< Return to Video

Minecraft Hour of Code: Spawn

 • 0:00 - 0:04
  Giờ Lập Trình Minecraft | Triệu hồi
 • 0:05 - 0:09
  Trong thế giới game, "triệu hồi"
  đồng nghĩa với "xuất hiện".
 • 0:09 - 0:14
  Ở màn chơi này, hãy triệu hồi thây ma
  khi mặt trời xuống núi nhé.
 • 0:14 - 0:18
  Chúng ta sẽ sử dụng khối "when night".
 • 0:18 - 0:23
  Để triệu hồi thây ma vào buổi đêm,
  hãy thêm khối "spawn zombie"
 • 0:23 - 0:27
  phía dưới khối "when night".
 • 0:27 - 0:31
  Khi được triệu hồi, mỗi thây ma sẽ hành động
  theo mã mà bạn đã đặt
 • 0:31 - 0:33
  ở ô sự kiện "when spawned".
 • 0:33 - 0:36
  Triệu hồi thây ma vui nha!
Title:
Minecraft Hour of Code: Spawn
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
0:39

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions