Return to Video

Tôi đang đấu tranh với sự thiên vị trong thuật toán

 • 0:01 - 0:04
  Xin chào, Tôi là Joy, một nhà thơ viết mã,
 • 0:04 - 0:09
  đang thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn một
  một lực lượng vô hình đang gia tăng,
 • 0:09 - 0:12
  một lực lượng mà tôi gọi là
  "the coded gaze,"
 • 0:12 - 0:15
  là từ tôi nói về
  sự thiên vị thuật toán.
 • 0:15 - 0:20
  Thiên vị thuật toán, giống như thiên vị
  con người, sẽ đưa đến sự bất công.
 • 0:20 - 0:26
  Tuy nhiên, thuật toán, giống như virút, có
  thể phát tán sự thiên vị trên quy mô lớn
 • 0:26 - 0:27
  với tốc độ nhanh chóng.
 • 0:28 - 0:32
  Thiên vị thuật toán có thể dẫn đến
  nhiều trải nghiệm bị loại trừ ra
 • 0:32 - 0:34
  và các hành vi phân biệt đối xử.
 • 0:35 - 0:37
  Tôi sẽ cho các bạn thấy điều tôi muốn nói.
 • 0:37 - 0:39
  (Video) Joy: Chào camera.
  Tôi có một khuôn mặt.
 • 0:40 - 0:42
  Bạn có thấy mặt tôi không?
 • 0:42 - 0:44
  Khuôn mặt không đeo kính ấy?
 • 0:44 - 0:46
  Bạn có thể thấy mặt cô ấy.
 • 0:46 - 0:48
  Thế còn mặt của tôi?
 • 0:52 - 0:56
  Tôi có một mặt nạ. Bạn có thấy mặt nạ
  của tôi không?
 • 0:56 - 0:59
  Joy Buolamwini: Việc này là thế nào?
 • 0:59 - 1:02
  Tại sao tôi đang ngồi trước máy tính
 • 1:02 - 1:03
  đeo mặt nạ trắng,
 • 1:03 - 1:07
  cố dò khuôn mặt mình bằng một
  webcam rẽ tiền?
 • 1:07 - 1:09
  Vâng, tôi không chống lại
  the coded gaze
 • 1:09 - 1:11
  với vai trò một nhà thơ viết mã
 • 1:11 - 1:14
  Tôi là sinh viên tốt nghiệp
  tại MIT Media Lab,
 • 1:14 - 1:19
  và ở đó, tôi có cơ hội làm việc với mọi
  loại dự án kỳ quặc,
 • 1:19 - 1:21
  bao gồm dự án Aspire Mirror,
 • 1:21 - 1:26
  dự án này tôi đã thực hiện nên tôi có thể
  chiếu các mặt nạ số phản ánh tâm trạng tôi
 • 1:26 - 1:29
  vào buổi sáng, nếu tôi muốn
  cảm thấy mạnh mẽ
 • 1:29 - 1:30
  Tôi có thể đeo mặt nạ sư tử.
 • 1:30 - 1:34
  Nếu tôi muốn được lên tinh thần,
  tôi có thể có một viện dẫn.
 • 1:34 - 1:37
  Và tôi đã sử dụng một phần mềm
  nhận diện khuôn mặt thông dụng
 • 1:37 - 1:38
  để xây dựng hệ thống,
 • 1:38 - 1:43
  nhưng tôi nhận ra rằng rất khó để
  chạy thử nó trừ khi tôi đeo mặt nạ trắng
 • 1:44 - 1:49
  Thật không may, trước đây tôi cũng đã
  gặp sự cố này.
 • 1:49 - 1:53
  Khi tôi còn là sinh viên nghiên cứu khoa
  học máy tính ở Georgia Tech,
 • 1:53 - 1:55
  tôi đã từng làm các robot xã hội,
 • 1:55 - 1:59
  và một trong những công việc của tôi là
  cài đặt robot chơi trò "Ú òa",
 • 1:59 - 2:01
  một trò chơi luân phiên đơn giản
 • 2:01 - 2:05
  trong đó các người chơi che mặt lại
  và tháo mặt ra và nói "Ú òa!"
 • 2:05 - 2:09
  Vấn đề là, tôi sẽ không Ú Òa nếu
  không nhìn thấy bạn,
 • 2:09 - 2:12
  và robot của tôi đã không thấy tôi.
 • 2:12 - 2:16
  Nhưng khi tôi mượn khuôn mặt của bạn
  cùng phòng để thực hiện dự án,
 • 2:16 - 2:17
  nộp bài tập,
 • 2:17 - 2:21
  và tham gia, bạn biết không, ai sẽ giải
  quyết vấn đề này.
 • 2:22 - 2:24
  Không lâu sau đó,
 • 2:24 - 2:28
  Tôi đã đến Hong Kong để tham gia một
  cuộc thi làm doanh nhân.
 • 2:28 - 2:31
  Các nhà tổ chức đã quyết định đưa những
  người tham gia
 • 2:31 - 2:33
  đi tham quan các startup địa phương.
 • 2:33 - 2:36
  Một trong các startup đó có một
  robot xã hội,
 • 2:36 - 2:38
  và họ đã quyết định demo.
 • 2:38 - 2:41
  Việc demo thực hiện với mọi người
  và khi đến lược tôi
 • 2:41 - 2:43
  và bạn có lẽ cùng đoán được.
 • 2:43 - 2:46
  Nó không nhận diện được khuôn mặt tôi.
 • 2:46 - 2:49
  Tôi đã hỏi người phát triển nó
  chuyện gì xãy ra vậy,
 • 2:49 - 2:54
  và hóa ra chúng tôi đã sử dụng cùng một
  phần mềm nhận diện khuôn mặt đó.
 • 2:54 - 2:56
  Nữa vòng trái đất,
 • 2:56 - 3:00
  Tôi đã học được rằng sự thiên vị
  thuật toán có thể di chuyển nhanh như
 • 3:00 - 3:03
  việc tải một số file từ internet.
 • 3:04 - 3:07
  Vậy điều gì đang xãy ra?
  Tại sao khuôn mặt tôi không nhận ra được
 • 3:07 - 3:10
  Vâng, chúng ta phải xem lại cách chúng ta
  cho máy tính nhìn.
 • 3:10 - 3:14
  Thi giác máy tính sử dụng các công nghệ
  học máy để nhìn
 • 3:14 - 3:16
  để nhận diện khuôn mặt.
 • 3:16 - 3:19
  Và cách làm là, ta tạo ra một một tập huấn
  luyện với các ví dụ về khuôn mặt.
 • 3:19 - 3:22
  Đây là khuôn mặt. Đây là khuôn mặt.
  Còn đây thì không.
 • 3:22 - 3:27
  và qua thời gian, ta có thể dạy máy tính
  cách nhận ra các khuôn mặt khác.
 • 3:27 - 3:31
  Tuy nhiên, nếu tập huấn luyện
  không đa dạng,
 • 3:31 - 3:34
  bất kỳ khuôn mặt nào mà khác quá nhiều
  so với chuẩn đã thiết lập
 • 3:34 - 3:36
  sẽ khó dò tìm hơn,
 • 3:36 - 3:38
  đó chính là trường hợp xãy ra với tôi.
 • 3:38 - 3:40
  Nhưng đừng lo - có một vài tin tốt.
 • 3:40 - 3:43
  Các tập huấn luyện không tồn tại ở
  cõi hư vô.
 • 3:43 - 3:45
  Mà do chính chúng ta tạo ra.
 • 3:45 - 3:49
  Do vậy chúng ta có cơ hội tạo ra các tập
  huấn luyện phủ kín các trường hợp
 • 3:49 - 3:53
  và phản ánh một bức tranh đầy đủ hơn
  về con người.
 • 3:53 - 3:55
  Bây giờ bạn đã thấy trong các ví dụ
  của tôi
 • 3:55 - 3:57
  các robot xã hội nó ra sao
 • 3:57 - 4:02
  cách tôi đã tìm ra sự sai sót về
  thiên vị thuật toán.
 • 4:02 - 4:06
  Nhưng sự thiên vị thuật toán có thể dẫn
  đến các hành vi phân biệt đối xử.
 • 4:07 - 4:09
  Khắp nước Mỹ,
 • 4:09 - 4:13
  các sở cảnh sát đang bắt đầu đưa
  phần mềm nhận dạng khuôn mặt
 • 4:13 - 4:16
  vào kho vũ khí chống tội phạm của họ.
 • 4:16 - 4:18
  Trường luật Georgetown công bố một
  báo cáo
 • 4:18 - 4:24
  cho thấy 1/2 người lớn ở Mỹ
  -- có đến 117 triệu người --
 • 4:24 - 4:28
  có khuôn mặt trong các mạng lưới
  nhận dạng khuôn mặt.
