< Return to Video

بریتا رایلی : یک باغ در آپارتمانم

 • 0:00 - 0:02
  مثل خیلی از شما، من یکی از دو میلیارد نفری هستم که در شهر زندگی می کنم.
 • 0:02 - 0:07
  مثل خیلی از شما، من یکی از دو میلیارد نفری هستم که در شهر زندگی می کنم.
 • 0:07 - 0:09
  مثل خیلی از شما، من یکی از دو میلیارد نفری هستم که در شهر زندگی می کنم.
 • 0:09 - 0:12
  در مورد بقیه شما دوستان نمیدونم،
 • 0:12 - 0:16
  اما روزهایی وجود داره که بطور ملموسی احساس میکنم تقریبا برای همه چیز در زندگیم، چقدربه مردم تکیه میکنم.
 • 0:16 - 0:18
  اما روزهایی وجود داره که بطور ملموسی احساس میکنم تقریبا برای همه چیز در زندگیم، چقدربه مردم تکیه میکنم.
 • 0:18 - 0:21
  اما روزهایی وجود داره که بطور ملموسی احساس میکنم تقریبا برای همه چیز در زندگیم، چقدربه مردم تکیه میکنم.
 • 0:21 - 0:24
  و بعضی روزها، این میتونه کمی ترسناک باشه.
 • 0:24 - 0:26
  اما چیزهای که امروز میخوم با شما دربارش صحبت کنم
 • 0:26 - 0:29
  اینه که چگونه همان وابستگیهای متقابل
 • 0:29 - 0:33
  که در واقع زیرساخت های بسیار قوی اجتماعی هستند
 • 0:33 - 0:36
  که ما میتونیم برای کمک به التیام برخی از عمیق ترین مسائل مدنی آنها را تحت کنترل در آوریم،
 • 0:36 - 0:40
  که ما میتونیم برای کمک به التیام برخی از عمیق ترین مسائل مدنی آنها را تحت کنترل در آوریم،
 • 0:40 - 0:44
  اگر ما همکاری منبع باز( اطلاعات آزاد در اختیار دیگران قرار میگیرد) را بکار گیریم.
 • 0:44 - 0:46
  چند سال پیش، یک مقاله از مایکل پالن در مجله نیویورک تایمز خوندم
 • 0:46 - 0:49
  چند سال پیش، یک مقاله از مایکل پالن در مجله نیویورک تایمز خوندم
 • 0:49 - 0:53
  که در اون استدلال کرده بود که حتی رشد برخی از مواد غذایمان
 • 0:53 - 0:55
  یکی از بهترین چیزهایی است که ما میتونیم برای محیط زیستمان انجام دهیم.
 • 0:55 - 0:57
  یکی از بهترین چیزهایی است که ما میتونیم برای محیط زیستمان انجام دهیم.
 • 0:57 - 0:59
  در زمانی که من این را میخوندم، وسط زمستان بود
 • 0:59 - 1:01
  در زمانی که من این را میخوندم، وسط زمستان بود
 • 1:01 - 1:04
  و قطعا من جایی برای مقدار زیادی خاک در آپارتمانم در شهر نیویورک نداشتم.
 • 1:04 - 1:07
  و قطعا من جایی برای مقدار زیادی خاک در آپارتمانم در شهر نیویورک نداشتم.
 • 1:07 - 1:09
  خُب در واقع من فقط تمایل به نشستن و خوندن نسخه بعدی مجله وایرد Wired را داشتم
 • 1:09 - 1:11
  خُب در واقع من فقط تمایل به نشستن و خوندن نسخه بعدی مجله وایرد Wired را داشتم
 • 1:11 - 1:13
  و بفهمم چگونه کارشناسان قراره در آینده راه حل همه مشکلات را برای ما پیدا کنند.
 • 1:13 - 1:16
  و بفهمم چگونه کارشناسان قراره در آینده راه حل همه مشکلات را برای ما پیدا کنند.
 • 1:16 - 1:19
  اما این در واقع دقیقا موضوعی بود که مایکل پالن در این مقاله مطرح کرده بود --
 • 1:19 - 1:21
  اما این در واقع دقیقا موضوعی بود که مایکل پالن در این مقاله مطرح کرده بود --
 • 1:21 - 1:23
  و این دقیقا هنگامی بود که ما مسئولیتمان را برای همه چیز بدست متخصصان دادیم
 • 1:23 - 1:26
  و این دقیقا هنگامی بود که ما مسئولیتمان را برای همه چیز بدست متخصصان دادیم
 • 1:26 - 1:29
  که باعث نوعی آشفتگی و افتضاح در سیستم غذایمان که شاهد آن هستیم ،شدیم
 • 1:29 - 1:32
  که باعث نوعی آشفتگی و افتضاح در سیستم غذایمان که شاهد آن هستیم ،شدیم
 • 1:32 - 1:35
  خُب ُ من کمی برای کار خودم درباره اینکه ناسا چگونه ازهیدروپنیک (گیاهان آبزی)
 • 1:35 - 1:39
  خُب ُ من کمی برای کار خودم درباره اینکه ناسا چگونه ازهیدروپنیک (گیاهان آبزی)
 • 1:39 - 1:42
  برای کشف رشد مواد غذایی در فضا استفاده میکنه، یاد گرفتم.
 • 1:42 - 1:46
  و در واقع می توان با عبور نوعی خاک مایع با کیفیت بالا روی ریشه گیاهان، عملکرد مطلوب تغذیه آنها را بدست آورد.
 • 1:46 - 1:50
  و در واقع می توان با عبور نوعی خاک مایع با کیفیت بالا روی ریشه گیاهان، عملکرد مطلوب تغذیه آنها را بدست آورد.
 • 1:50 - 1:53
  را برفراز سیستم ریشه گیاهان، داشته باشید.
 • 1:53 - 1:55
  برای یک گیاهی سبزی،
 • 1:55 - 1:57
  آپارتمانم میبایستی بعنوان یک فضای خارجی باشه.
 • 1:57 - 1:59
  آپارتمانم میبایستی بعنوان یک فضای خارجی باشه.
 • 1:59 - 2:02
  اما من می تونم مقداری نور طبیعی و در تمام طول سال، کنترل آب و هوا را ارائه دهم.
 • 2:02 - 2:04
  اما من می تونم مقداری نور طبیعی و در تمام طول سال، کنترل آب و هوا را ارائه دهم.
 • 2:04 - 2:06
  سریع به دو سال جلوتر برویم.
 • 2:06 - 2:08
  حالا برای رشد مواد غذایی در محیط سر بسته ، ما مزارع پنجره ای را داشتیم، که سیستمهای هیدروپونیک عمودی داشت.
 • 2:08 - 2:10
  حالا برای رشد مواد غذایی در محیط سر بسته ، ما مزارع پنجره ای را داشتیم، که سیستمهای هیدروپونیک عمودی داشت.
 • 2:10 - 2:13
  حالا برای رشد مواد غذایی در محیط سر بسته ، ما مزارع پنجره ای را داشتیم، که سیستمهای هیدروپونیک عمودی داشت.
 • 2:13 - 2:16
  شیوه کارش این بود که یک پمپ در پايبن قرار داشت،
 • 2:16 - 2:19
  بصورت دوره ای ماده غذایی مایع را به طرف بالا میفرستاد،
 • 2:19 - 2:22
  که پس از آن کم کم از طریق سیستم ریشه گیاهان که در پوکه گٍلی معلق بودند ، پائین می آمد--
 • 2:22 - 2:24
  که پس از آن کم کم از طریق سیستم ریشه گیاهان که در پوکه گٍلی معلق بودند ، پائین می آمد--
 • 2:24 - 2:27
  بنابر این هیچ خاکی وجود نداشت.
 • 2:27 - 2:29
  حالا نور و دما با محیط زیست هر پنجره متفاوت بود،
 • 2:29 - 2:31
  حالا نور و دما با محیط زیست هر پنجره متفاوت بود،
 • 2:31 - 2:33
  بنابراین هر مزرعه پنجره ای، نیاز به یک کشاورز داشت،
 • 2:33 - 2:35
  بنابراین هر مزرعه پنجره ای، نیاز به یک کشاورز داشت،
 • 2:35 - 2:37
  و او میبایستی تصمیم بگیره که قصد داره چه نوع محصولی در هر مزرعه پنجره ای خودش بکاره،
 • 2:37 - 2:40
  و او میبایستی تصمیم بگیره که قصد داره چه نوع محصولی در هر مزرعه پنجره ای خودش بکاره،
 • 2:40 - 2:44
  و اینکه آیا او قصد داره که غذای خودش را ارگانیکی تغذیه کنه.
 • 2:44 - 2:47
  در آن زمان، مزرعه پنجره ای فقط در حد یه ایده بود که به لحاظ فنی پیچیده است.
 • 2:47 - 2:49
  در آن زمان، مزرعه پنجره ای فقط در حد یه ایده بود که به لحاظ فنی پیچیده است.
 • 2:49 - 2:52
  که نیاز به مقدار زیادی تست و آزمایش داشت.
 • 2:52 - 2:54
  و من واقعا میخواستم این یک پروژه باز( قابل دسترس همه) باشه،
 • 2:54 - 2:56
  زیرا در حال حاضرایالات متحده یکی از سریع ترین ناحیه ها در حال رشد ثبت اختراع هیدروپنیک است
 • 2:56 - 2:58
  زیرا در حال حاضرایالات متحده یکی از سریع ترین ناحیه ها در حال رشد ثبت اختراع هیدروپنیک است
 • 2:58 - 3:00
  زیرا در حال حاضرایالات متحده یکی از سریع ترین ناحیه ها در حال رشد ثبت اختراع هیدروپنیک است
 • 3:00 - 3:02
  و احتمالا می تواند به منطقه دیگرمانند مانساتو تبدیل شوند ،
 • 3:02 - 3:04
  و احتمالا می تواند به منطقه دیگرمانند مانساتو تبدیل شوند ،
 • 3:04 - 3:07
  جایی که ما شرکت های مالکیت معنوی بسیاری را برای مواد غذایی مردم داریم.
 • 3:07 - 3:10
  جایی که ما شرکت های مالکیت معنوی بسیاری را برای مواد غذایی مردم داریم.
 • 3:10 - 3:13
  خُب، من تصمیم گرفتم که به جای خلق یک محصول،
 • 3:13 - 3:15
  کاری که میخواستم انجام دهم این بود که این پروژه رو برای توسعه دهندگان آزاد بگذارم.
 • 3:15 - 3:18
  کاری که میخواستم انجام دهم این بود که این پروژه رو برای توسعه دهندگان آزاد بگذارم.
 • 3:19 - 3:22
  چند سیستم اولیه ای که ما ایجاد کردیم، یه جورایی کار کردند.
 • 3:22 - 3:24
  ما در واقع قادر بودیم یک وعده سالاد در هفته با پنجره های یک آپارتمان معمولی در شهر نیویورک تولید کنیم.
 • 3:24 - 3:26
  ما در واقع قادر بودیم یک وعده سالاد در هفته با پنجره های یک آپارتمان معمولی در شهر نیویورک تولید کنیم.
 • 3:26 - 3:28
  و ما قادر بودیم گوجه فرنگی ریز و خیار وانواع این چیزها را تولید کنیم.
 • 3:28 - 3:30
  و ما قادر بودیم گوجه فرنگی ریز و خیار وانواع این چیزها را تولید کنیم.
 • 3:30 - 3:32
  اما چند سیستم اولیه نشت میکردند، با صدای بلند هورت کشیدن( آب) که مارتا استوارت قطعا اونا رو تائید نمیکرد.
 • 3:32 - 3:35
  اما چند سیستم اولیه نشت میکردند، با صدای بلند هورت کشیدن( آب) که مارتا استوارت قطعا اونا رو تائید نمیکرد.
 • 3:35 - 3:38
  اما چند سیستم اولیه نشت میکردند، با صدای بلند هورت کشیدن( آب) که مارتا استوارت قطعا اونا رو تائید نمیکرد.
 • 3:38 - 3:40
  (خنده تماشاگران)
 • 3:40 - 3:42
  خُب برای آوردن همکاران توسعه گر بیشتری، کاری که ما کردیم این بود
 • 3:42 - 3:45
  که یک وب سایت اجتماعی ایجاد کردیم که در آن طرحها را منتشر کردیم.
 • 3:45 - 3:47
  که یک وب سایت اجتماعی ایجاد کردیم که در آن طرحها را منتشر کردیم.
 • 3:47 - 3:49
  ما توضیح دادیم که اینها چگونه کار می کننند،
 • 3:49 - 3:52
  و حتی ما خیلی جلوتر رفتیم و هر چیزی را که در این سیستم اشتباه بود را مشخص کردیم .
 • 3:52 - 3:55
  و حتی ما خیلی جلوتر رفتیم و هر چیزی را که در این سیستم اشتباه بود را مشخص کردیم .
 • 3:55 - 3:57
  و سپس ما مردم را از سراسر جهان دعوت کردیم که یک نمونه آزمایشی با ما بسازند.
 • 3:57 - 4:00
  و سپس ما مردم را از سراسر جهان دعوت کردیم که یک نمونه آزمایشی با ما بسازند.
 • 4:01 - 4:03
  در واقع در حال حاضر ما ۱۸۰۰۰ عضو داریم.
 • 4:03 - 4:06
  در واقع در حال حاضر ما ۱۸۰۰۰ عضو داریم.
 • 4:06 - 4:08
  و در سراسر جهان مزرعه های پنجره ای داریم.
 • 4:08 - 4:10
  و در سراسر جهان مزرعه های پنجره ای داریم.
 • 4:10 - 4:12
  کاری که میکردیم، چیزی بود که ناسا یا یک شرکت بزرگ
 • 4:12 - 4:14
  کاری که میکردیم، چیزی بود که ناسا یا یک شرکت بزرگ
 • 4:14 - 4:17
  به نام R&D یا تحقیق وتوسعه انجام میدن.
 • 4:17 - 4:20
  اما ما اون رو R&D-I-Y یا تحقیق و توسعه این برای خودتان مینامیم.
 • 4:20 - 4:24
  اما ما اون رو R&D-I-Y یا تحقیق و توسعه این برای خودتان مینامیم.
 • 4:24 - 4:26
  خُب برای مثال ، جکسون با ما همراه شد و پیشنهاد کرد از پمپ هوا به جای پمپ آب استفاده کنیم.
 • 4:26 - 4:28
  خُب برای مثال ، جکسون با ما همراه شد و پیشنهاد کرد از پمپ هوا به جای پمپ آب استفاده کنیم.
 • 4:28 - 4:30
  خُب برای مثال ، جکسون با ما همراه شد و پیشنهاد کرد از پمپ هوا به جای پمپ آب استفاده کنیم.
 • 4:30 - 4:32
  این باعث ساخته شدن یه سری سیستم کاملا جدید شد، تا به نتیجه درست برسیم.
 • 4:32 - 4:34
  اما وقتی انجامش دادیم، تونستیم اثر ردپای کربن را تقریبا به نصف برسانیم.
 • 4:34 - 4:37
  اما وقتی انجامش دادیم، تونستیم اثر ردپای کربن را تقریبا به نصف برسانیم.
 • 4:37 - 4:40
  تونی در شیکاگو یک رشد آزمایشی را انتخاب کرد،
 • 4:40 - 4:42
  مانند کشاورزان پنجره ای زیادی،
 • 4:42 - 4:45
  و تونست بوته توت فرنگی ای تولید کنه، که ۹ ماه از سال با شرایط نور کم میوه بده
 • 4:45 - 4:48
  و تونست بوته توت فرنگی ای تولید کنه، که ۹ ماه از سال با شرایط نور کم میوه بده
 • 4:48 - 4:52
  با به تغییر ساده ماده غذایی آلی گیاه.
 • 4:52 - 4:54
  کشاورزان پنجره ای فنلاندی
 • 4:54 - 4:56
  مزارع پنجره ایشان را تغییر داده و برای روزهای تاریک زمستان فنلاند با چراغ ال ئی دی LED تجهیز کردند.
 • 4:56 - 4:58
  مزارع پنجره ایشان را تغییر داده و برای روزهای تاریک زمستان فنلاند با چراغ ال ئی دی LED تجهیز کردند.
 • 4:58 - 5:01
  مزارع پنجره ایشان را تغییر داده و برای روزهای تاریک زمستان فنلاند با چراغ ال ئی دی LED تجهیز کردند.
 • 5:01 - 5:04
  مزارع پنجره ایشان را تغییر داده و برای روزهای تاریک زمستان فنلاند با چراغ ال ئی دی LED تجهیز کردند.
 • 5:04 - 5:06
  بنابراین مزارع پنجره ای از طریق یک فرآیند بر اساس نسخه دهی به محصول، شبیه به نرم افزار در حال تکامل هستند.
 • 5:06 - 5:08
  بنابراین مزارع پنجره ای از طریق یک فرآیند بر اساس نسخه دهی به محصول، شبیه به نرم افزار در حال تکامل هستند.
 • 5:08 - 5:10
  بنابراین مزارع پنجره ای از طریق یک فرآیند بر اساس نسخه دهی به محصول، شبیه به نرم افزار در حال تکامل هستند.
 • 5:10 - 5:13
  و در هر پروژه منبع باز،
 • 5:13 - 5:15
  سود واقعی، اثر متقابل میان علایق مشخص افرادی که سیستمهای خود را بر اساس نیازشان تغییر میدهند، و نیازها و علایق عمومی دیگران است.
 • 5:15 - 5:17
  سود واقعی، اثر متقابل میان علایق مشخص افرادی که سیستمهای خود را بر اساس نیازشان تغییر میدهند، و نیازها و علایق عمومی دیگران است.
 • 5:17 - 5:19
  سود واقعی، اثر متقابل میان علایق مشخص افرادی که سیستمهای خود را بر اساس نیازشان تغییر میدهند، و نیازها و علایق عمومی دیگران است.
 • 5:19 - 5:21
  سود واقعی، اثر متقابل میان علایق مشخص افرادی که سیستمهای خود را بر اساس نیازشان تغییر میدهند، و نیازها و علایق عمومی دیگران است.
 • 5:21 - 5:23
  سود واقعی، اثر متقابل میان علایق مشخص افرادی که سیستمهای خود را بر اساس نیازشان تغییر میدهند، و نیازها و علایق عمومی دیگران است.
 • 5:23 - 5:25
  بنابراین تیم اصلیم و من و قادریم تمرکز بر روی پیشرفت و بهبودی آن کنیم، که واقعا به نفع همه است.
 • 5:25 - 5:27
  بنابراین تیم اصلیم و من و قادریم تمرکز بر روی پیشرفت و بهبودی آن کنیم، که واقعا به نفع همه است.
 • 5:27 - 5:30
  بنابراین تیم اصلیم و من و قادریم تمرکز بر روی پیشرفت و بهبودی آن کنیم، که واقعا به نفع همه است.
 • 5:30 - 5:33
  و ما میتوانیم به نیازهای تازه واردان توجه داشته باشیم.
 • 5:33 - 5:35
  بنابراین برای انجام آن برای خودتان،
 • 5:35 - 5:39
  ما دستوالعمل های بسیار خوب آزمایش شده را بصورت مجانی تهیه کردیم
 • 5:39 - 5:41
  که هر کسی، هر نقطه در جهان، می تواند یکی از این سیستم ها به صورت رایگان بسازد.
 • 5:41 - 5:43
  که هر کسی، هر نقطه در جهان، می تواند یکی از این سیستم ها به صورت رایگان بسازد.
 • 5:43 - 5:46
  بر روی اون سیستم یک درخواست حق ثبت انحصاری است که توسط انجمن نگه داشته شده.
 • 5:46 - 5:48
  بر روی اون سیستم یک درخواست حق ثبت انحصاری است که توسط انجمن نگه داشته شده.
 • 5:48 - 5:50
  و برای تامین بودجه این پروژه،
 • 5:50 - 5:52
  برای تولید محصولات ما شریک شدیم که سپس آنها را به مدارس و به افرادی که زمان برای ساخت سیستم های را ندارند، بفروشیم.
 • 5:52 - 5:55
  برای تولید محصولات ما شریک شدیم که سپس آنها را به مدارس و به افرادی که زمان برای ساخت سیستم های را ندارند، بفروشیم.
 • 5:55 - 5:58
  برای تولید محصولات ما شریک شدیم که سپس آنها را به مدارس و به افرادی که زمان برای ساخت سیستم های را ندارند، بفروشیم.
 • 5:58 - 6:00
  در درون جامعه ما، یک فرهنگ خاص ظهور کرده.
 • 6:00 - 6:02
  در درون جامعه ما، یک فرهنگ خاص ظهور کرده.
 • 6:02 - 6:04
  در فرهنگ ما، بهتر است که یک آزمایش کننده باشی، کسی که ایدهای دیگری را پشتیبانی میکنه تا اینکه تنها یک ایده دهنده باشی.
 • 6:04 - 6:07
  در فرهنگ ما، بهتر است که یک آزمایش کننده باشی، کسی که ایدهای دیگری را پشتیبانی میکنه تا اینکه تنها یک ایده دهنده باشی.
 • 6:07 - 6:10
  در فرهنگ ما، بهتر است که یک آزمایش کننده باشی، کسی که ایدهای دیگری را پشتیبانی میکنه تا اینکه تنها یک ایده دهنده باشی.
 • 6:10 - 6:12
  چیزی که ما از این پروژه بدست آوردیم، پشتیبانی برای کارمان بود،
 • 6:12 - 6:14
  چیزی که ما از این پروژه بدست آوردیم، پشتیبانی برای کارمان بود،
 • 6:14 - 6:18
  و همچنین تجربه کمک به جنبش های زیست محیطی، به شیوه ای دیگری از اینکه فقط یک لامپ نوری جدید را نصب کنیم.
 • 6:18 - 6:20
  و همچنین تجربه کمک به جنبش های زیست محیطی، به شیوه ای دیگری از اینکه فقط یک لامپ نوری جدید را نصب کنیم.
 • 6:20 - 6:23
  و همچنین تجربه کمک به جنبش های زیست محیطی، به شیوه ای دیگری از اینکه فقط یک لامپ نوری جدید را نصب کنیم.
 • 6:23 - 6:26
  اما من فکر می کنم که آیلین
 • 6:26 - 6:28
  بهترین بیان را از چیزی که ما واقعا دریافت کردیم که همان لذت واقعی از همکاریست را بیان می کند.
 • 6:28 - 6:31
  بهترین بیان را از چیزی که ما واقعا دریافت کردیم که همان لذت واقعی از همکاریست را بیان می کند.
 • 6:31 - 6:34
  خُب در اینجا او بیان میکند، دیدن فردی که در آن طرف دنیا ایده شما را گرفته، و بر اساس آن چیزی را ساخته، چه حسی دارد
 • 6:34 - 6:36
  خُب در اینجا او بیان میکند، دیدن فردی که در آن طرف دنیا ایده شما را گرفته، و بر اساس آن چیزی را ساخته، چه حسی دارد
 • 6:36 - 6:38
  خُب در اینجا او بیان میکند، دیدن فردی که در آن طرف دنیا ایده شما را گرفته، و بر اساس آن چیزی را ساخته، چه حسی دارد
 • 6:38 - 6:41
  و سپس از شما برای این همکاری و کمک قدردانی میکند.
 • 6:41 - 6:45
  اگر ما واقعا خواهان تغییر رفتاری گسترده ای در مصرف کنندگان هستیم
 • 6:45 - 6:47
  تغییری که همه ما به عنوان محافظ محیط زیست و افرادی که در زمینه غذا تخصص دارند ازش صحبت میکنیم،
 • 6:47 - 6:49
  همه ما در باره آن بعنوان محیط زیست و غذای مردم صحبت میکنیم،
 • 6:49 - 6:51
  شاید فقط نیاز داشته باشیم که واژه "مصرف کننده رو فراموش کنیم
 • 6:51 - 6:55
  و به گروهی بپیوندیم که دارن کاری انجام میدن.
 • 6:55 - 6:58
  پروژه های منابع آزاد(غیر انحصاری) گرایش به شتاب گرفتن و پیشرفت دارند.
 • 6:58 - 7:00
  و چیزی که ما در R&D-I-Y(تحقیق و توسعه این برای خودتان) میبینیم
 • 7:00 - 7:04
  از مزارع پنجره ای و LED( نوعی سیستم روشنایی ) فراتر رفته
 • 7:04 - 7:08
  و به پانلهای خورشیدی وسیستمهای آکوپنیک ( نوعی پروش غذا ) رسیده است.
 • 7:08 - 7:10
  و ما با اتکا به نسلی که قبل از ما بودند، نوآوریمان را میسازیم.
 • 7:10 - 7:12
  و ما با اتکا به نسلی که قبل از ما بودند، نوآوریمان را میسازیم.
 • 7:12 - 7:14
  و ما نگاه به نسل آینده داریم، کسانی که واقعا برای تجهیز دوباره زنگیمان اکنون به ما نیاز دارند .
 • 7:14 - 7:18
  و ما نگاه به نسل آینده داریم، کسانی که واقعا برای تجهیز دوباره زنگیمان اکنون به ما نیاز دارند .
 • 7:18 - 7:20
  خُب ما از شما میخواهیم که به ما ملحق شوید
 • 7:20 - 7:22
  برای کشف دوباره ارزش شهروندان متحد،
 • 7:22 - 7:24
  برای کشف دوباره ارزش شهروندان متحد،
 • 7:24 - 7:26
  و برای اعلام اینکه همه ما هنوز پیشگامان هستیم.
 • 7:26 - 7:29
  و برای اعلام اینکه همه ما هنوز پیشگامان هستیم.
 • 7:29 - 7:31
  ( تشویق)
Title:
بریتا رایلی : یک باغ در آپارتمانم
Speaker:
Britta Riley
Description:

بریتا رایلی می خواست مواد غذایی خود را (در آپارتمان کوچک خود) رشد دهد. بنابراین او و دوستانش یک سیستم برای رشد گیاهان در بطری پلاستیکی دور ریخته شده ایجاد کردند -- تحقیق، آزمایش و افزایش سرعت سیستم با استفاده از رسانه های اجتماعی، یکبار روشهای زیادی را امتحان کردند و به سرعت به سیستم مطلوب رسیدند. آن را توزیع DIY ( تحقیق برای خودتان) نامیدند. و نتایج؟ خوشمزه است.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:32
soheila Jafari added a translation

Persian subtitles

Revisions