Η αληθινή απολογία του Σωκράτη

Title:
Η αληθινή απολογία του Σωκράτη
Description:

Η «Απολογία» γράφτηκε στα 1931 σαν ένα είδος διαμαρτυρίας ενάντια στην τοτεσινή «δημοκρατία» του ιδιωνύμου, του Καλπακιού και των διαφόρων στρατιωτικών κινημάτων, που είχανε κατακουρελιάσει τις συνταγματικές ελευθερίες του πολίτη κι είχανε διαφθείρει ολάκερο το δημόσιο βίο της χώρας και προετοιμάσει τη διχτατορία της 4ης Αυγούστου.
Η τυραννία αυτής της μαύρης εποχής κι αργότερα των δυο ξενικών κατοχών ίσαμε σήμερα, κάνουνε τη σάτυρα της «Απολογίας» τόσο επίκαιρη τώρα, όσο ήτανε και τον καιρό που γράφτηκε.

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

more » « less
Video Language:
Greek
Team:
Captions Requested
Duration:
01:41:31
http://www.youtube.com/watch?v=E02oZNtgpD0
Format: Youtube
Primary
Original
Added   by Claude Almansi
Format: Youtube
Primary
Original
This video is part of the Captions Requested team.

Subtitles download

Incomplete subtitles (1)

Completed subtitles (1)