Return to Video

Vinkler mellom transversaler og paralelle linjer

 • 0:00 - 0:02
  I denne videoen skal vi se på
 • 0:02 - 0:10
  paralelle linjer,
  og linjer som krysser
 • 0:10 - 0:14
  de paralelle linjene.
  De kaller vi for transversaler.
 • 0:14 - 0:15
  La oss se på først
 • 0:15 - 0:19
  hva en paralell linje er for noe.
 • 0:19 - 0:23
  En definisjon som kan hjelpe oss
  med å forstå hva det er.
 • 0:23 - 0:25
  Er at de er to linjer
 • 0:25 - 0:26
  på samme plan.
 • 0:26 - 0:27
  Når vi snakker om et plan,
 • 0:27 - 0:33
  snakker om en flat todimensjonell
  overflate, som feks denne skjermen.
 • 0:33 - 0:34
  Denne skjermen er et plan.
 • 0:34 - 0:38
  Altså to linjer på et plan,
  som aldri krysser hverandre.
 • 0:38 - 0:42
  Vi forestiller oss
 • 0:42 - 0:44
  at denne linjen
  fortsetter i denne retningen
 • 0:44 - 0:48
  og denne retningen.
  Vi tegner enda en linje, i en annen farge.
 • 0:48 - 0:52
  Denne linjen
  og denne linjen er paralelle.
 • 0:52 - 0:54
  De krysser hverandre aldri.
 • 0:54 - 0:56
  Hvis vi klarer å tegne dem riktig
 • 0:56 - 0:58
  og de fortsetter i akkurat samme retning,
 • 0:58 - 1:00
  kommer de aldri til å krysse hverandre.
 • 1:00 - 1:04
  Hvis vi tenker på linjer
  som ikke er paralelle,
 • 1:04 - 1:09
  er denne grønne,
  og denne rosa linjen
 • 1:09 - 1:10
  ikke paralelle.
 • 1:10 - 1:12
  De krysser tydligvis hverandre
  på et tidspunkt.
 • 1:12 - 1:15
  Disse to er også paralelle.
 • 1:15 - 1:19
  Noen ganger er det markert med piler,
 • 1:19 - 1:22
  som peker samme retning,
  for å vise at de er paralelle.
 • 1:22 - 1:23
  Hvis det er flere paralelle linjer,
 • 1:23 - 1:25
  kan man tegne to piler.
 • 1:25 - 1:27
  Vi har altså fastslått
 • 1:27 - 1:30
  at disse to linjene
  aldri kommer til å krysse hverandre.
 • 1:30 - 1:32
  Vi vil gjerne undersøke
  hva som skjer
 • 1:32 - 1:35
  når disse to paralelle linjene
  blir krysset av en tredje linje.
 • 1:35 - 1:38
  Vi tegner en tredje linje her.
 • 1:42 - 1:44
  Vi kaller den tredje linjen
 • 1:44 - 1:49
  som krysser de paralelle linjer
  for en transversal.
 • 1:52 - 1:56
  Den transverserer - eller krysser
  nemlig de to paralelle linjene.
 • 1:56 - 1:58
  Når vi har en transversal
 • 1:58 - 2:00
  som krysser paralelle linjer
 • 2:00 - 2:03
  skapes noen interessante forhold
  mellom vinklene.
 • 2:03 - 2:06
  Det skal vi bruke
  i mange oppgaver.
 • 2:06 - 2:09
  Det en slags kjerneoppgave
  innenfor geometri.
 • 2:09 - 2:13
  Derfor er det en god idé
  å bli klok på det.
 • 2:13 - 2:14
  Det første vi skal være klar over
 • 2:14 - 2:19
  er hvis disse linjene er paralelle
 • 2:19 - 2:22
  vil de enliggende vinkler
  være like store.
 • 2:22 - 2:27
  Når vi lar denne lilla linjen
 • 2:27 - 2:29
  krysse den gule linjen
 • 2:29 - 2:33
  skapes fire vinkler.
 • 2:33 - 2:38
  Vi har den grønne vinkelen,
 • 2:38 - 2:46
  den orange vinkelen,
 • 2:46 - 2:50
  denne vinkelen
  i en annen grønn nyansje,
 • 2:50 - 2:57
  og den blå vinkelen.
 • 2:57 - 2:59
  Dette er altså fire vinkler.
 • 2:59 - 3:01
  Når vi snakker om
  enliggende vinkler,
 • 3:01 - 3:05
  mener vi at den grønne vinkelen øverst
 • 3:05 - 3:12
  til høyre, svarer til den vinkelen
  øverst til høyre her borte.
 • 3:12 - 3:14
  Vi tegner den i samme grønn farge.
 • 3:14 - 3:15
  Disse to vinkelen er ensliggende.
 • 3:15 - 3:18
  Når de er ensliggende,
 • 3:18 - 3:20
  er de like store.
 • 3:20 - 3:22
  De er like hverandre.
 • 3:22 - 3:25
  Hvis vi sier at denne er 70 grader,
 • 3:25 - 3:27
  vil denne vinkelen
 • 3:27 - 3:30
  også være 70 grader.
 • 3:30 - 3:31
  Hvis vi fortsatte med
 • 3:31 - 3:34
  å endre retningen
 • 3:34 - 3:38
  på transversalen,
  ville vi kunne se
 • 3:38 - 3:41
  at de forblir like hverandre.
 • 3:41 - 3:44
  La oss tegne to
  paraleller linjer til
 • 3:44 - 3:46
  og vise et mer
  ekstremt eksempel.
 • 3:46 - 3:48
  Etter det tegner vi
 • 3:48 - 3:54
  en transversal,
  som skaper enda en
 • 3:54 - 3:58
  mindre vinkel her,
  kan vi se at den er
 • 3:58 - 4:02
  akkurat lik som denne vinkelen.
 • 4:02 - 4:05
  De er ensliggende vinkler,
  og er derfor ekvivalente,
 • 4:05 - 4:07
  altså like.
 • 4:07 - 4:09
  Fra dette perspektivet er det
  den øverste høyre vinkel
 • 4:09 - 4:11
  i hver kryssing som er like.
 • 4:11 - 4:14
  Det samme gjelder
  for andre ensliggende vinkler.
 • 4:14 - 4:16
  Den øverste vinkel til venstre her,
 • 4:16 - 4:21
  vil være akkurat så stor,
  som den øverste vinkelen til venstre her.
 • 4:21 - 4:27
  Den nederste vinkelen til venstre,
  er like store som den her nede.
 • 4:27 - 4:29
  Hvis denne er 70 grader,
 • 4:29 - 4:32
  er også denne 70 grader.
 • 4:32 - 4:35
  Til slutt vil denne og denne vinkelen
 • 4:35 - 4:38
  selvfølgelig også være
  like store.
 • 4:38 - 4:45
  Enliggende vinkler
  er ekvivalente.
 • 4:45 - 4:52
  Enliggende vinkler er like hverandre.
 • 4:56 - 4:58
  Disse to er enliggende,
  disse to er det,
 • 4:58 - 5:00
  disse to,
  og disse to er det.
 • 5:00 - 5:08
  Enliggende vinkler,
  og motstående vinkler
 • 5:08 - 5:11
  er to sider av samme sak.
 • 5:11 - 5:15
  Hvis vi ser på denne vinkelen
  på 70 grader,
 • 5:15 - 5:18
  vil den motstående vinkelen,
 • 5:18 - 5:21
  når man går direkte over kryssingen,
  være lik denne vinkelen.
 • 5:21 - 5:26
  Og de er altså like.
 • 5:38 - 5:41
  Så hvis denne er 70 grader,
  vil denne også være 70 grader,
 • 5:41 - 5:43
  og hvis denne er 70 grader,
 • 5:43 - 5:47
  er også denne 70 grader.
 • 5:47 - 5:49
  Hvis denne er 70 grader,
 • 5:49 - 5:51
  og denne, og denne er 70 grader.
 • 5:51 - 5:56
  Det er det samme hva denne er,
  den denne vil også være det samme,
 • 5:56 - 5:58
  fordi den er lik med denne,
 • 5:58 - 6:00
  og denne er lik denne.
 • 6:00 - 6:05
  Det siste vi skal se på
 • 6:05 - 6:09
  er forholdet mellom den orange vinkelen,
 • 6:09 - 6:12
  og den grønne vinkelen.
 • 6:12 - 6:17
  Vi kan se at hvis vi legger
  disse to vinkelen sammen,
 • 6:17 - 6:20
  danner vi en halvsirkel.
 • 6:20 - 6:22
  Hvis vi starter med å se på
  den grønne vinkelen,
 • 6:22 - 6:24
  og etter det den orange vinkelen,
 • 6:24 - 6:26
  kommer vi halveis rundt en sirkel,
 • 6:26 - 6:29
  og det er 180 grader.
 • 6:29 - 6:32
  Den grønne vinkelen,
  og den orange vinkelen vil tilsammen
 • 6:32 - 6:35
  gi 180 grader.
  De kalles supplimentere.
 • 6:35 - 6:37
  Vi har laget andre videoer
  om supplimentere vinkler,
 • 6:37 - 6:39
  men vi skal bare vite
  at de danner den samme linjen
 • 6:39 - 6:41
  eller en halvsirkel.
 • 6:41 - 6:43
  Så hvis denne er 70 grader,
 • 6:43 - 6:51
  vil den orange vinkelen være 110 grader,
  fordi de sammenlagt gir 180 grader.
 • 6:51 - 6:54
  Hvis denne vinkelen er 110 grader,
 • 6:54 - 6:57
  hva vet vi så om denne vinkelen?
 • 6:57 - 7:00
  Siden den er den motstående vinkelen
 • 7:00 - 7:03
  til de 110 grader,
  må denne også være 110 grader.
 • 7:03 - 7:06
  Vi vet også at ettersom
  denne vinkelen er enliggende
 • 7:06 - 7:09
  med denne vinkelen,
  vil denne vinkelen også være 110 grader.
 • 7:09 - 7:12
  Vi kunne også være kommet frem
  til det ved å si at dersom
 • 7:12 - 7:13
  denne vinkelen er 70 grader,
  og denne vinkelen er supplementer,
 • 7:13 - 7:15
  må de sammenlagt gi 180 grader.
 • 7:15 - 7:19
  Vi kunne også det regnet det ut
  ettersom denne er 110 grader,
 • 7:19 - 7:22
  og dette er en ensliggende vinkel,
  må denne også være 110 grader.
 • 7:22 - 7:26
  Vi kunne også ha sagt
  at denne er motstående denne,
 • 7:26 - 7:27
  så de er også like.
 • 7:27 - 7:32
  Vi kunne også ha sagt,
  at denne er supplementer til denne vinkelen,
 • 7:32 - 7:34
  så 70 pluss 110 gir 180 grader.
 • 7:34 - 7:39
  Vi kunne også ha sagt,
  at 70 pluss denne vinkelen er 180 grader.
 • 7:39 - 7:42
  Det er altså en lang rekke muligheter
  for å finne ut av
 • 7:42 - 7:44
  hvor store vinkelene er.
 • 7:44 - 7:46
  I den neste videoen
  vil vi vise en masse eksempler på
 • 7:46 - 7:49
  hvordan man ut ifra én vinkel
 • 7:49 - 7:53
  kan regne ut hvor store alle
  de andre vinkelene er.
Title:
Vinkler mellom transversaler og paralelle linjer
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:53

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions