Return to Video

Video statement of Sheikha Latifa Bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum (II)

 • 0:00 - 0:02
  Xin chào.
 • 0:02 - 0:03
  Tên tôi là Latifa Al Maktoum.
 • 0:03 - 0:08
  Tôi sinh ngày 05 tháng 12 1985.
 • 0:08 - 0:11
  Mẹ tôi là Houria Ahmed Lamara
 • 0:11 - 0:12
  Cô là từ Algeria.
 • 0:12 - 0:16
  Cha tôi là Thủ tướng của UAE
 • 0:16 - 0:17
  và người cai trị của Dubai,
 • 0:17 - 0:20
  Mohammed bin Rashid Saeed Al Maktoum.
 • 0:20 - 0:22
  Ông có ba người con gái gọi là Latifa.
 • 0:22 - 0:23
  Tôi là người trung lưu.
 • 0:23 - 0:27
  Có một lớn tuổi hơn tôi và một trẻ hơn tôi.
 • 0:27 - 0:31
  Và ông có hai con gái gọi là Mariam cũng có.
 • 0:31 - 0:35
  Tôi có ba mươi anh chị em tổng.
 • 0:35 - 0:37
  Tôi phải nói rằng
 • 0:37 - 0:41
  trong trường hợp video này được uy tín trong bất kỳ cách nào mà
 • 0:41 - 0:43
  'Không có bạn biết có một Latifa ở đó và một Latifa có'
 • 0:43 - 0:46
  Yeah, có ba Latifas, tôi là một trong số họ.
 • 0:46 - 0:47
  Tôi giữa Latifa.
 • 0:48 - 0:50
  chị em đầy đủ của tôi là Maitha và Shamsa.
 • 0:50 - 0:52
  Cả hai đều lớn tuổi hơn tôi
 • 0:52 - 0:54
  và Majid cậu ấy trẻ hơn tôi.
 • 0:55 - 1:01
  Và tôi làm video này vì nó có thể
  được video cuối cùng tôi thực hiện.
 • 1:01 - 1:02
  Yeah.
 • 1:05 - 1:12
  Khá sớm tôi sẽ được để lại bằng cách nào đó
 • 1:12 - 1:17
  và tôi không như vậy chắc chắn về kết quả, nhưng
 • 1:17 - 1:23
  Tôi chín mươi chín phần trăm tích cực nó sẽ làm việc.
 • 1:23 - 1:26
  Và nếu không thì video này có thể giúp
  tôi
 • 1:26 - 1:30
  bởi vì tất cả cha tôi quan tâm là danh tiếng của mình.
 • 1:30 - 1:33
  Ông sẽ giết người để bảo vệ danh tiếng của mình.
 • 1:33 - 1:39
  Ông .. ông chỉ quan tâm đến bản thân và cái tôi của mình.
 • 1:39 - 1:44
  Vì vậy, bộ phim này có thể tiết kiệm cuộc sống của tôi.
 • 1:44 - 1:49
  Và nếu bạn đang xem video này nó
  không phải là một điều tốt như vậy.
 • 1:49 - 1:54
  Hoặc là tôi chết hoặc tôi đang ở trong một rất, rất,
  tình hình rất xấu.
 • 1:54 - 1:56
  Vì vậy, nơi nào để tôi bắt đầu?
 • 1:58 - 1:59
  Trong năm 2000,
 • 1:59 - 2:03
  chị tôi Shamsa trong khi cô đang đi nghỉ tại Anh.
 • 2:03 - 2:07
  Cô ấy 18 tuổi xảy ra mười chín.
 • 2:07 - 2:08
  Cô bỏ chạy.
 • 2:08 - 2:14
  Và trong hai tháng mà bà được tự do
 • 2:14 - 2:18
  chúng tôi đã tiếp xúc và tôi vẫn còn ở Dubai
 • 2:18 - 2:20
  với mẹ tôi và em gái khác của tôi.
 • 2:20 - 2:23
  Nơi cô đã đi với cô ấy bước mẹ và ..
 • 2:23 - 2:25
  và tất cả trong số họ.
 • 2:26 - 2:28
  Vì vậy, trong khi cô ..
 • 2:28 - 2:30
  Cô trốn thoát vì cô ấy không
  có nhiều tự do tại Dubai.
 • 2:30 - 2:36
  Cô ấy không có tự do để làm những điều
  như bạn biết ai trong một thế giới văn minh
 • 2:36 - 2:38
  sẽ đưa cho các cấp như
 • 2:38 - 2:42
  lái xe hoặc đi du lịch hoặc
  bạn chỉ cần biết cách lựa chọn
 • 2:42 - 2:44
  cho tương lai của chính bạn.
 • 2:44 - 2:48
  Tự do lựa chọn không phải là cái gì đó mà bạn đã biết, chúng ta có.
 • 2:48 - 2:53
  Vì vậy, khi bạn có nó, bạn mang nó cho các cấp
  và nếu bạn không có nó, nó rất rất đặc biệt.
 • 2:53 - 2:58
  Vì vậy, yeah, cô bỏ trốn và trong suốt thời gian cô
  đã liên lạc với tôi.
 • 2:58 - 3:00
  Tôi đã mười bốn tuổi lúc bấy giờ.
 • 3:00 - 3:03
  Và yeah, Shamsa là ..
 • 3:03 - 3:05
  Tôi thấy cô ấy gần như là một nhân vật người mẹ.
 • 3:05 - 3:07
  Vâng, cô ấy là chị gái lớn của tôi.
 • 3:07 - 3:10
  Cô ấy giống như một người mẹ cũng cho tôi vì cô ấy
  thực sự quan tâm đến tôi.
 • 3:10 - 3:12
  Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy mỗi ngày.
 • 3:12 - 3:15
  Vì vậy, yeah khi cô rời khỏi, đó là một chút
  khó khăn
 • 3:15 - 3:18
  Tôi đã hạnh phúc cho cô ấy nhưng đồng thời tôi đã rất lo lắng về cô ấy.
 • 3:18 - 3:20
  Và những gì cô đã làm được,
 • 3:20 - 3:24
  cô cũng đã liên lạc với một trong những bạn bè của cô ở Dubai
 • 3:24 - 3:26
  có tên là Leila ?? Harab ??
 • 3:27 - 3:30
  và cô cứ gọi cho Leila.
 • 3:30 - 3:33
  Và những gì cha tôi đã làm là ông đi đến
  nhà Leila của
 • 3:33 - 3:36
  và ông đã cố gắng để hối lộ của cô với một Rolex
 • 3:36 - 3:39
  và ông nói rằng chúng ta cần phải khai thác điện thoại của bạn
 • 3:39 - 3:44
  để theo dõi Shamsa để xem cô đang ở đâu.
 • 3:44 - 3:46
  Vì vậy, đó là những gì họ đã làm.
 • 3:46 - 3:48
  Và Leila nói Shamsa, cô nói với cô ấy
 • 3:48 - 3:50
  'Điện thoại của tôi là nghe trộm.'
 • 3:50 - 3:51
  'Họ đang cố gắng để tìm thấy bạn. Hãy cẩn thận.'
 • 3:51 - 3:54
  Và Shamsa nói với tôi điều đó và tôi nói với cô ấy,
 • 3:54 - 3:58
  'Đừng có gọi Leila. Bởi vì nếu bạn sẽ gọi cô ấy
  họ sẽ tìm thấy bạn.
 • 3:58 - 4:01
  Tôi nghĩ rằng cô ấy rất cô đơn ở Anh một mình.
 • 4:01 - 4:05
  Cô đã có ai khác để nói chuyện. Vì vậy, cô đã nói chuyện
  với chúng tôi và cô vẫn giữ nói chuyện với Leila.
 • 4:05 - 4:09
  Vì vậy, yeah sau hai tháng, họ tìm thấy cô.
 • 4:09 - 4:12
  Về cơ bản, cô ấy trên đường phố
 • 4:12 - 4:16
  và một loạt các chàng trai trong một chiếc xe hơi chỉ lái xe lên
 • 4:16 - 4:21
  họ tìm thấy cô, họ nắm lấy cô, đá và la hét ném cô trong xe
 • 4:21 - 4:23
  và cô đã được thúc đẩy ở đâu đó
 • 4:23 - 4:26
  bởi một máy bay trực thăng .. cô được đưa tới một máy bay trực thăng bằng cách nào đó
 • 4:26 - 4:30
  đã kết thúc tại Pháp và từ Pháp cô đến Dubai.
 • 4:30 - 4:34
  Cô đã đánh thuốc mê trên máy bay.
 • 4:34 - 4:37
  Đó là một máy bay phản lực tư nhân, để không ai bị kiểm tra bất cứ điều gì.
 • 4:37 - 4:39
  Cô đã đánh thuốc mê, đưa trở lại Dubai
 • 4:39 - 4:42
  và về cơ bản đặt trong tòa nhà này.
 • 4:43 - 4:47
  Đó là việc xây dựng, nó được gọi là 'Kheima',
  có nghĩa là 'Lều' bằng tiếng Ả Rập.
 • 4:47 - 4:49
  Nhưng nó không phải là một cái lều, nó chỉ được gọi là 'The Tent'
 • 4:49 - 4:50
 • 4:51 - 4:53
  Và nó trên .. nó trong Zabeel Palace
 • 4:53 - 4:57
  tài sản của tôi bước mẹ Hind.
 • 4:57 - 4:59
  Và cô ấy đã được giữ ở đó và nhốt ở đó.
 • 4:59 - 5:01
  Và trong thời gian đó,
 • 5:01 - 5:05
  chúng tôi có thể gửi cho mình một số thứ như quần áo hay bất cứ điều gì.
 • 5:05 - 5:09
  Vì vậy, chúng lẻn vào điện thoại cho cô ấy.
 • 5:09 - 5:13
  'Chúng tôi có nghĩa là tôi và em gái nuôi của tôi Mona
 • 5:13 - 5:15
  Mona ?? Al Lamara ??
 • 5:15 - 5:19
  Chúng tôi đã tiếp xúc với cô ấy và
 • 5:19 - 5:21
  chúng ta lẻn vào điện thoại, vì vậy chúng tôi có thể nói chuyện với cô.
 • 5:21 - 5:23
  Vì vậy, trong khi cô ở bên trong,
 • 5:23 - 5:26
  cô đã liên lạc với một số nhà báo ở Anh
 • 5:26 - 5:29
  và họ phát hành những câu chuyện để The Guardian.
 • 5:29 - 5:34
  Tôi nghĩ đó là khoảng tháng 5 năm 2001 khi những câu chuyện xuất hiện, tôi không thực sự chắc chắn.
 • 5:34 - 5:35
  Những câu chuyện ..
 • 5:35 - 5:38
  Google 'Shamsa Al Maktoum' và đó là
  điều đầu tiên mà đi lên.
 • 5:38 - 5:41
  Cô, cô trốn thoát và tất cả điều đó.
 • 5:41 - 5:46
  Vì vậy, khi những câu chuyện xuất hiện, tôi nghĩ rằng họ nhận ra
  rằng bằng cách nào đó cô ấy trong một thông tin liên lạc hoặc
 • 5:46 - 5:47
  ai đó đã giúp cô hoặc bất cứ điều gì.
 • 5:47 - 5:53
  Vì vậy, cảnh sát đã đi và họ mất Mona từ Đại học cô
 • 5:53 - 5:56
  và họ nghi ngờ và tra tấn cô
 • 5:56 - 6:00
  Và chị tôi Maitha đến phòng của tôi
 • 6:00 - 6:03
  vào buổi tối cùng ngày, và cô ấy nói
 • 6:03 - 6:07
  'Mona được thực hiện bởi các cảnh sát và họ đang đặt câu hỏi của mình
 • 6:07 - 6:09
  và đánh đập cô lên cơ bản
 • 6:09 - 6:11
  những gì bạn biết về Shamsa?'
 • 6:11 - 6:13
  Và Maitha được loại hành động như các thẩm vấn.
 • 6:13 - 6:14
  Bạn biết thích ..
 • 6:14 - 6:17
  Tôi sẽ thẩm vấn bạn để có được thông tin từ bạn.
 • 6:17 - 6:18
  Tôi nói tôi không biết bất cứ điều gì.
 • 6:18 - 6:21
  Và .. vì vậy nào
 • 6:21 - 6:26
  Tôi đã đi và tôi nói với chị nuôi khác của tôi Fatima
 • 6:26 - 6:28
  Fatima ?? Lamara ??
 • 6:28 - 6:33
  Ai bằng cách này được giữ trong một cabin trong nhà của chúng tôi.
 • 6:33 - 6:33
  Cô đã được giữ ..
 • 6:33 - 6:36
  Đó là một câu chuyện khác.
 • 6:37 - 6:42
  Cô ấy giữ trong một cabin về sở hữu của chúng ta, nhưng bị nhốt.
 • 6:42 - 6:46
  Tách ra khỏi phần còn lại của gia đình vì cô ấy nghịch ngợm.
 • 6:46 - 6:48
  hành vi nghịch ngợm của mình.
 • 6:48 - 6:50
  She's..She là nổi loạn.
 • 6:50 - 6:53
  Vì vậy, cô ấy về cơ bản giữ trong một cái lồng trong nhà của chúng tôi.
 • 6:55 - 7:00
  Và dù sao .. Tôi .. Tôi đã viết một ghi chú cho cô và
 • 7:00 - 7:04
  Tôi đã nói với giúp việc gia đình của chúng tôi để cung cấp cho nó cho cô ấy
 • 7:04 - 7:06
  để trượt nó dưới cửa nhà cô và cô đã làm.
 • 7:06 - 7:09
  Và tôi nói với cô ấy bạn biết Mona đã được thực hiện và cô ấy bị thẩm vấn bởi cảnh sát
 • 7:09 - 7:10
  và mọi thứ.
 • 7:10 - 7:16
  Và sau đó Fatima chỉ trở nên cuồng nhiệt, cô chỉ
  như bị phá vỡ cửa sổ .. cô .. cô ..
 • 7:16 - 7:17
  và cánh cửa.
 • 7:17 - 7:20
  Cô ấy ném này .. điều kim loại bên ngoài cửa sổ.
 • 7:20 - 7:21
  Cô đã phá vỡ nó.
 • 7:21 - 7:22
  Cô bước ra khỏi.
 • 7:22 - 7:23
  Cô lấy một con dao.
 • 7:23 - 7:29
  Cô đang đe dọa Ali, một người .. như ông là một đầu bếp ..
 • 7:29 - 7:31
  nhưng ông cũng giống như .. người anh rể
 • 7:31 - 7:33
  của cánh tay phải của cha tôi.
 • 7:33 - 7:36
  Vì vậy, ông đã được loại thích chịu trách nhiệm về các nhân viên
  hoặc bất cứ điều gì.
 • 7:36 - 7:37
  Vì vậy, cô lấy một con dao và cô ấy đã đe dọa ông như
 • 7:37 - 7:39
  'Tôi muốn nhìn thấy Mona, tôi muốn nhìn thấy Mona'
 • 7:39 - 7:40
  Vì vậy, họ mất Fatima.
 • 7:40 - 7:42
  Họ đặt cô ở trong tù và họ bị tra tấn cô cũng có.
 • 7:42 - 7:44
  Và sau đó họ nhận ra rằng cô không biết gì.
 • 7:44 - 7:50
  Chúng tôi không nói với cô ấy bởi vì chúng tôi không thể nói với cô ấy rằng chúng tôi đã tiếp xúc với Shamsa.
 • 7:50 - 7:54
  Dù sao những gì xảy ra sau đó, yeah nên ngày hôm đó tôi loại mất tất cả mọi người.
 • 7:55 - 7:59
  Tất cả bạn bè của tôi, tất cả .. chị em của tôi tất cả mọi thứ.
 • 7:59 - 8:01
  Tôi đã mất tất cả mọi người ngày hôm đó.
 • 8:01 - 8:03
  Đó là .. nó là ngày rất khó khăn cho tôi.
 • 8:03 - 8:07
  Và dĩ nhiên tôi bị mất thông tin liên lạc của tôi với Shamsa.
 • 8:08 - 8:11
  Vì vậy, khoảng một năm sau đó
 • 8:11 - 8:16
  như một 16 tuổi tôi quyết định rằng tôi sẽ thoát.
 • 8:16 - 8:19
  Lúc đó tôi không có Internet.
 • 8:19 - 8:21
  Tôi không có ..
 • 8:21 - 8:24
  Tôi đã rất .. đó là năm 2002.
 • 8:24 - 8:27
  Internet tồn tại nhưng tôi không có nó, họ
  sẽ không cho phép tôi có Internet.
 • 8:27 - 8:28
  Tôi không có Internet.
 • 8:28 - 8:29
  Tôi không có điện thoại.
 • 8:29 - 8:33
  Chiếc điện thoại duy nhất mà tôi đã được trao cho tôi bởi bạn bè của tôi
 • 8:33 - 8:36
  nên nó không được sự chấp thuận của gia đình hoặc bất cứ điều gì tôi.
 • 8:36 - 8:39
  Vì vậy, tôi quyết định tôi sẽ thoát.
 • 8:39 - 8:42
  Tôi sẽ đi, tôi sẽ rời khỏi UAE.
 • 8:42 - 8:45
  Tôi sẽ tìm một luật sư ở một nước khác.
 • 8:45 - 8:46
  Giống như tôi sẽ đi đến Oman.
 • 8:46 - 8:50
  Tôi sẽ chỉ đến đó và tôi sẽ tìm một luật sư hoặc một cái gì đó
 • 8:50 - 8:51
  và tôi sẽ giúp đỡ Shamsa.
 • 8:51 - 8:52
  Trong trường hợp xấu nhất nếu họ bắt tôi,
  họ đang gonna đặt tôi với cô ấy.
 • 8:52 - 8:56
  Tôi sẽ được ở trong tù với cô ấy, vì vậy ít nhất
  tôi có thể nhìn thấy cô ấy và tôi hạnh phúc và cô ấy biết
 • 8:56 - 8:59
  rằng cô có ai đó với cô ấy và cô ấy
  không sẽ làm bất cứ điều gì điên.
 • 8:59 - 9:00
  Cô ấy không sẽ làm tổn thương mình.
 • 9:00 - 9:02
  Cô ấy có chị gái với cô ấy, vì vậy cô ấy không sẽ làm bất cứ điều gì.
 • 9:02 - 9:02
  Bạn biết..
 • 9:02 - 9:06
  Vì vậy, tôi đã suy nghĩ hoặc là tôi nhận được sự giúp đỡ của cô ấy hoặc
  tôi nhận được để đưa vào tù với cô ấy.
 • 9:06 - 9:09
  Vì vậy, trong năm 2002, tôi đã trốn thoát.
 • 9:10 - 9:12
  Và họ bắt tôi tại biên giới.
 • 9:12 - 9:14
  Và vâng như ..
 • 9:14 - 9:18
  Tôi rất, rất ngây thơ, tôi nghĩ bạn chỉ có thể đi.
 • 9:18 - 9:21
  Tôi nghĩ bạn có thể chỉ .. có giống như một
  biên giới và sau đó có giống như cát hoặc những gì ..
 • 9:21 - 9:23
  Tôi đã không nhận ra những gì biên giới trông như thế nào.
 • 9:23 - 9:24
  Tôi chưa bao giờ đến một biên giới trong cuộc sống của tôi.
 • 9:24 - 9:26
  Tôi không có Internet để nghiên cứu nó.
 • 9:26 - 9:28
  Tôi không có ai để nói chuyện, để cho tôi lời khuyên.
 • 9:28 - 9:29
  Tôi không thể ..
 • 9:29 - 9:31
  Tôi đã hoàn toàn bởi bản thân mình.
 • 9:31 - 9:32
  Tôi đã không có ai.
 • 9:32 - 9:38
  Không ai thậm chí biết những gì .. như tôi có nghĩa là .. bạn bè people..my xung quanh tôi trong trường như
 • 9:38 - 9:40
  họ không biết những gì tôi đã trải qua.
 • 9:40 - 9:43
  Tôi không thể nói chuyện với bất cứ ai về điều đó.
 • 9:44 - 9:51
  Vì vậy, yeah .. và tôi không được phép ra ngoài.
 • 9:51 - 9:55
  Tôi không được phép đi ra ngoài .. như mình đang đi học.
 • 9:55 - 9:58
  Đôi khi tôi sẽ đi đến chuồng của gia đình để đi xe ngựa
 • 9:58 - 10:02
  và ngoài ra tôi đã không làm bất cứ điều gì khác và sau đó tôi trở về nhà.
 • 10:02 - 10:04
  Vì vậy, tôi đã làm tôi không có ..
 • 10:04 - 10:06
  Tôi đã..
 • 10:06 - 10:07
  Tôi không biết bất cứ điều gì.
 • 10:07 - 10:12
  Vì vậy, yeah, tôi họ bắt tôi tại biên giới cơ bản và sau đó họ phát hiện ra tôi là ai.
 • 10:12 - 10:20
  Họ đưa tôi trở lại Dubai và là cánh tay phải của cha tôi đưa tôi vào tù
 • 10:20 - 10:26
  theo lệnh của cha tôi và sau đó ông tất cả các guys CID của mình, họ ..
 • 10:28 - 10:31
  yeah, họ .. họ đưa tôi vào người và họ tra tấn tôi.
 • 10:35 - 10:40
  Về cơ bản, một anh chàng đang cầm tôi, trong khi anh chàng khác đang đập tôi ..
 • 10:40 - 10:43
  và họ đã làm điều đó nhiều lần.
 • 10:43 - 10:47
  Tôi nghĩ rằng lần đầu tiên họ tra tấn tôi, tôi không cảm thấy bất kỳ đau đớn
 • 10:47 - 10:48
  bởi vì tôi đã ở rất nhiều cú sốc.
 • 10:48 - 10:49
  Tôi không ..
 • 10:49 - 10:51
  Nó giống như ai đó đã đánh tôi thông qua một cái gối hoặc một cái gì đó.
 • 10:51 - 10:54
  Tôi có thể thấy những gì họ đang làm, nhưng tôi chỉ ..
 • 10:54 - 10:57
  Tôi đã như thế nào, là họ chỉ cần phá hủy cơ thể của tôi?
 • 10:57 - 10:59
  Có chuyện gì thế?
 • 10:59 - 11:02
  Tôi không .. thậm chí không .. nỗi đau không
  đăng ký vì tôi nghĩ rằng tôi đã ở rất nhiều
 • 11:02 - 11:10
  gây sốc và đó là một ngày dài với giấc ngủ ít
  và tôi chỉ .. nỗi đau không ..
 • 11:10 - 11:11
  Tôi không ..
 • 11:11 - 11:14
  Tôi không cảm thấy đau đớn và nó giống như một
  phiên tra tấn nửa giờ.
 • 11:14 - 11:16
  Và rồi thời gian sau, tôi đã bị tra tấn, nó
 • 11:16 - 11:23
  năm tiếng đồng hồ và vâng tôi đã chỉ cần kéo khỏi giường
 • 11:23 - 11:28
  hướng tới một vị trí khác trong cung điện
 • 11:28 - 11:30
  trong cùng tòa nhà,
 • 11:30 - 11:34
  Các Kheima, lều, mà không phải là một cái lều.
 • 11:34 - 11:37
  Và yeah, họ tra tấn tôi.
 • 11:37 - 11:40
  Tôi biết đó là bao lâu, bởi vì tôi đã có một chiếc đồng hồ
 • 11:40 - 11:45
  và họ nói với tôi rằng cha của bạn nói với chúng tôi
 • 11:45 - 11:47
  để đánh bại bạn cho đến khi chúng ta giết bạn.
 • 11:47 - 11:51
  Đó là mệnh lệnh của mình, đơn đặt hàng của người cha của mình.
 • 11:51 - 11:56
  cha của bạn, Thước của Dubai, đó là những gì ông nói.
 • 11:56 - 12:00
  Vì vậy, tất cả các hình ảnh công chúng này rằng ông đang cố gắng miêu tả nhân quyền
 • 12:00 - 12:02
  nhảm nhí của nó.
 • 12:02 - 12:05
  Anh ấy là người xấu xa nhất mà tôi từng gặp trong cuộc sống của tôi.
 • 12:05 - 12:07
  Anh ấy là ác tinh khiết.
 • 12:07 - 12:09
  Không có gì tốt nơi mình cả.
 • 12:09 - 12:12
  Ông chịu trách nhiệm cho cái chết rất nhiều người dân
 • 12:12 - 12:15
  và hủy hoại cuộc sống rất nhiều người dân.
 • 12:21 - 12:22
  Anh ấy không quan tâm đến bất cứ ai.
 • 12:22 - 12:25
  Ông chỉ quan tâm đến hình ảnh của mình, danh tiếng của mình,
 • 12:25 - 12:30
  và ông sẽ sẵn sàng giết ai đó,
 • 12:30 - 12:31
  nhưng ông không làm điều đó bản thân mình.
 • 12:31 - 12:37
  Ông chỉ .. anh .. anh không làm việc dơ bẩn chính mình.
 • 12:37 - 12:39
  Ông sẽ chỉ nhận được những người khác để làm điều đó.
 • 12:39 - 12:41
  Ông không quan tâm.
 • 12:43 - 12:47
  Sau khi chú tôi mất, ông đã giết chết một trong những người vợ của mình
 • 12:47 - 12:49
  ông giết .. anh giết cô
 • 12:49 - 12:52
  mọi người đều biết về nó, là Ma-rốc.
 • 12:52 - 12:54
  Bởi vì cô ấy đã quá ..
 • 12:54 - 12:56
  hành vi của cô quá kỳ quặc.
 • 12:56 - 12:57
  Cô đã quá ..
 • 12:57 - 12:58
  Tôi think..I nghĩ cô ấy chỉ nói quá nhiều
 • 12:58 - 13:00
  và ông cảm thấy bị đe dọa bởi cô.
 • 13:00 - 13:02
  Vì vậy, ông chỉ giết cô.
 • 13:02 - 13:04
  Tất nhiên, anh không thể làm điều đó khi chú tôi còn sống,
 • 13:04 - 13:06
  nhưng anh có thể làm điều đó sau khi chú tôi chết.
 • 13:06 - 13:12
  Mọi người đều biết anh là loại người như vậy.
 • 13:12 - 13:15
  Vì vậy, trong tổng Tôi đã bị giam trong ba năm và bốn tháng.
 • 13:15 - 13:21
  Tôi đã đi trong tháng 6 năm 2002 và tôi bước ra tháng 10 năm 2005.
 • 13:21 - 13:23
  Tôi không biết .. làm toán.
 • 13:23 - 13:29
  Nhưng vào năm 2003 cho một tuần tôi bước ra khỏi nhà tù.
 • 13:29 - 13:31
  Họ đưa tôi trở về nhà,
 • 13:31 - 13:33
  nhà, nó không phải là một ngôi nhà.
 • 13:33 - 13:35
  Đó là nhà tôi, nhà mẹ tôi.
 • 13:35 - 13:38
  Họ đưa tôi trở lại đó trong một tuần
 • 13:38 - 13:41
  và nó là siêu thực.
 • 13:43 - 13:45
  Khi tôi trở về nhà để xem mẹ tôi
 • 13:45 - 13:49
  Tôi mong đợi một số cảm thông?
 • 13:49 - 13:50
  Có lẽ?
 • 13:50 - 13:55
  Kể từ khi nhà tù không phải là một kinh nghiệm tù bình thường
 • 13:55 - 13:59
  đó là tra tấn liên tục, tra tấn liên tục.
 • 13:59 - 14:02
  Ngay cả khi họ không thể xác đánh bại
  tôi
 • 14:02 - 14:03
  họ sẽ tra tấn tôi.
 • 14:03 - 14:05
  Họ sẽ tắt tất cả các đèn.
 • 14:05 - 14:08
  Tôi đã bị biệt giam một mình hoàn toàn
 • 14:08 - 14:10
  và không có cửa sổ, không có ánh sáng,
 • 14:10 - 14:12
  vì thế khi họ tắt đèn, nó đã đen kịt.
 • 14:12 - 14:14
  Họ có thể chuyển nó đi trong nhiều ngày, vì vậy tôi không
  biết
 • 14:14 - 14:17
  khi một ngày kết thúc sau đó tiếp theo bắt đầu
 • 14:17 - 14:19
  và sau đó họ sẽ ..
 • 14:19 - 14:21
  họ sẽ tạo ra âm thanh để quấy rối tôi và
 • 14:21 - 14:23
  sau đó họ sẽ đến trong lúc nửa đêm
 • 14:23 - 14:25
  kéo tôi ra khỏi giường để đánh bại tôi
 • 14:25 - 14:28
  và nó đã không ..
 • 14:28 - 14:31
  nó không phải là một kinh nghiệm tù bình thường bằng bất kỳ phương tiện.
 • 14:31 - 14:33
  Đó chỉ là tra tấn.
 • 14:33 - 14:34
  Và họ cũng không cho tôi bất cứ điều gì.
 • 14:34 - 14:36
  Tôi không có một sự thay đổi quần áo.
 • 14:36 - 14:39
  Vì vậy, tôi đã mặc những bộ quần áo giống nhau và tôi sẽ cố gắng
  để ở lại càng sạch càng tốt,
 • 14:39 - 14:42
  nhưng bạn biết sau buổi tra tấn tôi thậm chí không thể đi lại được.
 • 14:42 - 14:46
  Vì vậy, tôi sẽ bò vào nhà tắm để lấy nước, để mở một vòi nước .. để có được một số nước.
 • 14:46 - 14:47
  Tôi sẽ chỉ bò bằng tay và đầu gối của tôi.
 • 14:47 - 14:49
  Không có sự giúp đỡ y tế ở tất cả.
 • 14:49 - 14:50
  Họ không quan tâm.
 • 14:50 - 14:52
  Họ muốn tôi chết anyway.
 • 14:52 - 14:56
  Và yeah, vì vậy tôi không có bất cứ điều gì.
 • 14:56 - 15:01
  Tôi đã có một tấm nệm mỏng có nhiều lỗ ở trong đó
  và có vết máu và shit
 • 15:01 - 15:03
  và nó đã ghê tởm, mùi quá tệ.
 • 15:03 - 15:07
  Tôi đã có một tấm chăn mỏng cũng rất kinh tởm.
 • 15:07 - 15:09
  Và tôi đã có những bộ quần áo tôi đang mặc.
 • 15:09 - 15:13
  Và sau đó tôi nghĩ rằng trong vài tháng qua, họ
  đã cho tôi một bàn chải đánh răng, chỉ cần một bàn chải đánh răng,
 • 15:13 - 15:14
  bạn biết.
 • 15:14 - 15:16
  Vì vậy, tôi đã không ..
 • 15:16 - 15:21
  Tôi không .. nó rất khó để giữ sạch
  và về phía cuối cùng họ đã cho tôi một số quần áo,
 • 15:21 - 15:24
  giặt quần áo .. như Tide, bạn đã biết,
  quần áo rửa bột.
 • 15:24 - 15:30
  Vì vậy, tôi sẽ sử dụng những bộ quần áo bột giặt
  trên da của tôi để cố gắng giữ sạch bạn biết.
 • 15:30 - 15:31
  Đó là thực sự kinh tởm.
 • 15:31 - 15:37
  Vì vậy, yeah .. nên sau khi trải nghiệm đó, tôi đi
  vào nhà trong một tuần và nó đã ..
 • 15:37 - 15:44
  từ đó đến một ngôi nhà bằng xà phòng và quần áo và điều này và điều đó và nó giống như một cú sốc đối với tôi.
 • 15:44 - 15:47
  Vì vậy, tôi sẽ tắm như năm lần một ngày vì tôi có thể.
 • 15:47 - 15:49
  Có nước ấm.
 • 15:49 - 15:50
  Có .. có xà phòng.
 • 15:50 - 15:51
  Có một chiếc khăn.
 • 15:51 - 15:52
  Có quần áo.
 • 15:52 - 15:53
  Tôi không thể tin điều đó.
 • 15:53 - 15:54
  Có bàn chải đánh răng.
 • 15:54 - 15:56
  Có thực phẩm như .. như thực phẩm thích hợp,
 • 15:56 - 15:57
  không thực phẩm trong bao bì nhỏ như
 • 15:57 - 15:59
  thịt và gạo, thịt và gạo.
 • 15:59 - 16:01
  Nó không giống như các hộp chứa ít bạn biết.
 • 16:01 - 16:02
  Đó là món ăn mà tôi có thể ..
 • 16:02 - 16:05
  Tôi có thể ăn thực phẩm tươi sống.
 • 16:05 - 16:08
  Tôi rất, rất yếu ớt khi tôi bước ra.
 • 16:08 - 16:10
  Tôi đã mất rất nhiều trọng lượng.
 • 16:10 - 16:14
  Tất cả quần áo của tôi bị treo ra khỏi người tôi và
  tôi không thể ..
 • 16:14 - 16:18
  Tôi cần để có được bộ quần áo mới.
 • 16:18 - 16:20
  Và tất cả mọi thứ chỉ là một cú sốc đối với tôi.
 • 16:20 - 16:24
  Vì vậy, tôi nhớ, rất kỳ lạ, nhưng
 • 16:24 - 16:26
  Tôi nhớ khi tôi bước ra đến nhà tù cho lần đầu tiên
 • 16:26 - 16:30
  thậm chí trong xe, tôi nhớ chiếc xe cảm thấy
  như nó đang diễn ra quá nhanh vì
 • 16:30 - 16:34
  Tôi đã không di chuyển trong một năm và một tháng.
 • 16:34 - 16:37
  Vì vậy, chiếc xe cảm thấy như mình đang ở trong một roller-coaster.
 • 16:37 - 16:41
  Tôi đã như wow, điều này chỉ là đi quá nhanh.
 • 16:41 - 16:44
  Và khi tôi trở về nhà có tất cả những người này nói chuyện bình thường với tôi.
 • 16:44 - 16:46
  Bình thường không? Bình thường sau những gì tôi đã trải qua?
 • 16:46 - 16:49
  Tôi không biết những gì bình thường là nữa bạn
  đã biết, như không có gì là bình thường.
 • 16:49 - 16:55
  Mỗi time..I có nghĩa ngay cả bây giờ ..
 • 16:55 - 16:59
  Tôi .. nếu tôi nghe một tiếng động tôi chỉ thức dậy và
 • 16:59 - 17:02
  Tôi nhớ trong một vài năm sau khi tôi bước ra khỏi nhà tù
 • 17:02 - 17:04
  bất cứ khi nào tôi có thể nghe thấy một tiếng động bên ngoài cửa
 • 17:04 - 17:06
  Tôi sẽ chỉ nhảy lên ra khỏi giường,
 • 17:06 - 17:08
  bạn đã biết, tôi sẽ chỉ nhảy.
 • 17:08 - 17:11
  Tôi wouldn't..and tôi sẽ đứng trên đôi chân của tôi, vì tôi đã sẵn sàng bạn biết ..
 • 17:11 - 17:14
  Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
 • 17:15 - 17:17
  Yeah.
 • 17:18 - 17:25
  Vì vậy, yeah .. đó không phải là thời điểm thích hợp.
 • 17:26 - 17:30
  Vì vậy, sau một tuần được ở nhà lại
  với mẹ tôi, chị tôi
 • 17:30 - 17:34
  và cô không chỉ cho tôi lòng trắc ẩn ở tất cả.
 • 17:34 - 17:36
  Trên thực tế, những gì cô ấy nói với tôi là
 • 17:36 - 17:38
  'You nghĩ kinh nghiệm tù của bạn là xấu? '
 • 17:38 - 17:41
  'There của người khác đó là nhiều hơn nữa tồi tệ
  hơn that'
 • 17:41 - 17:44
  và khi điều đó xảy ra, tôi cảm thấy
 • 17:45 - 17:48
  thực sự, thực sự thất vọng và buồn bã.
 • 17:48 - 17:51
  Tôi thực sự mong đợi một số từ bi từ cô ấy giống như bất kỳ ..
 • 17:51 - 17:53
  như bất kỳ loại của mẹ
 • 17:53 - 17:57
  nhưng không có lòng trắc ẩn.
 • 17:58 - 18:01
  Tôi cũng không nhận được bất kỳ từ bi từ chị tôi, Maitha.
 • 18:01 - 18:05
  Cô không, nhưng đó là okay ... bạn biết
 • 18:07 - 18:09
  Họ có thể đã giúp tôi nếu họ muốn ..
 • 18:09 - 18:10
  nhưng họ không ..
 • 18:11 - 18:18
  Nhưng đồng thời họ không đưa tôi
  vào trong, nhưng họ có thể đã giúp tôi.
 • 18:18 - 18:20
  Họ có thể đã truy cập với tôi nếu họ muốn.
 • 18:20 - 18:22
  Họ có thể đã chiến đấu cho tôi nhiều hơn một chút.
 • 18:22 - 18:25
  Họ có thể đã có một số từ bi, nhưng họ
  loại nhìn tôi như
 • 18:25 - 18:26
  'Oh bạn đã làm điều này với chính mình'
 • 18:26 - 18:28
  Không, tôi thì không.
 • 18:28 - 18:30
  Tôi không nói Shamsa để chạy trốn khỏi nước Anh.
 • 18:30 - 18:31
  Tôi không nói với cô ấy để tiếp tục gọi Leila.
 • 18:31 - 18:33
  Tôi không nói với cô ấy bị bắt.
 • 18:33 - 18:33
  Tôi không ..
 • 18:33 - 18:35
  Tôi không làm điều này để bản thân mình.
 • 18:35 - 18:36
  Điều duy nhất của tôi là ..
 • 18:36 - 18:39
  Tôi đã cố gắng để bảo vệ em gái tôi và cố gắng để giúp cô
 • 18:39 - 18:41
  và đó là những gì xảy ra với tôi
 • 18:42 - 18:44
  Vì vậy, trở lại với tôi là ở nhà.
 • 18:44 - 18:46
  Vì vậy, tôi chỉ ở trong nhà trong một tuần
 • 18:46 - 18:50
  bởi vì sau một tuần tôi đã phần nào của một sự cố
 • 18:50 - 18:53
  Tôi không nhớ chính xác như thế nào cuộc chiến bắt đầu,
 • 18:53 - 18:56
  nhưng tôi chỉ giữ hét lên rằng tôi muốn
 • 18:56 - 18:59
  đi xem Shamsa và tôi không thể ngừng la hét.
 • 18:59 - 19:01
  Nó được yêu thích..
 • 19:03 - 19:04
  Tôi không thể giải thích nó.
 • 19:04 - 19:07
  Tôi nghĩa là chỉ giữ la hét và gào thét
 • 19:07 - 19:08
  'Tôi muốn nhìn thấy Shamsa, tôi muốn nhìn thấy Shamsa'
 • 19:08 - 19:09
  'Tôi muốn nhìn thấy Shamsa'
 • 19:09 - 19:12
  và kết thúc như mình đang vật lý
  cố gắng để chống lại nhân dân.
 • 19:12 - 19:15
  Vì vậy, họ đã giữ tôi và tôi không nhớ
  những người mà họ gọi.
 • 19:15 - 19:20
  Họ gọi cảnh sát, nhưng tại một số điểm
  đã có một số người đàn ông giữ tôi lại.
 • 19:20 - 19:23
  Và sau đó có một bác sĩ.
 • 19:23 - 19:27
  Tôi nhìn thấy một bác sĩ và cô tiêm cho tôi và họ
  đưa tôi hoặc trong một chiếc xe hơi hoặc xe cứu thương,
 • 19:27 - 19:28
  Tôi không nhớ.
 • 19:28 - 19:31
  Tôi nghĩ đó là một chiếc xe hơi bởi vì tôi đã chỉ la hét.
 • 19:31 - 19:32
  Tôi không thể nhớ.
 • 19:32 - 19:33
  Họ đã cố gắng để làm cho yên lòng tôi.
 • 19:33 - 19:34
  Nó đã không làm việc lần đầu tiên.
 • 19:34 - 19:35
  Họ đưa tôi vào bệnh viện.
 • 19:35 - 19:39
  Tôi nhớ họ đặt .. bám điều
  về tôi, an thần cho tôi một lần nữa.
 • 19:39 - 19:48
  Và sau đó tôi chỉ nhớ nhấp nháy giống như ..
  đang trong giường bệnh và thức dậy và
 • 19:48 - 19:52
  thấy mọi người cố gắng để nuôi tôi và sau đó bạn biết .. như thức dậy trong phòng tắm và
 • 19:52 - 19:56
  sau đó thức dậy như tôi đã mất một thời gian sau đó tôi bị mất một vài ngày.
 • 19:56 - 20:00
  Tôi không có giọng nói vì tôi đã mất tất cả giọng nói của tôi
  từ tất cả các la hét.
 • 20:00 - 20:05
  Vì vậy, yeah .. và sau đó nó đã cho tôi một thời gian để ..
 • 20:05 - 20:10
  Tôi không biết có bao nhiêu họ yên lòng tôi
  hoặc những gì họ đã cho tôi, nhưng tôi đã mất vài ngày.
 • 20:10 - 20:14
  Và sau đó yeah .. sau đó tôi đã dành một tuần trong bệnh viện
 • 20:16 - 20:19
  và .. không có tiếng nói và y tá
 • 20:19 - 20:22
  đã có rất, rất, rất tốt.
 • 20:22 - 20:26
  Và họ đã cố gắng để làm cho nó như bình thường
  càng tốt đối với tôi
 • 20:26 - 20:31
  như không, không đối xử với tôi như một bệnh nhân tâm thần có biết ..
 • 20:31 - 20:32
  vì tôi không phải là một bệnh nhân tâm thần.
 • 20:32 - 20:37
  Tôi nói với họ những gì tôi đã trải qua với lời thì thầm rất yếu của tôi, tôi có thể ..
 • 20:37 - 20:45
  Tôi có thể nói chuyện với họ và nói với họ giống như những gì
  xảy ra với tôi và họ đã thực sự tốt và
 • 20:45 - 20:49
  họ đã cố gắng để làm cho tôi cảm thấy bình thường.
 • 20:49 - 20:54
  Và anyway vì vậy sau một tuần ở nhà
  và sau đó một tuần trong bệnh viện,
 • 20:54 - 20:59
  họ đưa tôi trở lại trong tù một lần nữa.
 • 20:59 - 21:03
  Vì vậy, trong tổng số tôi đã dành ba năm và bốn tháng tù giam.
 • 21:04 - 21:08
  Và tôi không biết bao lâu tôi sẽ ở đó cho.
 • 21:08 - 21:14
  Họ chỉ nói với tôi bạn biết cha của bạn nói
  chúng tôi sẽ đánh bại bạn cho đến khi chúng ta giết bạn và đó là nó.
 • 21:14 - 21:21
  Và yeah, họ không quản lý để giết tôi.
 • 21:21 - 21:24
  Họ muốn nhưng họ không quản lý để.
 • 21:24 - 21:31
  Vì vậy, khi tôi đã nhận ra, lần thứ hai khi tôi
  bước ra khỏi nhà tù, tôi ..
 • 21:31 - 21:35
  Tôi dĩ nhiên là tôi ..
 • 21:35 - 21:37
  Tôi chỉ..
 • 21:37 - 21:38
  Tôi ghét tất cả mọi người.
 • 21:38 - 21:40
  Tôi không tin tưởng bất kỳ người nào cả ..
 • 21:40 - 21:42
  như đối với tôi tất cả mọi người đều xấu,
 • 21:42 - 21:44
  tất cả mọi người không được tin cậy,
 • 21:44 - 21:45
  tất cả mọi người họ chỉ chống lại bạn,
 • 21:45 - 21:48
  bạn đã biết, đó là cách tôi cảm thấy.
 • 21:48 - 21:50
  Vì vậy, tôi đã dành rất nhiều thời gian với động vật
 • 21:50 - 21:54
  với những con ngựa, với những con chó, với mèo, với chim
 • 21:54 - 21:56
  chỉ với các loại khác nhau của động vật.
 • 21:56 - 21:58
  Tôi sẽ dành cả ngày với động vật
 • 21:58 - 22:02
  và sau đó tôi sẽ đi đến phòng của tôi và xem phim hoặc một cái gì đó,
 • 22:02 - 22:05
  nhưng tôi sẽ không tương tác với mọi người.
 • 22:05 - 22:07
  Tôi không có bất cứ ai tôi tin cậy.
 • 22:09 - 22:18
  Và sau đó tôi .. yeah, vì vậy nó là .. nó .. nó đã cho tôi ..
 • 22:18 - 22:19
  Tôi không biết..
 • 22:19 - 22:23
  Tôi không biết bao nhiêu năm ra khỏi
  tù đầy đủ
 • 22:23 - 22:26
  hoàn toàn phục hồi từ kinh nghiệm đó.
 • 22:31 - 22:31
  Tôi không biết.
 • 22:31 - 22:33
  Tôi không biết khi nào bắt đầu trở thành bình thường hơn.
 • 22:33 - 22:35
  Tôi không biết nếu tôi bình thường bây giờ.
 • 22:35 - 22:36
  Ý tôi là nó là cái gì đó
 • 22:36 - 22:38
  đó thực sự thay đổi bạn, bạn đã biết,
 • 22:38 - 22:41
  làm cho bạn mất lòng tin trong nhân dân.
 • 22:41 - 22:45
  Mùa hè năm 2017 là khi rất nhiều thứ đã thay đổi,
 • 22:45 - 22:48
  loại đó đã đẩy tôi đến ..
 • 22:49 - 22:55
  Go..like Tôi không thể chờ đợi lâu hơn cho Shamsa
  trở nên tốt hơn, vì vậy tôi có thể đưa cô ấy với tôi.
 • 22:55 - 23:01
  Tôi nhận ra bạn biết điều này đã cho tôi gần mười
  năm để nhận ra
 • 23:01 - 23:05
  rằng tôi là ở đây không phải là giúp cô ấy chút nào.
 • 23:05 - 23:06
  Tôi không thể giúp cô ấy ở đây.
 • 23:06 - 23:07
  Tôi cần phải rời đi.
 • 23:07 - 23:10
  Và đó là cách duy nhất tôi có thể giúp cô.
 • 23:10 - 23:11
  Đó chỉ là tôi có thể giúp bản thân mình.
 • 23:11 - 23:12
  Tôi có thể giúp cô.
 • 23:12 - 23:15
  Tôi có thể giúp rất nhiều người, chỉ để lại, là ở đây ..
 • 23:15 - 23:18
  Tôi không thể giúp cô ấy chút nào.
 • 23:18 - 23:22
  Vì vậy, .. và cũng trong năm 2017,
 • 23:22 - 23:26
  Tôi đã mất một người bạn tốt vào mùa hè
 • 23:26 - 23:31
  và nó khiến tôi thấy cuộc sống là như vậy .. quá ngắn.
 • 23:31 - 23:33
  Bạn biết. Không có bảo đảm.
 • 23:33 - 23:39
  Nó chỉ, chỉ cần .. không có lý do gì để tiếp tục chờ đợi cho ai đó để thực hiện một sự thay đổi
 • 23:39 - 23:40
  hoặc ai đó để sẵn sàng.
 • 23:40 - 23:44
  Không có lý do gì để tiếp tục chờ đợi chỉ cần đi,
  bạn biết .. chỉ cần thực hiện bước đi lớn.
 • 23:44 - 23:48
  Shamsa sẽ ổn thôi mà không có em và một khi bạn đang đi bạn có thể giúp cô.
 • 23:48 - 23:52
  Vì vậy, tôi cần phải thực hiện video này.
 • 23:52 - 23:55
  Trong trường hợp tôi không làm điều đó.
 • 23:55 - 24:03
  Nó không sẽ là vô ích, ai đó sẽ
  có một số cảnh quay.
 • 24:03 - 24:04
  Tôi phải..
 • 24:04 - 24:08
  Tôi phải nhớ để nói tất cả mọi thứ vì
  điều này có thể được video cuối cùng tôi thực hiện.
 • 24:08 - 24:10
  Tôi không biết phải nói gì nữa.
 • 24:10 - 24:13
  Tôi không biết phải nói gì nữa.
 • 24:15 - 24:22
  Họ sẽ chắc chắn sẽ cố gắng làm mất uy tín này
  video và nói đó là một lời nói dối hay nó là một nữ diễn viên
 • 24:22 - 24:24
  hoặc một cái gì đó cho chắc chắn.
 • 24:26 - 24:29
  Tôi không biết những gì khác để nói về tôi.
 • 24:29 - 24:32
  Tôi sẽ chỉ nói biết thêm thông tin về tôi.
 • 24:32 - 24:35
  Tôi đã đi đến Dubai nói tiếng Anh học khi tôi là một đứa trẻ
 • 24:35 - 24:38
  và sau đó tôi đi đến Trường quốc tế Choueifat
 • 24:38 - 24:42
  và sau đó trong một năm tôi đã đi đến trường Latifa cho Girls.
 • 24:42 - 24:46
  Và sau đó vâng khi tôi bước ra khỏi nhà tù, tôi
  đã cưỡi ngựa, bên trong chuồng Zabeel.
 • 24:46 - 24:51
  Và sau đó tôi đã lặn biển ở Fujairah và
  sau đó tôi bắt đầu nhảy dù tại Skydive Dubai.
 • 24:51 - 24:57
  Vì vậy, có rất nhiều người đã có thể .. ai biết tôi.
 • 24:57 - 24:58
  Họ biết mặt tôi. Họ biết làm thế nào tôi nói chuyện.
 • 24:58 - 24:59
  Họ biết tôi.
 • 24:59 - 25:02
  Vì vậy, ngay cả khi họ cố gắng để làm mất uy tín với tôi, tôi hy vọng
 • 25:02 - 25:05
  một số người bạn của tôi trên đường đi sẽ nói
 • 25:05 - 25:08
  'Tôi biết Latifa và đó là thực sự her' và bạn biết
 • 25:08 - 25:11
  Dù sao tôi trông giống như chị tôi Maitha.
 • 25:11 - 25:15
  Tôi trông giống như anh trai của tôi Majid và họ đang
  cả hai nhân vật nổi tiếng.
 • 25:15 - 25:20
  Vì vậy, ngay cả khi họ cố gắng để làm mất uy tín với tôi, tôi nhìn
  giống như anh chị em của tôi.
 • 25:20 - 25:21
  Vì thế..
 • 25:22 - 25:27
  Và tôi cũng đã cho bản sao hộ chiếu của tôi
  và chứng chỉ của tôi và tất cả những thứ đó,
 • 25:27 - 25:28
  mà bằng cách này ..
 • 25:28 - 25:32
  Tôi không có sở hữu của hộ chiếu của tôi,
  họ sẽ không cho tôi hộ chiếu của tôi.
 • 25:32 - 25:35
  hộ chiếu UAE của tôi là không bao giờ sở hữu của tôi.
 • 25:35 - 25:38
  Tôi chỉ có một bản sao của nó khi tôi đã làm tôi ..
 • 25:39 - 25:40
  Ôi trơi..
 • 25:41 - 25:44
  khi tôi nhận được khi tôi đã kỳ thi GCSE của tôi
 • 25:44 - 25:48
  sau khi tôi ra tù, tôi đã làm một số kỳ thi và
  họ cần bản sao hộ chiếu.
 • 25:48 - 25:51
  Tôi đã chụp ảnh hộ chiếu của tôi rồi
 • 25:51 - 25:56
  và cũng có khi tôi đã làm giá song song của tôi cho nhảy dù,
 • 25:58 - 26:01
  các FAI? Tôi nghĩ rằng đó là những gì nó được gọi là ..
  họ yêu cầu một số giải phóng mặt bằng y tế
 • 26:01 - 26:04
  và đòi hỏi một bản sao hộ chiếu của bạn,
 • 26:04 - 26:05
  vì vậy tôi cố gắng sao chép .. bản sao hộ chiếu của tôi.
 • 26:05 - 26:10
  Họ thậm chí sẽ không cho tôi hộ chiếu của tôi,
  nhưng họ đã cho tôi một bản sao hộ chiếu của tôi.
 • 26:10 - 26:12
  Vì vậy, tôi không được phép lái xe.
 • 26:12 - 26:15
  Tôi không được phép để đi du lịch hoặc để lại Dubai ở tất cả.
 • 26:15 - 26:18
  Tôi không thể. Tôi đã không rời đất nước kể từ năm 2000.
 • 26:19 - 26:23
  Tôi đã hỏi rất nhiều chỉ để đi du lịch
  để nghiên cứu để làm bất cứ điều gì bình thường.
 • 26:23 - 26:26
  Họ không cho tôi.
 • 26:26 - 26:27
  Tôi phải..
 • 26:27 - 26:29
  Tôi có một lệnh giới nghiêm khi tôi đi ra ngoài và tôi trở về nhà ..
 • 26:29 - 26:31
  Tôi có được trở lại tại một thời điểm nhất định.
 • 26:31 - 26:35
  Họ .. mẹ tôi cô ấy luôn luôn như cô ấy cần phải biết chính xác tôi đang ở đâu.
 • 26:35 - 26:40
  Các trình điều khiển báo cáo lại cho văn phòng của cha tôi, nơi tôi đi etcetera, Etcetera.
 • 26:40 - 26:42
  Chúng tôi đã phân công điều khiển.
 • 26:42 - 26:44
  Chúng tôi không cho phép để có được vào bất kỳ ai
  xe.
 • 26:44 - 26:45
  Tôi phải đi với người lái xe.
 • 26:45 - 26:47
  Người lái xe phải biết chính xác tôi đang ở đâu.
 • 26:47 - 26:51
  Yeah, vì vậy đó là cuộc sống của tôi về cơ bản.
 • 26:51 - 26:52
  Nó rất hạn chế.
 • 26:52 - 26:53
  Tôi không thể ..
 • 26:53 - 26:55
  Tôi thậm chí không thể đi đến Emirate khác mà không
  được phép.
 • 26:55 - 26:56
  Tôi không thể.
 • 26:56 - 26:59
  Vì vậy, tôi phải ở Dubai.
 • 27:01 - 27:02
  Yeah.
 • 27:02 - 27:04
  Vì vậy, yeah, ngay cả khi họ cố gắng để làm mất uy tín với tôi,
 • 27:04 - 27:11
  Tôi có rất nhiều dữ liệu mà họ không thể làm mất uy tín tôi.
 • 27:11 - 27:18
  Vâng, họ sẽ cố gắng và sau đó họ sẽ được mất uy tín.
 • 27:18 - 27:20
  Vì vậy, yeah, đây sẽ là phim cuối cùng của tôi.
 • 27:21 - 27:22
  Tôi hy vọng nó không phải là ..
 • 27:22 - 27:24
  Tôi hy vọng tôi không bao giờ sử dụng video này.
 • 27:24 - 27:31
  Tôi hy vọng bộ phim này chỉ bị xóa và chúng ta đều ổn
 • 27:33 - 27:35
  nhưng đoạn video này cần phải được thực hiện.
 • 27:37 - 27:39
  Tôi không biết tôi cần phải nói gì hơn.
 • 27:42 - 27:46
  Vì vậy, những gì tôi đang hy vọng cho sau khi tôi rời khỏi là
 • 27:47 - 27:48
  cái đó
 • 27:49 - 27:51
  Tôi nhận được hộ chiếu của tôi
 • 27:52 - 27:55
  và tôi có quyền tự do lựa chọn trong cuộc sống của tôi
 • 27:55 - 27:59
  và tôi có thể giúp Shamsa từ bất cứ nơi nào tôi.
 • 27:59 - 28:02
  Tôi có thể nói cho cô ấy hộ chiếu của cô.
 • 28:02 - 28:03
  Hãy du lịch của mình.
 • 28:03 - 28:05
  Hãy để cô ấy nhìn thấy tôi.
 • 28:05 - 28:05
 • 28:07 - 28:10
  Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để giúp bất cứ ai kể cả bản thân mình.
