báo màu cam
 • 1:26 - 1:29
  biểu thị cho việc phụ đề của bạn
  đã không tuân theo các chỉ dẫn.
 • 1:30 - 1:32
  Để biết thêm về cách sử dụng
  trình Biên tập Amara,
 • 1:32 - 1:35
  hãy nhấn vào các liên kết
  trong hộp miêu tả bên dưới
 • 1:35 - 1:37
  hoặc để lại bình luận cho chúng tôi.
 • 1:37 - 1:40
  Cảm ơn các bạn đã đón xem
  và Hãy phụ đề thật vui vẻ nhé!
Title:
Trình Biên tập Amara: Dịch video
Description:

Bắt đầu bằng việc tạo tài khoản:
https://amara.org/subtitling-platform/#get-started

Tìm hiểu thêm về trình Biên tập Phụ đề Amara:
https://support.amara.org/support/solutions/folders/23204

Khám phá thêm về cách sử dụng Amara:
https://support.amara.org/support/solutions/articles/216224-signing-up

Nếu có bất kì câu hỏi hoặc phản hồi nào, liên hệ chúng tôi tại support@amara.org :)

Video được sản xuất bởi: Sunny Dangui → https://sunnydangui.wixsite.com/english
Phần mở đầu video bởi: Stella Tran

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:40

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions