Return to Video

Mes visi turėtume būti feministais | Chimamanda Ngozi Adichie | TEDxEuston

 • 0:15 - 0:19
  Mano brolis Chucks ir geriausias draugas
  Ike prisideda prie renginio organizavimo,
 • 0:19 - 0:23
  todėl kai paprašė sudalyvauti,
  atsisakyti negalėjau.
 • 0:24 - 0:25
  Bet džiugu, kad esu čia.
 • 0:25 - 0:27
  Kokia puiki grupė žmonių,
  kuriems rūpi Afrika!
 • 0:27 - 0:30
  Lenkiuos jums žemai.
  Ir džiaugiuosi.
 • 0:30 - 0:34
  Taip pat minėjo, kad gražiausia,
 • 0:34 - 0:37
  puikiausia mergaitė pasaulyje
  sėdi šitoj salėj.
 • 0:37 - 0:38
  Jos vardas Kamzia Adichie.
 • 0:38 - 0:42
  Noriu, kad ji atsistotų...
  Tai mano dukterėčia!
 • 0:42 - 0:47
  (Plojimai)
 • 0:51 - 0:57
  Taigi pradėsiu pasakojimu apie vieną
  geriausių savo draugų - Okuloma.
 • 0:57 - 0:59
  Jis gyveno toj pačioj gatvėj
 • 0:59 - 1:02
  ir rūpinosi manim lyg vyresnis brolis.
 • 1:02 - 1:06
  Kai man kas krisdavo į akį,
  klausdavau Okuloma nuomonės.
 • 1:06 - 1:09
  Jis žuvo liūdnai nuskambėjusioj
  Sosolino lėktuvo katastrofoje
 • 1:09 - 1:13
  Nigerijoje 2005-ųjų gruodį.
 • 1:13 - 1:16
  Beveik lygiai prieš septynerius metus.
 • 1:16 - 1:22
  Jis buvo žmogus, su kuriuo ginčydavausi,
  juokdavausi ir nuoširdžiai kalbėdavausi.
 • 1:22 - 1:25
  Jis taip pat buvo pirmasis,
  pavadinęs mane feministe.
 • 1:26 - 1:29
  Man buvo maždaug keturiolika,
  sėdėjom jo namuose, ginčijomės.
 • 1:29 - 1:33
  Abu degėm pusiau perkąstomis
  žiniomis iš skaitytų knygų.
 • 1:33 - 1:37
  Nepamenu, dėl ko būtent nesutarėm,
 • 1:37 - 1:40
  bet atsimenu, kad man
  vis dėstant ir dėstant,
 • 1:40 - 1:44
  Okuloma pažiūrėjo į mane ir pasakė:
  „Žinai, o tu feministė.“
 • 1:44 - 1:46
  Tai nebuvo komplimentas.
 • 1:47 - 1:50
  Buvo aišku iš jo tono – tas pats tonas,
  kuriuo išrėžtum:
 • 1:50 - 1:53
  „Tu remi terorizmą.“
 • 1:53 - 1:55
  (Juokas)
 • 1:55 - 1:59
  Tiksliai nežinojau, ką tas žodis –
  feministė – reiškia,
 • 1:59 - 2:02
  tad, nenorėdama, kad Okuloma suprastų,
  jog nežinau,
 • 2:02 - 2:05
  nekreipiau dėmėsio ir
  tęsiau diskusiją.
 • 2:05 - 2:08
  Pasakiau sau, kad pirmas dalykas,
  kurį padarysiu grįžus,
 • 2:08 - 2:11
  tai išsiaiškinsiu žodžio
  „feministė“ reikšmę.
 • 2:11 - 2:15
  Peršokant keletą metų į priekį:
  parašiau romaną –
 • 2:15 - 2:18
  apie vyrą, kuris prie visko dar
  muša žmoną,
 • 2:18 - 2:20
  ir kuriai nesibaigia itin gerai.
 • 2:20 - 2:23
  Reklamuojant romaną Nigerijoje,
 • 2:23 - 2:29
  žurnalistas, malonus, gero linkintis
  vyras, pasisiūlė patarti.
 • 2:29 - 2:33
  Esu tikra, kad čia esantys nigeriečiai
  gerai žino,
 • 2:33 - 2:38
  kaip greitai mūsų tautiečiai
  nebūtinai prašyti dalija patarimus.
 • 2:39 - 2:43
  Jis pasakė, kad girdėjęs,
  jog žmonės kalba, esą mano romanas –
 • 2:43 - 2:45
  feministinis, o jo patarimas –
 • 2:45 - 2:48
  kalbėdamas, jis dar liūdnai purtė galvą –
 • 2:48 - 2:51
  kad niekad neturėčiau
  vadinti savęs feministe,
 • 2:51 - 2:55
  nes feministės - tai nelaimingos,
  vyro nesusirandančios moterys.
 • 2:55 - 2:59
  (Juokas)
 • 3:00 - 3:03
  Todėl pasivadinau „laiminga feministe“.
 • 3:03 - 3:06
  Tada viena nigerietė akademikė pasakė,
 • 3:06 - 3:09
  kad feminizmas – ne mūsų kultūros dalis,
  ne afrikietiškas,
 • 3:09 - 3:11
  o aš vadinausi feministe,
 • 3:11 - 3:14
  nes mane sugadinusios
  „vakarietiškos knygos“.
 • 3:14 - 3:17
  Tai mane pralinksmino,
  nes daug mano ankstyvųjų skaitinių
 • 3:17 - 3:19
  buvo visai ne feministiški.
 • 3:19 - 3:22
  Ko gero, perskaičiau kiekvieną
  Mills & Boon romanėlį,
 • 3:22 - 3:24
  išleistą prieš mano
  šešioliktąjį gimtadienį.
 • 3:24 - 3:26
  O bandydama skaityti knygas,
 • 3:26 - 3:29
  vadinamas „feminizmo klasika“,
  nuobodžiavau
 • 3:29 - 3:31
  ir pabaigdavau per prievartą.
 • 3:31 - 3:33
  Betgi feminizmas –
  reikalas ne afrikietiškas,
 • 3:33 - 3:37
  todėl nutariau tapti
  „laiminga afrikiete feministe“.
 • 3:38 - 3:42
  Tam tikru metu buvau laiminga
  afrikietė feministė, ne vyrų nekentėja,
 • 3:42 - 3:44
  lūpų blizgio mėgėja,
 • 3:44 - 3:47
  aukštakulnių nešiotoja
  ne dėl vyrų, bet dėl savęs.
 • 3:48 - 3:50
  Žinoma, didžioji dalis to
  buvo juokais,
 • 3:50 - 3:55
  bet feministės kėlė
  vien neigiamas asociacijas.
 • 3:55 - 3:57
  Nekenti vyrų, liemenėlių,
 • 3:57 - 4:00
  afrikietiškos kultūros
  ir panašiai.
 • 4:00 - 4:03
  Štai istorija iš mano vaikystės.
 • 4:03 - 4:05
  Kai lankiau pradinę,
 • 4:05 - 4:09
  mokytoja semestro pradžioje pranešė,
  kad rašysim kontrolinį,
 • 4:09 - 4:13
  o tas, kuris gaus geriausią pažymį,
  taps vyresniuoju mokiniu,
 • 4:13 - 4:15
  o čia jau ne šiaip sau pareigos.
 • 4:15 - 4:18
  Kaip vyresnysis mokinys,
 • 4:18 - 4:21
  surašydavai triukšmautojų vardus,
 • 4:21 - 4:24
  kas jau ir taip suteikė daug galios.
 • 4:24 - 4:29
  Bet prie to mano mokytoja
  davė ir lazdelę, kurią laikei rankoje,
 • 4:29 - 4:33
  vaikščiodamas po klasę ir
  malšindamas triukšmautojus.
 • 4:33 - 4:37
  Aišku, lazdele naudotis niekas neleido.
 • 4:37 - 4:41
  Bet tai nesumažino mano, devynmetės,
  entuziazmo.
 • 4:41 - 4:43
  Labai norėjau tapti vyr. mokine.
 • 4:43 - 4:46
  Ir gavau aukščiausią balą už kontrolinį.
 • 4:46 - 4:50
  Tada, mano nuostabai, mokytoja pasakė,
  kad vyr. mokinys turi būti berniukas.
 • 4:50 - 4:54
  Apie tai neužsiminė anksčiau, nes galvojo,
  kad tai savaime suprantama.
 • 4:54 - 4:57
  (Juokas)
 • 4:57 - 5:00
  Berniukas gavo antrą pagal gerumą pažymį
 • 5:00 - 5:02
  ir užėmė naujas pareigas.
 • 5:03 - 5:05
  Dar įdomiau tai, kad šis berniukas
 • 5:05 - 5:08
  buvo mielutis, švelnutis vaikiukas,
 • 5:08 - 5:12
  kuriam nė kiek nerūpėjo lazdelė
  ir triukšmautojai,
 • 5:12 - 5:16
  o štai aš buvau pilna ambicijų!
 • 5:17 - 5:19
  Bet aš buvau moteris, o jis – vyras,
 • 5:19 - 5:21
  taigi vyr. mokiniu tapo jis.
 • 5:21 - 5:24
  Šitos istorijos taip ir neužmiršau.
 • 5:24 - 5:27
  Dažnai suklystu galvodama,
 • 5:27 - 5:30
  kad tai, kas aišku man,
  lygiai taip pat aišku ir kitiems.
 • 5:30 - 5:32
  Na, pavyzdžiui, mano geras draugas Louis.
 • 5:32 - 5:34
  Jis – puikus, naujoviškai mąstantis vyras,
 • 5:34 - 5:37
  kuris su manimi šnekėdavosi
  ir sakydavo:
 • 5:37 - 5:41
  „Nesuprantu, ką turi omeny, sakydama,
  kad moterims sunkiau.
 • 5:41 - 5:44
  Gal praeity, bet ne dabar.“
 • 5:44 - 5:48
  O aš nesupratau, kaip jis nemato to,
  kas taip akivaizdu.
 • 5:48 - 5:52
  Tada vieną vakarą Lagose, Louis, aš
  ir mūsų draugai išėjom į miestą.
 • 5:52 - 5:55
  Tiems, kurie nepažįsta Lagoso,
 • 5:55 - 5:57
  egzistuoja toks nusistovėjęs
  vietinis tipažas:
 • 5:57 - 6:02
  energingas vyras,
  kuris sukiojasi prie įstaigų
 • 6:02 - 6:05
  ir itin teatrališkai „padeda"
  pasistatyti automobilį.
 • 6:06 - 6:09
  Man padarė įspūdį vieno tokio
  teatriniai įgūdžiai
 • 6:09 - 6:13
  (tąvakar jis mums surado
  vietą aikštelėj)
 • 6:13 - 6:16
  ir išeidami nusprendėm palikti
  jam arbatpinigų.
 • 6:16 - 6:18
  Atsidariau krepšį,
 • 6:18 - 6:20
  įkišau ranką,
 • 6:20 - 6:23
  ištraukiau pinigus,
  uždirbtus savo darbe,
 • 6:23 - 6:25
  ir įdaviau vyrui.
 • 6:26 - 6:27
  O jis,
 • 6:27 - 6:30
  tas dėkingas, laimingas vyras,
 • 6:30 - 6:32
  paėmė iš manęs pinigus,
 • 6:32 - 6:34
  pažvelgė į Louis
 • 6:34 - 6:36
  ir pasakė: „Ačiū, pone!“
 • 6:36 - 6:41
  (Juokas)
 • 6:41 - 6:45
  Louis nustebęs pažiūrėjo į mane
  ir paklausė:
 • 6:45 - 6:49
  „Ko jis man dėkoja?
  Ne aš jam pinigus daviau.“
 • 6:49 - 6:53
  Ir tada jis suprato.
 • 6:53 - 6:56
  Tas vyras buvo įsitikinęs,
  kad jei aš turėjau pinigų,
 • 6:56 - 7:00
  tai juos man bus davęs Louis.
 • 7:00 - 7:02
  Nes Louis – vyras.
 • 7:03 - 7:05
  Vyrai ir moterys skiriasi.
 • 7:05 - 7:07
  Mūsų skirtingi hormonai,
  skirtingi lytiniai organai,
 • 7:07 - 7:10
  skirtingos biologinės galimybės,
 • 7:10 - 7:13
  moterys gali gimdyti, vyrai – ne.
 • 7:13 - 7:15
  Na, bent jau kol kas.
 • 7:16 - 7:20
  Vyrai turi testosterono ir apskritai
  fiziškai stipresni už moteris.
 • 7:21 - 7:24
  Moterų pasauly kiek daugiau
  nei vyrų,
 • 7:24 - 7:27
  apie 52% pasaulio gyventojų
  yra moterys.
 • 7:27 - 7:31
  Tačiau dauguma galios
  ir prestižo vietų užima vyrai.
 • 7:31 - 7:34
  Velionė Nobelio premijos laureatė,
 • 7:34 - 7:37
  kenijietė Wangari Maathai,
  pasakė trumpai ir gerai:
 • 7:37 - 7:41
  „Kuo aukščiau,
  tuo mažiau moterų.“
 • 7:42 - 7:46
  Paskutiniuose JAV rinkimuose vis kalbėjo
  apie Lilly Ledbetter įstatymą.
 • 7:46 - 7:50
  Be aliteracijos pavadinime
 • 7:50 - 7:53
  tai įstatymas apie vyrą ir moterį,
 • 7:53 - 7:56
  dirbančius tą patį darbą,
  vienodai kvalifikuotus,
 • 7:56 - 7:58
  bet vyrui gaunant didesnį atlyginimą,
  nes jis – vyras.
 • 7:58 - 8:01
  Taigi pažodžiui, vyrai valdo pasaulį.
 • 8:01 - 8:05
  Tai turėjo prasmę prieš tūkstantmetį,
 • 8:05 - 8:08
  nes žmonės gyveno pasaulyje,
 • 8:08 - 8:12
  kuriame fizinė jėga buvo svarbiausias
  išlikimo veiksnys.
 • 8:12 - 8:17
  Fiziškai pajėgesnis žmogus
  turėjo daugiau šansų vadovauti,
 • 8:17 - 8:21
  o vyrai, apskritai paėmus,
  ir yra fiziškai stipresni.
 • 8:21 - 8:23
  Žinoma, yra daug išimčių.
 • 8:23 - 8:27
  Bet šiandienos pasaulis
  absoliučiai kitoks.
 • 8:28 - 8:32
  Žmogus, turintis šansų vadovauti,
  yra ne tas, kuris pajėgesnis fiziškai,
 • 8:32 - 8:36
  o tas, kuris yra kūrybiškesnis,
  intelektualesnis,
 • 8:36 - 8:38
  skatinantis naujoves.
 • 8:38 - 8:41
  O čia hormonai jau niekuo dėti.
 • 8:41 - 8:44
  Moteris, kaip ir vyras,
  gali būti intelektuali,
 • 8:44 - 8:47
  kūrybiška, naujoviška.
 • 8:47 - 8:51
  Mes tobulėjame, bet man rodos,
  kad mūsų supratimas apie lytis – ne.
 • 8:51 - 8:56
  Prieš keletą savaičių žengiau į viešbučio
  (vieno geriausių Nigerijoj) vestibiulį.
 • 8:56 - 8:59
  Galvojau, ar paminėti pavadinimą,
  bet nederėtų.
 • 8:59 - 9:03
  Sargybinis prie durų mane sustabdė
  ir uždavinėjo erzinančius klausimus,
 • 9:04 - 9:07
  nes jie automatiškai sumeta,
  kad nigerietė moteris,
 • 9:07 - 9:11
  einanti į viešbutį vieną,
  siūlo sekso paslaugas.
 • 9:11 - 9:12
  Ir tarp kitko,
 • 9:12 - 9:15
  kodėl jie visą dėmesį kreipia
 • 9:15 - 9:19
  į tariamai siūlančius,
  o ne ieškančius sekso?
 • 9:20 - 9:25
  Lagose viena nenueisiu į daugelį
  „padoresnių“ barų ir klubų.
 • 9:25 - 9:27
  Jūsų tiesiog neįleis,
  jei esate viena,
 • 9:27 - 9:30
  jums būtinas palydovas.
 • 9:30 - 9:33
  Kaskart, įėjus į restoraną Nigerijoje
  su vyru,
 • 9:33 - 9:36
  padavėjas pasisveikina su vyru,
  o mane ignoruoja.
 • 9:36 - 9:39
  Padavėjai – tai produktas...
 • 9:39 - 9:42
  (Ir čia kai kurios moterys pamąstė
  „Taip ir žinojau!“)
 • 9:42 - 9:45
  Padavėjai – visuomenės produktas.
 • 9:45 - 9:48
  Visuomenės, kuri išmokė,
  kad vyrai – svarbesni už moteris.
 • 9:48 - 9:51
  Žinau, kad padavėjai
  nieko blogo neturi omeny.
 • 9:51 - 9:55
  Bet viena yra suprasti protu,
  o kita – jausti emocijomis.
 • 9:55 - 9:58
  Kaskart, kai mane ignoruoja,
  jaučiuosi nematoma.
 • 9:58 - 10:00
  Supykstu.
 • 10:00 - 10:03
  Noriu jiems pasakyti, kad aš –
  toks pats žmogus kaip ir vyras,
 • 10:03 - 10:06
  kad mane lygiai taip pat verta pastebėti.
 • 10:07 - 10:08
  Tai detalės,
 • 10:08 - 10:11
  bet kartais maži dalykai
  žeidžia skaudžiausiai.
 • 10:11 - 10:14
  Visai neseniai parašiau straipsnį,
 • 10:14 - 10:17
  ką reiškia būti jauna moterimi Lagose.
 • 10:17 - 10:21
  Spausdintojai pasakė,
  kad jis „labai jau piktas“.
 • 10:21 - 10:23
  Žinoma, piktas!
 • 10:23 - 10:26
  (Juokas)
 • 10:27 - 10:29
  Taip, aš pykstu!
 • 10:29 - 10:32
  Lyčių rolės, kaip jos primetama šiandien,
  yra liūdna neteisybė.
 • 10:32 - 10:33
  Visi turėtume pykti!
 • 10:33 - 10:37
  Pyktis, kaip rodo istorija,
  atneša teigiamų pokyčių.
 • 10:37 - 10:40
  Bet prie pykčio
  aš dar turiu ir vilties.
 • 10:41 - 10:44
  Tvirtai tikiu žmonių gebėjimu
 • 10:44 - 10:47
  save kurti ir perkurti į geresnę pusę.
 • 10:47 - 10:49
  Lytys svarbios visame pasaulyje,
 • 10:49 - 10:53
  bet aš norėčiau kalbėti apie Nigeriją
  ir Afriką apskritai,
 • 10:53 - 10:55
  nes ją pažįstu
 • 10:55 - 10:57
  ir ten mano širdis.
 • 10:57 - 10:59
  Šiandien noriu paprašyti,
 • 10:59 - 11:02
  kad pradėtume svajoti ir planuoti
 • 11:02 - 11:06
  kitokį pasaulį, teisingesnį,
 • 11:06 - 11:09
  tokį, kuriame laimingi vyrai ir moterys
 • 11:09 - 11:11
  neapgaudinėja savęs.
 • 11:11 - 11:13
  Štai nuo ko derėtų pradėti:
 • 11:13 - 11:15
  kitaip auginti dukras.
 • 11:15 - 11:18
  Taip pat kitaip auginti sūnus.
 • 11:18 - 11:21
  Dabar berniukams darom meškos paslaugą –
 • 11:21 - 11:24
  užgniaužiam jų žmogiškumą.
 • 11:25 - 11:27
  Pateikiam ribotą vyriškumo apibrėžimą,
 • 11:27 - 11:30
  tarsi jis būtų kietas, mažas narvelis,
 • 11:30 - 11:33
  o vidun tupdom berniukus.
 • 11:33 - 11:36
  Mokom juos bijoti baimės,
 • 11:36 - 11:40
  bijoti silpnumo, pažeidžiamumo.
 • 11:41 - 11:43
  Mokom juos slėpti savo tikruosius „aš“,
 • 11:43 - 11:48
  nes jie, kaip sako Nigerijoj,
  turi būti „kieti vyrai“!
 • 11:49 - 11:53
  Mokykloje, berniukas ir mergaitė,
  abu paaugliai,
 • 11:53 - 11:55
  gaunantys tokią pačią sumą
  kišenpinigių,
 • 11:55 - 11:59
  išeina į miestą.
  Mokėti turi berniukas –
 • 11:59 - 12:02
  kad įrodytų savo vyriškumą.
 • 12:02 - 12:05
  Ir dar klausiam, kodėl labiau tikėtina,
 • 12:05 - 12:07
  kad berniukai vogs pinigus iš tėvų?
 • 12:08 - 12:11
  O jei berniukai ir mergaitės augdami
  nebūtų mokomi
 • 12:11 - 12:14
  sieti vyriškumą ir pinigus?
 • 12:14 - 12:18
  Jei požiūris nebūtų „mokėti turi vyras“,
 • 12:18 - 12:21
  bet „moka tas, kuris turi daugiau“?
 • 12:21 - 12:24
  Bet vėlgi dėl to istorinio pranašumo,
 • 12:24 - 12:26
  šiandien daugiau dažniausiai turi vyrai,
 • 12:26 - 12:28
  bet jei pradėsim vaikus auginti kitaip,
 • 12:28 - 12:31
  tai po penkiasdešimties,
  šimto metų
 • 12:31 - 12:35
  berniukams nebeteks įrodinėti vyriškumo
  tokiu būdu.
 • 12:35 - 12:39
  Ko gero, blogiausia, ką darom vyrams,
 • 12:39 - 12:41
  spausdami juos jaustis stipriais,
 • 12:41 - 12:45
  yra tai, kad sužalojame jų ego.
 • 12:45 - 12:49
  Kuo „kietesniu“ vyras
  jaučia turįs būti,
 • 12:50 - 12:52
  tuo silpnesnis jo ego.
 • 12:53 - 12:56
  Mergaitėms kenkiam dar labiau:
 • 12:56 - 13:00
  mokom jas tarnauti silpniems vyrų ego.
 • 13:01 - 13:04
  Mokom jas nusižeminti, susimenkinti,
 • 13:04 - 13:06
  sakom:
 • 13:06 - 13:09
  „Gali turėti ambicijų, tik ne per daug.“
 • 13:09 - 13:12
  „Stenkis būti sėkminga,
  tačiau ne per daug,
 • 13:12 - 13:15
  nes kitaip išgąsdinsi vyrą.“
 • 13:15 - 13:18
  Jei santykiuose su vyru uždirbi daugiau,
 • 13:18 - 13:20
  apsimesk, kad ne,
 • 13:20 - 13:24
  ypač viešumoje – kitaip
  jis nesijaus vyru.
 • 13:25 - 13:28
  Bet ar pati prielaida teisinga?
 • 13:28 - 13:32
  Kodėl moters sėkmė turėtų gąsdinti vyrą?
 • 13:32 - 13:35
  Gal tiesiog atsikratom šito žodžio?
 • 13:35 - 13:40
  Nemanau, kad anglų kalboj yra žodis,
  kurio nekęsčiau labiau už „nuvyriškėjimą“.
 • 13:41 - 13:44
  Nigerietis pažįstamas kartą paklausė,
  ar nebijau,
 • 13:44 - 13:47
  kad vyrai, būdami su manim,
  jausis įbauginti.
 • 13:47 - 13:49
  Tikrai ne!
 • 13:49 - 13:51
  Man ir į galvą neatėjo,
 • 13:51 - 13:54
  nes jei jau aš bauginu vyrą,
 • 13:54 - 13:58
  į jį tikrai nežiūrėsiu.
 • 13:58 - 14:05
  (Juokas)
  (Plojimai)
 • 14:05 - 14:08
  Mane tai sukrėtė.
 • 14:08 - 14:13
  Jau kad esu moteris,
  turiu siekti santuokos;
 • 14:13 - 14:15
  priimti sprendimus nepamiršdama,
 • 14:15 - 14:18
  kad santuoka – visų svarbiausia.
 • 14:18 - 14:20
  Santuoka gali būti geras dalykas.
 • 14:20 - 14:25
  Ji gali nešti džiaugsmą, meilę
  ir tarpusavio pagalbą.
 • 14:25 - 14:28
  Bet kam mokyti mergaites
  siekti santuokos,
 • 14:28 - 14:31
  o berniukų – ne?
 • 14:31 - 14:34
  Pažįstu moterį, kuri ryžosi
  parduoti savo namą,
 • 14:34 - 14:37
  kad nenubaidytų vyro,
  kuris galbūt ją ves.
 • 14:38 - 14:42
  Pažįstu netekėjusią moterį, kuri,
  dalyvaudama konferencijose,
 • 14:42 - 14:44
  užsideda vestuvinį žiedą,
 • 14:44 - 14:48
  nes, kaip pati sako,
  nori, kad kiti dalyviai
 • 14:48 - 14:51
  ją „gerbtų“.
 • 14:51 - 14:53
  Žinau moteris, kurios patiria
  stiprų spaudimą ištekėti
 • 14:53 - 14:57
  šeimoje, iš draugų, netgi darbe,
 • 14:57 - 14:59
  ir tai jas verčia priimti
  netinkamus sprendimus.
 • 14:59 - 15:02
  Tam tikro amžiaus moteris,
  jei netekėjusi,
 • 15:02 - 15:07
  mūsų visuomenėje mato tai
  kaip didelę, asmeninę klaidą.
 • 15:07 - 15:10
  O jei nevedęs tam tikro amžiaus vyras,
 • 15:10 - 15:13
  tada sakom, kad dar tiesiog
  nepasirinko.
 • 15:13 - 15:15
  (Juokas)
 • 15:15 - 15:17
  Lengva pasakyti:
 • 15:17 - 15:19
  „Ei, bet moterys juk gali
  viso to atsižadėti.“
 • 15:19 - 15:21
  Tačiau realybė kiek sunkesnė
  ir painesnė.
 • 15:21 - 15:23
  Mes – bendraujantys sutvėrimai.
 • 15:23 - 15:26
  Per bendravimą įsisavinam idėjas, mintis.
 • 15:26 - 15:28
  Tai parodo netgi žodžiai, kuriuos vartojam
 • 15:28 - 15:31
  kalbėdami apie santuoką ir santykius.
 • 15:31 - 15:34
  Dažnai žodžiai apie santuoką –
  tai žodžiai apie savininkystę
 • 15:34 - 15:37
  o ne partnerystę.
 • 15:37 - 15:40
  Sakom „pagarba“,
 • 15:40 - 15:43
  kai kalbam apie kažką,
  ką moteris rodo vyrui,
 • 15:43 - 15:46
  bet rečiau – vyras moteriai.
 • 15:46 - 15:49
  Tiek vyrai, tiek moterys Nigerijoj sako –
 • 15:49 - 15:52
  šis išsireiškimas visad mane prajuokina –
 • 15:52 - 15:55
  „Padariau tai vardan santuokinės ramybės.“
 • 15:55 - 15:57
  Vat kai tai sako vyrai,
 • 15:57 - 16:00
  tai dažniausia reiškia kažką,
  ko jie ir taip neturėtų daryti.
 • 16:00 - 16:02
  (Juokas)
 • 16:02 - 16:04
  Kartais jie taip sako draugams.
 • 16:04 - 16:08
  Tokiu atveju pasirenka
  draugiško susierzinimo intonaciją,
 • 16:08 - 16:11
  kas visiškai įrodo,
  koks vyriškas esi,
 • 16:11 - 16:13
  koks reikalingas, koks mylimas.
 • 16:13 - 16:16
  „Ai, žmona pasakė,
  jog į klubą kiekvienądien nevaikščiočiau,
 • 16:16 - 16:18
  tad, vardan santuokinės ramybės,
  einu tik savaitgaliais.“
 • 16:18 - 16:20
  (Juokas)
 • 16:20 - 16:24
  Bet kai tą frazę sako moteris,
 • 16:24 - 16:27
  ji dažniausiai turi omeny darbo,
 • 16:27 - 16:29
  svajonės,
 • 16:29 - 16:31
  karjeros atsisakymą.
 • 16:31 - 16:34
  Mokome moteris, kad santykiuose
 • 16:34 - 16:37
  kompromiso ieško moteris.
 • 16:37 - 16:40
  Mergaites mokom rungtis
  viena su kita.
 • 16:40 - 16:43
  Ne dėl darbo ar laimėjimų,
  kas dar būtų gerai,
 • 16:43 - 16:45
  bet dėl vyrų dėmesio.
 • 16:46 - 16:49
  Sakom joms, kad nedera būti
  seksualiniais sutvėrimais,
 • 16:49 - 16:51
  taip kaip berniukai.
 • 16:51 - 16:55
  Jei turite sūnų, neprieštaraujam
  sužinoti apie jo merginas.
 • 16:55 - 16:57
  Bet dukrų vaikinai?
  Apsaugok, Viešpatie!
 • 16:57 - 16:58
  (Juokas)
 • 16:58 - 17:00
  Bet atėjus laikui, aišku,
 • 17:00 - 17:04
  norim, jog jos parvestų
  tobulą vyrą.
 • 17:04 - 17:06
  Sergėjam mergaites,
 • 17:06 - 17:08
  giriam jas už skaistumą.
 • 17:08 - 17:10
  O berniukų ne.
 • 17:10 - 17:13
  Niekad nesupratau, tai kaip tada...
 • 17:13 - 17:16
  Nes, na...
  (Juokas)
 • 17:16 - 17:23
  (Plojimai)
 • 17:24 - 17:29
  Na, nekaltybės viena neprarasi...
 • 17:29 - 17:31
  Neseniai jauną moterį
 • 17:31 - 17:33
  grupė išprievartavo
  Nigerijos universitete.
 • 17:33 - 17:35
  Kai kurie esat apie tai girdėję.
 • 17:35 - 17:37
  Daugelis jaunų nigeriečių,
 • 17:37 - 17:38
  vyrų ir moterų,
 • 17:38 - 17:40
  reagavo maždaug taip:
 • 17:40 - 17:43
  „Taip, prievartavimas – blogai.
 • 17:43 - 17:47
  Bet ką ji ten darė
  su keturiais vaikinais?“
 • 17:47 - 17:52
  Jei sugebėtume atmesti žiaurų
  tokio atsakymo nežmogiškumą,
 • 17:52 - 17:57
  paaiškėtų, jog šiuos nigeriečius auklėjo
  moterį traktuoti kaip iš prigimties kaltą.
 • 17:58 - 18:01
  Juos auklėjo beveik nieko
  nesitikėti iš vyrų,
 • 18:01 - 18:05
  todėl paveikslas vyro,
  nekontroliuojamai laukinio,
 • 18:05 - 18:06
  tapo kažkaip priimtinu.
 • 18:06 - 18:09
  Mergaites mokom gėdos jausmo.
 • 18:09 - 18:12
  „Neišsižerk.“
  „Užsidenk.“
 • 18:12 - 18:14
  Mokom jas galvoti,
  kad gimusios moterimis
 • 18:14 - 18:16
  jos jau nusikalto.
 • 18:16 - 18:19
  Todėl mergaitės užauga moterimis,
 • 18:19 - 18:21
  nemanančiomis, kad turi troškimų.
 • 18:21 - 18:24
  Jos užauga moterimis,
  korios save užčiaupia.
 • 18:25 - 18:29
  Užauga moterimis, kurios negali sakyti,
  ką iš tikrųjų galvoja.
 • 18:29 - 18:30
  Užauga moterimis –
 • 18:30 - 18:32
  ir tai blogiausia, ką padarėm –
 • 18:32 - 18:37
  kurios apsimetinėjimą
  pavertė meno forma.
 • 18:37 - 18:43
  (Plojimai)
 • 18:43 - 18:46
  Pažįstu moterį,
  kuri nekenčia namų ruošos.
 • 18:46 - 18:47
  Paprasčiausiai nekenčia.
 • 18:47 - 18:50
  Bet apsimeta, kad mėgsta,
 • 18:50 - 18:54
  nes ją mokė, kad tam,
  kad „tiktų į žmonas“,
 • 18:54 - 18:59
  jai reikia būti – tai labai nigerietiška –
  itin „šeimyniškai“.
 • 19:00 - 19:01
  Ji ištekėjo.
 • 19:01 - 19:03
  Po kiek laiko vyro šeima
 • 19:03 - 19:07
  pradėjo skųstis, esą ji pasikeitė.
 • 19:07 - 19:08
  Tiesą sakant, ji nepasikeitė.
 • 19:08 - 19:10
  Jai pabodo apsimetinėti.
 • 19:11 - 19:13
  Problema tame,
 • 19:13 - 19:16
  kad lytimi vadovaujamės,
  apibrėždami, kas turėtume būti,
 • 19:16 - 19:19
  bet patys to, kas esam,
  nesuvokiam.
 • 19:20 - 19:22
  Įsivaizduokit, kiek laimingesni,
 • 19:22 - 19:26
  kiek drąsesni būtume savimi,
 • 19:26 - 19:29
  jei mūsų neslėgtų
  su lytimi susiję lūkesčiai.
 • 19:29 - 19:34
  Nenuginčijama: berniukai ir mergaitės
  skiriasi biologiškai,
 • 19:34 - 19:37
  bet socializacija išpučia tuos skirtumus
 • 19:37 - 19:40
  ir galiausiai jie pasiteisina.
 • 19:40 - 19:42
  Pavyzdžiui, virimas.
 • 19:42 - 19:46
  Bendrai paėmus, didesnė tikimybė,
  kad moterys, ne vyrai, namuose tvarkys,
 • 19:46 - 19:47
  virs ir valys.
 • 19:47 - 19:49
  Kodėl gi?
 • 19:49 - 19:52
  Negi moterys gimsta su virimo genu?
 • 19:52 - 19:53
  (Juokas)
 • 19:53 - 19:57
  O gal bėgant metams jas įkalbėjo į tai,
  kad virimas – jų pareiga?
 • 19:57 - 20:00
  Jau buvau besakanti, kad moterys
  gimusios su virėjos genu,
 • 20:00 - 20:04
  ir tada prisiminiau,
  kad dauguma žymių pasaulio virėjų,
 • 20:04 - 20:07
  kuriuos prašmatniai vadina „šefais“,
 • 20:07 - 20:08
  yra vyrai.
 • 20:09 - 20:11
  Visad lyginaus į savo prosenelę,
 • 20:11 - 20:13
  kuri buvo nuostabi moteris.
 • 20:13 - 20:15
  Mąstau, kas su ja būtų buvę,
 • 20:15 - 20:18
  jei augdama būtų turėjus
  tokias pačias galimybes kaip vyrai.
 • 20:19 - 20:22
  Šiandien moterys turi
  daug daugiau galimybių
 • 20:22 - 20:24
  nei mano prosenelės laikais.
 • 20:24 - 20:27
  Tai dėka pokyčių politikoje,
  teisėje,
 • 20:27 - 20:28
  visa tai labai svarbu.
 • 20:28 - 20:32
  Bet svarbiau už tai yra
  mūsų požiūris, mąstysena,
 • 20:32 - 20:35
  kuo tikime ir ką vertiname,
  kai kalbam apie lytis.
 • 20:36 - 20:38
  Kas būtų, jei augindami vaikus,
 • 20:38 - 20:42
  pabrėžtume pajėgumą, ne lytį?
 • 20:42 - 20:43
  Kas būtų, jei augindami vaikus
 • 20:43 - 20:47
  pabrėžtume suinteresuotumą, ne lytį?
 • 20:47 - 20:50
  Pažįstu šeimą,
  auginančią sūnų ir dukrą.
 • 20:50 - 20:51
  Abiems puikiai sekasi mokykloje.
 • 20:51 - 20:53
  Jie nuostabūs, mieli vaikai.
 • 20:53 - 20:56
  Kai berniukas išalksta,
  tėvai paliepia mergaitei:
 • 20:56 - 20:59
  „Bėk, išvirk Indomie lakštinių
  savo broliui.“
 • 20:59 - 21:03
  Mergaitė ne itin mėgsta tai daryti,
 • 21:03 - 21:06
  bet ji mergaitė, todėl privalo.
 • 21:06 - 21:07
  O jei tėvai
 • 21:07 - 21:08
  iš pat pradžių
 • 21:08 - 21:14
  būtų juos abu išmokę ruošti lakštinius?
 • 21:14 - 21:17
  Tarp kitko, virimas – labai naudingas
  gebėjimas berniukui.
 • 21:17 - 21:22
  Kažkaip niekad nesupratau,
  kaip galima tokį svarbų dalyką,
 • 21:22 - 21:25
  mokėjimą maitintis,
 • 21:25 - 21:27
  palikti kitų rankose.
 • 21:27 - 21:32
  (Plojimai)
 • 21:32 - 21:36
  Pažįstu moterį, kuri turi tokį patį
  išsilavinimą ir darbą kaip jos vyras.
 • 21:36 - 21:39
  Kai jie grįžta namo,
  namų ruoša daugiausiai užsiima ji.
 • 21:39 - 21:41
  Tai galioja daugumai santuokų.
 • 21:41 - 21:43
  Štai kas jų santykiuose
  mane itin sukrėtė:
 • 21:43 - 21:46
  kaskart, kai jos vyras
  pakeisdavo kūdikio vystyklus,
 • 21:46 - 21:48
  ji jam padėkodavo.
 • 21:49 - 21:54
  O jei jai atrodytų visiškai
  normalu ir natūralu,
 • 21:54 - 21:57
  kad vyrui rūpi jo vaikas?
 • 22:00 - 22:03
  Stengiuosi pamiršti daugelį
  pamokų apie lytis,
 • 22:03 - 22:06
  kurias išmokau augdama.
 • 22:06 - 22:08
  Kartais visgi jaučiuosi
  labai pažeidžiama,
 • 22:08 - 22:11
  kai susiduriu su lūkesčiais,
  primetamais mano lyties.
 • 22:11 - 22:14
  Pirmą kartą dėstydama
  rašymo paskaitą universitete,
 • 22:14 - 22:16
  jaudinausi.
 • 22:16 - 22:19
  Nesirūpinau dėl dėstomos medžiagos,
  nes gerai pasiruošiau
 • 22:19 - 22:21
  ir turėjau kalbėti apie
  mėgstamą temą.
 • 22:21 - 22:24
  Vietoje to jaudinausi,
  nes nežinojau, ką apsirengti.
 • 22:25 - 22:27
  Norėjau atrodyti rimtai.
 • 22:27 - 22:29
  Žinojau, kad dėl to,
  kad aš moteris,
 • 22:29 - 22:33
  automatiškai turėsiu parodyt,
  ko esu verta.
 • 22:33 - 22:35
  Nerimavau, kad itin
  moteriška apranga
 • 22:35 - 22:38
  reikš, kad esu nerimta.
 • 22:38 - 22:42
  Tikrai troškau užsitepti blizgio
  ir užsidėti mergaitišką sijoną,
 • 22:42 - 22:43
  bet nusprendžiau to nedaryti.
 • 22:43 - 22:46
  Vilkėjau labai rimtą,
 • 22:46 - 22:49
  labai vyrišką ir labai šlykštų kostiumėlį.
 • 22:50 - 22:53
  Liūdna, bet kai kalbam apie išvaizdą,
 • 22:53 - 22:55
  vyrai nustato standartą,
 • 22:55 - 22:56
  kas normalu.
 • 22:56 - 22:59
  Vyras, ruošdamasis verslo susitikimui,
 • 22:59 - 23:00
  nesijaudina, kad atrodys per vyriškai,
 • 23:00 - 23:03
  o to pasekoje – jį nurašys.
 • 23:03 - 23:06
  Moteris, ruošdamasi verslo susitikimui,
 • 23:06 - 23:10
  turi jaudintis, kad gali pasirodyti
  per moteriška ir ką tai reikš;
 • 23:10 - 23:13
  jaudintis, ar su ja skaitysis ar ne.
 • 23:14 - 23:17
  Norėčiau, kad nebūčiau vilkėjus
  to šlykštaus kostiumėlio.
 • 23:17 - 23:20
  Tarp kitko - aš jį išgrūdau iš spintos.
 • 23:21 - 23:26
  Jei tada būčiau turėjus tą pasitikėjimą,
  kurį turiu dabar,
 • 23:26 - 23:29
  studentai iš mano paskaitos
  būtų laimėję dar daugiau,
 • 23:29 - 23:31
  nes jausčiaus patogiau,
 • 23:31 - 23:33
  būčiau ištikimesnė sau.
 • 23:34 - 23:38
  Nusprendžiau, kad neatsiprašinėsiu už tai,
  kad esu moteriška
 • 23:38 - 23:40
  ir moteris.
 • 23:40 - 23:47
  (Plojimai)
 • 23:47 - 23:50
  Noriu, kad gerbtų mane
  ir mano moteriškumą,
 • 23:50 - 23:52
  nes to nusipelnau.
 • 23:52 - 23:55
  Apie lytis kalbėti nelengva.
 • 23:56 - 23:58
  Ir vyrams, ir moterims,
 • 23:58 - 24:01
  užvesti kalbą apie lytį kartais reiškia
  susidurti su momentaliu priešiškumu.
 • 24:01 - 24:04
  Įsivaizduoju, yra tokių,
  kurie nuoširdžiai klausa savęs:
 • 24:04 - 24:07
  „Moterys? Ištikimos sau?“
 • 24:08 - 24:10
  Gal kiti vyrai galvoja:
 • 24:10 - 24:12
  „Aha, įdomu.
 • 24:12 - 24:15
  Bet aš manau kitaip.“
 • 24:15 - 24:17
  Tai problemos dalis.
 • 24:17 - 24:20
  Tai, kad dauguma vyrų negalvoja
 • 24:20 - 24:22
  ar nepastebi lyčių skirtumų,
 • 24:22 - 24:24
  yra lyčių klausimo problema.
 • 24:24 - 24:26
  Kad daug vyrų, kaip ir mano draugas Louis,
 • 24:26 - 24:29
  tvirtina, kad šiais laikais
  viskas susitvarkė.
 • 24:29 - 24:32
  Ir kad daug vyrų nedaro nieko,
  kad situacija pasikeistų.
 • 24:32 - 24:35
  Jei esi vyras ir
  įžengi į restoraną su moterimi,
 • 24:35 - 24:37
  o padavėjas pasisveikina tik su tavimi,
 • 24:37 - 24:39
  ar bent pagalvoji, kad derėtų paklausti:
 • 24:39 - 24:42
  „Kodėl nepasisveikinot su ja?“
 • 24:44 - 24:46
  Nes lytis – dalykas toks...
 • 24:47 - 24:51
  (Juokas)
 • 24:56 - 24:59
  Galim ir praleist dalį
  ilgesnio pokalbio varianto.
 • 25:00 - 25:04
  Nes lytis – toks dalykas,
  apie kurį kalbėtis nelengva.
 • 25:04 - 25:07
  Yra lengvų būdų pokalbiui pabaigti.
 • 25:07 - 25:10
  Vieni prašneks apie evoliucinę biologiją
 • 25:10 - 25:11
  ir beždžiones,
 • 25:11 - 25:15
  žinot, kad patelės nusilenkia patinams
 • 25:15 - 25:17
  ir panašiai,
 • 25:17 - 25:19
  bet esmė tame, kad mes – ne beždžionės.
 • 25:19 - 25:25
  (Juokas)
  (Plojimai)
 • 25:26 - 25:30
  Beždžionės gyvena medžiuose,
  pusryčiams kremta vikšrus,
 • 25:30 - 25:32
  o mes – ne.
 • 25:32 - 25:33
  Kiti sakys:
 • 25:33 - 25:36
  „Nagi, vyrams irgi nelengva.“
 • 25:36 - 25:39
  Ir tai tiesa!
 • 25:39 - 25:41
  Bet juk...
  (Juokas)
 • 25:41 - 25:44
  Bet juk kalbam ne apie tai.
 • 25:46 - 25:49
  Lytis ir klasė –
  skirtingos priespaudos formos.
 • 25:49 - 25:53
  Gan nemažai išmokau
  apie priespaudos sistemas
 • 25:53 - 25:55
  ir kaip jos dangsto viena kitą,
 • 25:55 - 25:58
  kalbėdama su juodaodžiais.
 • 25:58 - 26:01
  Kartą šnekėjausi su juodaodžiu apie lytis
 • 26:01 - 26:02
  ir jis man pasakė:
 • 26:02 - 26:04
  „Kodėl kartoji
 • 26:04 - 26:06
  'iš savo, kaip moters, patirties?'
 • 26:06 - 26:07
  Kodėl nesakai
 • 26:07 - 26:10
  'iš savo, kaip žmogaus, patirties'?“
 • 26:11 - 26:13
  Ir jis dažnai kalbėdavo apie savo,
 • 26:13 - 26:16
  kaip juodaodžio, patyrimus.
 • 26:18 - 26:21
  Lytis daug reiškia.
  Vyrai ir moterys patiria pasaulį kitaip.
 • 26:22 - 26:25
  Lytis filtruoja mūsų patirtis.
 • 26:25 - 26:27
  Bet galim tai pakeisti.
 • 26:27 - 26:29
  Atsiras sakančių:
 • 26:29 - 26:32
  „Bet juk tikroji galia –
  moterų rankose,
 • 26:32 - 26:33
  užpakalinė galia.“
 • 26:33 - 26:36
  Ne nigeriečiams aiškinu:
  užpakalinė galia –
 • 26:36 - 26:38
  na, greičiausiai – tai moteris,
 • 26:38 - 26:42
  kuri naudojasi savo seksualumu,
  prašydama paslaugų iš vyrų.
 • 26:42 - 26:45
  Bet užpakalinė galia – ne galia.
 • 26:47 - 26:50
  Ji reiškia, kad moteris turi,
 • 26:50 - 26:53
  kuo pasinaudoti, kartais,
 • 26:53 - 26:56
  kažkieno kito galia.
 • 26:56 - 26:57
  Tuomet kyla klausimas:
 • 26:57 - 26:59
  kas nutinka, kai tas kažkas
 • 26:59 - 27:00
  blogai nusiteikęs,
 • 27:00 - 27:02
  serga
 • 27:02 - 27:03
  ar yra impotentas.
 • 27:03 - 27:07
  (Juokas)
 • 27:08 - 27:13
  Bus tokių, kurie tvirtins,
  kad moters paklusnumas vyrui –
 • 27:14 - 27:16
  mūsų kultūra.
  Bet kultūra vis kinta.
 • 27:16 - 27:19
  Turiu dvi dukterėčias, dvynes,
  penkiolikmetes,
 • 27:19 - 27:20
  kurios gyvena Lagose.
 • 27:20 - 27:23
  Jei jos būtų gimę prieš šimtmetį
  ar daugiau,
 • 27:23 - 27:25
  jas būtų išvežę ir nužudę.
 • 27:25 - 27:29
  Nes tai buvo mūsų kultūra –
  žudyti dvynius.
 • 27:29 - 27:32
  Tai kokia kultūros prasmė?
 • 27:32 - 27:34
  Na, yra dekoratyvumas,
 • 27:34 - 27:35
  šokiai,
 • 27:35 - 27:40
  bet prie to – kultūra yra
  ir tautos išsaugojimas ir tęstinumas.
 • 27:40 - 27:41
  Mano šeimoje
 • 27:41 - 27:45
  esu tas vaikas, kuris labiausiai domisi
  mūsų praeitimi,
 • 27:45 - 27:46
  tradicijomis,
 • 27:46 - 27:48
  žiniomis apie protėvių žemes.
 • 27:48 - 27:51
  Mano brolių tai taip nedomina.
 • 27:51 - 27:53
  Bet aš negaliu tame dalyvauti,
 • 27:53 - 27:55
  lankyti jų susitikimų,
 • 27:55 - 27:57
  negaliu išreikšti savo nuomonės.
 • 27:57 - 27:59
  Nes aš moteris.
 • 27:59 - 28:01
  Kultūra nesukuria žmonių;
 • 28:01 - 28:03
  žmonės kuria kultūrą.
 • 28:05 - 28:08
  (Plojimai)
 • 28:09 - 28:12
  Taigi jei tame, kad moterų žmogiškumas
 • 28:12 - 28:16
  nėra kultūros dalis, yra tiesos,
  turime pakeisti kultūrą.
 • 28:17 - 28:22
  Labai dažnai prisimenu
  brangų draugą Okuloma.
 • 28:22 - 28:27
  Lai jis ir kiti žuvę Sosoliso katastrofoje
 • 28:27 - 28:29
  ilsisi ramybėje.
 • 28:29 - 28:33
  Tie, kurie jį mylėjo,
  jo niekad nepamirš.
 • 28:33 - 28:36
  Prieš daug metų tą dieną,
  kai pavadino mane feministe,
 • 28:36 - 28:38
  jis neklydo.
 • 28:38 - 28:40
  Aš esu feministė.
 • 28:40 - 28:43
  Kai tądien atsiverčiau žodyną,
 • 28:43 - 28:44
  perskaičiau:
 • 28:44 - 28:45
  feministas –
 • 28:45 - 28:47
  žmogus, tikintis socialine, politine
 • 28:47 - 28:50
  ir ekonomine lyčių lygybe.
 • 28:51 - 28:53
  Mano prosenelė,
 • 28:53 - 28:54
  sprendžiant iš pasakojimų,
 • 28:54 - 28:56
  buvo feministė.
 • 28:56 - 28:59
  Ji pabėgo iš vyro,
  už kurio nenorėjo tekėti, namų
 • 28:59 - 29:02
  ir ištekėjo už savo išrinktojo.
 • 29:02 - 29:05
  Ji prieštaravo, protestavo, netylėjo
 • 29:05 - 29:11
  kaskart, kai jai rodėsi, kad iš jos
  atėmė prieigą, žemę ir panašiai.
 • 29:11 - 29:14
  Mano prosenelė nežinojo
  tokio žodžio – feministė,
 • 29:14 - 29:17
  bet tai nereiškia, kad ja nebuvo.
 • 29:17 - 29:20
  Daugiau mūsų turėtų vartoti šį žodį.
 • 29:21 - 29:24
  Mano feministo apibrėžimas:
 • 29:24 - 29:26
  feministas – tai vyras ar moteris,
 • 29:26 - 29:28
  sakantis,
 • 29:28 - 29:38
  (Juokas)
  (Plojimai)
 • 29:38 - 29:41
  feministas – tai vyras ar moteris,
  sakantis:
 • 29:41 - 29:44
  „Taip, egzistuoja lyčių problema
 • 29:44 - 29:46
  ir turime ją išspręsti.
 • 29:46 - 29:48
  Turim pataisyti padėtį.“
 • 29:49 - 29:50
  Geriausias feministo pavyzdys,
 • 29:50 - 29:53
  kurį žinau –
  mano brolis Kenny.
 • 29:54 - 29:58
  Jis kilnus, išvaizdus, mielas vyras,
 • 29:58 - 30:00
  o be to – labai vyriškas.
 • 30:00 - 30:02
  Dėkui!
 • 30:02 - 30:07
  (Plojimai)
Title:
Mes visi turėtume būti feministais | Chimamanda Ngozi Adichie | TEDxEuston
Description:

Šioje šmaikščioje ir nuoširdžioje kalboje Chimamanda Adichie kvestionuoja lyčių vaidmenis ir pateikia naują jų matymo perspektyvą – tokią, kuri iš tiesų atneštų lygybę.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
30:17

Lithuanian subtitles

Revisions