 • 28:15 - 28:17
  Tôi không biết phải nói gì nữa.
 • 28:17 - 28:20
  Tôi có thể nói chuyện về rất nhiều thứ mà tôi đã
  nhìn thấy trong cuộc sống của tôi.
 • 28:23 - 28:32
  When..when tôi đã sáu tháng tuổi, em gái của cha tôi muốn tôi.
 • 28:32 - 28:34
  Vì vậy, cô đưa tôi ra khỏi mẹ tôi.
 • 28:37 - 28:40
  Vì vậy, tôi sống trong mười năm đầu tiên của cuộc đời tôi
  trong cung điện
 • 28:40 - 28:42
  tin rằng dì của tôi là trên thực tế mẹ tôi
 • 28:42 - 28:45
  và tôi sẽ tới thăm mẹ thật của tôi chỉ một lần một năm.
 • 28:45 - 28:47
  Tôi sẽ không bao giờ ngủ ở đó.
 • 28:47 - 28:49
  Tôi chỉ muốn chi tiêu trong ngày và đi đến lâu đài vào ban đêm.
 • 28:51 - 28:54
  Và khi em trai tôi đã ba tháng tuổi,
 • 28:54 - 28:58
  mẹ tôi cũng cho ông.
 • 28:59 - 29:03
  Vâng, cô ấy .. cô rằng ai tự nguyện hơn
  vì cô ấy không muốn tôi ở một mình,
 • 29:03 - 29:07
  vì vậy cô đã anh tôi với tôi, vì vậy mà chúng tôi
  cả hai cùng lúc.
 • 29:08 - 29:11
  Vì vậy, yeah trong mười năm đầu tiên của cuộc đời tôi
  tôi đang sống một lời nói dối
 • 29:11 - 29:14
  sau đó tôi phát hiện ra tôi là ai và sau đó tôi đã đến sống với mẹ tôi
 • 29:14 - 29:15
  và tôi đã chiến đấu để đi sống với mẹ tôi và
 • 29:15 - 29:20
  Shamsa đang chiến đấu để chúng tôi đi và sống với cô ấy.
 • 29:20 - 29:23
  Vì vậy, tôi luôn thấy Shamsa như người này đã cứu tôi.
 • 29:24 - 29:27
  Vì vậy, tôi đã cố gắng thực sự khó khăn để giải cứu cô, vì vậy ..
 • 29:27 - 29:30
  Nhưng cho đến nay tôi đã không thành công.
 • 29:34 - 29:37
  Tôi biết những gì khác có lẽ họ sẽ làm.
 • 29:37 - 29:44
  Họ có thể sẽ nói với Shamsa thực hiện một số
  đoạn video nói về cách tôi là một kẻ nói dối hoặc thử
 • 29:44 - 29:46
  làm mất uy tín tôi hay một cái gì đó như thế.
 • 29:46 - 29:48
  Chắc chắn họ sẽ cố gắng để làm điều đó ..
 • 29:48 - 29:49
  biết chúng.
 • 29:49 - 29:50
  Tất nhiên, cô ấy sẽ.
 • 29:50 - 29:51
  Cô không có tự do.
 • 29:51 - 29:53
  Cô không thể làm bất cứ điều gì bạn biết.
 • 29:53 - 29:57
  Cô ấy .. ngay bây giờ cô ấy ..
 • 29:57 - 29:58
  cô ấy có một bác sĩ tâm thần với cô ấy
 • 29:58 - 30:01
  và cô ấy được bao quanh bởi các y tá.
 • 30:02 - 30:04
  Họ đang ở trong phòng của cô khi cô ngủ.
 • 30:04 - 30:06
  Họ ghi chép khi cô tỉnh dậy,
 • 30:06 - 30:08
  khi cô ngủ, khi cô ấy ăn, những gì cô ấy ăn,
 • 30:08 - 30:10
  những gì cô ấy nói, cuộc trò chuyện, cô nói,
 • 30:10 - 30:12
  họ xem cô ấy, uống thuốc của mình,
 • 30:12 - 30:14
  họ chắc chắn rằng cô ấy mất tất cả các viên thuốc của mình,
 • 30:14 - 30:16
  thuốc these..these để kiểm soát tâm trí cô,
 • 30:16 - 30:17
  Tôi không biết những gì họ đang có.
 • 30:18 - 30:21
  Và như vậy cuộc sống của cô được điều khiển hoàn toàn.
 • 30:21 - 30:24
  Oh yeah vào mùa hè cũng là những gì đã xảy ra, mà
 • 30:24 - 30:26
  Lẽ ra tôi nên nói là,
 • 30:29 - 30:33
  Shamsa được phát hiện với một vài điện thoại di động. Vì thế..
 • 30:36 - 30:38
  mẹ tôi và em gái khác của tôi họ đã hoang tưởng
 • 30:38 - 30:41
  rằng cô ấy sẽ cố gắng liên lạc với các nhà báo ở Anh một lần nữa
 • 30:41 - 30:44
  để nói chuyện với họ về hoàn cảnh của mình hoặc bất cứ điều gì,
 • 30:44 - 30:47
  thử to..to hủy hoại danh tiếng của cha tôi về cơ bản.
 • 30:47 - 30:49
  Họ sợ hãi về điều đó.
 • 30:49 - 30:52
  Vì vậy, đó là khi tình hình của cô đã kiểm soát hơn.
 • 30:52 - 30:55
  Đó là khi các bác sĩ tâm thần đã được đưa vào ở lại với toàn thời gian của cô.
 • 30:55 - 30:59
  Cô ấy đã làm việc với bác sĩ tâm thần
  nhưng không bao giờ ai đó đang ở cùng cô
 • 30:59 - 31:01
  như .. như nhiều như cô bây giờ.
 • 31:02 - 31:04
  Và y tá toàn thời gian với cô ấy tất cả các thời gian.
 • 31:04 - 31:08
  Về cơ bản như đi bộ xung quanh với một cái lồng
  sau cô bạn đã biết,
 • 31:08 - 31:10
  vì vậy cô không có người .. không có tự do.
 • 31:10 - 31:11
  Vì vậy, về cơ bản yeah Tôi nghĩ ..
 • 31:11 - 31:14
  Tôi nghĩ rằng những gì họ sẽ làm là họ sẽ cố gắng
  để sử dụng cô làm mất uy tín tôi.
 • 31:14 - 31:15
  Đó sẽ là tuyệt vời
 • 31:16 - 31:18
  bởi vì..
 • 31:19 - 31:21
  vâng họ will..they sẽ cố gắng sử dụng cô làm mất uy tín tôi.
 • 31:21 - 31:25
  Họ sẽ không bao giờ có thể làm cho tôi làm mất uy tín bản thân mình vì
 • 31:25 - 31:27
  bạn biết..
 • 31:28 - 31:30
  họ không sẽ đưa tôi trở lại sống,
 • 31:32 - 31:34
  do đó không sẽ xảy ra.
 • 31:36 - 31:38
  Tôi không biết phải nói gì nữa.
 • 31:39 - 31:45
  Ý tôi là this..this đã như điên kể gần hai thập kỷ đã từ năm 2000 nó bắt đầu.
 • 31:46 - 31:50
  Chúng tôi vào năm 2018 bây giờ, nó được .. nó được thực sự, thực sự điên rồ.
 • 31:50 - 31:51
  Có nhiều người..
 • 31:51 - 31:55
  rất nhiều đời sống nhân dân
  đã bị tổn thương,
 • 31:55 - 31:57
  rất nhiều người bị tra tấn,
 • 31:57 - 32:00
  rất nhiều người thiệt mạng,
 • 32:00 - 32:01
  rất nhiều thứ đã xảy ra ... Bạn có biết
 • 32:02 - 32:04
  Ông .. Ông đã bao gồm lên rất nhiều vụ giết người.
 • 32:04 - 32:06
  Ông không quan tâm, cha tôi.
 • 32:07 - 32:12
  Ông là tội phạm tồi tệ nhất bạn đã bao giờ có thể tưởng tượng trong cuộc sống của bạn
 • 32:12 - 32:16
  và ông có hình ảnh này của rất hiện đại
 • 32:16 - 32:19
  và tất cả chuyện nhảm nhí này.
 • 32:19 - 32:21
  Tôi có ba mươi anh chị em.
 • 32:21 - 32:22
  Ngài không ..
 • 32:22 - 32:28
  Ông chỉ đặt những hình ảnh và anh ấy có hình ảnh nào của mình như anh ấy là một người đàn ông trong gia đình,
 • 32:28 - 32:30
  đó là tất cả .. tất cả nhảm nhí.
 • 32:30 - 32:31
  Ông không.
 • 32:31 - 32:32
  Nó chỉ là PR.
 • 32:34 - 32:37
  Ông có một người con trai ở Lebanon rằng ông không bao giờ nhìn thấy.
 • 32:37 - 32:40
  Ông thấy .. anh đã gặp anh ấy có thể một hoặc hai lần và ông đã cho anh ta một cái bắt tay ..
 • 32:40 - 32:43
  Bạn có biết khi con trai ông đến Dubai.
 • 32:43 - 32:47
  Anh ấy là .. anh ấy bỏ qua và rất nhiều, rất nhiều những đứa trẻ của mình.
 • 32:47 - 32:49
  Ông không phải là một .. Ông không phải là một người cha.
 • 32:49 - 32:51
  Anh ấy thực sự, thực sự kinh tởm,
 • 32:51 - 32:53
  con người thực sự kinh tởm.
 • 33:00 - 33:01
  Yeah,
 • 33:02 - 33:07
  cách ông sống cuộc đời của ông và cách
  ông đối xử với người khác
 • 33:10 - 33:16
  Nó không những gì được miêu tả bởi các phương tiện truyền thông, phương tiện truyền thông của mình.
 • 33:16 - 33:18
  Ghi ở Dubai, các phương tiện truyền thông được kiểm soát
 • 33:20 - 33:22
  như là phần lớn khu vực Trung Đông.
 • 33:26 - 33:27
  Tôi không biết phải nói gì nữa.
 • 33:29 - 33:32
  Tôi cảm thấy như thế nào nếu điều này giết chết tôi
 • 33:32 - 33:34
  hoặc nếu tôi không làm cho nó ra còn sống ít nhất có một video.
 • 33:34 - 33:41
  Thật buồn rằng nó đến thời điểm này
  mà tôi phải thực hiện một video, nhưng tôi phải làm vậy.
 • 33:42 - 33:44
  Tôi không biết phải nói gì nữa.
 • 33:45 - 33:48
  cố gắng để nghĩ về bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ,
 • 33:49 - 33:53
  những gì khác tôi có thể nói về cuộc sống của tôi.
 • 33:57 - 34:01
  Tôi không biết phải nói gì nữa.
 • 34:03 - 34:09
  Tôi thực sự hy vọng tôi không cần video này.
 • 34:09 - 34:14
  Và tôi cảm thấy tôi sẽ không cần nó.
 • 34:14 - 34:18
  Tôi cảm thấy lạc quan về tương lai
 • 34:18 - 34:23
  và tôi cảm thấy như đó là một sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu.
 • 34:23 - 34:30
  Đó là một sự khởi đầu của .. của tôi tuyên bố cuộc sống của tôi,
  tự do của tôi, tự do lựa chọn.
 • 34:30 - 34:33
  Tôi không mong đợi nó sẽ dễ dàng, không có gì là
  dễ dàng,
 • 34:33 - 34:38
  nhưng tôi hy vọng nó sẽ là sự khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời tôi
 • 34:38 - 34:42
  và một trong những nơi tôi có một số bằng giọng nói
 • 34:42 - 34:46
  nơi mà tôi không cần phải được im lặng
 • 34:46 - 34:49
  và tôi có thể nói về bản thân mình, tôi có thể nói về Shamsa.
 • 34:49 - 34:52
  Tôi có thể nói về những gì đã xảy ra với chúng tôi.
 • 34:56 - 35:01
  Vâng, tôi thực sự mong muốn đó.
 • 35:04 - 35:06
  Yeah, tôi không biết,
 • 35:07 - 35:13
  Tôi không biết how..how tôi sẽ cảm thấy chỉ thức dậy vào buổi sáng
 • 35:13 - 35:14
  và suy nghĩ ..
 • 35:14 - 35:15
  Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn ngày hôm nay.
 • 35:15 - 35:17
  Tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn.
 • 35:17 - 35:20
  Tôi có tất cả những lựa chọn trên thế giới như bất cứ ai thực hiện.
 • 35:22 - 35:24
  Đó sẽ là một cảm giác khác nhau mới như vậy.
 • 35:25 - 35:27
  Đó sẽ là tuyệt vời.
 • 35:27 - 35:28
  Tôi thực sự mong muốn đó.
 • 35:31 - 35:33
  Chỉ có rất nhiều bạn có thể làm khi bạn đang bị mắc kẹt trong một quốc gia
 • 35:33 - 35:35
  và bị mắc kẹt bởi tất cả những hạn chế này.
 • 35:35 - 35:37
  Chỉ có rất nhiều con người có thể làm.
 • 35:37 - 35:44
  Tôi mong muốn được điều đó và tôi đang tìm
  phía trước để Shamsa có một cuộc sống tốt hơn.
 • 35:44 - 35:47
  Tôi mong muốn được rất nhiều thứ.
 • 35:51 - 35:59
  Yeah, tôi thực sự cảm thấy như thế này là một sự khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời tôi.
 • 35:59 - 36:06
  Tôi không có lý do gì để ở lại Dubai ở tất cả.
 • 36:06 - 36:08
  Tôi không có lý do gì để quay trở lại đây.
 • 36:08 - 36:11
  Tôi có những người tôi yêu thương, nhưng họ có thể đến gặp tôi.
 • 36:11 - 36:16
  Bạn biết những người trong gia đình mà con quan tâm, bạn bè của tôi,
 • 36:16 - 36:18
  họ có thể đến gặp tôi bất cứ nơi nào tôi.
 • 36:18 - 36:21
  Và đó cũng là khó khăn bởi vì tôi không biết nơi tôi đang gonna được sau này.
 • 36:21 - 36:22
  Tôi không có ..
 • 36:23 - 36:25
  Tôi không biết nơi tôi sẽ được dựa.
 • 36:25 - 36:28
  Tôi không biết được nơi .. nơi tôi có thể sống.
 • 36:28 - 36:30
  Tôi không biết bất cứ điều gì.
 • 36:30 - 36:32
  Tôi không biết nơi tôi sẽ.
 • 36:32 - 36:33
  Chúng ta không biết.
 • 36:33 - 36:36
  Tôi biết nơi tôi dừng lại.
 • 36:36 - 36:41
  Tôi biết where..where tôi phải một thời gian, nhưng tôi không biết nơi tôi sẽ kết thúc.
 • 36:41 - 36:44
  Nó là loại đẹp cũng có.
 • 36:44 - 36:49
  Tôi có tất cả các tùy chọn sau đó, hy vọng.
 • 36:49 - 36:56
  Yeah .. đã làm tôi quên nói gì?
 • 36:57 - 36:58
  Tôi nói về những gì?
 • 36:58 - 37:00
  Tôi nói về tất cả những vụ giết người?
 • 37:00 - 37:02
  Tôi có nói chuyện về tất cả những lạm dụng tôi đã nhìn thấy?
 • 37:02 - 37:05
  Tôi nói về .. những gì?
 • 37:09 - 37:12
  Tôi không biết những gì để nói về
 • 37:12 - 37:17
  vì đó sẽ là một câu chuyện rất rất dài.
 • 37:19 - 37:23
  Tôi không biết.
 • 37:23 - 37:29
  Tôi nên, tôi không nên?
 • 37:35 - 37:39
  Ông chịu trách nhiệm cho rất nhiều trường hợp tử vong.
 • 37:40 - 37:44
  Ông là một tên tội phạm, tội phạm lớn lớn lớn.
 • 37:44 - 37:46
  Không có công lý ở đây.
 • 37:46 - 37:52
  Họ không quan tâm, đặc biệt là nếu bạn là
  nữ, cuộc sống của bạn là nên dùng một lần.
 • 37:52 - 37:54
  Họ không quan tâm.
 • 37:58 - 38:02
  Ông thậm chí còn thiêu rụi ngôi nhà để che giấu các bằng chứng.
 • 38:02 - 38:04
  Anh ấy thiêu rụi ngôi nhà.
 • 38:05 - 38:07
  Anh ấy là điên.
 • 38:10 - 38:16
  Tôi nghĩ đã đến lúc anh phải đối mặt với những hậu quả
  của tất cả những điều mà anh ấy đã làm trong cuộc đời mình.
 • 38:16 - 38:18
  Anh ấy sẽ.
 • 38:18 - 38:21
  Ông chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả.
 • 38:21 - 38:25
  Không có vấn đề gì anh ấy làm cho tôi, tất cả sự tra tấn ..
  tất cả mọi thứ, tôi không sợ ông ta.
 • 38:25 - 38:26
  Anh ấy không làm tôi sợ.
 • 38:26 - 38:27
  Anh ấy là thảm hại
 • 38:27 - 38:31
  con người đáng khinh.
 • 38:31 - 38:34
  Và anh ấy sẽ mặt những hậu quả của
  tất cả những gì anh ấy đã làm
 • 38:34 - 38:35
  không chỉ với tôi, nhưng để mọi người khác.
 • 38:35 - 38:38
  Ông sẽ phải đối mặt với hậu quả.
 • 38:38 - 38:40
  Yeah.
 • 38:43 - 38:51
  Được rồi, tôi nghĩ không có gì nhiều hơn ở tôi để nói bây giờ là.
 • 38:53 - 38:55
  Hy vọng rằng, tôi không cần video này.
 • 38:59 - 39:00
  Bất kì từ nào chính thức ..
 • 39:02 - 39:05
  Bất kì từ nào chính thức ..
 • 39:10 - 39:15
  Cảm ơn tất cả bạn bè của tôi và cho những người thực sự quan tâm đến tôi
 • 39:15 - 39:17
  và để tôi .. cho các thành viên trong gia đình người làm chăm sóc về tôi,
 • 39:17 - 39:18
  Bạn biết bạn là ai,
 • 39:18 - 39:21
  không phải tất cả các bạn quan tâm đến tôi, nhưng một số bạn làm.
 • 39:22 - 39:23
  Cảm ơn bạn để những người đó.
 • 39:24 - 39:27
  Và nếu tôi không làm cho nó ra,
 • 39:28 - 39:32
  Tôi thực sự hy vọng có một số thay đổi tích cực sẽ xảy ra từ tất cả những điều này.
 • 39:33 - 39:35
  Đuợc.
Title:
Video statement of Sheikha Latifa Bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum (II)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
39:37

Vietnamese subtitles

Revisions