Return to Video

Proměnné a výrazy 1

 • 0:00 - 0:04
  Místní nemocnice pořádá tombolu.
 • 0:04 - 0:09
  Cena pro jednu osobu, která se účastní
  tomboly je dána následujícím výrazem:
 • 0:09 - 0:17
  5t plus 3, kde ‚t‘ znamená počet lístků,
  které tato osoba kupuje.
 • 0:17 - 0:25
  Spočítejte hodnotu výrazu pro ‚t‘ rovno 1,
  ‚t‘ rovno 8 a ‚t‘ rovno 10.
 • 0:25 - 0:32
  Začněme s první situací,
  kde ‚t‘ je rovno 1.
 • 0:32 - 0:48
  Pak z tohoto výrazu dostaneme:
  5 krát 1 plus 3 a víme z pořadí operací,
 • 0:48 - 0:50
  že násobení provádíme před sčítáním,
 • 0:50 - 0:59
  takže (5 krát 1) plus 3
  se rovná 5 plus 3, to je rovno 8.
 • 0:59 - 1:09
  Teď uděláme případ, kdy ‚t‘ je rovno 8,
  po dosazení budeme mít:
 • 1:09 - 1:28
  (5 krát 8) plus 3 se rovná 40 plus 3,
  to je rovno 43.
 • 1:28 - 1:34
  Zbývá nám poslední situace, kde ‚t‘ je 10.
 • 1:34 - 1:58
  Máme (5 krát 10) plus 3
  se rovná 50 plus 3, to se rovná 53.
 • 1:58 - 1:59
  Máme hotovo.
Title:
Proměnné a výrazy 1
Description:

U09_L1_T1_we1 Variables and Expressions 1

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Variables and Expressions 1
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Variables and Expressions 1
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Variables and Expressions 1
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Variables and Expressions 1
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Variables and Expressions 1
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Variables and Expressions 1
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Variables and Expressions 1
Zuzana Procházková edited Czech subtitles for Variables and Expressions 1
Show all

Czech subtitles

Revisions