< Return to Video

שעת הקוד מיינקראפט | זימון

 • 0:00 - 0:04
  שעת הקוד מיינקראפט | זימון
 • 0:04 - 0:09
  במשחקים, לזמן זה אותו הדבר כמו ליצור.
 • 0:09 - 0:13
  בשלב הזה, בואו נגרום ליצירה של זומבים
  כשהשמש שוקעת.
 • 0:14 - 0:18
  כדי לעשות את זה, נשתמש בבלוק ה"כאשר לילה".
 • 0:18 - 0:23
  כיוון שאנחנו רוצים שהזומבים ייווצרו בלילה,
  נוסיף את הבלוק "צור זומבי"
 • 0:23 - 0:26
  מתחת לבלוק "כאשר לילה".
 • 0:27 - 0:32
  ברגע שהם נוצרים, כל זומבי יריץ את הקוד
  ששמתם ב"כאשר נוצר" שלו.
 • 0:33 - 0:36
  תיהנו מיצירת הזומבים!
Title:
שעת הקוד מיינקראפט | זימון
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
0:39

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions