Return to Video

Obama Gives Special Message to Sudan, S. Sudan

 • 0:00 - 0:04
  မၾကားေသးတဲ့အပတ္က အရွိန္မရပ္ေသးတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ နွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈေတြဟာ အပစ္မဲ့
 • 0:04 - 0:08
  ျပည္သူေတြ၊ မိန္းမေတြနဲ႕ခေလးေတြကို အသက္ဆံုးရံႈးေစခဲ့ပါတယ္။
 • 0:08 - 0:12
  ႏွစ္ဖက္ခ်င္းအျပန္အလွန္တင္းမာမႈေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အရွိန္ျမင့္ေစခဲ့ပါတယ္။
 • 0:12 - 0:17
  ဒါေၾကာင့္ဒီေန႕ ဆူဒန္ျပည္သူေတြ(ေတာင္ပိုင္းနဲ႕ေျမာက္ပိုင္း)ကို တိုက္ရိုက္ေျပာခ်င္တာပါ။
 • 0:17 - 0:21
  မင္းတို႕ရဲ႕ဘ၀မွာ ဒီသာမာန္ထက္တင္းမာမႈေတြကို သည္းခံနိုင္ခဲ့ပါတယ္။
 • 0:21 - 0:25
  ေသေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တဲ့မင္းတို႕ရဲ႕မိသားစုေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕အေတြးအာရံုေတြကိုမင္းတို႕ရဲ႕ႏွလံုးသားဆီကိုယူ
  ေဆာင္ေကာင္းယူေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။
 • 0:25 - 0:29
  ဒါေပမယ့္ မၾကာေသးတဲ့ႏွစ္က ၾကီးမားတဲ့ဆန္႕က်င္မႈၾကီးေတြက ေမ႕ေပ်ာက္လို႕မရတဲ့
 • 0:29 - 0:32
  တိုးတက္မႈေတြနဲ႕အတူ အတိတ္ကအၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုခ်ိုးေဖာက္ျပီး
 • 0:32 - 0:36
  ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့အနာဂတ္နဲ႕အေတြးသစ္အျမင္သစ္ေတြဆီကိုတည္
  ေဆာက္နုို္င္ခဲ့ပါျပီး။
 • 0:36 - 0:40
  အခုတိုးတက္မႈေတြအားလံုးဟာ ျပသနာတစ္ရပ္
  ကိုေျဖနိုင္တဲ့စြန္႕စားမႈပါပဲ။
 • 0:40 - 0:45
  ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႕ကိုငါေပးမယ့္သတင္းဟာလည္းရိုးရိုးေလးပါပဲ။
 • 0:45 - 0:49
  အဲဒါဟာဒီလုိျဖစ္ဖို႕မဟုတ္ပါ။ ျပသနာတစ္ရပ္ဟာေရွာင္လြဲလို႕မရပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
 • 0:49 - 0:52
  မင္းတို႕မွာဆက္ေရြးခ်ယ္စရာေတြရိွပါတယ္။ မင္းတို႕မွာေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္႕ႏုိင္တဲ့အၾကမ္းဖက္မႈမွ
  ေရွာင္ရွားဖို႕အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။
 • 0:52 - 0:57
  ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြက အေျခအေနေတြဆိုးရြားေစတာ၊
 • 0:57 - 1:00
  ခိုလံွဳရာမဲ့ျပည္သူေတြပိုမ်ားလာတာ၊ပိုမိုျပီးက်ပ္တည္းလာတာ၊ပိုမိုျပီး
  အေသအေပ်ာက္မ်ားလာတာ၊
 • 1:00 - 1:04
  ပိုမိုျပီးမင္းတို႕ရဲ႕အနာဂတ္ေတြကိုဖ်က္ဆီးလိုက္တာပါ။ ငါတို႕
 • 1:04 - 1:09
  မင္းတို႕ကိုဘယ္လို့ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုတာငါတို႕သိပါတယ္။ ဆူဒန္အစိုးရအေနနဲ႕လည္း အပစ္အခတ္ေတြကိုရပ္တန္႕သြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။
 • 1:09 - 1:12
  ဗံုးဆက္လက္ေဖာက္ခြဲမႈအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရး၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း အကူအညီေပးေရးေတြနဲ႕ကာကြယ္ေရးေတြကိုအာမခံေပးရမွပါ။
 • 1:12 - 1:17
  ျပီးေတာ့ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္မွရွိတဲ့
  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကိုအကူအညီေပးေနတာေတြ
  ကိုရပ္ဆိုင္းရမွာပါ
 • 1:17 - 1:21
  အလားတူေတာင္ဆူဒန္အစိုးရအေနႏွင့္လည္း
 • 1:21 - 1:25
  ေတာင္ပိုင္းကလက္နက္ကိုင္ေတြကိုအကူအညီေပးေရးရပ္ဆုိင္းဖို႕နဲ႕
 • 1:25 - 1:28
  နယ္စပ္တစ္ေလၽာက္အပစ္အခတ္ျငိမ္းခ်မ္းသြားဖို႕လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။
 • 1:28 - 1:32
  ေတာင္ဆူဒန္နဲ႕ဆူဒန္သမတေတြက စားပြဲေပၚေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႕နဲ႕ျပသနာအေျဖရွာၾကဖုိ႕
 • 1:32 - 1:37
  ျပီးေတာ့ဒီျပသနာေတြေျပလည္ေအာင္ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႕ေျဖရွင္းဖို႕ပါ။
 • 1:37 - 1:40
  တိုက္ပြဲတိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေတာင္ပိုင္း ေကာ္ဒိုဖန္နဲ႕ဘလူးနိုင္းက
  လူေတြကလည္း
 • 1:40 - 1:45
  မွတ္ထားရမွာက စစ္နည္းနဲ႕အေျဖမရွာၾကဖို႕ပါ။ ေအာင္ျမင္တဲ့နည္းတစ္ခုေတာ့
 • 1:45 - 1:49
  မင္းတို႕အၾကားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကိုအေျဖျပန္ရွာဖို႕ပါ။
 • 1:49 - 1:54
  ခိုင္နိုင္ရည္ရွိတဲ့အခ်ိန္အေနနဲ႕ မင္းတို႕ရဲ႕အနာဂတ္ေတြကိုေ၀ငွျပီးသြားပါျပီး
 • 1:54 - 1:58
  မင္းတို႕ရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္(သို႕)အနီးနားမွာ ေျခာက္လွန္႕
  မႈေတြရွိေနသမွ် မင္းတို႕ဘယ္ေတာ့မွျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္နိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး
 • 1:58 - 2:01
  မင္းတို႕ ရဲ႕ေဘးနားပတ္၀န္းက်င္ေတြက မင္းတို႕နဲ႕ကုန္သြယ္စီးပြားလုပ္ဖို႕ျငင္းဆန္ခဲ့ရင္
 • 2:01 - 2:04
  မင္းတို႕ဘယ္ေတာ့မွ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္စံုတစ္ရာေတြ႕ရမွာမဟုတ္ပါဘူး
 • 2:04 - 2:07
  စစ္ဆိုတာ အစပ်ိဳးရင္ လြယ္ျပီး အဆံုးသတ္ဖို႕ခက္တဲ့အမ်ိဳးပါ။
 • 2:07 - 2:11
  ျပီးေတာ့တစ္ခုဟုတ္ေသးတယ္ ဘာလဲဆိုရင္ ျငိမ္းခ်မ္းဖို႕ဆိုတာ ခက္တယ္ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းကေပးခဲ့တဲ့
 • 2:11 - 2:16
  အားအင္ေတြက တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ၾကီးမားလာျပီး ဒါေတြဟာငါတို႕ ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာမရွိပါဘူး။ မင္းတို႕ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ
 • 2:16 - 2:20
  မင္းတို႕ပဲပိုင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။ မင္းတုိ႕ရဲ႕လက္ထဲမွာပါပဲ။ မင္းတို႕မွာအစြမ္း
 • 2:20 - 2:24
  အစရွိတယ္။ ဒါကေနာက္ထပ္ဘာေတြျဖစ္လာမွာကို မင္းတို႕ေရြးခ်ယ္ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။
 • 2:24 - 2:28
  အဲဒါကမင္းတို႕ရင္ေသြးေတြဟာ စစ္ေျမျပင္မွာေနရမွာလား ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေျမျပင္မွာေနရမွာလား ဆိုတာကိုပါ။
 • 2:28 - 2:32
  ျပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေရြးမွာလိုဆိုတာပါ။ ငါေျပာသြားခဲ့သလိုပါပဲ
 • 2:32 - 2:36
  ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကိုေလွ်ာက္ရဲတဲ့သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ေယာက္ထဲမဟုတ္နိုင္ပါဘူး
 • 2:36 -
  ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေလွ်ာက္တဲ့သူေတြကရဲ႕ရင့္ျပီးအျမဲတမ္း အေမရိကန္ေတြနဲ႕လက္တြဲသြားၾကမယ့္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။
Title:
Obama Gives Special Message to Sudan, S. Sudan
Description:

President Barack Obama has told South Sudan and Sudan to stop all millitary actions against each other and resolve their disputes through negotiations to avoid going back to war. (April 21)

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:40

Burmese subtitles

Revisions Compare revisions