Return to Video

The Internet: Cybersecurity & Crime

 • 0:02 - 0:07
  Ang Internet: Cybersecurity at Krimen
 • 0:07 - 0:11
  Magandang araw ako si Jenny Martin at ako ang
  direktor ng cyber security
 • 0:11 - 0:16
  investigations sa Symantec. Sa ngayon
  nagdudulot ang cybercrime ng malalaking problema para sa
 • 0:16 - 0:23
  lipunan nang personal, pinansiyal, at kahit na
  sa mga usapin ng pambansang seguridad. Noon lang
 • 0:23 - 0:27
  nakaraang ilang taon daan-daang milyong
  numero ng credit card ay nanakaw,
 • 0:27 - 0:31
  sampu-sampu ng milyon-milyong numero ng
  Social Security at rekord sa pangangalagang pangkalusugan ay
 • 0:31 - 0:35
  nakompromiso, kahit na mga nuclear centrifuges
  na na-hack, at mga walang piloto na
 • 0:35 - 0:40
  aerial drone ay na-hijack. Ginagawa ang lahat ng ito
  sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga bulnerabilidad
 • 0:40 - 0:45
  sa hardware at software o mas madalas
  sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga hindi sinasadyang
 • 0:45 - 0:53
  desisyon na ginawa ng mga tao gamit ang
  software. Ang mga taong nakatuon sa mga cyber crime
 • 0:53 - 0:58
  na ito ay walang iisang profile o
  motibasyon. Maaari itong sinuman mula sa isang
 • 0:58 - 1:03
  internasyonal na terorista hanggang sa isang tinedyer na nakikipagpaligsahan para sa karapatan ng pagmamayabang. Sa ngayon ang mga pinakamalaking
 • 1:03 - 1:09
  bansa hindi lang ang may regular na hukbo
  pero mayroon ding cyber na hukbo na armadong mabuti. Sa
 • 1:09 - 1:12
  katunayan ang susunod na Digmaang Pandaigdig ay maaaring hindi paglalabanan gamit ang mga tradisyonal na armas, pero gamit ang
 • 1:12 - 1:17
  mga computer na ginagamit sa pagsasara ng mga pambansang panustos sa tubig, grid ng enerhiya, at
 • 1:17 - 1:25
  sistema ng transportasyon. Kumusta ako si Parisa at
  ako ang Google Security Princess. Nakapagtrabaho na ako
 • 1:25 - 1:30
  sa maraming iba't ibang produkto
  at maraming iba't ibang paraan upang subukan at
 • 1:30 - 1:34
  gawing ligtas hangga't maaari ang ating software.
 • 1:34 - 1:37
  Ngayon tingnan natin kung paano gumagana ang
  cybercrime sa ilalim ng hood
 • 1:37 - 1:41
  Matututo tayo tungkol sa mga virus ng software,
  atake na pagtanggi ng serbisyo, at phishing scam.
 • 1:41 - 1:46
  Sa biolohiya at buhay, ang isang virus ay isang
  organismo na kumakalat sa pag-ubo,
 • 1:46 - 1:49
  pagbahing o pisikal na kontak.
 • 1:49 - 1:53
  Gumagana ang mga virus sa pamamagitan ng paglalagay ng impeksiyon sa mga selula, pag-iniksiyon ng kanilang materyal na henetiko, at
 • 1:53 - 1:59
  paggamit sa mga selulang iyon upang mag-replicate. Magagawa nila ang mga tao na talagang magkasakit at saka ikalat sa iba pang tao.
 • 1:59 - 2:04
  Gumagana ang computer virus sa katulad na paraan. Ang isang
  virus ay isang maipapatupad na program na
 • 2:04 - 2:10
  nai-install, kadalasang hindi sinasadya, at pinipinsala ang gumagamit at kanilang computer. Posible rin na
 • 2:10 - 2:16
  kumalat ang virus mismo sa iba pang
  computer. Ngayon paano muna nakakapasok ang virus sa
 • 2:16 - 2:20
  computer mo? May dalawang
  paraan na maaaring bigyan ng impeksiyon ng isang umaatake ang computer
 • 2:20 - 2:25
  ng isa. Pinapainan nila ang isang biktima upang
  i-install ang isang program na may panlilinlang tungkol sa
 • 2:25 - 2:29
  layunin ng programa, kaya halimbawa maraming
  virus ay nagbabalatkayo bilang mga update sa seguridad.
 • 2:29 - 2:36
  Posible rin na ang software sa computer mo ay may
  bulnerabilidad para mai-install ng umaatake ang sarili nito
 • 2:36 - 2:39
  nang hindi kinakailangan ang hayagang permiso.
 • 2:39 - 2:44
  Sa sandaling nasa computer mo ang virus maaari nitong
  nakawin o tanggalin ang anuman sa mga file mo,
 • 2:44 - 2:48
  kontrolin ang iba pang program, o kahit hayaan
  ang isa na kontrolin nang malayuan ang
 • 2:48 - 2:50
  computer mo.
 • 2:50 - 2:56
  Gamit ang mga computer virus, maaaring kunin ng mga hacker
  ang mahigit milyong computer sa buong mundo
 • 2:56 - 3:01
  at saka gamitin sila bilang isang digital na hukbo, kilala sa ibang pagkakataon bilang isang botnet, upang atakehin at alisin ang mga website.
 • 3:01 - 3:07
  Ang uring ito ng atake ay tinatawag na
  ipinamahaging pagtanggi ng serbisyo.
 • 3:07 - 3:10
  Ang isang pagtanggi ng serbisyo ay kapag kinaya
  ng mga hacker ang isang website gamit ang napakaraming
 • 3:10 - 3:15
  hiling. Tinatawag namin itong ipinamahaging
  pagtanggi-ng-serbisyo kapag nanggagaling ang atake sa maraming
 • 3:15 - 3:17
  computer nang minsanan.
 • 3:17 - 3:22
  Karamihan sa mga website ay handang tumugon sa
  mga milyong hiling kada araw, pero patamaan mo
 • 3:22 - 3:25
  sila ng bilyon o trilyong hiling, na nanggagaling sa
  iba't ibang lugar,
 • 3:25 - 3:32
  ang mga computer ay nao-overload at tumitigil
  sa pagtugon. Isa pang pandaraya na ginagamit ng
 • 3:32 - 3:36
  mga cybercriminal ay ipadala ang malaking bilang ng spam
  email sa pagtatangka na lokohin ang mga tao
 • 3:36 - 3:39
  na magbahagi ng sensitibong personal na impormasyon.
 • 3:39 - 3:45
  Ito ang tinatawag na phishing scam. Ang isang phishing scam ay
  kapag nakatanggap ka ng tila
 • 3:45 - 3:50
  mapagkakatiwalaang email na hinihingian ka na mag-log in
  sa account mo, pero sa pagpindot sa email
 • 3:50 - 3:52
  ang nagdadala sa iyo sa isang pekeng website.
 • 3:52 - 3:56
  Kung nag-log in ka sa anumang paraan naloko ka
  sa pagbibigay ng password mo.
 • 3:56 - 4:00
  Maaari na gamitin ng mga hacker ang mga login
  credential mo upang i-access ang mga totoong account mo
 • 4:00 - 4:06
  upang nakawin ang impormasyon o malamang kahit na
  nakawin ang pera mo. Sa kabutihang palad may napakaraming
 • 4:06 - 4:10
  kompanya, batas at organisasyon sa pamahalaan
  na nagtatrabaho upang gawin ang
 • 4:10 - 4:15
  internet na mas ligtas, pero ang mga pagsisikap na ito ay
  hindi sapat.
 • 4:15 - 4:18
  Maaari mong isipin na kapag ang sistema ng computer
  ay na-hack ang problema ay ang disenyo ng
 • 4:18 - 4:23
  seguridad o ang software. Siyamnapug porsiyento
  ng oras na na-hack ang sistema
 • 4:23 - 4:27
  gayunpaman, ay hindi dahil sa security bug, pero dahil sa isang
  simpleng pagkakamali na gawa ng
 • 4:27 - 4:35
  isang tao. Lumalabas na may mga hakbang na maaari nating
  gamiting lahat upang protektahan ang ating sarili. Madalas
 • 4:35 - 4:39
  na ang mga aksiyon mo hindi lang inaapektuhan ang
  seguridad ng sarili mong datos at computer, pero ang
 • 4:39 - 4:42
  seguridad ng lahat sa paaralan mo,
 • 4:42 - 4:47
  lugar ng trabaho, at bahay. Sa bilyon-bilyon o triyon-trilyon
  na dolyar ang nakataya
 • 4:47 - 4:52
  nagiging mas matalino ang mga cybercriminal bawat taon at
  lahat tayo ay kailangang umalinsabay.
Title:
The Internet: Cybersecurity & Crime
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:02

Tagalog subtitles

Revisions