Return to Video

Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes

 • 0:00 - 0:05
  פעילות ללא עבודה במחשב | אלגוריתמים מהחיים האמיתיים:
  מטוסים מנייר
 • 0:07 - 0:10
  השיעור הזה נקרא "אלגוריתמים מהחיים האמיתיים"
 • 0:10 - 0:15
  אלגוריתמים מתארים דברים שאנשים עושים
  כל יום
 • 0:15 - 0:20
  מתכונים לעוגיות והוראות לבניית שובך יונים
  הם אלגוריתמים מהחיים האמיתיים.
 • 0:20 - 0:27
  היום ניצור ונבדוק אלגוריתם למטוס מנייר.
  אבל ראשית, אנחנו צריכים לחלק את הפרויקט
 • 0:27 - 0:33
  הגדול הזה לחלקים קטנים וקלים לביצוע.
  על מנת להכין מטוס מנייר
 • 0:33 - 0:37
  אנחנו צריכים להחליט מהם השלבים שצריך
  לבצע ובאיזה סדר צריך לבצע אותם
 • 0:37 - 0:43
  כדי להכין אלגוריתם,
  נחתוך קודם כל את התמונות.
 • 0:43 - 0:48
  אחר כך, נבחר את 6 התמונות שמראות
  את השלבים הדרושים להכנת מטוס
 • 0:48 - 0:52
  ונסדר את התמונות האלו בסדר הנכון.
  אחרי שהכל לפי הסדר,
 • 0:52 - 0:57
  נוכל להחליף אלגוריתמים עם מישהו אחר
  כדי לבדוק שהאלגוריתם שלנו עובד.
 • 0:57 - 1:01
  אלגוריתם מתוכנן כהלכה מאד חשוב
  ליצירת מטוס הנייר הטוב ביותר.
 • 1:07 - 1:10
  כשרוצים להכין שוקולד, יש הרבה שלבים
  מורכבים בתהליך
 • 1:10 - 1:15
  ויש הרבה מתכונים, או אלגוריתמים, שונים.
 • 1:15 - 1:19
 • 1:19 - 1:24
 • 1:24 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
Title:
Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:44

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions