Return to Video

Aktivita bez počítača - Internet

 • 0:02 - 0:06
  Aktivita bez počítača - Internet
 • 0:06 - 0:08
  (Amy Hirotaka - Code.org)
  Táto aktivita vysvetľuje,
 • 0:08 - 0:10
  jednoduchým a pochopiteľným spôsobom, ako funguje internet.
 • 0:10 - 0:14
  Vysvetlíme všetku potrebnú terminológiu v jednoduchých pojmoch,
 • 0:14 - 0:18
  takže študenti simulujú prenos správ, ako je email.
 • 0:18 - 0:21
  Študenti prenesú správu predstieraním,
 • 0:21 - 0:23
  že sú jednou z troch prenosových metód:
 • 0:23 - 0:26
  bezdrátový internet (WIFI), DSL alebo optika.
 • 0:26 - 0:28
  Študenti predstavujúci WIFI
 • 0:28 - 0:31
  ponesú prenášané správy na svojich hlavách,
 • 0:31 - 0:35
  pretože pri WIFI je najpravdepodobnejšia strata nejakej informácie.
 • 0:35 - 0:37
  Študenti predstavujúci DSL alebo káblovku
 • 0:37 - 0:40
  ponesú správu na chrbte svojej ruky,
 • 0:40 - 0:43
  čo je menej náchylné na stratu informácie.
 • 0:43 - 0:45
  A študenti predstavujúci optiku
 • 0:45 - 0:47
  ponesú správy oboma rukami.
 • 0:48 - 0:51
  Táto aktivita je skvelým spôsobom, ako
 • 0:51 - 0:54
  porozumieť niečomu, čo každý z nás denne používa.
Title:
Aktivita bez počítača - Internet
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
0:58

Slovak subtitles

Revisions