< Return to Video

Britta Riley: Một khu vườn trong căn hộ chung cư của tôi

 • 0:00 - 0:02
  Tôi, cũng như nhiều người,
 • 0:02 - 0:07
  là một trong 2 tỉ người trên trái đất
 • 0:07 - 0:09
  sống ở thành phố.
 • 0:09 - 0:12
  Và có những ngày -- không biết các bạn thì sao --
 • 0:12 - 0:16
  nhưng có những ngày tôi cảm thấy
 • 0:16 - 0:18
  mình lệ thuộc quá nhiều vào người khác
 • 0:18 - 0:21
  cho rất nhiều thứ trong cuộc sống của tôi.
 • 0:21 - 0:24
  Và những ngày này, điều đó trở nên hơi đáng sợ.
 • 0:24 - 0:26
  Nhưng cái mà tôi nói hôm nay
 • 0:26 - 0:29
  là cách mà chính sự phụ thuộc lẫn nhau đó
 • 0:29 - 0:33
  thật sự trở thành một cơ sở hạ tầng xã hội cực mạnh
 • 0:33 - 0:36
  mà chúng ta có thể thực sự khai thác
 • 0:36 - 0:40
  để giúp giải quyết một số vấn đề xã hội sâu nhất,
 • 0:40 - 0:44
  nếu chúng ta áp dụng hình thức cộng tác mở.
 • 0:44 - 0:46
  Một vài năm trước,
 • 0:46 - 0:49
  Tôi đọc một bài báo viết bởi Michael Pollan, một ký giả tờ New York Times
 • 0:49 - 0:53
  trong đó anh ta tranh luận rằng trồng một số thực phẩm của chúng ta
 • 0:53 - 0:55
  là một trong những điều tốt nhất
 • 0:55 - 0:57
  mà chúng ta có thể làm cho môi trường.
 • 0:57 - 0:59
  Và vào thời điểm tôi đọc bài báo đó,
 • 0:59 - 1:01
  trời đang giữa mùa đông
 • 1:01 - 1:04
  và tôi không có chỗ để chứa đất
 • 1:04 - 1:07
  trong căn hộ chung cư ở New York của tôi.
 • 1:07 - 1:09
  Vì vậy tôi cơ bản là chỉ muốn sắp xếp
 • 1:09 - 1:11
  để đọc tạp chí Wired số tới
 • 1:11 - 1:13
  và tìm hiểu xem làm cách nào mà các chuyên gia có thể tìm ra
 • 1:13 - 1:16
  cách để giải quyết tất cả các vấn đề đó cho chúng ta vào tương lai.
 • 1:16 - 1:19
  Nhưng đó thật ra lại chính là vấn đề mấu chốt
 • 1:19 - 1:21
  mà Michael Pollan muốn nói trong bài viết này --
 • 1:21 - 1:23
  là khi chúng ta chuyển giao
 • 1:23 - 1:26
  trách nhiệm về tất cả mọi thứ cho các chuyên gia
 • 1:26 - 1:29
  thì chúng ta cũng tạo ra cái mớ hổn độn
 • 1:29 - 1:32
  mà chúng ta thấy trong hệ thống thực phẩm.
 • 1:32 - 1:35
  Vì tôi cũng biết một chút, từ công việc của chính tôi,
 • 1:35 - 1:39
  về cách mà NASA đã sử dụng cách trồng cây trong nước
 • 1:39 - 1:42
  để trồng thực phẩm trong không gian.
 • 1:42 - 1:46
  Và bạn có thể thực sự đạt được mức thu hoạch tối ưu
 • 1:46 - 1:50
  bằng cách sử dụng đất lỏng cao cấp
 • 1:50 - 1:53
  chạy qua rễ cây.
 • 1:53 - 1:55
  Và đối với cây,
 • 1:55 - 1:57
  căn hộ chung cư của tôi cũng
 • 1:57 - 1:59
  biệt lập giống như ngoài không gian vậy.
 • 1:59 - 2:02
  Nhưng tôi có thể cung cấp ánh sáng tự nhiên
 • 2:02 - 2:04
  và khí hậu điều hòa quanh năm.
