Return to Video

Navigating the Age of Democratized Media conference keynote

 • 0:01 - 0:04
  Děkuji Tome, je mi potěšením být zde přítomen.
 • 0:04 - 0:07
  Jsem velmi rád, že mohu promluvit
 • 0:07 - 0:10
  o otázkách, které mě trápí nejvíce,
 • 0:10 - 0:14
  a to v kontextu, který nám dovolí mluvit i trochu
 • 0:14 - 0:17
  o žurnalismu a trochu o nevědomosti
 • 0:17 - 0:21
  a trochu o zneužívání moci.
 • 0:21 - 0:25
  Problém uvedený „tiskem“,
 • 0:25 - 0:28
  tím rozumím mašinerií sdělovacích prostředků
 • 0:28 - 0:32
  od doby, co jsme je začali industrializovat
 • 0:32 - 0:34
  a bojovat s nevědomostí v Evropě
 • 0:34 - 0:36
  v 15. století.
 • 0:36 - 0:38
  Tento problém představený tiskem
 • 0:38 - 0:44
  je jeho téměř nemožné spojování s mocí.
 • 0:44 - 0:47
  Tisk a moc je obtížné udržet navzájem oddělené,
 • 0:47 - 0:49
  těžší, než udržet oddělené burákové máslo
 • 0:49 - 0:50
  od želatiny, těžší, než udržet oddělený
 • 0:50 - 0:53
  den od noci.
 • 0:53 - 0:56
  Tisk a moc si padly
 • 0:56 - 0:57
  v objetí téměř od samého počátku
 • 0:57 - 1:00
  protože od samého počátku bylo zřejmé
 • 1:00 - 1:02
  že jedinou alternativou tomuto objetí
 • 1:02 - 1:04
  mezi tiskem a mocí
 • 1:04 - 1:07
  je nekončící revoluce poháněná touhou lidí
 • 1:07 - 1:10
  vědět a osvobodit se,
 • 1:10 - 1:12
  aby mohli konat podle svých nejlepších zájmů
 • 1:12 - 1:16
  bez ohledů na zájmy moci.
 • 1:16 - 1:19
  Naše přijetí tisku v evropském světě
 • 1:19 - 1:21
  přineslo rozpad jednoty
 • 1:21 - 1:23
  křesťanského světa a konec systému,
 • 1:23 - 1:25
  určeného k ovládání mysli,
 • 1:25 - 1:27
  kterým byla Římskokatolická církev,
 • 1:27 - 1:30
  ve velké duševní, politické,
 • 1:30 - 1:34
  morální revoluci, kterou zveme Reformací.
 • 1:34 - 1:37
  Odpovědí na Reformaci bylo
 • 1:37 - 1:40
  poučení ve všech evropských společnostech, reformovaných
 • 1:40 - 1:43
  i katolických – v obou – bylo, že tisk
 • 1:43 - 1:44
  nemohl být ponechán svobodný.
 • 1:44 - 1:47
  Toho výsledkem byla cenzura téměř
 • 1:47 - 1:49
  všude po následující stovky let.
 • 1:49 - 1:52
  V těch několika místech v Evropě – v Nizozemí
 • 1:52 - 1:54
  a ve Spojeném království – resp. v Anglii
 • 1:54 - 2:00
  po r. 1650 a poté znovu po 1695 –
 • 2:00 - 2:03
  – na těch několika místech, kde byl tisk svobodný
 • 2:03 - 2:06
  vydávat bez dozoru, se výsledkem stala
 • 2:06 - 2:08
  duševní, politická a morální revoluce
 • 2:08 - 2:10
  kterou nazýváme Osvícenství
 • 2:10 - 2:12
  a Velká francouzská revoluce: to je
 • 2:12 - 2:16
  další předvedení toho, že umožnit lidem
 • 2:16 - 2:19
  vědět, učit se, vzdělávat se navzájem
 • 2:19 - 2:22
  a sdílet záhy přivodí
 • 2:22 - 2:26
  rozmělnění moci a hrozbu pro každý
 • 2:26 - 2:30
  „Ancien Régime“ (Starý režim).
 • 2:30 - 2:32
  Avšak ve věku kapitalistických industrializovaných médií,
 • 2:32 - 2:35
  ze kterého se právě přesouváme,
 • 2:35 - 2:38
  svazek mezi tiskem a mocí se
 • 2:38 - 2:41
  znovu stal předmětem magnetické přitažlivosti.
 • 2:41 - 2:45
  Tisk, to je industrializované vytváření
 • 2:45 - 2:49
  a distribuce formulovaných informací,
 • 2:49 - 2:52
  tento tisk se stal služkou
 • 2:52 - 2:54
  vlastnické třídy.
 • 2:54 - 2:56
  Svoboda tisku
 • 2:56 - 2:57
  napsal velký americký
 • 2:57 - 2:59
  kritik A. J. Liebling:
 • 2:59 - 3:02
  „Svoboda tisku patří tomu, kdo nějaký vlastní.“
 • 3:02 - 3:04
  A napříč 20. stoletím
 • 3:04 - 3:06
  s ohledem jak na tisk,
 • 3:06 - 3:09
  tak na jemu velmi blízké vysílání,
 • 3:09 - 3:14
  to bylo zcela souhlasně pravdivé.
 • 3:14 - 3:16
  Nyní opouštíme
 • 3:16 - 3:17
  věk tisku
 • 3:17 - 3:20
  s tím, jak opouštíme samu myšlenku,
 • 3:20 - 3:23
  že existuje nějaký mechanizmus, který přemění
 • 3:23 - 3:25
  informaci z místní a dočasné
 • 3:25 - 3:29
  do trvalé a vždy přítomné.
 • 3:29 - 3:31
  Namísto toho začínáme žít uvnitř
 • 3:31 - 3:33
  digitálního nervového systému, který propojuje
 • 3:33 - 3:36
  každou lidskou bytost na planetě
 • 3:36 - 3:38
  s každou jinou lidskou bytostí na planetě,
 • 3:38 - 3:40
  skutečně nebo s touto možností,
 • 3:40 - 3:43
  a to bez jakýchkoli zprostředkovatelů.
 • 3:43 - 3:46
  Na konci příští generace,
 • 3:46 - 3:49
  bez ohledu na to jaká zděšení či vítězství
 • 3:49 - 3:49
  se mezi tím přihodí,
 • 3:49 - 3:52
  na konci příští generace
 • 3:52 - 3:53
  budeme žít ve světě
 • 3:53 - 3:57
  vše prostupujícího lidského sociálního propojení,
 • 3:57 - 3:58
  které ve skutečnosti myslíme,
 • 3:58 - 4:02
  hovoříme-li o „internetu“.
 • 4:02 - 4:06
  Každý fax – těch pár zbývajících –
 • 4:06 - 4:09
  každý scanner, každá tiskárna, každý telefon,
 • 4:09 - 4:11
  každý fotoaparát, každá kamera,
 • 4:11 - 4:13
  zmínil jsem telefon, telefon, telefon,
 • 4:13 - 4:16
  telefon?
 • 4:16 - 4:19
  Každý předmět poháněný elektřinou
 • 4:19 - 4:21
  bude informace sbírající
 • 4:21 - 4:23
  a distribující systém ovládaný
 • 4:23 - 4:25
  nějakou lidskou bytostí, někde,
 • 4:25 - 4:28
  na jednom konci, anebo na druhém.
 • 4:28 - 4:29
  Pakliže bude ovládán na tom konci,
 • 4:29 - 4:32
  kde lidé jsou, kde se potýkají s životem,
 • 4:32 - 4:35
  kde se pokouší prodat svou zeleninu,
 • 4:35 - 4:38
  kde jsou napadeni policistou,
 • 4:38 - 4:41
  který jim brání v prodávání jejich zeleniny,
 • 4:41 - 4:43
  kde se na ulici snaží vypořádat
 • 4:43 - 4:46
  s následky zabránění prodejci zeleniny
 • 4:46 - 4:48
  v prodávání zeleniny
 • 4:48 - 4:50
  servilním policistou,
 • 4:50 - 4:53
  všudypřítomné bude vědomí
 • 4:53 - 4:55
  vytvářené lidmi
 • 4:55 - 4:57
  k osvobození sebe samých.
 • 4:57 - 5:01
  Posuďte toto: v Indii právě teď
 • 5:01 - 5:04
  ti nejchudší z nejchudších vlastní mobilní telefony
 • 5:04 - 5:07
  a na tomto mobilním telefonu – telefonu
 • 5:07 - 5:11
  každé osoby – každá kniha, každý kousek hudby,
 • 5:11 - 5:13
  každé video, každá mapa, každý
 • 5:13 - 5:16
  vědecký experiment, každý druh
 • 5:16 - 5:19
  informace užitečný nebo krásný
 • 5:19 - 5:22
  by mohl být dostupný každičké osobě
 • 5:22 - 5:26
  nebýt zákonů proti sdílení.
 • 5:26 - 5:29
  Vše, co nám zbývá v tomto úžasném nervovém systému
 • 5:29 - 5:32
  lidství – vše, co nám zbývá a činí
 • 5:32 - 5:35
  nevědomost povinnou jsou pravidla proti
 • 5:35 - 5:36
  sdílení.
 • 5:36 - 5:39
  Až pravidla proti sdílení zmizí
 • 5:39 - 5:41
  – a ona zmizí –
 • 5:41 - 5:43
  nevědomost bude poprvé
 • 5:43 - 5:45
  v historii lidského rodu
 • 5:45 - 5:49
  všude zcela vyhnutelná.
 • 5:49 - 5:51
  Právě sledujete po celém světě,
 • 5:51 - 5:53
  jak mladí lidé demonstrují, že
 • 5:53 - 5:56
  jsou ochotni se postavit před hlavně
 • 5:56 - 5:57
  pro svobodu.
 • 5:57 - 5:59
  Později v tomto století budete sledovat, jak
 • 5:59 - 6:02
  mladí lidé po celém světě budou demonstrovat,
 • 6:02 - 6:03
  že jsou ochotni se postavit před hlavně,
 • 6:03 - 6:07
  aby měli svobodu ke vzdělání.
 • 6:07 - 6:10
  Až se to stane, lidský rod projde
 • 6:10 - 6:14
  nejdůležitější revolucí od r. 1789,
 • 6:14 - 6:17
  a tento „Ancien Régime“, který si zasluhuje zaniknout,
 • 6:17 - 6:20
  zanikne napříč světem.
 • 6:20 - 6:24
  Dnes zde probíráme několik jednoduchých
 • 6:24 - 6:28
  epizod předcházejících této veliké revoluci.
 • 6:28 - 6:30
  Rozebrání zprostředkovaných systémů
 • 6:30 - 6:33
  řízeného vyrábění a distribuce informací,
 • 6:33 - 6:36
  který s námi byl
 • 6:36 - 6:39
  od rána následujícího po Gutenbergovi.
 • 6:39 - 6:41
  Avšak tohle je den nadcházející ránu
 • 6:41 - 6:44
  následujícímu po Gutenbergovi.
 • 6:44 - 6:46
  Toto je moment, kdy nerovnosti
 • 6:46 - 6:49
  moci a nerovnosti přístupu
 • 6:49 - 6:52
  začínají ustupovat
 • 6:52 - 6:54
  a na druhé straně, v tomto momentu
 • 6:54 - 6:57
  stojí téměř všechny vlády
 • 6:57 - 6:59
  a téměř všechen tisk
 • 6:59 - 7:02
  a téměř všichni vládnoucí, kteří si nepřejí,
 • 7:02 - 7:09
  aby se svět změnil.
 • 7:09 - 7:10
  Byl jsem na večeři s jedním členem
 • 7:10 - 7:13
  vlády ve Washingtonu, D.C. tento týden
 • 7:13 - 7:16
  a říkám mu: „Poslyšte, dobrá polovina
 • 7:16 - 7:19
  evropských televizních stanic se mě snaží
 • 7:19 - 7:22
  zastihnout kvůli rozhovoru
 • 7:22 - 7:24
  o pokrytectví americké vlády,
 • 7:24 - 7:27
  co se týče její politiky svobody internetu,“
 • 7:27 - 7:30
  povídám „a jestliže polovina televizních stanic
 • 7:30 - 7:32
  v Evropě chce mluvit o pokrytectví
 • 7:32 - 7:34
  americké politiky v oblasti svobody internetu,
 • 7:34 - 7:35
  tak to asi značí, že naše Ministerstvo zahraničních věcí
 • 7:35 - 7:37
  má problém.“
 • 7:37 - 7:39
  On pověděl: „Ano, vím, že mají problém
 • 7:39 - 7:40
  a musí s ním něco udělat."
 • 7:40 - 7:42
  A měli by,
 • 7:42 - 7:44
  ale každá vláda na Zemi
 • 7:44 - 7:46
  má potíže mluvit o svobodě internetu
 • 7:46 - 7:49
  na rovinu, protože každá vláda na Zemi
 • 7:49 - 7:51
  je součástí soukolí moci, které bude
 • 7:51 - 7:53
  oslabeno v jednom nebo druhém směru, když informace budou
 • 7:53 - 7:58
  proudit svobodně, právě tak jako velké ekonomické instituce
 • 7:58 - 8:01
  dominující naší době, velké sledovací společnosti,
 • 8:01 - 8:04
  které vám nabízejí možnost vyhledávat,
 • 8:04 - 8:07
  pouze pokud se podělíte o to, co vyhledáváte,
 • 8:07 - 8:10
  a bezplatné emailové schránky, ovšem pokud je necháte v nich číst,
 • 8:10 - 8:12
  a bezplatné telefonní hovory, pokud však smějí
 • 8:12 - 8:15
  naslouchat – pouze pro účely reklamy,
 • 8:15 - 8:16
  pochopte.
 • 8:16 - 8:18
  Račte sem přivézt půl milionu lidí
 • 8:18 - 8:20
  a užívejte si svůj sociální život uvnitř mého sledovacího
 • 8:20 - 8:25
  systému. Dobře se o vás postarám.
 • 8:25 - 8:27
  Samozřejmě, pouze dokud nejste na ulici a neprotestujete
 • 8:27 - 8:30
  proti diktatuře, v jakémž to případě, vše co
 • 8:30 - 8:32
  vám řekneme bude: naše úžasná sociální síť
 • 8:32 - 8:35
  je přísně nestranná vůči diktátorům
 • 8:35 - 8:37
  a lidem na ulici bojujícím proti nim.
 • 8:37 - 8:42
  Nikoli náš problém, na tomto místě, kdekoli to jsme.
 • 8:42 - 8:47
  Toto je období přechodu, rozumíte?
 • 8:47 - 8:50
  Řekl jsem již, kam směřujeme. Otázka nyní stojí,
 • 8:50 - 8:51
  jak se tam dostaneme?
 • 8:51 - 8:55
  Dostaneme se tam takto:
 • 8:55 - 8:59
  svět se zaplní levnými, malými,
 • 8:59 - 9:02
  energeticky úspornými zařízeními, která nahradí
 • 9:02 - 9:05
  většinu počítačů, na které jste zvyklí.
 • 9:05 - 9:09
  Všechny ty velké stojící na stolech a ve skříních,
 • 9:09 - 9:13
  a v místnostech plných serverů na některých místech, nahrazeny věcmi
 • 9:13 - 9:16
  ne o mnoho většími, než je nabíječka telefonu
 • 9:16 - 9:19
  a mnohem, mnohem, mnohem mocnějšími
 • 9:19 - 9:21
  než první počítač, jaký jste kdy vlastnili,
 • 9:21 - 9:23
  kterýkoli to byl,
 • 9:23 - 9:24
  nebo možná přímo počítač, který
 • 9:24 - 9:26
  používáte nyní.
 • 9:26 - 9:28
  Tato zařízení budou stát téměř nic
 • 9:28 - 9:32
  a budou všudypřítomná
 • 9:32 - 9:35
  a my vytvoříme software, který v nich poběží,
 • 9:35 - 9:38
  ve všech, tak aby ho dvanáctiletí mohli nainstalovat,
 • 9:38 - 9:41
  a šestiletí aby ho mohli používat,
 • 9:41 - 9:43
  který umožní lidem, aby komunikovali svobodně
 • 9:43 - 9:47
  všude, vždy, prosti dozoru vlád,
 • 9:47 - 9:49
  prosti dozoru korporací,
 • 9:49 - 9:53
  prosti dozoru, budou to „Freedom Boxy“. (Krabičky svobody)
 • 9:53 - 9:55
  Přivodí svobodu.
 • 9:55 - 9:57
  Nemusíme vyrobit ta zařízení – ty krabičky
 • 9:57 - 9:58
  zaplní svět. My musíme pouze napsat
 • 9:58 - 10:01
  software. A dobrá zpráva je, že nemusíme
 • 10:01 - 10:05
  ten software vytvořit, my jej už děláme.
 • 10:05 - 10:07
  Každý v této místnosti s Android telefonem
 • 10:07 - 10:09
  ho používá. Každý v této místnosti, kdo dnes
 • 10:09 - 10:12
  otevřel Facebook, ho použil
 • 10:12 - 10:13
  na druhém konci.
 • 10:13 - 10:15
  Každý, kdo využil banku, nebo supermarket,
 • 10:15 - 10:18
  nebo pojišťovnu, nebo vlakovou stanici
 • 10:18 - 10:21
  v posledním týdnu, využil našeho softwaru.
 • 10:21 - 10:24
  Je všudypřítomný. Vytvořili jsme ho tak.
 • 10:24 - 10:25
  Je svobodný.
 • 10:25 - 10:26
  To znamená, že ho můžeme kopírovat, upravovat,
 • 10:26 - 10:28
  a šířit svobodně.
 • 10:28 - 10:30
  To také znamená, že pracuje pro lidi,
 • 10:30 - 10:31
  ne pro firmy.
 • 10:31 - 10:34
  Tohle vše je už vytvořené. To je výsledek
 • 10:34 - 10:36
  25 let úsilí na naší straně.
 • 10:36 - 10:40
  Nyní, právě teď, v ulicích, právě teď,
 • 10:40 - 10:42
  začínáme ukazovat, jak ochraňuje svobodu
 • 10:42 - 10:44
  a proč ho lidé potřebují.
 • 10:44 - 10:49
  A my se začínáme připravovat k tomu, jim ho doručit.
 • 10:49 - 10:51
  A. J. Liebling, ten kritik, o kterém jsem
 • 10:51 - 10:52
  mluvil předtím, jednou napsal:
 • 10:52 - 10:55
  „Americký tisk mi připomíná
 • 10:55 - 11:01
  dvanácti miliardovou přehřátou, naprosto
 • 11:01 - 11:02
  špičkovou konzervárnu ryb, která pro všechny své ryby
 • 11:02 - 11:05
  závisí na šesti rybářích v prosakující veslici.“
 • 11:05 - 11:07
  Čehož smyslem je samozřejmě, že velký
 • 11:07 - 11:09
  monolitický industrializovaný tisk 20. století
 • 11:09 - 11:13
  byl ve všem dobrý kromě zpravodajství,
 • 11:13 - 11:15
  v kterém byl špatný, protože zpravodajství
 • 11:15 - 11:17
  bylo jako bezplatné jídlo v hostinci a kdykoli
 • 11:17 - 11:22
  hostinský mohl, tak ho omezil.
 • 11:22 - 11:23
  Ani vám nemusím povídat, že se tento proces jen
 • 11:23 - 11:30
  zrychlil od smrti A. J. Lieblinga v r. 1975.
 • 11:30 - 11:32
  Takže nyní žijeme ve světě, kde
 • 11:32 - 11:35
  se chystáme vyplnit mezeru ve zpravodajství.
 • 11:35 - 11:37
  Sami víte, co vyplňuje mezeru po zpravodajství, už to bylo
 • 11:37 - 11:41
  zmíněno ve chvílích, které jsme spolu měli,
 • 11:41 - 11:45
  jsou to všechny ty telefony, všechny ty kamery, všechny ty tweety.
 • 11:45 - 11:47
  Jinými slovy, už jsme demokratizovali
 • 11:47 - 11:50
  systém zpravodajství.
 • 11:50 - 11:52
  Co tolik straší establishment
 • 11:52 - 11:55
  ohledně WikiLeaks, je to, že WikiLeaks jsou
 • 11:55 - 11:58
  pro shromažďování zpráv to, co je Craig's List pro
 • 11:58 - 12:02
  kategorizovanou reklamu (classified advertising).
 • 12:02 - 12:05
  Mění to ekonomiku vyzrazování.
 • 12:05 - 12:07
  Nerad kohokoli opravuji,
 • 12:07 - 12:09
  ale měl bych vyzdvihnout, že WikiLeaks
 • 12:09 - 12:12
  nevydaly 250.000 depeší americké
 • 12:12 - 12:15
  diplomacie. WikiLeaks mají 250.000 depeší americké diplomacie
 • 12:15 - 12:20
  a vydaly zhruba 2.000 z nich.
 • 12:20 - 12:22
  Což je přibližný počet diplomatických depeší
 • 12:22 - 12:24
  ukázaných po celém světě diplomatickým korespondentům,
 • 12:25 - 12:29
  pracujícím pro hlavní noviny, každý den.
 • 12:29 - 12:31
  To však nikdo nenazývá velezradou, protože to je
 • 12:31 - 12:34
  oficiální obchod s vyzrazováním, ze kterého
 • 12:34 - 12:37
  vládní činitelé a tiskoví magnáti
 • 12:37 - 12:40
  a majitelé po celém světě vyvozují zisk
 • 12:40 - 12:41
  každý den.
 • 12:41 - 12:44
  Ekonomická moc, politická moc
 • 12:44 - 12:48
  a moc udržet lidi nevědoucí.
 • 12:48 - 12:50
  To, co se děje v síti, teď,
 • 12:50 - 12:54
  v těch telefonech, v těch výstupních bodech Tor sítě,
 • 12:54 - 12:56
  a co se bude dít ve světě,
 • 12:56 - 12:59
  kde jich bude stokrát tolik, zakrátko,
 • 12:59 - 13:01
  ve všech těch Freedom Boxech je,
 • 13:01 - 13:05
  že informace bude svobodná ku prospěchu těch,
 • 13:05 - 13:09
  kteří to potřebují.
 • 13:09 - 13:12
  Položte si otázku, co se stane,
 • 13:12 - 13:15
  až každý, kdo potřebuje, bude moci mít,
 • 13:15 - 13:18
  a každý, kdo může, bude poskytovat.
 • 13:18 - 13:22
  Co se stane v sousedstvích.
 • 13:22 - 13:23
  Co se stane na policejních stanicích.
 • 13:23 - 13:25
  Co se stane, když přijde požár,
 • 13:25 - 13:28
  nebo zemětřesení, co se stane, když
 • 13:28 - 13:32
  bude sestupovat tyran.
 • 13:32 - 13:34
  Tyto stejné krabičky, o kterých mluvím,
 • 13:34 - 13:39
  budou schopny vytvořit ad-hoc mesh síť,
 • 13:39 - 13:41
  což znamená, že když někdo vypne
 • 13:41 - 13:44
  telekomunikační síť ve čtvrti,
 • 13:44 - 13:48
  tak ta čtvrť bude pokračovat ve fungování.
 • 13:48 - 13:52
  Co pan Mubarak a muži okolo něj
 • 13:52 - 13:54
  nepochopili, ten důvod, proč je nyní
 • 13:54 - 13:58
  v Šarm aš-Šajch a doufá, že si koupí apartmán přes celé podlaží
 • 13:58 - 14:00
  v jedné z věží právě stavěných v Mekce, bez pochyby.
 • 14:01 - 14:02
  Ten důvod, proč se to stalo, je
 • 14:02 - 14:05
  že pan Mubarak a jeho rádci si mysleli, že
 • 14:05 - 14:08
  když vypnete internet, vypnete tím
 • 14:08 - 14:11
  i internetovou generaci.
 • 14:11 - 14:15
  To bylo špatně. Protože to ve skutečnosti není
 • 14:15 - 14:19
  nějaká konkrétní struktura operátorů,
 • 14:19 - 14:22
  nebo nějaká konkrétní struktura sociálních sítí,
 • 14:22 - 14:26
  nějaká konkrétní databáze twatů, nebo twutů,
 • 14:26 - 14:28
  nebo twůtů, nebo jak jim říkají.
 • 14:29 - 14:35
  Není to ta technologie, která to pohání,
 • 14:35 - 14:38
  To lidé zjistili něco
 • 14:38 - 14:41
  o společnosti, když vyrostou
 • 14:41 - 14:43
  v „síti“.
 • 14:43 - 14:45
  Většina lidí, většinu času,
 • 14:45 - 14:48
  ve většině sociálních situacích věří,
 • 14:48 - 14:51
  že ta sociální síť jim cenná jsou lidé,
 • 14:51 - 14:54
  které vídají každý den a lidí, ke kterým
 • 14:54 - 14:57
  mají silné citové vztahy.
 • 14:57 - 15:00
  Takto většina lidí, téměř pořád
 • 15:00 - 15:01
  přemýšlí o společenském světě.
 • 15:01 - 15:04
  To je proto, že jsme se vyvíjeli po milióny let, abychom tak mysleli.
 • 15:04 - 15:09
  Jako části malých skupin po několika tuctech
 • 15:09 - 15:13
  pozemských primátů.
 • 15:13 - 15:15
  Naše neurologie se pro to vyvinula,
 • 15:15 - 15:19
  naše společenská heuristika se vyvinula pro to,
 • 15:19 - 15:22
  abychom si mysleli, že sociální síť dostatečně
 • 15:22 - 15:24
  silná nás podržet jsou lidé,
 • 15:24 - 15:27
  které vidíme kolem sebe, a lidé, na kterých nám záleží,
 • 15:27 - 15:30
  kterým záleží zase na nás.
 • 15:30 - 15:32
  Ale generace lidí vyrůstající
 • 15:32 - 15:39
  uvnitř sítě si je nyní vědoma, niterně vědoma, neustále vědoma,
 • 15:39 - 15:42
  na základě zvyku, že sociální síť
 • 15:42 - 15:44
  dostatečně silná, aby změnila svět
 • 15:44 - 15:47
  okolo vás zahrnuje tisíce lidí,
 • 15:47 - 15:50
  poblíž kterých nežijete a ke kterým nemáte
 • 15:50 - 15:53
  žádný přímý citový vztah,
 • 15:53 - 15:55
  ale jsou to lidé, kteří věří v to, co vy
 • 15:55 - 16:00
  věříte, a chtějí s tím něco udělat, jako vy.
 • 16:00 - 16:02
  Co jsme se naučili na konci 20. stol.
 • 16:02 - 16:04
  prvně v Polsku a potom na dalších místech je,
 • 16:04 - 16:08
  že revoluci dělá solidarita.
 • 16:08 - 16:11
  Schopnost lidí, kteří si nežijí nablízku
 • 16:11 - 16:14
  v sociálním, nebo zeměpisném prostoru,
 • 16:14 - 16:17
  kteří nemají bezprostřední osobní vazby
 • 16:17 - 16:20
  pojící je dohromady, vnímat možnost
 • 16:20 - 16:23
  se samoorganizovat ve jménu náhlého cíle
 • 16:23 - 16:25
  hlubokých sociálních dopadů.
 • 16:25 - 16:30
  Co síť dělá – co život pomocí sítě dělá, je
 • 16:30 - 16:34
  učení lidí, že cena solidarity
 • 16:34 - 16:36
  se výrazně snížila.
 • 16:36 - 16:40
  Že je snažší a rychlejší projevovat solidaritu
 • 16:40 - 16:42
  než bylo kdy předtím, a když vezmete
 • 16:42 - 16:45
  skupinu lidí, kteří to vědí,
 • 16:45 - 16:48
  a vypnete síť, začnou okamžitě pokračovat
 • 16:48 - 16:51
  v projevování solidarity jak nejlépe umí.
 • 16:51 - 16:53
  Roznesou letáky v ulicích, vycvičí
 • 16:53 - 16:55
  poštovní holuby, utvoří telefonní pyramidy (phone trees).
 • 16:55 - 16:58
  Udělají, co to obnáší, protože skutečná schopnost,
 • 16:58 - 17:01
  kterou se lidstvo učí, je schopnost
 • 17:01 - 17:04
  samoorganizace a to, co vidíme právě
 • 17:04 - 17:06
  teď, dnes, v Magrebu, právě teď,
 • 17:06 - 17:09
  přímo dnes, právě teď, je že solidarita vytvořená
 • 17:09 - 17:11
  samoorganizací je pevnější, než
 • 17:11 - 17:16
  kulky zbraní.
 • 17:16 - 17:18
  Všude na světě tyranové říkají:
 • 17:18 - 17:21
  „Jediná má alternativa je chaos,“ a z celého světa
 • 17:21 - 17:25
  lze teď sledovat, že to není pravda.
 • 17:25 - 17:27
  Takže, to co uděláme je, že vytvoříme
 • 17:27 - 17:30
  levná zařízení a nahrajeme
 • 17:30 - 17:32
  do nich Svobodný software, a dáme
 • 17:32 - 17:33
  je do rukou každého a řekneme
 • 17:33 - 17:37
  „Zde. Toto vytváří solidaritu. Využívejte toho.
 • 17:37 - 17:41
  Ať se vám daří. Buďte svobodní.“
 • 17:41 - 17:43
  Vyjde to.
 • 17:43 - 17:46
  Neexistuje žádný důvod být na straně
 • 17:46 - 17:49
  tisku, stejně jako není žádný důvod
 • 17:49 - 17:53
  být na straně moci. Je to prosté.
 • 17:53 - 17:57
  Moc se přesunula na okraj sítě,
 • 17:57 - 17:58
  a bude v tom pokračovat po dobu následující
 • 17:58 - 17:59
  generace.
 • 17:59 - 18:01
  Dá to vzniknout veliké revoluci a změní
 • 18:01 - 18:05
  to osud miliard lidí.
 • 18:05 - 18:08
  Učiní to nevědomost překonanou, a až
 • 18:08 - 18:10
  to učiní nevědomost překonanou, změní to
 • 18:10 - 18:14
  budoucnost lidství.
 • 18:14 - 18:15
  Tisk tohle neudělá. A moc
 • 18:15 - 18:18
  tohle neudělá.
 • 18:18 - 18:20
  Lidé to udělají.
 • 18:20 - 18:23
  Technologie k posílení lidí to udělat
 • 18:23 - 18:26
  již existuje. Vše, co potřebuje, je trochu
 • 18:26 - 18:28
  dotvoření.
 • 18:29 - 18:34
  My jsme ti, kdo to dodělají. Nehledáme
 • 18:34 - 18:35
  peníze. Nehledáme moc. Chceme jen
 • 18:35 - 18:39
  sdílet.
 • 18:39 - 18:43
  Každý chce hovořit o svobodě internetu,
 • 18:43 - 18:45
  kromě nás.
 • 18:45 - 18:48
  My nechceme hovořit o svobodě internetu,
 • 18:48 - 18:50
  my ji chceme realizovat.
 • 18:50 - 18:51
  Přidejte se k nám.
 • 18:51 -
  Moc vám děkuji.
Title:
Navigating the Age of Democratized Media conference keynote
Description:

Eben Moglen gives this keynote at the Feb 25, 2011 Morningside Post Conference on Digital Media, the theme of which was "Navigating the Age of Democratized Media".

Eben talks about the FreedomBox, a project to return control of digital communications to individuals
and take it away from the corporations that spy on people as a way of
life and the governments that use control over communications to stifle
political organization and dissent.

This project serves as a particular example of his larger theme that the digital networking of each person to each other person through the internet will level the media landscape of the 21st century and make ignorance obsolete, something we could make a technical reality today if not for the "rules against sharing."

more » « less
Video Language:
English

Czech subtitles

Revisions