Return to Video

An-My Lê: Becoming an Artist | Art21 "Extended Play"

 • 0:14 - 0:18
  Tôi đậu vào Đại học Standford
  theo đuổi sinh học trong mấy năm đầu.
 • 0:18 - 0:24
  Tôi không rõ mình muốn làm gì,
  nhưng khi là con của một gia đình di cư,
 • 0:24 - 0:29
  bạn phải tự hiểu là
  tôi phải làm cái gì đó thực tế một chút.
 • 0:29 - 0:32
  Các anh trai của tôi đều là kỹ sư
  và hiểu biết về kinh doanh,
 • 0:32 - 0:37
  và ờm tôi nghĩ làm kỹ sư sẽ rất khô khan
  nên tôi đã chọn sinh học
 • 0:37 - 0:38
  để sau này làm bác sĩ
 • 0:40 - 0:43
  Tôi được chọn môn khác khoa học
  tôi muốn lấy môn mỹ thuật
 • 0:43 - 0:47
  nhưng lớp ấy đã đầy
  nên tôi lấy môn chụp ảnh
 • 0:47 - 0:54
  Và lúc đó tôi nhận ra rằng đây là
  thứ tuyệt vời để thay đổi cuộc sống.
 • 0:54 - 0:57
  thế là tôi bỏ thi vào trường y,
  một đi không ngoảnh lại.
Title:
An-My Lê: Becoming an Artist | Art21 "Extended Play"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
01:08

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions