Return to Video

Ново супероружје во борбата против ракот.

 • 0:01 - 0:03
  Ракот влијае на сите нас,
 • 0:03 - 0:06
  посебно оние кои се враќаат назад
  одново и одново,
 • 0:06 - 0:09
  високо инванзивните и
  оние отпорни на лекови,
 • 0:09 - 0:12
  оние кои му пркосат на медицинскиот
  третман
 • 0:12 - 0:14
  дури и кога ги напаѓаме со најдобрите
  лекови.
 • 0:15 - 0:18
  Инжинерството на молекуларно ниво,
 • 0:18 - 0:21
  работата во најмалите размери
 • 0:21 - 0:23
  може да овозможи возбудливи нови начини
 • 0:23 - 0:26
  за борба против најагресивните форми на
  рак.
 • 0:27 - 0:30
  Ракот е многу паметна болест.
 • 0:30 - 0:32
  Има некои форми на рак,
 • 0:32 - 0:37
  кои, за среќа имаме релативно добро
  научено како да ги третираме
 • 0:37 - 0:40
  со докажани лекови
  и хирушки зафати.
 • 0:41 - 0:43
  Но, има некои видови на рак
 • 0:43 - 0:45
  кои не реагираат на овие пристапи,
 • 0:45 - 0:48
  и туморот преживува или се враќа назад,
 • 0:48 - 0:50
  дури и по жесток напад со лекови.
 • 0:50 - 0:54
  Овие многу агресивни форми на рак
  се како
 • 0:54 - 0:57
  главните негативци од стриповите.
 • 0:57 - 1:00
  Тие се паметни, прилагодливи
 • 1:00 - 1:03
  и многу добро знаат како да
  опстанат.
 • 1:04 - 1:06
  Како и повеќето денешни негативци,
 • 1:07 - 1:11
  нивните супермоќи се резултат на генетска
  мутација.
 • 1:12 - 1:16
  Внатре во овие туморозни клетки, гените
  мутирале на таков начин
 • 1:16 - 1:21
  што овозможува
  незамисливи начини на преживување,
 • 1:21 - 1:23
  и со тоа му помага на ракот да ги
  преживее
 • 1:23 - 1:26
  дури и нашите најдобри хемотерапевтски
  третмани.
 • 1:27 - 1:31
  Еден пример е генот кој ѝ
  овозможува на клетката
 • 1:31 - 1:34
  да го оттурне лекот кој се приближува
 • 1:34 - 1:37
  кон неа,
 • 1:38 - 1:40
  пред лекот да може да има ефект.
 • 1:40 - 1:44
  Замислете--клетката ефикасно го исфрла
  лекот.
 • 1:44 - 1:47
  Ова е само еден пример од многуте генетски
  трикови,
 • 1:47 - 1:50
  кои во ракавот ги има нашиот
  негативец, ракот.
 • 1:50 - 1:52
  Сè поради мутирани гени.
 • 1:53 - 1:57
  Значи, имаме негативец со неверојатни
  супермоќи.
 • 1:57 - 2:01
  Затоа ни треба нов, силен начин на напад.
 • 2:02 - 2:05
  Всушност, можеме да исклучиме ген.
 • 2:05 - 2:09
  Клучот е во групата молекули позната како
  siRNA.
 • 2:09 - 2:13
  siRNA се кратки секвенци од генетски код
 • 2:13 - 2:16
  кои ѝ кажуваат на клетката кој ген да
  го блокира.
 • 2:17 - 2:21
  Секојa siRNA молекулa може да исклучи
  одреден ген
 • 2:21 - 2:22
  внатре во клетката.
 • 2:23 - 2:25
  Во годините после нивното откривање,
 • 2:25 - 2:27
  научниците беа многу возбудени
 • 2:27 - 2:31
  за примената на овие блокатори, во
  медицината.
 • 2:31 - 2:33
  Но, има проблем.
 • 2:33 - 2:35
  siRNA работи добро внатре во клетката.
 • 2:36 - 2:39
  Меѓутоа ако биде изложена на ензимите
 • 2:39 - 2:41
  кои се во нашите ткива и крвоток,
 • 2:41 - 2:43
  се распаѓа за неколку секунди.
 • 2:44 - 2:48
  Треба да се спакува и да се заштити додека
  патува низ телото,
 • 2:48 - 2:51
  одејќи кон нејзината крајна цел,
  во канцерогената клетка.
 • 2:52 - 2:54
  Еве ја нашата стратегија.
 • 2:54 - 2:58
  Прво ќе ја дозираме канцерогената клетка
  со siRNA, блокаторот на гени,
 • 2:58 - 3:00
  така ќе ги стишиме гените за
  преживување,
 • 3:00 - 3:02
  и на крај ќе ја збришеме
  со хемотерапијата.
 • 3:03 - 3:04
  Но, како да го изведеме ова?
 • 3:05 - 3:07
  Преку молекуларен инженеринг,
 • 3:08 - 3:11
  всушност можеме да направиме супероружје
 • 3:12 - 3:14
  кое може да минува низ нашиот крвоток.
 • 3:14 - 3:17
  Треба да биде доволно мало за да мине низ
  крвотокот,
 • 3:17 - 3:20
  доволно мало за да пенетрира низ ткивото
  на туморот,
 • 3:20 - 3:25
  и доволно мало за да биде внесено во
  канцерогената клетка.
 • 3:25 - 3:27
  За да ја изврши оваа работа правилно
 • 3:27 - 3:31
  треба да биде колку една стотина
  од човечко влакно.
 • 3:32 - 3:36
  Да видиме одблизу како
  можеме да изградиме ваква наночестичка.
 • 3:37 - 3:40
  Прво, да почнеме со нејзиното јадро.
 • 3:40 - 3:43
  Тоа е мала капсула која содржи
  хемотерапевтски лек.
 • 3:44 - 3:48
  Ова е отровот кој ќе го сопре животот
  на туморозната клетка.
 • 3:48 - 3:52
  Јадрото ќе го обвиткаме со многу тенок
 • 3:52 - 3:55
  нанометарски тенок слој од siRNA.
 • 3:55 - 3:56
  Ова е нашиот блокатор на гени.
 • 3:57 - 4:01
  Бидејќи siRNA e силно негативно
  наелектризирана,
 • 4:01 - 4:02
  неа можеме да ја заштитиме
 • 4:02 - 4:07
  со фин, заштитен слој од позитивно
  наелектризиран полимер.
 • 4:08 - 4:11
  Двете спротивно наелектризирани молекули
  се привлекуваат
 • 4:11 - 4:12
  и така се држат заедно,
 • 4:12 - 4:14
  а тоа ни дава заштитен слој
 • 4:14 - 4:17
  кој не ѝ дозволува на siRNA да се распадне
  во крвотокот.
 • 4:18 - 4:19
  Скоро завршивме.
 • 4:19 - 4:21
  (Смеа)
 • 4:21 - 4:25
  Има уште една голема пречкa на коja
  треба да мислиме.
 • 4:25 - 4:27
  Всушност, можеби и најголемата пречка од
  сите.
 • 4:27 - 4:29
  Како да го поставиме ова супероружје?
 • 4:29 - 4:32
  Секое добро оружје треба да биде насочено,
 • 4:32 - 4:36
  а ова треба да го насочиме кон
  суперзлосторничките клетки
 • 4:36 - 4:38
  кои се во туморот.
 • 4:38 - 4:41
  Но нашите тела имаат природен
  имуно-одбрамбен систем.
 • 4:42 - 4:44
  Клетки што се наоѓаат во крвотокот.
 • 4:44 - 4:46
  Тие го препознаваат она што не припаѓа
  таму,
 • 4:46 - 4:49
  а потоа го уништуваат или го
  елиминираат.
 • 4:49 - 4:53
  Погодете што? Нашата наночестичка ја
  препознаваат како туѓо тело.
 • 4:54 - 4:58
  Затоа мораме да ја протнеме без да ја
  забележи одбрамбениот систем на туморот.
 • 4:58 - 5:04
  Треба да ја протнеме така
 • 5:04 - 5:06
  што ќе ја замаскираме.
 • 5:06 - 5:10
  Треба да додадеме уште еден негативно
  наелектризиран слој
 • 5:10 - 5:11
  околу наночестичката
 • 5:11 - 5:13
  кој ќе има две улоги.
 • 5:13 - 5:17
  Прво, надворешниот слој е еден од
  природно наелектризираните,
 • 5:17 - 5:21
  високо хидрирани полисахариди, кои се
  наоѓаат во нашите тела.
 • 5:21 - 5:26
  Формира облак од водни молекули околу
  наночестичката,
 • 5:26 - 5:29
  кој ни дава ефект на невидлива наметка.
 • 5:30 - 5:33
  Оваа невидлива наметка ѝ овозможува на
  наночестичката
 • 5:33 - 5:35
  да патува низ крвотокот
 • 5:35 - 5:37
  доволно долгo и далеку за да стигне
  до туморот,
 • 5:37 - 5:40
  без да биде исфрлена од телото.
 • 5:40 - 5:45
  Второ, овој слој содржи молекули
 • 5:45 - 5:48
  кои на специфичен начин се врзуваат
  за туморозните клетки.
 • 5:48 - 5:53
  Откако ќе се врзат, клетката на ракот ја
  зема наночестичката,
 • 5:53 - 5:57
  и таа е сега во внатрешноста на
  канцерогената клетка
 • 5:57 - 5:59
  и се спрема за напад.
 • 5:59 - 6:02
  Во ред! И јас се чувствувам исто.
  Одиме!
 • 6:02 - 6:08
  (Аплауз)
 • 6:08 - 6:11
  siRNA е првата компонента која напаѓа.
 • 6:12 - 6:14
  Делува со часови,
 • 6:14 - 6:19
  доволно време за да ги пригуши и
  блокира гените одговорни за преживување.
 • 6:19 - 6:23
  На овој начин ги онеспособуваме генетските
  супермоќи
 • 6:24 - 6:27
  Останува само канцерогената клетка без
  некоја особена одбрана.
 • 6:27 - 6:30
  Потоа, хемотерапевтскиот лек
  излегува од јадрото
 • 6:30 - 6:33
  и ја уништува туморозната клетка
  чисто и ефикасно.
 • 6:34 - 6:37
  Со доволно генски блокатори,
 • 6:37 - 6:40
  ќе можеме да се справиме со многу
  различни видови на мутации,
 • 6:40 - 6:42
  овозможувајќи да се збришат туморите,
 • 6:42 - 6:44
  без да се остават некои злосторници.
 • 6:45 - 6:48
  Како функционира нашата стратегија?
 • 6:50 - 6:54
  Ги тестиравме ваквите наностурктурни
  честици врз животни,
 • 6:54 - 6:57
  користејќи високо агресивна форма
  на тројно-негативен рак на дојка.
 • 6:57 - 7:00
  Овој тројно-негативен рак на дојка
  го содржи токму оној ген
 • 7:00 - 7:03
  кој предизвикува исфрлањето на
  лекот против ракот.
 • 7:04 - 7:09
  Обично, доксорубицинот -- ќе го викаме
  "докс" -- е лекот
 • 7:09 - 7:12
  кој се дава прв при третирање на
  ракот на дојка.
 • 7:12 - 7:18
  Првично, нашите животни ги третиравме со
  јадро на докс, единствено докс.
 • 7:19 - 7:21
  Туморот го успори темпото на раст,
 • 7:21 - 7:22
  но сè уште растеше брзо,
 • 7:22 - 7:25
  дуплирајќи ја големината во
  период од две недели.
 • 7:25 - 7:28
  Потоа се обидовме со нашето комбинирано
  супероружје.
 • 7:29 - 7:34
  Честичка од нанослој и siRNA наспроти
  хемотерапевтската пумпа,
 • 7:34 - 7:37
  плус имаме докс во јадрото
 • 7:37 - 7:41
  Гледајте -- откривме дека не само што
  туморите престанаа да растат
 • 7:41 - 7:44
  туку и се намалија во големина
 • 7:44 - 7:46
  а во некои случаи дури и беа
  елиминирани.
 • 7:46 - 7:49
  Туморите всушност се повлекуваа.
 • 7:50 - 7:57
  (Аплауз)
 • 7:58 - 8:02
  Овој пристап е одличен бидејќи
  може да се персонализира.
 • 8:02 - 8:04
  Можеме да додадеме многу различни слоеви
  на siRNA
 • 8:04 - 8:08
  за да се справиме мутациите и
  одбрамбените механизми на туморот.
 • 8:08 - 8:11
  Можеме да ставиме различни лекови во
  јадрото на наночестичката.
 • 8:12 - 8:15
  Како што докторите учат како да ги
  тестираат пациентите
 • 8:15 - 8:19
  и да разберат одредени генетски видови на
  тумори,
 • 8:19 - 8:23
  тие можат да ни помогнат да одредиме кои
  пациенти би имале корист од овој
 • 8:23 - 8:26
  пристап и кои генски блокатори
  можеме да ги користиме.
 • 8:26 - 8:29
  Ракот на јајниците е посебен.
 • 8:29 - 8:31
  Многу агресивен вид на рак,
 • 8:31 - 8:34
  делумно затоа што се открива во многу
  доцна фаза,
 • 8:34 - 8:36
  кога е доста напреднат
 • 8:36 - 8:38
  и откако ќе развие
  многу генетски мутации.
 • 8:39 - 8:42
  По првата фаза од хемотерапијата,
 • 8:42 - 8:46
  овој рак се враќа кај 75% од пациентите.
 • 8:46 - 8:50
  И обично се враќа во форма која е отпорна
  на лекови.
 • 8:50 - 8:52
  Не-диференцираниот рак на јајници
 • 8:52 - 8:54
  е еден од најголемите негативци што
  постојат.
 • 8:54 - 8:56
  И сега ние го насочуваме
  нашето супероружје
 • 8:56 - 8:58
  за да го поразиме.
 • 8:59 - 9:01
  Како истражувач,
 • 9:01 - 9:04
  обично не
  работам со моите пациенти.
 • 9:04 - 9:07
  Но неодамна сретнав една мајка,
 • 9:07 - 9:12
  која го победила ракот на јајници,
  Мими и ќерка ѝ Пејџ.
 • 9:12 - 9:16
  Бев длабоко инспирирана од оптимизмот и
  силата
 • 9:16 - 9:19
  која и двете, мајката и ќерката
  ја демонстрираа
 • 9:19 - 9:22
  и од нивната приказна за храброст и
  поддршка.
 • 9:23 - 9:27
  На овој настан, зборувавме за разни
  технологии
 • 9:27 - 9:28
  против ракот.
 • 9:28 - 9:30
  Мими беше облеана во солзи
 • 9:30 - 9:33
  додека кажуваше како напорите
  кои ги правиме
 • 9:33 - 9:35
  ѝ даваат надеж за идните генерации,
 • 9:35 - 9:37
  вклучувајќи ја и нејзината ќерка.
 • 9:37 - 9:39
  Ова навистина ме трогна.
 • 9:40 - 9:43
  Не се работи само градење на елегантна
  наука.
 • 9:43 - 9:45
  Се работи за менување на човечки животи.
 • 9:46 - 9:50
  Се работи за разбирањето на моќта на
  инженерингот
 • 9:50 - 9:51
  на молекуларно ниво.
 • 9:51 - 9:56
  Студентите како Пејџ напредувајќи
  во своите кариери,
 • 9:56 - 9:57
  ќе отворат нови можности
 • 9:57 - 10:00
  за решавање на некои од големите светски
  здравствени проблеми --
 • 10:00 - 10:05
  вклучувајќи ги и ракот на јајниците,
  невролошките пореметувања, заразните
 • 10:05 - 10:10
  болести -- исто како што хемискиот
  инжинеринг мене ми ја отвори вратата
 • 10:10 - 10:13
  и овозможи да се врши инженеринг
 • 10:13 - 10:17
  на најситното ниво, молекуларното,
 • 10:17 - 10:19
  за да лечиме на човечко ниво.
 • 10:20 - 10:21
  Ви Благодарам.
 • 10:21 - 10:30
  (Аплауз)
Title:
Ново супероружје во борбата против ракот.
Speaker:
Паула Хамонд
Description:

Ракот е многу паметна и приспособлива болест. За да ја победиме, вели медицинскиот истражувач и едукатор Паула Хамонд, ни треба нова и силна стратегија за напад. Со нејзинете колеги на МИТ, Хамонд има создадено наночестичка, која е голема колку една стотина од човечко влакно. Таа може да ги лечи најагресивните ракови и оние кои се најотпорни на лекови. Дознајте повеќе за ова молекуларно супероружје и придружете ѝ се на Хамонд во борбата против болеста која нè засега сите нас.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:42

Macedonian subtitles

Revisions