Return to Video

Multiplisere desimaler med 10

 • 0:01 - 0:08
  Et frimerke koster 0,44 dollar.
  Hva koster en rull med 1000 frimerker?
 • 0:08 - 0:12
  Jeg skal vise deg to
  måter du kan løse dette på.
 • 0:12 - 0:15
  En måte er raskest,
  men jeg vil at du skal forstå.
 • 0:15 - 0:18
  Og da vet vi at vi har det riktige svaret
 • 0:18 - 0:21
  når vi bruker den tradisjonelle
  måten for å multiplisere desimaler.
 • 0:21 - 0:27
  Vi begynner med 0,44 dollar.
 • 0:27 - 0:32
  Det er 1 frimerke.
 • 0:32 - 0:34
  Hvor mye koster 10 frimerker?
 • 0:34 - 0:37
  Om 1 frimerke koster 0,44,
  da koster 10 frimerker,
 • 0:37 - 0:40
  da flytter vi desimalen
  et hakk til høyre,
 • 0:40 - 0:44
  den etterfølgende nullen
  får vi ikke bruk for,
 • 0:44 - 0:52
  så nå blir det 4,4 eller 4,40.
 • 0:52 - 0:56
  Hva skjer om du har 100 frimerker?
 • 0:56 - 0:58
  Da skjer det samme.
 • 0:58 - 1:03
  Nå har vi 10 ganger flere,
  så vi flytter desimalen et hakk til høyre.
 • 1:03 - 1:07
  100 frimerker koster 44,00 dollar.
 • 1:07 - 1:09
  Dette vil gi mening for deg.
 • 1:09 - 1:16
  Om 1 frimerke koster 44 hundredeler
  av en dollar, da vil hundre frimerker
 • 1:16 - 1:21
  være 44 hundredeler
  av hundre dollar, eller 44 dollar.
 • 1:21 - 1:23
  Vi flyttet bare desimalen en plass.
 • 1:23 - 1:26
  Om vi vil ha 1000 frimerker,
 • 1:26 - 1:28
  må vi flytte desimalen
  til høyre enda en gang.
 • 1:28 - 1:35
  Å flytte desimalen til høyre vil si
  å gange med 10, sånn at vi får 440 dollar.
 • 1:35 - 1:41
  Vi kan sette en etterfølgende null her
  for å gjøre det klart at vi ikke har cent.
 • 1:41 - 1:44
  Om du vil gjøre det raskt,
  kunne du ha begynt med 0,44 dollar.
 • 1:44 - 1:48
  Jeg multipliserer ikke med 10,
  jeg multipliserer med 100.
 • 1:48 - 1:53
  Jeg multipliserer med 1000.
  Du må sette en etterfølgende null der.
 • 1:53 - 1:59
  Du må flytte desimalene herfra til hit.
 • 1:59 - 2:05
  Du har multiplisert dette med
  10 ganger 10 ganger 10 , som er 1000.
 • 2:05 - 2:10
  Dette blir da 440 dollar.
 • 2:10 - 2:15
  La oss sjekke at vi får samme svaret
  om vi bruker den tradisjonelle måten
 • 2:15 - 2:25
  for å multiplisere desimaler.
  Om du har 1000 ganger 0,44.
 • 2:25 - 2:33
  4 ganger 0 er 0, 4 ganger 0 er 0,
  4 ganger 0 er 0 og 4 ganger 1 er 4.
 • 2:33 - 2:36
  Eller at dette er 4 ganger 1000.
 • 2:36 - 2:40
  Så henter vi 1 og legger til en null.
 • 2:40 - 2:48
  4 ganger 0 er 0, 4 ganger 0 er 0,
  4 ganger 0 er 0, 4 ganger 1 er 4.
 • 2:48 - 2:51
  Eller 4 ganger 1000. Vi får 4000
 • 2:51 - 2:54
  om du ikke har tatt med nullen
  som vi la til tidligere
 • 2:54 - 2:57
  fordi vi skal et hakk til venstre.
 • 2:57 - 3:01
  Da har vi ingenting igjen.
  Jeg tenker ikke på desimalene nå.
 • 3:01 - 3:06
  Så langt har jeg tenkt tusen ganger 44.
 • 3:06 - 3:08
  Om det var tusen ganger 44,
 • 3:08 - 3:15
  får vi 0+0=0, 0+0=0, 0+0=0, 4+0=4,
 • 3:15 - 3:19
  4+0=4, og om du ignorerer
  desimalen gir det mening.
 • 3:19 - 3:24
  1000 ganger 4 er 4000
  og 1000 ganger 40 er 40 000.
 • 3:24 - 3:31
  Da får du 44 000. Men dette er ikke 44,
  det er 44 hundredeler.
 • 3:31 - 3:34
  Imellom de tallene har vi
  to tall bak desimalpunktet.
 • 3:34 - 3:38
  Vi må ha to tall bak eller til høyre
  for desimalpunktet i svaret vårt.
 • 3:38 - 3:41
  Vi får 440,00 dollar for 1000 frimerker.
Title:
Multiplisere desimaler med 10
Description:

u3_l2_t2_we2 Multiplisere desimaler med 10

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:47

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions