Return to Video

ERB - Batman vs Sherlock Holmes

 • 0:13 - 0:15
  Ayos 'yang sumbrero mo
 • 0:15 - 0:16
  Badúy!
 • 0:16 - 0:17
  Mukha kang itik
 • 0:17 - 0:19
  Pinabasa ko kay Alfred ang libró mo
 • 0:19 - 0:20
  sabi niya ito'y walang kuwenta!
 • 0:20 - 0:22
  dudurugin ko ang mga bayág mong Britón
 • 0:22 - 0:24
  hanggang magíng Bangers and Mash (sausage at mashed potatoes)
 • 0:24 - 0:25
  Mas maayos pa ang detective work
 • 0:25 - 0:27
  sa Tango at Cash
 • 0:27 - 0:28
  Ikaw, banô
 • 0:28 - 0:30
  Kinukumog ko ang gaya mong mga palaboy
 • 0:30 - 0:32
  habang kayo nitong si Velma'y
 • 0:32 - 0:34
  nagso-solve ng mga Scooby-Doo mystery
 • 0:34 - 0:36
  waláng nagpapatawa sa akin
 • 0:36 - 0:37
  ngunit baká puwede pa ang mga rap mo
 • 0:37 - 0:38
  kaya, sige,
 • 0:38 - 0:40
  puta
 • 0:40 - 0:41
  Ako'y si Batman!
 • 0:41 - 0:42
  Mayroón akong nakilalang mayaman
 • 0:42 - 0:44
  Amóy taeng paniki't sakit
 • 0:44 - 0:45
  Holmes, magpaliwanag ka
 • 0:45 - 0:47
  Pantaha ko'y na itóng mantsáng buwiset
 • 0:47 - 0:47
  ay si Bruce Wayne
 • 0:47 - 0:48
  Ang bilyonaryo?
 • 0:48 - 0:50
  Oo, sa yaman niyá
 • 0:50 - 0:51
  itóng ating katunggalî
 • 0:51 - 0:53
  ay mabibilí ang kaniyáng mga laruán
 • 0:53 - 0:55
  Dahil wala siyang mga superpower!
 • 0:55 - 0:56
  Nais mong lumaban, paniki?
 • 0:56 - 0:57
  Sige!
 • 0:57 - 0:58
  Diníg ko ang mayordomo niya'y Britón
 • 0:58 - 1:00
  Bueno, e 'di sanáy siyang
 • 1:00 - 1:01
  masilbihán ng Inglés!
 • 1:01 - 1:04
  Siraulo kang bihilanteng naka-itím na panty
 • 1:04 - 1:05
  Walang kuwenta!
 • 1:05 - 1:06
  Alalay ko'y doktor
 • 1:06 - 1:09
  Pagkatatás niya'y malalâ
 • 1:09 - 1:10
  Tumahimik kayóng mga nerd
 • 1:10 - 1:12
  Nagsisilbi ako nga katarungan, kaya isaksák niyo sa baga niyo
 • 1:12 - 1:14
  Alalay ko'y dumarating lang
 • 1:14 - 1:15
  sa tuwing kinakailangan siya
 • 1:15 - 1:15
  Boy
 • 1:15 - 1:16
  Wonder nagpapataka sa 'yo
 • 1:16 - 1:17
  paano ka napatáy
 • 1:17 - 1:18
  Kagát higít sa mga aso
 • 1:18 - 1:19
  sa bandáng Baskerville
 • 1:19 - 1:19
  Pasabog ko sa inyo
 • 1:19 - 1:20
  Bat-wack-rap repellent
 • 1:20 - 1:21
  mag-rappel sa gusalí at manghuli ng salarín
 • 1:21 - 1:22
  Pagka-hapunan na'y pahayahay na lang
 • 1:22 - 1:23
  mayro'n akong lihim tungkól sa bebot mong
 • 1:23 - 1:24
  si Irene Adler
 • 1:24 - 1:24
  dinala ko sa pugad ko
 • 1:24 - 1:26
  para i-bam-pow-kersplat (masiping)!
 • 1:26 - 1:26
  Wawasakin ko ang 'yong biyolín
 • 1:26 - 1:27
  gamit ng aking kamáy
 • 1:27 - 1:28
  Santo Conan Doyle, sila'y ating hulihín!
 • 1:28 - 1:29
  Ay, punyeta!
 • 1:29 - 1:30
  Hindi ka matalino
 • 1:30 - 1:31
  ni hindi maksarili
 • 1:31 - 1:33
  Nilalagay mo sa panganib ang lahat ng tao
 • 1:33 - 1:34
  Bakit itong syota mo'y hindî iyóng
 • 1:34 - 1:35
  pauwiin sa kaniyáng asawa?
 • 1:35 - 1:36
  Walang may gusto sa 'yo
 • 1:36 - 1:37
  ni kapatíd mo, kasamahán mo
 • 1:37 - 1:38
 • 1:38 - 1:39
  kahit pa ang Scotland Yard
 • 1:39 - 1:41
  mamamtáy kang mag-isáng waláng kaibigan
 • 1:41 - 1:42
  maliban sa karayom na nakaturók sa braso mo
 • 1:43 - 1:46
  Hindi dapat ito makaapekto sa emosyón
 • 1:46 - 1:48
  Una, pagsamantalahín ang trahedya ng kamusmosán
 • 1:49 - 1:51
  tapos, kumumpas gamit ang pipa
 • 1:51 - 1:53
  tatapusin ni Watson ang punchline
 • 1:53 - 1:55
  sunód, kilalanin ang batì
 • 1:55 - 1:56
  magwakás gamit ng pamatáy na wikain
 • 1:56 - 1:58
  Pantaha ko'y ang pagpasláng sa 'yong magulang
 • 1:58 - 2:00
  Ang dahilan ng iyong pagtakíp ng mukhâ
 • 2:00 - 2:01
  Nahihiya ka't na-trauma
 • 2:01 - 2:02
  minumulto ng dakilang kahihiyáng
 • 2:02 - 2:04
  pagmamasíd lamang
 • 2:04 - 2:05
  habang si nanay ay namamatáy
 • 2:05 - 2:07
  si tatay nama'y natodas ng mabilís
 • 2:07 - 2:08
  Holmes, nasolve mo ang kaso!
 • 2:08 - 2:10
  Isa kang dakilang balíw na todo sa hibáng
 • 2:10 - 2:11
  Ayós ng 'yong pagtutula!
 • 2:11 - 2:13
  Marami pa 'yan!
 • 2:13 - 2:15
  Ang pagmamaliit sa mga kumag na 'to
 • 2:15 - 2:17
  ay 'elementary', mahál kong Watson
 • 2:17 - 2:17
  O!
 • 2:17 - 2:19
  Sinong nanalo?
 • 2:19 - 2:21
  Sinong susunód?
 • 2:21 - 2:23
  Kayo ang magpasiya!
 • Not Synced
Title:
ERB - Batman vs Sherlock Holmes
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Epic Rap Battles of History
Project:
ERB Season 2 - Part 2
Duration:
02:49

Filipino subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions