Return to Video

Abgeordnetenhaus - Piratenpartei (2) Christopher Lauer zur Regierungserklärung 12.1.2012.avi

 • 0:00 - 0:03
  >> PRESIDENT: Palun, hr Lauer.
 • 0:03 - 0:07
  [[[Tõlkija kommentaar:
  Tõlge on tihtipeale otse tõlgitud. Ma loodan, et keegi,
  kes inglise keelt oskab saab piisavalt kurjaks,
  ning korrigeerib/parandab mu tõlget. :D]]]
 • 0:07 - 0:10
  >> LAUER: Jah, palju mul aega järgi on? 18:01, hästi.
 • 0:10 - 0:11
  >> PRESIDENT: Kümme minutit.
 • 0:11 - 0:16
  >> LAUER: Austatud proua president, daamid ja härrad,
 • 0:16 - 0:16
  austatud hr Wowereit (ta on Berliini linnapea).
 • 0:16 - 0:20
  Oma viimases kõnes heitis Andreas pilgu valitsuse politiikale,
 • 0:20 - 0:25
  ja ma sooviksin pidada kõne ning seletada mõningaid asju
 • 0:25 - 0:30
  laiemalt. Piraadipartei fraktsioon on olnud selle parlamendi
  liige eelmise aasta septembrist,
 • 0:30 - 0:34
  ning pärast alguses olnud eufooriat
  ja salgamist teiste erakondade poolt,
 • 0:34 - 0:39
  kes on siin majas olnud, et muuta oma poliitikat,
 • 0:39 - 0:42
  igapäevane rutiin on tagasi hiilinud.
 • 0:42 - 0:47
  Ma saan aru teie lootusest, et meie kohaneme teiega, mitte et
  teie kohanete meiega,
 • 0:47 - 0:53
  aga selline must-valge loogika langeb kiiresti.
  Piraadipartei sisenemine Berliini parlamenti
 • 0:53 - 0:57
  on märk murrangust. Koos meiega, uus poliitiline
  erakond on sisenenud,
 • 0:57 - 1:02
  kelle liikmed on sotsialiseeritud uue meedia
  ning Interneti poolt. See on fakt, millega
 • 1:02 - 1:07
  te peate leppima, kui te tahate aru saada
  meie üllatusest ja rahulolematusest
 • 1:07 - 1:13
  seoses sündmustega siin parlamendis.
  Me sündisime üles maailmas, mis pakkus
 • 1:13 - 1:17
  igale ühele, kes tahtis sinna siseneda,
  erapooletu platvormi vabaks arenguks. Muidugi,
 • 1:17 - 1:22
  see maailm - Internet - hõlmab endas ka ohtusid,
  kuid nimetage mulle üks koht, kus see nõnda ei ole.
 • 1:22 - 1:28
  Me tajusime, et Interneti võimalused on laiemad.
  Ja võrdsuse võimalust
 • 1:28 - 1:32
  päris maailmas, mis on teadvustaud läbi valimisprogrammide
  ja valitsuse avaldustes,
 • 1:32 - 1:38
  on aga realiseeritud hoopiski Internetis. Seal, tõepoolest,
  mitte kedagi ei huvita
 • 1:38 - 1:42
  kust sa pärit oled, mis soost sa oled või millist
 • 1:42 - 1:48
  religiooni sa austad. Sa lihtsalt pead veenma sellega
  mida sa teed. Selline
 • 1:48 - 1:55
  paralleelühiskond - ja ma kasutan selle punkti juures
  just meelega seda sõna - on järjest enam hakanud
 • 1:55 - 1:58
  saama tähtsamaks, kuid milles mitmed ja mitmed meie
  ühiskonna elanikud on ignoreeritud
 • 1:58 - 2:04
  meie poliitilise süsteemi poolt või ei soovita saada
  pressitavaks olemasolevate suhtlusnormide poolt.
 • 2:04 - 2:10
  Piraadid ei esinda kooli kullakesi, vaid
 • 2:10 - 2:14
  friike/veidrikke, autsaidereid; neid keda ei
  kutsutud pidudele
 • 2:14 - 2:19
  nende kooli ajal; neid kes ei seisnud kamba
  keskele.
 • 2:19 - 2:26
  Jah, mõnda aega tagasi rääkisite te midagi
  solidaarsuest. Ja nüüd ütlete te "aww", selliste
  asjade kohta. Teil peaks enda üle
 • 2:26 - 2:34
  häbi olema! Me pidime leidma (....) - Paraku
  ma olen unustanud oma kressi.
 • 2:34 - 2:38
  Kui ma oleksin selle sisse pakkinud,
  te oleksite võinud selle koguda siin ja siis
 • 2:38 - 2:44
  "hoidnud kressi" (Väljend mida võib vabas tõlkes tõlkida kui "Jää vait")
 • 2:44 - 2:48
  Tänu Internetile me oleme protsesside keerises,
  mis hõlmab kogu ühiskonda, ning
 • 2:48 - 2:53
  mille lõppu me veel näha ei oska. Sotsiaalne muutus,
 • 2:53 - 2:55
  mis on muutunud tänu Internetile, kui tehnoloogiale (...)
 • 2:55 - 2:58
  >> PRESIDENT: Hr Lauer, üks sekund palun, vabandage.
  Daamid ja härrad, vahelehüüdmised on üks asi,
 • 2:58 - 3:03
  aga lihtsalt samavaljult rääkimine teine. Palun
  laske kõnelejal rääkida.
 • 3:03 - 3:10
  >> LAUER: Ma jõunagi oma punkti juurde. Tänu Internetile
  me oleme vastakuti protsesside tulvas,
 • 3:10 - 3:15
  mis hõlmab kogu ühiskonda, ning mille lõppu pole veel
 • 3:15 - 3:20
  näha. Sotsiaalne muutus, mis on põhjustatud tänu Internetile, kui
  tehnoloogiana, on silmmärgatav,
 • 3:20 - 3:24
  ning me ei tohiks lasta võimalust mööda, et
  vormida seda muutust.
 • 3:24 - 3:30
  Internet muudab julmalt 19-nda
  ning 20-nda sajandi paradigmasid.
 • 3:30 - 3:36
  Mis on teadmised, mis on töö, mis on kvalifikatsioonid maailmas,
  mis pakub mulle kõik informatsiooni
 • 3:36 - 3:40
  vaid nupuvajutusega? Parimal juhul me hakkame nägema
 • 3:40 - 3:45
  muutuva maailma sümptomeid. Aga me peame alustama nüüd,
 • 3:45 - 3:50
  et tegeleda põhjustega. Samal ajal ei saa me kasutada lahendusi
  20. sajandist ning
 • 3:50 - 3:53
  adapteerida need 21. sajandisse.
 • 3:53 - 3:59
  Samal ajal on Internet nii mõndagi muud.
  See ei ole kõigest Google ja eBay, aga samuti
 • 3:59 - 4:03
  paljude inimeste demokraatlik osalus. Parlamendina
  ei saa me jätta ignoreerimata viimaste aastate
 • 4:03 - 4:09
  tehnoloogilisi arenguid. Probleem on selles, et see parlament siin
  ei premeeri innovatsiooni.
 • 4:09 - 4:14
  Aga miks see peaks, kuna see ise on katkematu. Ja siis, kui
  me mõtleme, et tegemist on 149 inimesega, kes on valitud
 • 4:14 - 4:20
  esindama 3,5 miljonit Berliini elanikku,
 • 4:20 - 4:26
  on see ikkagi keerukuse vähendamine [?]. Jah, ja see on
  kinni ka võimus ning võimulolemises. Samas hetkel
 • 4:26 - 4:33
  otsustab meie parlament meie inimeste kaasamise üle poliitilistes
  protsessides.
 • 4:33 - 4:36
  Samas on see kõik kinni selles, et nad on
  kartuses iseendeid likvideerima.
 • 4:36 - 4:43
  Aga ärge kartke: me juba likvideerisime end juba
  mõnda aega tagasi.
 • 4:43 - 4:48
  Sest mida sinu valitsuse poliitika tegelikult tähendab,
  hr Wowereit? See olid sina,
 • 4:48 - 4:52
  kes andis teada, mis siin järgnevad viis aastat
  hakkab toimuma. Kuidas see kõik nii on? Tänu
 • 4:52 - 4:57
  seadustele. Kes otsustab nende seaduste üle?
  See maja siin. Aga, kus need seadused on kirjutatud?
 • 4:57 - 5:02
  Kes kohalolevatest saadikutest on härra või
  proua "drafted-by-consultant"? Kus
 • 5:02 - 5:07
  see nõustaja istub? Ta istub administratsioonis. See on
  tõesti kurb tõsiasi, et see maja siin ei täida
 • 5:07 - 5:11
  oma põhiseaduslikku ülesannet,
 • 5:11 - 5:17
  et teha seadusi siin samas. See saab olema kurb tõsiasi, et
 • 5:17 - 5:23
  viie aasta pärast, muutus tuleb läbi senati,
 • 5:23 - 5:26
  ja igale muutusele (võimulolev) kohalitsioon lihtsalt
  noogutab, olgugi kas kiristavate hammastega või mitte.
 • 5:26 - 5:31
  Ja opositsioon "nutab". Ja opositsioon teeb soovitusi,
  ja koalitsioon "nutab". Ning siinkohal
 • 5:31 - 5:36
  ma otsesõnu räägin alamkoja lihtliigetega parlamendi rühmades:
  Kas sa kujutasid seda kõike nii ette,
 • 5:36 - 5:41
  kas see on sinu vääriline? Lihtsalt noogutada pead, mida härra või proua
  "drafted-by-consultant" [konsultant/nõuandja] kirjutas
 • 5:41 - 5:45
  senati administratsioonis läbi viie aasta? Vaba mandaat,
  kirjutatud selgesõnaliselt põhiseaduses,
 • 5:45 - 5:53
  on muutumas makulatsiooniks siin majas. Ja muide, kellel
  on siin veel
 • 5:53 - 5:56
  järel piisavalt tugev selgroog, et mittenõustuda tema või tema
  parlamendigrupiga avalikult.
 • 5:56 - 6:02
  Sellise parlamentaarne erakonna joon, mis jällegi ühtib senati
  liiniga,
 • 6:02 - 6:06
  on oht demokraatiale. Me räägime siin majas
  lobbimise ohtudest ning rohkema
 • 6:06 - 6:11
  läbipaistvuse toomisest siia majja. Me alahindame lobbiste,
  kes tulevad siia seadusi kirjutama, mitte neid,
 • 6:11 - 6:16
  kes lihtsalt noogutavad seaduse läbi.
 • 6:16 - 6:21
  Siin majas ei toimu enam mingeid arutelusid. See on kui
  Punch'i ja Judy show,
 • 6:21 - 6:27
  kus rollid vahetuvad koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Seal
  senatis on pidev keskendumine võimule jäämiseks,
 • 6:27 - 6:32
  mis ei ole positiivne. Muutuste valguses, millega
  meie kodulinn Berliin on vastakuti, on märkimisväärne,
 • 6:32 - 6:37
  et meie, kui saadikutena, ainult oma südametunnistuse pärast,
 • 6:37 - 6:42
  võitleme selle vastu. Lahendus on nii lihtne, samal ajal ka
  radikaalne: Riigi konstitutsioon
 • 6:42 - 6:49
  ütleb § 59 lõikes 2: "seaduseelnõus võivad kaasa rääkida
  parlament,
 • 6:49 - 6:54
  senat või ühiskondlik algatus". Eemaldame
 • 6:54 - 7:00
  "senati poolt". Anname parlamendi liikmetele
 • 7:00 - 7:05
  õiguse kirjutada seadusi, seega et tõelised
 • 7:05 - 7:11
  arutelud leiavad aset siin majas - relevant and cross-party. Püüdke
 • 7:11 - 7:15
  endale ette kujutada, kui motiveeriv see võib olla, kui
 • 7:15 - 7:19
  seaduseelnõu läheb läbi pärast rasket ning pikka arutelu, mille
  jaoks sa töötasid oma vere, higi ja pisaratega.
 • 7:19 - 7:24
  Aga ma muidugi tean: see on lihtsalt minu unistustes.
  Pärast minu kõne
 • 7:24 - 7:29
  te hakkate vaidlema paljude põhjustega,
  ning seletama, miks see süsteem,
 • 7:29 - 7:33
  mis meil on olnud üle 50 aasta, on parim ning
  peab kindlasti jätkuma. Te hakkate
 • 7:33 - 7:37
  seletama üksteisele, miks te mängite
  tähtsat rolli nende protsesside juures,
 • 7:37 - 7:42
  mis leiavad aset siin majas. Ja isegi kui see,
  mis ma just ütlesin, jõudis teile kohale,
 • 7:42 - 7:47
  ei ole te piisavalt julged, et arutada seda oma
  parlamendi grupiga, oma erakonnaga.
 • 7:47 - 7:51
  Meie valimiskampaania ajal oli meil reklaamtahvel
  sloganiga: "Miks ma siin tolknen,
 • 7:51 - 7:55
  te ei hakka nagunii hääletama?" Sarnaselt võiks
  kokku panna:
 • 7:55 - 8:00
  "Miks ma siin räägin, ma juba tean, kuidas
  te hääletate nagunii?"
 • 8:00 - 8:07
  Piraadipartei edu põhjuseks on samuti
  kriisiseis,
 • 8:07 - 8:12
  mis on meie parlamentaarses süsteemis.
  Berliini elanikud
 • 8:12 - 8:18
  poleks nõudnud rohkem kaasamist, kui
  nad oleksid tundnud,
 • 8:18 - 8:23
  et neid ning nende huve esindatakse
  siin piisavalt. Kas keegi on siin üldse endalt küsinud,
 • 8:23 - 8:28
  miks inimesed, kellel elekter
  tuleb seinast, kellel raha
 • 8:28 - 8:31
  tuleb rahaautomaadist, on äkitselt tundma hakanud huvi
  poliitikas kaasamisele?
 • 8:31 - 8:37
  Kui me tahame Berliini elanikke
  veenda, et demokraatlik
 • 8:37 - 8:42
  esindussüsteem on vajalik, siis me peaksime
  hakkama kiiresti pakkuma
 • 8:42 - 8:47
  põhjusi selleks. "Kõik nagu tavaliselt" suhtumine [business as usual]
  ei tööta kunagi.
 • 8:47 - 8:49
  Suured tänud.
Title:
Abgeordnetenhaus - Piratenpartei (2) Christopher Lauer zur Regierungserklärung 12.1.2012.avi
Description:

Abgeordnetenhaus - Piratenpartei (2) Christopher Lauer zur Regierungserklärung 12.1.2012 - Incl. English, Fresh, Katalan & German SUBTITLES
Kommentar & Bewertung erwünscht - #MoreFeedBackWanted
Link zur grandiosen Rede: https://redmine.piratenfraktion-berlin.de/projects/plenar6sitzung/wiki/Christopher_Lauer_zur_Regierungserkl%C3%A4rung

more » « less
Video Language:
German
Duration:
08:54

Estonian subtitles

Revisions