 • 4:28 - 4:33
  Hiện tại các sở cảnh sát có thể nhìn
  vào các mạng lưới không được kiểm soát này
 • 4:33 - 4:37
  sử dụng các thuật toán không được kiểm tra
  để bảo đảm sự chính xác.
 • 4:37 - 4:41
  Nhưng chúng ta biết nhận dạng khuôn mặt
  không phải là không có sai sót
 • 4:41 - 4:45
  và đánh nhãn khuôn mặt một cách chắc chắn
  vẫn còn là một thách thức.
 • 4:45 - 4:47
  Bạn có thể thấy điều này
  trên Facebook
 • 4:47 - 4:50
  Tôi và các bạn tôi luôn cười khi thấy
  những người khác
 • 4:50 - 4:52
  bị đánh nhãn sai trong các bức hình
  của chúng tôi.
 • 4:52 - 4:58
  Nhưng nhận diện sai một nghi phạm
  không phải là một chuyện để cười,
 • 4:58 - 5:01
  cũng không phải là vi phạm
  quyền tự do dân sự.
 • 5:01 - 5:04
  Công nghệ học máy đang được sử dụng
  để nhận diện khuôn mặt,
 • 5:04 - 5:08
  nhưng nó cũng đang mở rộng vượt quá lĩnh
  vực thị giác máy tính.
 • 5:09 - 5:13
  Trong cuốn sách "Vũ khí hủy diệt toán học"
 • 5:13 - 5:20
  của cô Cathy O'Neil, một nhà khoa học
  dữ liệu, nói các loại WMD đang gia tăng --
 • 5:20 - 5:24
  các giải thuật hủy diệt, thần bí và
  phổ biến rộng rãi
 • 5:24 - 5:27
  đang ngày càng được sử dụng để đưa
  ra quyết định
 • 5:27 - 5:31
  mà ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của
  cuộc sống.
 • 5:31 - 5:32
  Vậy ai được tuyển dụng hoặc sa thải?
 • 5:32 - 5:35
  Bạn có khoản vay đó?
  Bạn có bảo hiểm không?
 • 5:35 - 5:38
  Bạn có được tiếp nhận vào trường đại học
  mà bạn muốn?
 • 5:38 - 5:42
  Bạn và tôi có trả cùng giá
  cho cùng sản phẩm
 • 5:42 - 5:44
  được mua trên cùng một nền tảng?
 • 5:44 - 5:48
  Việc thực thi luật pháp cũng đang bắt đầu
  sử dụng công nghệ học máy
 • 5:48 - 5:50
  để dự báo tình hình phạm pháp
 • 5:50 - 5:54
  Một số thẩm phán sử dụng điểm số rủi ro
  do máy tạo ra để xác định
 • 5:54 - 5:58
  một cá nhân sẽ đi tù trong bao lâu.
 • 5:58 - 6:01
  Do vậy chúng ta phải nghĩ về những
  quyết định này.
 • 6:01 - 6:02
  Chúng có công bằng?
 • 6:02 - 6:05
  Và chúng ta đã thấy rằng
  sự thiên vị thuật toán
 • 6:05 - 6:08
  không nhất thiết luôn cho ra kết quả
  công bằng
 • 6:08 - 6:10
  Vậy ta có thể làm gì với chúng?
 • 6:10 - 6:14
  Vâng, ta có thể bắt đầu nghĩ về cách
  tạo ra mã lệnh bao hàm nhiều hơn
 • 6:14 - 6:17
  và sử dụng các hoạt động viết mã có
  tính bao hàm.
 • 6:17 - 6:19
  Nó thực sự bắt đầu với con người.
 • 6:20 - 6:22
  Vậy ai viết các mã lệnh đó.
 • 6:22 - 6:26
  Có phải chúng ta đang tạo ra các nhóm
  đầy đủ với các cá nhân đa dạng
 • 6:26 - 6:28
  những người có thể kiểm tra các điểm mù
  lẫn nhau?
 • 6:28 - 6:32
  Về mặt kỹ thuật,
  chúng ta viết các mã lệnh đó như thế nào
 • 6:32 - 6:35
  Chúng ta có đang tính đến yếu tố công bằng
  khi xây dựng hệ thống/
 • 6:36 - 6:38
  Và cuối cùng, tại sao chúng ta viết những
  mã lệnh đó.
 • 6:39 - 6:44
  Chúng ta đã sử dụng các công cụ sáng tạo
  tính toán để mở khóa sự giàu có to lớn.
 • 6:44 - 6:48
  Giờ đây chúng ta có cơ hội mở khóa
  sự bình đẳng to lớn hơn
 • 6:48 - 6:51
  nếu chúng ta tạo ra sự thay đổi xã hội
  một sự ưu tiên
 • 6:51 - 6:53
  và không suy nghĩ lại
 • 6:54 - 6:59
  Và đây là 3 nguyên lý mà sẽ tạo nên
  phong trào "incoding".
 • 6:59 - 7:00
  Ai viết mã lệnh đó,
 • 7:00 - 7:02
  chúng ta viết mã lệnh đó ra sao
 • 7:02 - 7:04
  và tại sao ta viết mã lệnh đó.
 • 7:04 - 7:07
  Do đó để hướng đến sự viết mã tận tâm,
  ta có thể bắt đầu nghĩ về
 • 7:07 - 7:10
  xây dựng các nền tảng mà có thể
  nhận diện sự thiên vị
 • 7:10 - 7:13
  bằng cách tập hợp trải nghiệm của
  mọi người như tôi đã chia sẽ
 • 7:13 - 7:16
  nhưng cũng kiểm tra các phần mềm hiện tại.
 • 7:16 - 7:20
  Chúng ta cũng có thể bắt đầu tạo ra
  những tập huấn luyện bao hàm hơn
 • 7:20 - 7:23
  Hãy tưởng tượng một chiến dịch
  "Tự sướng để hòa nhập"
 • 7:23 - 7:27
  ở đó bạn và tôi có thể giúp các
  nhà phát triển kiểm thử và tạo ra
 • 7:27 - 7:29
  các tập huấn luyện bao hàm hơn.
 • 7:29 - 7:32
  Và chúng ta cũng bắt đầu suy nghĩ
  một cách tận tâm hơn
 • 7:32 - 7:38
  về sự ảnh hưởng xã hội của công nghệ
  mà ta đang phát triển.
 • 7:38 - 7:40
  Để bắt đầu phong trào viết mã tận tâm
 • 7:40 - 7:43
  Tôi đã khởi xướng Liên minh công lý
  thuật toán,
 • 7:43 - 7:49
  ở đó bất cứ ai quan tâm đến sự công bằng
  đều có thể giúp chống lại the coded gaze.
 • 7:49 - 7:52
  trên codedgaze.com, nơi bạn có thể
  báo cáo lại các thiên vị,
 • 7:52 - 7:55
  đề nghị sự kiểm tra, trở thành
  người kiểm thử
 • 7:55 - 7:57
  và tham gia vào các cuộc nói chuyện
 • 7:57 - 8:00
  #codedgaze.
 • 8:01 - 8:03
  Tôi mời bạn tham gia với tôi
 • 8:03 - 8:07
  để tạo ra một thế giới ở đó công nghệ
  phục vụ cho tất cả chúng ta,
 • 8:07 - 8:09
  không phải chỉ với một số người,
 • 8:09 - 8:14
  một thế giới ở đó chúng ta đề cao sự hòa
  nhập và thay đổi xã hội làm trung tâm
 • 8:14 - 8:15
  Xin cảm ơn.
 • 8:15 - 8:19
  (Vỗ tay)
 • 8:21 - 8:24
  Nhưng tôi còn một câu hỏi:
 • 8:24 - 8:26
  Bạn có cùng tôi vào
  cuộc chiến này không?
 • 8:26 - 8:27
  (Cười)
 • 8:27 - 8:31
  (Vỗ tay)
Title:
Tôi đang đấu tranh với sự thiên vị trong thuật toán
Speaker:
Joy Buolamwini
Description:

Joy Buolamwini, một sinh viên tốt nghiệp MIT, khi đang làm việc với phần mềm nhận dạng khuôn mặt thì cô phát hiện thấy một vấn đề: phần mềm không nhận ra được khuôn mặt của cô - bởi vì những người viết mã cho các thuật toán đã không dạy chúng nhận diện đầy đủ các loại tông màu da và cấu trúc khuôn mặt. Giờ đây cô đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với sự thiên vị trong công nghệ học máy, một hiện tượng cô ấy gọi là "coded gaze". Đó là một cuộc nói chuyện cởi mở về yêu cầu giải trình trong viết mã... khi các thuật toán chiếm lĩnh ngày càng nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
08:46

Vietnamese subtitles

Revisions