 • 2:04 - 2:06
  2 năm sau đó:
 • 2:06 - 2:08
  chúng tôi có những nông trại trên cửa sổ,
 • 2:08 - 2:10
  là những hệ thống trồng cây bằng nước xếp thẳng đứng
 • 2:10 - 2:13
  để trồng thực phẩm trong nhà.
 • 2:13 - 2:16
  Và cách hoạt động của nó là có một cái bơm ở dưới đáy,
 • 2:16 - 2:19
  thỉnh thoảng bơm chất lỏng có chứa chất dinh dưỡng lên trên,
 • 2:19 - 2:22
  rồi chất lỏng đó thấm xuống hệ thống rễ của cây
 • 2:22 - 2:24
  trong khi các rễ này được treo, bọc trong những hạt đất sét --
 • 2:24 - 2:27
  và không có đất ở đây.
 • 2:27 - 2:29
  Ánh sáng và nhiệt độ khác nhau
 • 2:29 - 2:31
  ở mỗi tiểu khí hậu ở mỗi cửa sổ,
 • 2:31 - 2:33
  vì vậy nông trại cửa sổ
 • 2:33 - 2:35
  cần một nông dân,
 • 2:35 - 2:37
  và người đó phải quyết định
 • 2:37 - 2:40
  loại cây gì người đó sẽ trồng trong nông trại của cô ta,
 • 2:40 - 2:44
  và cô ta sẽ sử dụng phân hữu cơ hay không.
 • 2:44 - 2:47
  Trở về thời gian đó, nông trại cửa sổ lúc đầu
 • 2:47 - 2:49
  chỉ là một ý tưởng kỹ thuật khá phức tạp
 • 2:49 - 2:52
  và cần nhiều thử nghiệm (để hoàn thiện).
 • 2:52 - 2:54
  Và tôi thực sự rất muốn nó trở thành một dự án mở,
 • 2:54 - 2:56
  vì trồng cây bằng nước
 • 2:56 - 2:58
  là một trong những lĩnh vực có nhiều đăng ký bản quyền nhất
 • 2:58 - 3:00
  ở Mỹ hiện tại
 • 3:00 - 3:02
  và có thể trở thành
 • 3:02 - 3:04
  1 lĩnh vực tương tự như Monsanto,
 • 3:04 - 3:07
  khi mà công ty tư nhân nắm độc quyền
 • 3:07 - 3:10
  trong lĩnh vực thực phẩm cho con người.
 • 3:10 - 3:13
  Vì vậy tôi quyết định rằng, thay vì tạo ra 1 sản phẩm,
 • 3:13 - 3:15
  cái tôi sẽ làm
 • 3:15 - 3:18
  là mở dự án này cho nhiều người đồng phát triển.
 • 3:19 - 3:22
  Những hệ thống đầu tiên của chúng tôi, hoạt động cũng tương đối.
 • 3:22 - 3:24
  Chúng tôi thực sự có thể trồng khoảng một vụ xà lách một tuần©
 • 3:24 - 3:26
  trong một cửa sổ ở 1 căn hộ chung cư bình thường ở New York.
 • 3:26 - 3:28
  Và chúng tôi đã có thể trồng cà chua dâu và
 • 3:28 - 3:30
  dưa leo, nhiều thứ lắm.
 • 3:30 - 3:32
  Nhưng những hệ thống đầu
 • 3:32 - 3:35
  bị rỉ nước, ồn và hao điện
 • 3:35 - 3:38
  tới nỗi Martha Stewart chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận.
 • 3:38 - 3:40
  (Cười)
 • 3:40 - 3:42
  Vì vậy để thu hút thêm những người cùng phát triển,
 • 3:42 - 3:45
  chúng tôi đã tạo ra một trang thông tin trên mạng xã hội
 • 3:45 - 3:47
  trên đó chúng tôi đưa lên các kiểu thiết kế,
 • 3:47 - 3:49
  chúng tôi giải thích chúng hoạt động như thế nào,
 • 3:49 - 3:52
  và chúng tôi thậm chí đi xa hơn
 • 3:52 - 3:55
  là chỉ ra các điểm không tốt trong những hệ thống đó.
 • 3:55 - 3:57
  Và rồi chúng tôi mời mọi người trên khắp thế giới
 • 3:57 - 4:00
  xây dựng và thử nghiệm với chúng tôi.
 • 4:01 - 4:03
  Và hiện tại trên trang web này,
 • 4:03 - 4:06
  chúng tôi có 18.000 người.
 • 4:06 - 4:08
  Và chúng tôi có nông trại cửa sổ
 • 4:08 - 4:10
  trên toàn thế giới.
 • 4:10 - 4:12
  Cái mà chúng tôi đang làm
 • 4:12 - 4:14
  là cái mà NASA hay là một công ty lớn
 • 4:14 - 4:17
  gọi là R&D, hay là nghiên cứu và phát triển.
 • 4:17 - 4:20
  Nhưng cái mà chúng tôi gọi nó là R&D-I-Y,
 • 4:20 - 4:24
  hay là nghiên cứu và tự mình phát triển nó.
 • 4:24 - 4:26
  Ví dụ,
 • 4:26 - 4:28
  Jackson có một đề nghị
 • 4:28 - 4:30
  là chúng tôi sử dụng bơm không khí thay vì bơm nước.
 • 4:30 - 4:32
  Để làm được điều này thì cần phải xây dựng hàng đống hệ thống,
 • 4:32 - 4:34
  nhưng khi mà nó hoạt động, chúng tôi đã có thể
 • 4:34 - 4:37
  giảm lượng cạc-bon gần phân nửa.
 • 4:37 - 4:40
  Tony ở Chicago thì chuyên về trồng thử các loại cây,
 • 4:40 - 4:42
  cũng như nhiều người trồng cây trên cửa sổ,
 • 4:42 - 4:45
  và anh ta đã có thể làm cho cây dâu của mình cho quả
 • 4:45 - 4:48
  trong chín tháng trong điều kiện ít ánh sáng
 • 4:48 - 4:52
  bằng cách đơn giản là thay đổi chế độ dinh dưỡng cho cây.
 • 4:52 - 4:54
  Và các người trồng cây ở Phần Lan
 • 4:54 - 4:56
  đã thay đổi các nông trại cửa sổ của mình
 • 4:56 - 4:58
  để thích ứng với những ngày tối vào mùa đông
 • 4:58 - 5:01
  bằng cách đặt thêm đèn LED giúp cây tăng trưởng
 • 5:01 - 5:04
  và hiện tại họ đang truyền bá kinh nghiệm này như một phần của dự án.
 • 5:04 - 5:06
  Vì vậy nông trại cửa sổ đã phát triển
 • 5:06 - 5:08
  qua một quá trình biến đổi nhanh chóng
 • 5:08 - 5:10
  tương tự như phần mềm.
 • 5:10 - 5:13
  Cũng như với mọi dự án nguồn mở,
 • 5:13 - 5:15
  quyền lợi thực sự là sự hợp tác
 • 5:15 - 5:17
  giữa các nhóm với các mối quan tâm cụ thể
 • 5:17 - 5:19
  cùng phát triển các hệ thống của họ
 • 5:19 - 5:21
  phục vụ cho các mối tâm của họ
 • 5:21 - 5:23
  và với các mối quan tâm chung.
 • 5:23 - 5:25
  Vì vậy đội nòng cốt của tôi và tôi
 • 5:25 - 5:27
  có thể tập trung vào các phát triển
 • 5:27 - 5:30
  mang lại lợi ích chung cho mọi người.
 • 5:30 - 5:33
  Và chúng tôi có thể giúp đỡ những người mới tham gia.
 • 5:33 - 5:35
  Vì vậy cho những người thích tự làm,
 • 5:35 - 5:39
  chúng tôi cung cấp miễn phí các hướng dẫn đã được thử nghiệm
 • 5:39 - 5:41
  vì vậy mọi người, ở bất cứ đâu trên thế giới,
 • 5:41 - 5:43
  có thể tự làm những hệ thống đó miễn phí.
 • 5:43 - 5:46
  Và bảng quyền của các hệ thống này cũng được đăng ký
 • 5:46 - 5:48
  và được giữ bởi cộng đồng.
 • 5:48 - 5:50
  Và để có quỹ cho dự án,
 • 5:50 - 5:52
  chúng tôi hợp tác để tạo các sản phẩm
 • 5:52 - 5:55
  mà chúng tôi bán cho trường học và cho các cá nhân
 • 5:55 - 5:58
  những người mà không có thời gian để tự làm hệ thống của họ.
 • 5:58 - 6:00
  Và trong cộng đồng của chúng tôi,
 • 6:00 - 6:02
  một loại hình văn hóa đã xuất hiện.
 • 6:02 - 6:04
  Trong văn hóa đó, tốt hơn là bạn là một người thử nghiệm
 • 6:04 - 6:07
  để hỗ trợ ý tưởng của người khác
 • 6:07 - 6:10
  hơn là chỉ là người đưa ra ý tưởng.
 • 6:10 - 6:12
  Cái mà chúng tôi có được ở dự án này
 • 6:12 - 6:14
  là chúng tôi có sự hỗ trợ cho công việc của chính mình,
 • 6:14 - 6:18
  đồng thời là một thử nghiệm, nhưng lại có đóng góp thực sự
 • 6:18 - 6:20
  cho cách mạng môi trường
 • 6:20 - 6:23
  trong một cách, khác hơn với chỉ lắp đặt các bóng đèn thế hệ mới.
 • 6:23 - 6:26
  Nhưng tôi nghĩ là Eileen thể hiện tốt nhất
 • 6:26 - 6:28
  cái mà chúng tôi thực sự làm được từ dự án này,
 • 6:28 - 6:31
  đó là sự thích thú trong khi cộng tác.
 • 6:31 - 6:34
  Cô ấy nói cái này giống như
 • 6:34 - 6:36
  thấy một người nào đó ở nửa vòng bên kia trái đất
 • 6:36 - 6:38
  thích thú với ý tưởng của bạn, xây dựng nó lên
 • 6:38 - 6:41
  và rồi ghi công ý tưởng đó là đóng góp của bạn.
 • 6:41 - 6:45
  Nếu chúng ta thực sự muốn thấy cách ứng xử của người tiêu dùng thay đổi rộng khắp
 • 6:45 - 6:47
  theo hướng mà chúng ta đang nói tới
 • 6:47 - 6:49
  như là các nhà môi trường và thực phẩm,
 • 6:49 - 6:51
  có thể chúng ta chỉ cần đào sâu thuật ngữ "người tiêu dùng"
 • 6:51 - 6:55
  và thấu hiểu những người đang làm ra sản phẩm.
 • 6:55 - 6:58
  Các dự án nguồn mở thường có một động lực phát triển riêng của họ.
 • 6:58 - 7:00
  Và cái mà chúng ta thấy là R&D-I-Y
 • 7:00 - 7:04
  đã phát triển vượt ra mô hình nông trại trên cửa sổ và đèn LED
 • 7:04 - 7:08
  thành các tấm thu năng lượng mặt trời và hệ thống nước.
 • 7:08 - 7:10
  Và chúng tôi đang xây dựng trên các sáng kiến
 • 7:10 - 7:12
  của các thế hệ đang vượt qua chính chúng tôi.
 • 7:12 - 7:14
  Và chúng tôi nhìn về những thế hệ phía trước
 • 7:14 - 7:18
  và thấy họ thực sự cần chúng ta thay đổi cách sống của mình từ bây giờ.
 • 7:18 - 7:20
  Vì vậy chúng tôi muốn các bạn hãy cùng chúng tôi
 • 7:20 - 7:22
  khám phá lại các giá trị
 • 7:22 - 7:24
  của sự hợp tác công dân,
 • 7:24 - 7:26
  và để tuyên bố
 • 7:26 - 7:29
  rằng tất cả chúng ta vẫn là những người đi đầu.
 • 7:29 - 7:31
  (Vỗ tay)
Title:
Britta Riley: Một khu vườn trong căn hộ chung cư của tôi
Speaker:
Britta Riley
Description:

Britta Riley muốn trồng rau củ cho chính mình (trong căn hộ nhỏ của cô). Vì vậy cô và bạn bè đã phát triển một hệ thống để trồng cây trong những chai nhựa bỏ đi -- họ đã nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống sử dụng mạng truyền thông xã hội, cho phép thử nghiệm nhiều biến thể cùng lúc và nhanh chóng đạt được một hệ thống tối ưu. Coi như dự án tự làm phát triển phân phối. Và kết quả? Ngon lành.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:32
Minh-Tuan Ta added a translation

Vietnamese subtitles

Revisions