Return to Video

Úhly mezi rovnoběžkami a jejich příčkami

 • 0:00 - 0:02
  V tomto videu se budeme zabývat
 • 0:02 - 0:12
  rovnoběžkami a přímkami,
  které je protínají.
 • 0:12 - 0:14
  Takové přímky nazýváme příčky.
 • 0:14 - 0:17
  Nejdříve si pojďme vysvětlit,
  co to jsou ty
 • 0:17 - 0:18
  rovnoběžky.
 • 0:18 - 0:22
  První definice, která by mohla být
 • 0:22 - 0:24
  v tomto videu užitečná je,
  že to jsou dvě přímky,
 • 0:24 - 0:26
  které jsou ve stejné rovině.
 • 0:26 - 0:29
  Když mluvím o rovině, představte
 • 0:29 - 0:32
  si plochý dvoudimenzionální prostor,
  jako je například tato obrazovka,
 • 0:32 - 0:34
  obrazovka je rovina.
 • 0:34 - 0:38
  Jsou to 2 přímky, které jsou
  v jedné rovině a nikdy se neprotnou.
 • 0:38 - 0:41
  Takže tato přímka...
  Nakreslím ji co nejlépe.
 • 0:41 - 0:44
  Představte si, že ta přímka
  pokračuje v tomto směru
 • 0:44 - 0:47
  a v tomto směru dále...
  Nakreslím druhou přímku jinou barvou.
 • 0:47 - 0:52
  ...a tato přímka je s ní rovnoběžná.
 • 0:52 - 0:54
  Nikdy se neprotnou.
 • 0:54 - 0:56
  Pokud předpokládáme,
  že jsme ji nakreslili dostatečně rovně
 • 0:56 - 0:58
  a že jdou úplně stejným směrem,
 • 0:58 - 1:00
  nikdy se neprotnou.
 • 1:00 - 1:03
  Pokud uvažujete nad tím,
  které přímky pak nejsou rovnoběžné,
 • 1:03 - 1:08
  tak například tato zelená přímka
  a růžová přímka
 • 1:08 - 1:09
  nejsou rovnoběžné.
 • 1:09 - 1:12
  Protínají se v určitém bodě.
 • 1:12 - 1:15
  Takže tyto dvě jsou rovnoběžné, někdy jsou
 • 1:15 - 1:19
  označené takovou šipkou stejného směru,
 • 1:19 - 1:21
  aby bylo jasné, že tyto dvě přímky
 • 1:21 - 1:22
  jsou rovnoběžné.
 • 1:22 - 1:25
  Pokud máme více rovnoběžek,
  můžeme použít dvojšipku
 • 1:25 - 1:26
  nebo je označit jinak.
 • 1:26 - 1:27
  No musí vám být jasné,
  že tyto přímky
 • 1:27 - 1:29
  se nikdy neprotnou.
 • 1:29 - 1:31
  Co se stane,
 • 1:31 - 1:36
  když tyto rovnoběžky protne třetí přímka?
 • 1:36 - 1:38
  Nakreslím třetí přímku.
 • 1:38 - 1:42
  Takže toto je třetí přímka.
 • 1:42 - 1:46
  No a tuto třetí přímku, která protíná
 • 1:46 - 1:52
  rovnoběžky, nazýváme příčná přímka.
 • 1:52 - 1:56
  Protože příčně protíná dvě rovnoběžky.
 • 1:56 - 1:59
  Kdykoliv se setkáte s tím,
  že příčka protíná
 • 1:59 - 2:02
  rovnoběžky, vzniknou tam zajímavé vztahy
 • 2:02 - 2:03
  mezi úhly.
 • 2:03 - 2:06
  Často se vyskytují
  i ve standardizovaných testech.
 • 2:06 - 2:09
  Je to základní typ příkladů v geometrii,
 • 2:09 - 2:12
  takže je dobré to ovládat.
 • 2:12 - 2:16
  První věc, kterou si musíte uvědomit je,
  že pokud tyto přímky
 • 2:16 - 2:18
  jsou rovnoběžné,
  a my předpokládáme že jsou, pak
 • 2:18 - 2:22
  nám vzniknou souhlasné úhly,
  jsou shodné.
 • 2:22 - 2:26
  Co myslím těmi souhlasnými úhly?
 • 2:26 - 2:29
  Určitě jste si všimli,
  že nám tu vznikly 4 úhly,
 • 2:29 - 2:31
  tam kde fialová přímka protíná
 • 2:31 - 2:32
  žlutou přímku.
 • 2:32 - 2:38
  Máme tu tento úhel, který označím zelenou,
 • 2:38 - 2:43
  pak tu máme tento úhel,
 • 2:43 - 2:48
  oranžový, dále zde máme tento
 • 2:48 - 2:53
  úhel v jiném odstínu zelené
 • 2:53 - 2:55
  a nakonec tu máme tento
 • 2:55 - 2:57
  modrofialový úhel.
 • 2:57 - 2:59
  Takže toto jsou čtyři úhly.
 • 2:59 - 3:02
  Když mluvíme o souhlasných úhlech,
 • 3:02 - 3:05
  hovoříme například o tomto úhlu nahoře,
  tomto zeleném,
 • 3:05 - 3:09
  který je souhlasný s tímto úhlem,
 • 3:09 - 3:12
  označím ho také zelenou.
 • 3:12 - 3:15
  Tyto dva úhly jsou souhlasné.
 • 3:15 - 3:18
  Tyto dva úhly jsou souhlasné a zároveň
 • 3:18 - 3:20
  jsou shodné.
 • 3:20 - 3:21
  Jsou to shodné úhly.
 • 3:21 - 3:24
  Pokud má tento...
  Vymyslím si číslo.
 • 3:24 - 3:27
  ...například 70 stupňů, pak tento úhel
 • 3:27 - 3:29
  bude mít také 70 stupňů.
 • 3:29 - 3:32
  Můžete o tom popřemýšlet,
  pokud byste se pohráli
 • 3:32 - 3:35
  s touto příčkou a měnili její směr,
 • 3:35 - 3:38
  viděli byste, že ty úhly budou opravdu
 • 3:38 - 3:41
  v každém případě shodné.
 • 3:41 - 3:44
  Pokud bychom například měli...
  Nakreslím jiné rovnoběžky.
 • 3:44 - 3:46
  ...ukážeme si extrémnější případ.
 • 3:46 - 3:50
  Pokud bychom měli dvě rovnoběžky
 • 3:50 - 3:58
  a procházela by přes ně příčka...
  Vytvořila by menší úhel.
 • 3:58 - 4:00
  ...Vidíte, že tento úhel
 • 4:00 - 4:02
  vypadá stejně jako tento úhel.
 • 4:02 - 4:05
  Jsou to souhlasné úhly
  a vždy budou shodné.
 • 4:05 - 4:08
  Z tohoto pohledu je ten úhel v průsečíku
 • 4:08 - 4:10
  vpravo nahoře stále stejný.
 • 4:10 - 4:14
  Stejně to platí
  i pro ostatní souhlasné úhly.
 • 4:14 - 4:17
  Tento úhel, levý horní úhel,
 • 4:17 - 4:21
  bude stejný jako tento levý horní úhel.
 • 4:21 - 4:27
  Tento levý dolní úhel
  je stejný jako tento.
 • 4:27 - 4:30
  Pokud má tento úhel 70 stupňů,
  pak tento úhel
 • 4:30 - 4:32
  bude mít také 70 stupňů.
 • 4:32 - 4:36
  A nakonec tento úhel a tento úhel
 • 4:36 - 4:38
  budou stejné.
 • 4:38 - 4:42
  Takže souhlasné úhly...
  Napíšu to.
 • 4:42 - 4:43
  ...Souhlasné úhly jsou shodné.
 • 4:47 - 4:55
  Souhlasné úhly jsou shodné.
 • 4:55 - 4:57
  Tento a tento jsou shodné, tento a
 • 4:57 - 4:59
  tento, tento a tento, a tento a tento.
 • 4:59 - 5:05
  Další dvojice shodných úhlů jsou
 • 5:05 - 5:07
  nazývané jako vrcholové úhly,
 • 5:07 - 5:08
  někdy jako protilehlé úhly.
 • 5:08 - 5:12
  Pokud si vezmete tento úhel, úhel,
 • 5:12 - 5:15
  který je ke němu vrcholový, najdete tak,
 • 5:15 - 5:19
  že přejdete přes průsečík k úhlu naproti,
 • 5:19 - 5:21
  takže tento úhel bude stejný.
 • 5:21 - 5:24
  Můžeme říci, že protilehlé...
  Napíšu obojí.
 • 5:29 - 5:37
  Protilehlé nebo vrcholové úhly
  jsou shodné.
 • 5:37 - 5:41
  Takže pokud tento má 70 stupňů,
  pak tento má také 70 stupňů.
 • 5:41 - 5:43
  A pokud tento má 70 stupňů,
 • 5:43 - 5:47
  tento má také 70 stupňů.
 • 5:47 - 5:49
  Je to zajímavé.
  Pokud tento má 70 stupňů a tento má 70
 • 5:49 - 5:52
  stupňů, a pokud tento má
  70 stupňů a tento má také 70 stupňů,
 • 5:52 - 5:56
  takže bez ohledu na to,
  kolik má tento úhel, tento bude stejný.
 • 5:56 - 5:58
  Protože tento je stejný jako tento,
 • 5:58 - 6:00
  tento je stejný jako tento.
 • 6:00 - 6:07
  Poslední, co potřebujete vědět,
 • 6:07 - 6:10
  je vztah mezi tímto oranžovým úhlem
 • 6:10 - 6:12
  a tímto zeleným úhlem.
 • 6:12 - 6:17
  Vidíte, že když sečtete
  tyto dva úhly,
 • 6:17 - 6:20
  projdete celou půlkružnici.
 • 6:20 - 6:22
  Pokud začnete tady,
  přejdete přes zelený úhel
 • 6:22 - 6:24
  a pak přes oranžový úhel,
 • 6:24 - 6:27
  projdete půlkružnici,
 • 6:27 - 6:29
  což je 180 stupňů.
 • 6:29 - 6:33
  Takže tento zelený a oražový úhel
  mají dohromady 180 stupňů,
 • 6:33 - 6:35
  jsou to vedlejší úhly.
 • 6:35 - 6:37
  Už jsem udělal pár videí
  o vedlejších úhlech,
 • 6:37 - 6:41
  no musíte vědět, že tvoří půlkružnici.
 • 6:41 - 6:44
  Takže pokud tento úhel má 70 stupňů,
  pak tento oranžový úhel
 • 6:44 - 6:51
  má 110 stupňů, protože dohromady mají 180.
 • 6:51 - 6:54
  Pokud tento úhel má 110 stupňů,
 • 6:54 - 6:57
  kolik bude mít tento úhel?
 • 6:57 - 6:59
  Tento úhel je vrcholový
 • 6:59 - 7:02
  k tomuto 110 stupňovému,
  takže bude mít také 110 stupňů.
 • 7:02 - 7:06
  Také víme, že pokud tento úhel je
  souhlasný s tímto úhlem,
 • 7:06 - 7:09
  tento úhel bude mít také 110 stupňů.
 • 7:09 - 7:12
  Nebo bychom to mohli udělat takhle,
  pokud tento úhel má 70,
 • 7:12 - 7:15
  tento úhel je jeho vedlejší úhel,
  takže dohromady budou mít 180.
 • 7:15 - 7:16
  I takto jsme to mohli udělat.
 • 7:16 - 7:19
  Také jsme mohli vypočítat,
  že jelikož toto je 110,
 • 7:19 - 7:22
  toto je jeho souhlasný úhel,
  bude mít také 110 stupňů.
 • 7:22 - 7:25
  Tento je jeho vrcholový úhel,
 • 7:25 - 7:26
  takže budou shodné.
 • 7:26 - 7:31
  Nebo bychom to vypočítali tak,
  že tento je vedlejší s
 • 7:31 - 7:34
  tímto úhlem, takže 70 plus 110 bude 180,
 • 7:34 - 7:39
  nebo 70 plus tento úhel je 180.
 • 7:39 - 7:42
  Takže je několik způsobů jak vypočítat,
 • 7:42 - 7:44
  kolik má který úhel stupňů.
 • 7:44 - 7:46
  V dalším videu si ukážeme pár příkladů,
 • 7:46 - 7:49
  abyste viděli, že stačí vědět jeden úhel
 • 7:49 - 7:52
  a můžete vypočítat všechny ostatní.
Title:
Úhly mezi rovnoběžkami a jejich příčkami
Description:

Úhly u rovnoběžek

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:53

Czech subtitles

Revisions