Return to Video

Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes

 • 0:00 - 0:05
  กิจกรรมอันปลั๊ก |
  อัลกอริธึมในชีวิตจริง : เครื่องบินกระดาษ
 • 0:09 - 0:11
  บทนี้ชื่ออัลกอริธึมในชีวิตจริง
 • 0:11 - 0:14
  อัลกอริธึมคือสิ่งที่คนทำทุกวัน
 • 0:14 - 0:18
  สูตรทำคุกกี้และวิธีสร้างบ้านให้นก
  คืออัลกอริธึมในชีวิตประจำวันทั้งคู่
 • 0:19 - 0:24
  วันนี้เราจะทำ สร้าง และทดสอบอัลกอริธึม
  สำหรับเครื่องบินกระดาษกันค่ะ
 • 0:25 - 0:30
  แต่ก่อนอื่นต้องแยกโปรเจกต์ใหญ่
  ให้เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ
 • 0:30 - 0:35
  ในการพับเครื่องบินกระดาษ เราต้องตัดสินใจ
  ว่ามีขั้นตอนและลำดับอย่างไรบ้าง
 • 0:35 - 0:39
  สร้างอัลกอริธึมด้วยการตัดภาพแยกมาก่อน
 • 0:39 - 0:44
  จากนั้นเลือก 6 ภาพที่แสดงขั้นตอน
  ที่จำเป็นต่อการทำเครื่องบินกระดาษ
 • 0:44 - 0:46
  และนำมาเรียงกันให้ถูกต้อง
 • 0:47 - 0:52
  เมื่อเรียงถูกต้องแล้ว
  ก็แลกอัลกอริธึมกับเพื่อนในทีม
 • 0:52 - 0:54
  เพื่อทดสอบอัลกอริธึมว่าใช้งานได้ไหม
 • 0:55 - 0:59
  อัลกอริธึมที่ออกแบบอย่างดี
  มีความสำคัญมากต่อการทำเครื่องบินกระดาษ
 • 1:07 - 1:12
  ถ้าเราจะทำช็อกโกแลต
  มันจะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ มากมาย
 • 1:12 - 1:15
  แต่ละขั้นใหญ่ ๆ ก็มีขั้นเล็ก ๆ ของมันเอง
 • 1:15 - 1:19
  ไหนจะมีหลายสูตร หรือหลายอัลกอริธึม
  อยู่ที่ว่าอยากให้มันออกมารสชาติยังไง
 • 1:20 - 1:22
  แต่ละขั้นตอนนั้นสำคัญแม้จะเป็นขั้นเล็ก ๆ
 • 1:22 - 1:25
  หากขาดไปขั้นตอนเดียว
  เหลือก็จะสำเร็จไม่ได้
 • 1:26 - 1:30
  การสร้างอัลกอริธึมให้คนอื่นเข้าใจ
  จึงสำคัญมาก ๆ
 • 1:31 - 1:33
  จึงต้องมีการเขียนแต่ละขั้นตอนไว้
 • 1:33 - 1:36
  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกัน
  ไม่ว่าใครจะเป็นคนทำก็ตาม
Title:
Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:44

Thai subtitles

Revisions