Return to Video

ואלרי איימוס ולורן ויירה דה-מלו: היום ההומניטרי העולמי 2012

 • 0:00 - 0:07
  [נשיא המכון ומנהל הסיוע
  לורן ויירה דה-מלו עם ואלרי איימוס]
 • 0:07 - 0:11
  [מחיאות כפיים]
 • 0:11 - 0:13
  אנדרסון קופר:
  תודה על שבאת לכאן.
 • 0:15 - 0:20
  מורשת אביך... יש כאן באולם
  אנשים כה רבים
 • 0:20 - 0:23
  שקיבלו השראה מאביך.
  מה היית רוצה שתהיה המורשת שלו?
 • 0:23 - 0:27
  לורן ווירה דה-מלו: נכון. הוא נגע בחייהם
  של כה רבים
 • 0:27 - 0:34
  וקיבל המון מסרים מאנשים
  שהושפעו מעבודתו.
 • 0:34 - 0:42
  בנוסף, המורשת שלו נמשכת אצל כל האנשים האלה
  שממשיכים להאמין בעקרונותיו.
 • 0:42 - 0:45
  קופר: האם בשלב כלשהו,
  בעקבות מותו של אביך,
 • 0:45 - 0:49
  היו לך ספקות באשר לחשיבות
  העבודה ההומניטרית?
 • 0:50 - 0:56
  דה-מלו: לא, אינני חושב, כי יש המון נזקקים
  בכל העולם,
 • 0:56 - 0:59
  והקולות של מרביתם אינם נשמעים.
 • 0:59 - 1:03
  אז אם איש לא יילך לשם
  ויעזור להם, לא יקרה כלום.
 • 1:03 - 1:09
  כך שאתה צריך למלא את חובתך,
  וזה נכון גם לגבי עיתונאים.
 • 1:09 - 1:14
  עיתונאים נהרגים, אבל עדיין עליהם ללכת
  לאתר האירוע ולדווח מה קורה.
 • 1:14 - 1:16
  קופר: נכון.
  דה-מלו: אז אנו זקוקים לכך.
 • 1:16 - 1:18
  קופר: ברצוני להעלות לבמה גם את
  ואלרי איימוס,
 • 1:18 - 1:21
  שהיה לי העונג לראיין מוקדם יותר היום,
  יחד עם ביונסה.
 • 1:21 - 1:25
  היא חזרה עכשיו מהרפובליקה של קונגו,
  ממזרח קונגו.
 • 1:25 - 1:29
  היא מכהנת כתת-המזכיר הכללי
  לעיניינים הומניטריים וכמתאמת לסיוע חירום.
 • 1:29 - 1:31
  ואלרי, בבקשה עלי לכאן.
 • 1:31 - 1:38
  [מחיאות כפיים]
 • 1:38 - 1:39
  קופר: טוב לראות אותך.
 • 1:42 - 1:47
  ראשית כל, לגבי היום ההומניטרי העולמי:
  מדוע לדעתך זה כה חשוב?
 • 1:47 - 1:50
  מה את מקווה להשיג השנה?
 • 1:50 - 1:53
  ואלרי איימוס: לדעתי זה חשוב מכמה סיבות.
 • 1:53 - 1:58
  אחת, זה מכבד ומזכיר את עמיתינו
  שהקריבו את חייהם.
 • 1:59 - 2:02
  ואתה דיברת על אביך
  בצורה מאד מרגשת.
 • 2:02 - 2:06
  אבל לדעתי זה גם מעלה על נס
  את העבודה שעושים העובדים ההומניטריים,
 • 2:06 - 2:11
  ועם הקמפיין הזה שאנו יוצאים בו
  בסופשבוע הבא אנו מקווים
 • 2:12 - 2:19
  לגרום לאנשים להבין באמת
  שכל אקט של נדיבות, של עזרה ותמיכה,
 • 2:19 - 2:23
  יכול לתרום לעבודה ההומניטרית
  בכל העולם.
 • 2:23 - 2:31
  חלק מתפקידי הוא לנסות לפרסם את זה,
  ובאמת לעזור לעולם להכיר בכך
 • 2:31 - 2:35
  שקורים המון דברים רעים,
  שיש המון אנשים שזקוקים לעזרה.
 • 2:35 - 2:41
  אנו נוטים להתמקד במה שקורה עכשיו,
  אז אנשים באמת מתמקדים בסוריה.
 • 2:41 - 2:46
  אין הרבה אנשים בעולם שיש להם מושג
  מה קורה בתימן, למשל.
 • 2:47 - 2:52
  יש לנו משבר מתמשך בסודן, בדרום סודן,
 • 2:52 - 2:57
  ויש לנו 18 מיליון אנשים ב-9 ארצות
  במערב ובמרכז אפריקה
 • 2:57 - 3:04
  שעלולים להגיע לרעב קיצוני
  בחודשים הבאים.
 • 3:04 - 3:05
  קופר: וגם המצב במאלי..
 • 3:05 - 3:07
  איימוס: והסכסוך במאלי.
 • 3:07 - 3:09
  קופר: מה כתובת האתר, שוב?
 • 3:09 - 3:12
  איימוס: whdiwashere.org
 • 3:12 - 3:17
  [מחיאות כפיים]
  [הייתי כאן - היום ההומניטרי העולמי 19 לאוגוסט)
Title:
ואלרי איימוס ולורן ויירה דה-מלו: היום ההומניטרי העולמי 2012
Description:

הפגינו את תמיכתכם בכתובת: http://www.whd-iwashere.org
ואלרי איימוס היא תת המזכיר הכללי של האו"ם לעניינים הומניטריים ומתאמת סיוע חירום. לורן ויירה דה-מלו הוא בנו של סרג'יו ויירה דה-מלו, נציגו המיוחד של המזכיר הכללי בעירק, שנהרג בפיגוע ב-19 לאוגוסט 2003. לורן הוא היו"ר של מכון סרג'יו ויירה דה-מלו, קבוצה שמקדישה עצמה לקידום הדו-שיח למען פתרון סכסוכים בדרכי שלום ומקדמת את בטחונם ועתצמאותם של פעילים הומניטריים בכל העולם.

more » « less
Video Language:
English
Team:
World Humanitarian Day
Duration:
03:19

Hebrew subtitles

Revisions