Return to Video

This Is How You Can Stop Suffering | #sadhguru #joy

 • 0:00 - 0:03
  Животът се
  случва така:
 • 0:03 - 0:04
  състояние,
 • 0:04 - 0:06
  действие,
 • 0:06 - 0:07
  придобиване.
 • 0:07 - 0:08
  Първо състоянието,
 • 0:08 - 0:10
  след това действието,
 • 0:10 - 0:11
  после придобиването.
 • 0:11 - 0:14
  Така се случва живота.
 • 0:14 - 0:18
  Но проблемът ви е,
  че първо искате онова,
 • 0:18 - 0:20
  така че правите това,
 • 0:20 - 0:22
  за да станете това.
 • 0:22 - 0:24
  Ако се опитате да
  практикувате живота
 • 0:24 - 0:25
  по обратния начин,
 • 0:25 - 0:27
  страданието е
  неизбежно.
 • 0:27 - 0:28
  Няма значение дали
  имате добри
 • 0:28 - 0:31
  намерения,
  пак ще страдате.
 • 0:31 - 0:33
  Ще видите, че хората
  с добри намерения
 • 0:33 - 0:35
  изглежда да страдат
  повече от хората
 • 0:35 - 0:38
  с лоши намерения,
  забелязали ли сте?
 • 0:38 - 0:41
  Защото се опитвате
  да се справите
 • 0:41 - 0:44
  с живота наопаки,
  няма да сработи.
 • 0:44 - 0:47
  Научете се да бъдете
  по определен начин,
 • 0:47 - 0:49
  така ще получите
  определени неща
 • 0:49 - 0:51
  и нещо ще излезе
  от това.
Title:
This Is How You Can Stop Suffering | #sadhguru #joy
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:54

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions