Return to Video

Converting decimals to fractions 2 (ex 1)

 • 0:00 - 0:07
  Zobaczmy, czy potrafimy przedstawić
  0,0727 jako ułamek zwykły.
 • 0:07 - 0:09
  Zastanówmy się, w jakich miejscach
  znajdują się cyfry.
 • 0:09 - 0:13
  To jest miejsce części dziesiętnych...
 • 0:13 - 0:17
  To jest miejsce części setnych...
 • 0:17 - 0:22
  2 jest na miejscu części tysięcznych...
 • 0:22 - 0:27
  a ostatnia 7 jest na miejscu
  części dziesięciotysięcznych.
 • 0:27 - 0:31
  Mamy kilka sposobów, aby to zrobić.
  Sposób, w jaki ja lubię o tym myśleć,
 • 0:31 - 0:36
  polega na tym, że ponieważ ostatnia liczba
  jest na miejscu dziesięciotysięcznych,
 • 0:36 - 0:39
  to możemy to przeczytać, jako
  727 dziesięciotysięcznych,
 • 0:39 - 0:43
  ponieważ to jest najmniejsze miejsce.
 • 0:43 - 0:53
  Więc po prostu to przepiszmy.
  To się równa 727 przez 10.000.
 • 0:53 - 0:58
  I teraz, kiedy zapisaliśmy to jako ułamek,
  pomyślmy, jak możemy go skrócić.
 • 0:58 - 1:02
  Liczba na górze nie jest
  podzielna przez 2 ani przez 5.
 • 1:02 - 1:06
  Nie jest także podzielna przez 3,
  czyli także przez 6 ani 9.
 • 1:06 - 1:11
  Nie wygląda też na podzielną przez 7,
  może to być liczba pierwsza.
 • 1:11 - 1:16
  Wydaje mi się, że skończyliśmy.
Title:
Converting decimals to fractions 2 (ex 1)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:14

Polish subtitles

Revisions