< Return to Video

Minecraft Giờ Lập Trình - Các chức năng

 • 0:01 - 0:05
  Preston: Tớ không định khoe khoang nhưng tớ khá giỏi trong những trò vượt chướng ngại vật.
 • 0:05 - 0:08
  Lizzy: Hãy ngủ chút đi, sáng mai Stacy sẽ quay lại.
 • 0:08 - 0:14
  Stacy: Ok, tớ sẽ quay trở lại văn phòng Minecraft, và tớ nghĩ tớ sẽ biết làm thế nào để giải quyết
 • 0:14 - 0:16
  vấn đề mà tớ đang gặp phải trong trò chơi.
 • 0:16 - 0:18
  Tớ nghĩ tớ có thể sử dụng một chức năng.
 • 0:18 - 0:20
  Hãy để tớ mở cái này ra.
 • 0:20 - 0:27
  Vậy một chức năng là một nhóm câu lệnh hướng dẫn để hoàn thành 1 nhiệm vụ, như kiểu
 • 0:27 - 0:28
  một công thức.
 • 0:28 - 0:32
  Ở các cấp độ tiếp theo, bạn sẽ được phép dùng các chức năng để bạn có thể sử dụng để giải quyết
 • 0:32 - 0:33
  các câu đố.
 • 0:33 - 0:37
  Hãy nhìn vào các câu lệnh trong chức năng khi nó nằm trong không gian làm việc để xem nó vận hành thế nào.
 • 0:37 - 0:41
  Sau đó, hãy tìm khối lệnh với tên gọi trong hộp công cụ và kéo nó từ hộp công cụ vào
 • 0:41 - 0:43
  khối lệnh "khi chạy".
 • 0:43 - 0:47
  Hãy nhớ, bạn có thể sử dụng chức năng tương tự mỗi lần bạn cần chạy một nhóm câu lệnh hướng dẫn tương tự
 • 0:47 - 0:49
  để làm một việc gì đó, như xây một cái cầu.
 • 0:49 - 0:51
  Chúc may mắn, tớ biết là bạn có thể làm được
Title:
Minecraft Giờ Lập Trình - Các chức năng
Description:

Hãy bắt đầu học tại http://code.org/minecraft

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi!
• trên Twitter https://twitter.com/codeorg
• trên Facebook https://www.facebook.com/Code.org
• trên Instagram https://instagram.com/codeorg
• trên Tumblr https://blog.code.org
• trên LinkedIn https://www.linkedin.com/company/code-org
• trên Google+ https://google.com/+codeorg

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
0:57

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions