Return to Video

Subtracting Decimals

 • 0:01 - 0:07
  Ние треба да се пресмета 9,005 минус 3,6, или би можеле да ја видите
 • 0:07 - 0:13
  како 9 и 5/1000 минус 3 и 6/10
 • 0:13 - 0:16
  Секогаш кога ќе се направи одземање децимали проблем, најмногу
 • 0:16 - 0:18
  важна работа, а тоа е точно кога сте додавање децимали, како и,
 • 0:18 - 0:21
 • 0:21 - 0:32
 • 0:32 - 0:35
 • 0:35 - 0:37
 • 0:37 - 0:39
 • 0:39 - 0:40
 • 0:40 - 0:42
 • 0:42 - 0:45
 • 0:45 - 0:48
 • 0:48 - 0:53
 • 0:53 - 0:54
 • 0:54 - 0:57
 • 0:57 - 0:59
 • 0:59 - 1:01
 • 1:01 - 1:04
 • 1:04 - 1:08
 • 1:08 - 1:10
 • 1:10 - 1:13
 • 1:13 - 1:15
 • 1:15 - 1:21
 • 1:21 - 1:25
 • 1:25 - 1:27
 • 1:27 - 1:29
 • 1:29 - 1:33
 • 1:33 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:39
 • 1:39 - 1:41
 • 1:41 - 1:44
 • 1:44 - 1:47
 • 1:47 - 1:50
 • 1:50 - 1:51
 • 1:51 - 1:53
 • 1:53 - 1:56
 • 1:56 - 1:59
 • 1:59 -
Title:
Subtracting Decimals
Description:

U03_L2_T1_we2 Subtracting Decimals

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08

Macedonian subtitles

Incomplete

Revisions